Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sociopater och psykopater i kyrkorna

Publicerad 2018-05-06 14:37:00 i Religion,

Vi vill gärna tro att alla människor längst inne är goda. Vi vill inte tro att det finns onda människor och speciellt inte i kyrkorna och i de så kallade ”kristna” kretsarna men faktum är att det finns gott om både sociopater och psykopater inom den etablerade kristenheten och som bakom masken av att vara normala effektivt döljer sina mörka sidor.

 

Som frälst och i synnerhet som nyfrälst eller som bibeln säger som spädbarn i Kristus vill man tro gott om alla och då speciellt om dem som kallar sig ”kristna”, troende på Jesus och som påstår att de är pånyttfödda i Jesus samt att de drivs av Jesus ande. Man vill tro på vad de säger eller vad de lär och inte minst om de har varit så kallade kristna länge.

 

Det sista ställe man som nyfrälst förväntar sig att hitta sociopater och psykopater är i kyrkorna vilka dessa i många fall har sökt sig till då det där går att finna svaga och på olika sätt hjälpbehövande människor vilka de kan manipulera.

 

Den typ av sociopat/psykopat som i regel har sökt sig till kyrkorna är ”hjärntvättaren”. En hjärntvättare kan vara mycket karismatisk och han manipulerar andra för att skaffa sig högre status, kontroll, eftergivenhet, pengar, uppmärksamhet osv. Mästerligt riktar han in sig på de naiva, sårbara, outbildade eller mentalt svaga vilka i många fall söker sig till kyrkorna.

 

Ofrälsta invandrare (speciellt av motsatta könet) som idag söker sig till kyrkorna för att de vill ha hjälp med det ena eller med det andra och som är både naiva, sårbara, outbildade eller mentalt svaga, är idag perfekta offer för en kyrkosociopat/psykopat som är ute efter att skaffa sig makt och kontroll men det kan eller vill de inte se eftersom de ogärna biter den hand som på något sätt föder dem.  

 

De som faller i en kyrkosociopats/psykopats klor behöver inte nödvändigtvis vara outbildade eller mentalt svaga utan det räcker med att de är nyfrälsta och därmed naiva (tror att alla som befolkar kyrkorna är goda, ärliga och fina människor) och sårbara vilket nyfrälsta som nämnts ofta är.

 

Då kan de bli lätta offer för en kyrkosociopat/psykopat om de inte är på sin vakt. En sociopat/psykopat är svår att avslöja innan någon djupare relation har uppstått mellan sociopaten/psykopaten och dess offer men här är några varningstecken:

       

1.      De är impulsiva och oberäkneliga.

2.      De har svårt för att knyta an till andra människor.

3.      De har vanligtvis inget arbete i några längre perioder åt gången.

4.      De har ingen familj.

5.      De blir lätt upprörda och arga

Psykopater/Sociopater eller människor med sådana drag saknar verklig medkänsla men kan härma känslor på ett ypperligt bra och trovärdigt sätt vilket ingår i deras taktik för att få svaga människor dit de vill och de gör allt för att få makt och kontroll över sina offer.

De visar upp ett trevligt, positivt och charmigt ansikte utåt. Först i relationen visar de sitt andra ansikte som är hämndgirigt, hatiskt och despotiskt. Psykopaten/Sociopaten är beroende av ständig uppmärksamhet och kan sätta i gång gräl för att få det.

Psykopater/Sociopater saknar vidare normal inlevelseförmåga, samvete och insikt om sin egen begränsning. I deras närhet uppstår alltid konflikter. I sunda förhållanden turas vi om att vara starka och svaga. Vi känns vid hela känsloregistret. Men en psykopat skyller hela tiden ifrån sig. Han eller hon erkänner inga misstag för en Sociopat/Psykopat ser sig själv som felfri i alla lägen.

En psykopat spelar martyr, ger andra skuldkänslor och vill ha ensamrätt på lidandet och det värsta är att de är medvetna om att de skadar andra men intalar sig själva att de hjälper istället för att skada. De får sina offer till att tro att de verkligen är ute efter att hjälpa dem när det handlar om att sociopaten/psykopaten i själva verket är ute efter att på olika sätt nära sig själv, eller med andra ord hjälpa sig själv genom att kunna fortsätta med sitt sociopatiska/psykopatiska beteende som den på det ena eller andra sättet får ut någon slags ”pervers” vinning av.

Allt de säger och gör är i syfte att få någon slags reaktion och det är på det sättet de lyckas manipulera sin omgivning. Faktum är att de njuter av andras lidande men det säger de förstås inte rent ut! Offrens hjälplöshet när de väl har hamnat i sociopatens/psykopatens klor och som har lett till att de har brutits ner (via psykisk misshandel och/eller via fysisk misshandel) är det som håller dem uppe och tyvärr får dem att må bra.

Därför släpper inte sociopaten/psykopaten greppet om sina offer i första taget. VAD SKULLE DEN DÅ LIVNÄRA SIG AV?

Sociopaten/Psykopaten ser på ett slugt och beräknande sätt till att hålla kvar sina offer genom att när den märker att offret/offren är på väg att lämna honom/henne (är på väg att tappa intresset), lägga ut något slags bete som får dem på kroken igen och de vet vilket bete som passar bäst beroende på situationen och på vilken relation de har till offret i fråga och efter vad offret har för behov.

Skräckscenariot för en sociopat/psykopat är att bli avslöjad som sociopat/psykopat och att bli lämnad av dem den har lyckats slå klorna i/binda till sig genom någon form av beroende.

Det kan vara allt ifrån ett ekonomiskt beroende (att sociopaten/psykopaten hjälper någon som tigger pengar och som han ger pengar till och som på så sätt hamnar i en beroendeställning) eller ett mer känslomässigt beroende. För sociopaten/psykopaten är det oväsentligt på vilket sätt offren blir beroende för det är själva beroendet som får sociopaten/psykopaten att växa och må bra. Huvudsaken är att de inte lämnar sociopaten/psykopaten.   

Det skrämmande är att denna sortens människor håller till i kyrkorna (som borde vara fria från dem) och där utser lämpliga offer som de kan manipulera. Om de (deras offer) inte är frälsta så vill kyrkosociopaten/psykopaten att de skall bli frälsta men inte för att vandra med Jesus allena och vara ledda av Guds/Jesus Ande utan för att vandra med kyrkorna (det får medlemsantalet till att öka) och vara beroende av psykopaten som då kan fortsätta sitt nedbrytande verk med den människa (de människor) den har fått på kroken (samtidigt som den kan upphöja sig själv och ta äran för den eventuella frälsningen eller för något annat åt sig) genom att stöpa om den/dem i en form som passar Sociopaten/Psykopaten.

Det värsta är att en Sociopat/Psykopat aldrig kommer att bli nöjd hur mycket dens offer än väljer att anpassa sig till psykopaten och till vad den säger. Det kommer alltid att vara offren det är fel på när kontroverser uppstår eftersom sociopaten/psykopaten är felfri och PUNKT SLUT.

Därför kan sociopater/psykopater inte ha några varaktiga eller normala relationer för de ser inte sina egna fel och brister men gör allt för att omforma andra människor till att bli (göra) vad DE vill att de skall bli (göra). Om de eventuellt gör som sociopaten/psykopaten säger åt dem att göra så är inte heller det bra utan då är det något annat som är fel och det är så en sociopat/psykopat fungerar och det är vad den livnär sig på.

Så mitt råd till er läsare (först och främst ni som är Guds barn) är att vara uppmärksamma på det jag har skrivit om i detta inlägg och att se varningstecknen när ni stöter på sociopater/psykopater som tyvärr (vilket man inte gärna vill tro och då verkligen inte som nyfrälst) även befinner sig inom kyrkornas väggar för att fiska efter offer som de kan slå klorna i. Fly bort från dessa Satans hantlangare!

 

Kommentarer

Postat av: Observer

Publicerad 2018-05-06 23:47:43

En mycket viktig ledare.

Det är glädjande att detta viktiga ämne tas upp på en Kristen forumsida.

Det som skribenten påpekar är ju inte bara en religiös problematik utan ett samhällsproblem. Sociopat/psykopat är en generell benämning på ett omfattande medicinskt område med många olika tillämpningar och diagnoser. Det är ett viktigt ämne som framförs här. De skador som kan orsakas och påföras oftast helt oskyldiga och godtroende människor i dessa sammanhang kan bli livsavgörande och katastrofala. En person som inte behandlas adekvat för sin sjukdom som beskrivs ovan i ledaren, saknar ofta självinsikt och kan ställa till stor skada innan problemet upptäckes. När man bjuder in allmänheten till Gudstjänster och kaffestunder m.m har kyrkans ledare och medarbetar ett stort ansvar att beakta. Den tystnadsplikt som råder skall vara ledstjärnan för att undvika sociala kollisioner. Det som påpekas här är ju ett önskemål om att besökare ej skall utsättas för onödiga risker på grund av de ovan beskrivna "risk-personerna". Det mönster och de beteenden som kortfattat beskrives här ovan och kan utövas av sjuka personer i smyg och ofta helt anonymt. Beskrivningen av företeelserna är överskådlig och klart genomtänkt samt framfört i allmänna ordalag och utan fantasier. Det finns många moderna exempel på hur olika typer av religiösa sekter utnyttjat omedvetna personer genom det ovan beskrivna scenariot och då med katastrofala följder för drabbade.
Det framförda textstycket är en mycket viktig varning till de som är nya medlemmar eller obevandrade i den rådande kyrkokulturen som framföres här.
Religionen skall vara fri från förtryck och skadeverkningar mot sin medlemmar, och kyrkorna bör ha någon form av beredskapsplan mot den typ av skador som kan uppstå vid offentlig verksamhet som handlar om människors innersta tankar. För stora och byråkratiska organisationer inbjuder tyvärr till maktmissbruk och kan tjäna som instrument för personer som inte har klar personlig självinsikt.
Det är alltså ett stort och viktigt ämne som tas upp här. Små sammankomster med personer som väl känner varandra, är mindre riskfyllda för den enskilde, som då kan slussas in i gemenskapen på ett värdigt och fritt sätt. I synnerhet om det finns ett gemensamt evangelium i grunden, bland de tidigare medlemmarna i gruppen, och det framföres utan tvång och ekonomiska påtryckningar. Den Kristna läran är ju unik i dessa sammanhang då den inte har någon form av konverteringstvång eller liknande. Redan där finns ju en stor frihet. Den Kristna Centralfiguren Jesus är helt unik i sin framtoning då Han är Sanningens budbärare utan tvång och avgifter. När en kyrka behöver en ekonomiavdelning börjar den att bli för stor.

Det är glädjande att ämnet tas upp på ett seriöst sätt och med engagemang.

Observer

Postat av: Andreas Petterson

Publicerad 2018-05-21 22:44:24

Ett i sanning högintressant ämnesområde vilket undertecknad troende kristen med största entusiasm härmed givits förmånen att ta del av.
Ser fram emot de inlägg min nytecknade prenumeration erbjuder och ber att få frambära mitt varma tack för det kvalitativa innehåll som publiceras.
Aldrig har det varit mer angeläget och maktpåliggande att hålla samman med de bröder och systrar som delar vår trosuppfattning och förfäras, vredgas och chockeras över den uppseendeväckande degeneration som drabbat Svenska Kyrkan genom dess moraliskt vanföra ledarskikt.
Andreas :)

Svar: Tack själv Andreas! Tyvärr gäller det inte bara Svenska kyrkan. Frikyrkorna är inne på precis samma väg.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik