Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Andlig död

Publicerad 2018-05-10 21:25:00 i Jesus,

Oavsett hur det gick till när du tog emot Jesus som din Herre och frälsare (efter att han på något sätt hade UPPENBARAT sig för dig) och om du innan dess upplevde en tydlig kallelse/en dragning (kanske under många år av ditt liv eller ända sedan du var ett barn) eller inte så medge att det var något otroligt och fantastiskt som hände just DIG just DÅ.

Hur du under den första tiden befann dig i något slags lyckorus uppfylld av Jesus som hade tagit sin boning i dig och hur ivrig du var att dela med dig av din upplevelse/uppenbarelse till andra och i princip till vem som helst helt urskiljningslöst. Du ville att de skulle få uppleva samma sak som du hade upplevt men besvikelsen blev stor när du insåg att de inte förstod vad det var du talade om.

En del kanske till och med tänkte i sitt stilla sinne att du hade blivit knäpp fast de inte sa det rent ut eller att du möjligtvis hade hamnat i händerna på någon konstig sekt.

I vilket fall som helst så gick du till en kyrka (så mycket visste du att om det är någonstanns där det går att hitta människor som har varit med om något liknande/som har tagit emot frälsningen till JESUS så är det i en kyrka eller i ett samfund) med stora förväntningar om att få kontakt (gemenskap) med människor som kunde förstå.

Men besvikelsen blev efter ett tag ännu större än den besvikelse du kände efter att du försökt att få ofrälsta människor (de närmaste anhöriga/vännerna etcetera) att förstå det underbara och helt ofattbara du fått vara med om. Det gick nämligen snart upp för dig att det finns få människor i kyrkorna som har haft en sann frälsningsupplevelse (som har blivit kallade av Jesus) och att de därför inte är frälsta och aldrig har varit frälsta. 

De har sökt sig till kyrkorna för att få sysselsättning (social gemenskap) eller för att föräldrarna eller anhöriga alltid har varit med i kyrkan och att det därför är en slags tradition som förs vidare från generation till generation eller för att det anses vara kärleksfullt och gott att vara med i en kyrka. Det är goda människor (inga onda) som befolkar kyrkorna och detta är något som även världens barn (de ofrälsta) kan skriva under på. De tycker att kyrkorna gör ett så fint arbete för världen (för dem).

Du känner instinktivt i din ande (hur skulle du kunna göra annat när det efter att du har blivit frälst är Jesus som bor i dig) att något inte står rätt till men väljer att stanna kvar i kyrkan för vart skulle du annars vända dig. Du vill inte vara ensam!! Du ser på människorna som är där och du förstår/kan konstatera att de är snälla och att de vill väl och du intalar dig eftersom de är så vänliga och tillmötesgående att det är gudfruktiga människor som du har fått gemenskap med. Du tror (vill tro) att de har blivit frälsta till Jesus vilket du har blivit.

Det finns en hel del människor i kyrkorna (samfunden) som en gång har haft underbara frälsningsupplevelser (blivit sant frälsta till Jesus) och dessa upplevelser är de inte sena med att dela med sig av men då de har vandrat bort från Jesus för att vandra med världen (med kyrkan/samfundet som vandrar med världen) så har de förlorat sin frälsning (de har inte tagit tillvara på den) för FRÄLSNINGEN FINNS ENDAST I JESUS och ingen annan än Jesus kan frälsa (bevara en människa i frälsningen).

Detta deras val har lett in dem till att vandra på den breda vägen som inte leder till Jesus/Gud (till frälsning/bevarandet av frälsningen i Jesus) utan till fördärvet. De har med det gjort sig till Satans barn och till Guds/Jesus fiender samtidigt som de i och med det (vilket är helt logiskt) blir fiender till dem som vill stå fast vid Jesus.

Det är dessa som kan orsaka störst skada hos ett nyfrälst Guds barn som vill tro att denna kategori som kallar sig ”kristna” inom kyrkorna och samfunden (de som en gång blev frälsta till Jesus men som har lämnat honom och den smala vägen) är frälsta vilket de inte längre är men en gång blev (var) innan de valde att ta in på den breda vägen vilket idag tydligast visar sig genom deras vurmande för ekumenik, för kompromisser och samarbeten (samarbeten och kompromisser med allt och med alla som har två ben och verkar vara snälla), ett inkluderande av homosexrörelsen och av alla ofrälsta som drivs av Satans ande.

Gå till kyrkan (se hur mycket kyrkan har att erbjuda allt och alla/DIG) och ta emot Jesus och låt sedan döpa dig in till kyrkan brukar det heta. Då ordnar sig allt som genom ett trollslag och det även om personen/personerna ifråga aldrig har blivit kallade av Jesus/Gud och haft en sann frälsningsupplevelse.

Är det så konstigt att kyrkorna och samfunden består av mestadels ofrälsta människor som har tagit emot kyrkan (kyrkans ledarskap samt medlemmarna i kyrkan) men inte Jesus/Gud?   

Nu tillbaka till den som verkligen har haft en sann frälsningsupplevelse och blivit frälst av Jesus (för att han har kallad den, utvalt den och på något sätt uppenbarat sig för den) och inte av någon människa eller någon kyrka och vad som tids nog händer med den människan.   

Den stannar kvar och gör det bästa av situationen (glad över att ha funnit gemenskap och nya vänner) trots att det tar emot (Guds Ande i människan försöker att tala om för den som blivit frälst till Jesus att det som sker i kyrkorna och att allt vad kyrkorna står upp för är fel men den lyssnar inte på det örat/på Jesus utan tänker som människor har för vana att tänka, att majoriteten har alltid rätt så därför måste man rätta sig efter majoriteten och följa majoriteten.

Den börjar engagera sig, hjälpa till och gör vad kyrkan (auktoriteterna/ledarskapet där) förväntar sig att den skall göra eller som de säger åt den att den skall göra och den gör vad den blir tillsagd att göra för att den är tacksam över att ha blivit så väl emottagen av kyrkan eller samfundet. Personen ifråga blir allt mer involverad i kyrkans arbete och njuter av att få tillhöra ett större sammanhang/ett KOLLEKTIV. Tillsammans är vi starka och det spelar ingen roll om hela kyrkan består av ofrälsta människor. Detta är en styrka som Jesus/Gud vänder sig emot.

I den vevan och när den frälsta väljer att lyssna mer på människor än vad den lyssnar på Jesus/Gud så börjar resan bort från Jesus (bort från frälsningen och den enda som kan frälsa och bevara en människa i frälsningen vilket är Jesus) och det sker successivt precis som helgelsen efter frälsningen gör för en nyfrälst.

Kyrkan och samfundet tar allt större plats i den nyfrälstas liv (huvudsaken är att kyrkan mår bra och att den kan gå runt och finansiera prästerskapet/pastorena och alla de aktiviteter som startas hela tiden oavsett vad det är för aktiviteter) vilket sker på bekostnad av Jesus/Gud.

I det nya förbundet som vi som har blivit frälsta TILL JESUS tillhör så finns det inget speciellt utvalt prästerskap och att uppmuntra Satans präster och pastorer inom kyrkorna och samfunden (vilka lever kvar i det gamla förbundet för att DE får vinning av det) och som inte befinner sig i Jesus och i sanningen och på den smala vägen är lika med att gå förlorad.

Den frälsta till Jesus blir snart en slav till kyrkorna/samfunden men Jesus försöker att kalla den tillbaka till sig men den vägrar att hörsamma kallelsen utan fortsätter att förlita sig på sin kyrka (på kyrkor) för inte kan väl majoriteten (majoriteten som befolkar kyrkorna varav många aldrig har blivit kallade av Jesus utan kallade av sig själva eller av någon människa som den vill ligga bra till hos och som därmed är ofrälsta alternativt har förlorat sin frälsning) ha fel? 

Detta leder till att den frälsta dör andligt för när den genom att välja att arbeta för världen och för Satan (som är herre över världen) inte tillåter Jesus/Gud att verka (ha auktoriteten över dens liv då den har valt en annan herre) så är det endast den andliga döden som återstår.

Det är här som de ”goda” gärningarna vilka sker i köttet och som INTE Jesus/Gud har uppmanat den frälsta till att göra på eget bevåg, kommer in likt en slags försvarmekanism mot den andliga döden.

Den frälsta blir precis som sin kyrka/kyrkorna (kyrkorna som arbetar för att fixa världen och Satan och som gör allt för att få vara vän med världen, med de ofrälsta och med Satan) och börjar att göra goda gärningar mot allt och mot alla i tron att det kan rättfärdiggöra den inför Jesus/Gud. Den ser inte att den har blivit totalt förblindad genom att välja bort Jesus som är vägen, sanningen och livet. Den väljer att stå upp för ALLT och för alla om allt (till det yttre, det yttre skenet) verkar vara okej.

Den söker upp alla tillfällen för att få göra goda gärningar men vill inte vandra med Jesus/Gud och göra HANS gärningar. Den vill inte ha med Gud/Jesus att göra för den vill göra vad den själv och dens kyrka (kyrkor) som vandrar med världen, vill. Det är den själv som bestämmer utifrån sig själv/sitt kött vad som är rätt eller fel och den har efter att ha blivit hjärntvättad av kyrkorna (ytterst sett av Satan) helt enkelt förlorat förmågan att skilja mellan vad som är rätt eller fel.

Den använder sin bibel efter att ha valt att vandra på den breda vägen (efter att valt att vara en Satans tjänare oavsett om den är medveten om det eller inte) för att argumentera mot dem som har tagit emot ljuset, sanningen och Jesus och de förvränger och förvrider allt som inte passar in i deras smak/deras tolkning av bibeln (Satans tolkning av bibeln) och detta trots att bibeln är en andrahandskälla.

Den enda riktiga källan för ett sant Guds/Jesus barn är Jesus/Gud och Jesus/Gud i oss och när han talar till oss personligen. Sedan kan vi gå till bibeln (det är så som bibeln skall användas) och se vem eller vad som har talat och stämmer det med vad bibeln lär så är det antagligen Jesus/Gud som har talat.

Eftersom många som befolkar kyrkorna och samfunden och som påstår sig vandra med Jesus/med Gud (de hade en frälsningsupplevelse för många år sedan) men som inte längre vandrar med Jesus utan har valt att vandra på den breda vägen, står fast vid att de vandrar med Jesus/med Gud (vilket är en Satans lögn), så lyckas de många gånger att få med sig spädbarnen i Kristus. Men han som är i oss är starkare än han som är i världen.     

Därför kommer den som en gång hade en frälsningsupplevelse/som var kallad av Jesus/Gud men som har valde att vandra med världen och med Satan en dag att vara bland alla dem som säger att Herre, Herre har jag/vi inte gjort allt för dig och så vidare men då kommer Jesus att visa bort den/dem och säga att du/ni har inte gjort min eller min Faders vilja. DU/NI HAR GORT DIN/ER EGEN VILJA SOM INTE HAR VARIT MIN VILJA. Gå till den plats där du/ni hör hemma.    

Satans kristna inom kyrkorna och samfunden har idag en enda uppgift och det är att få så många som möjligt av dem som Gud/Jesus har valt, utvalt till att vandra med honom, bort från honom och han tar till alla tänkbara knep som finns för att få Guds folk de sant troende att falla.

Den kamp som utspelas i dag både på ett fysiskt plan och på ett andligt plan står inte mellan olika kristna doktriner, olika kyrkoläror, olika religioner/läror utan kampen står mellan Gud/Jesus (hans folk) och alla andra vad de än tror (eller inte tror) och det är en kamp som kräver något mer än en Halleluja sång under söndagsgudstjänsten klockan tio eller elva, en predikan av någon präst eller pastor som vill upphöja sig själv, ett urvattnat kärleksevangelium (alla skall vara med och alla skall väl få en chans att bli frälsta, kan vi förresten inte frälsa människor in till kyrkan genom att ge dem pengar/allmosor vilket en del av de falska kristna håller på med?) Vi måste väl ställa upp och hjälpa dem så att att de blir frälsta förr eller senare och in till Satans kyrkor och samfund.

Det finns ingen hejd på hur Satan verkar bland de som kallar sig kristna (pånyttfödda i Jesus och drivna av Guds Ande) men som aldrig har blivit kallade av Jesus alternativt har blivit kallade en gång i tiden men som idag har valt Satan och världen genom att gå i ok med världen och med världens människor och med Satan framför Gud/Jesus.

De alla har gått (går) tillsammans i ett enda syfte (och de drar med sig allt och alla) vilket handlar om att förstöra Guds verk och att få dem som har blivit sant frälsta till Jesus (inte till en kyrka eller till någon människa) lika andligt döda som de själva är.

De hatar ljuset (Jesus) och sanningen och de tål inte Jesus (som bor i varje sant frälst hjärta) utan de är är ute efter att döda Jesus och hans Ande (Guds Ande) så att även de som har fått Guds Ande skall bli andligt döda vilket de själva har blivit.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik