Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Fred i religionens namn?

Publicerad 2018-06-07 17:45:03 i Religion,

Sveriges ”kristna” (sataniska) råd som alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige är medlemmar i (se länk nedan) visar numera öppet och utan att skämmas vad de verkligen strävar efter.

Det handlar inte (vilket vi har skrivit om mycket här på bloggen) enbart om att skapa enhet mellan de olika så kallade ”kristna” kyrkorna (kyrkofamiljerna) utan om att skapa enhet med judendomen, islam, buddismen, hinduismen i syfte att uppnå ”fred” i Sverige och fred på jorden.

Att nästa steg är att skapa en världskyrka i vilken alla religioner kommer att bli en del av är inte så svårt att räkna ut. Det är inte heller så svårt att räkna ut vad för slags tro och lära som kommer att vara rådande i denna kyrka eller vem som kommer att vara överhuvudet för denna.  

Några varningsklockor ringer inte hos majoriteten av dem som kallar sig kristna och som befolkar kyrkorna och samfunden och det mest tragiska är att de flesta ”vanliga” medlemmar i dessa och med ”vanliga” menar jag alla som inte har några ledarfunktioner eller är insatta i vad som sker bakom kulisserna utan som nöjer sig med att konsumera vad kyrkorna och samfunden har att erbjuda dem (vilket idag är det mesta som tilltalar det köttsliga sinnet) samtidigt som de lyssnar blint på vad de falska herdarna (ulvarna i fårakläder) som för dem vilse och bort från Gud/Jesus, säger.

Det gäller ju att hålla sams (Gud är kärlek och Gud älskar alla människor och alla religioner lika mycket) och då till vilket pris som helst. Att det sker till priset av den sanna tron och läran bekommer inte de falska ”religiösa kristna” vilka är just religiösa Gudshatare (likt fariseéerna och de skriftlärda under Jesus och apostlarnas tid) och inte några Jesus lärjungar precis som anhängarna av judendomen, islam, buddismen, hinduismen etcetera som även de är ”religiösa”.

Av den anledningen går de så bra ihop och de kan samarbeta och kompromissa utan problem.  

De falska kristnas herre liksom de övriga ”religiösa” som bekänner sig till diverse avgudareligioner/läror, är ytterst sett Satan och han är mycket ”religiös” och uppmuntrar religion (allt vad religion heter) men vad de falska kristna inte vill veta av är att han är Guds/Jesus värsta fiende och därmed alla sant frälstas (frälsta/pånyttfödda i Jesus och inte frälsta/pånyttfödda till kyrkorna och samfunden) värsta fiende.  

Kyrkorna och samfunden som idag alla är medlemmar i Sveriges kristna ”sataniska” råd är, vilket vi har skrivit tidigare här på bloggen, ”Satans fångstredskap”!! Dess representanter (medlemmar) drar sig inte för att med lock och pock (de erbjuder social gemenskap, trevliga och nyttiga aktiviteter, gratis mat, fika vilket är en taktik som kommer från Satan) lura in människor till sina ”byggnader” i hopp om att de skall bli frälsta till kyrkan (döpta in i den) och till världen (som kyrkorna och samfunden älskar mer än de älskar Gud/Jesus vilket de bevisar gång på gång) och numera även till alla religioner vilket är Sveriges kristna ”sataniska” råds inklusive Satans högsta önskan.

Alla gudars (religioners) lika värde?!! Jo men visst låter det bra och rättvist! Men är det någon så kallad ”kristen” som har tagit sig en funderare över vad som händer om man på allvar står upp för detta? Försvinner inte alla gudars värde (oavsett vilken gud man tror på och bekänner sig till) om man står upp för att alla gudar har ett lika värde? Vad finns det då av VÄRDE kvar om alla gudar är lika värdefulla eller för att vända på det, lika VÄRDELÖSA?? 

Om man säger att alla människor har ett lika värde vilket de förstås har, alla har ett lika människovärde, men att alla människor tyvärr inte är lika mycket värda FÖR MIG OCH SÄKERT INTE HELLER FÖR DIG så blir det samma sak.

För mig är mina nära och kära mer värda ”för mig” än vad andra människor och deras nära och kära är (för mig). Mina närstående är mer värda för mig än vilka människor som helst och för andra människor är inte jag eller du lika mycket värda för dem som deras närstående.

Vad jag vill säga är att allt detta sjuka på påtvingade ”lika värde” när det gäller allt och alla idag, handlar om en Satans taktik och om att skapa kaos och oordning i samhället samt att på det personliga planet framkalla skuld och dåligt samvete hos människor för att de till exempel anser att för dem är deras tro (deras religion) mer värd än någon annan tro eller för att de anser att deras nära och kära är mer värda för dem än vilka människor som helst.

Det handlar om att skapa ”Laglöshet”, förvirring, missmod, uppgivenhet och om att få människor (inte minst de som kallar sig kristna) att tvivla på vad som är rätt och fel och få dem att välja det som är fel. Genom det ger man Satan och hans lakejer en chans att verka sitt verk i det offentliga och på det privata planet och i takt med att de arbetar på så blir det allt svårare att avgöra vad som är rätt och fel. Lagarna kan då förändras till Satans och hans lakejers förmån och det är detta vi kan se att så sker idag på ALLA olika plan.

Satan och hans anhängares (Sveriges ”sataniska” råds) plan är en värld utan nationsgränser (ett enda folk, ett nytt Babels torn), en enda religion (med Satansdyrkan) som alla kommer tvingas att tillhöra och en enda ekonomi som styrs av ett fåtal satanister (tillhörande Satans synagoga) och deras privatägda banker. Kan det bli mer ogudaktigt och sataniskt än så?

Jag antar att de flesta av er som läser min blogg även har läst er bibel och vad säger ”er” bibel om NATIONSGRÄNSER, EKUMENIK (en enhet på världslig och inte på andlig grund), PENNINGEN (se Uppenbarelse boken om att de som inte har tagit vilddjurets märke tids nog inte kommer att kunna köpa eller sälja)?

Sånt här och om hur Satan och hans lierade (Satans synagoga och Satans kyrkor tillsammans med alla landsförrädarpolitiker) förstör vårt land (hela Europa), och då främst genom att bjuda in främmande folk och folkgrupper (på livstid) som inte bara har tagit sig hit för att få försörjning utan som har all rätt att sprida sina avgudareligioner vilka idag Sveriges ”sataniska” råd och alla etablerade kyrkor inte har några problem att samarbeta och att kompromissa med för den så kallade ”FREDENS” skull, kan man inte tala om med inbitna kyrkokristna för de förvränger och förvrider Guds/Jesus ord så att det skall passa dem och deras kyrkor som endast är ute efter att få in nya medlemmar till Satans fångstredskap genom att använda sig av Jesus namn (missbruka hans namn) precis som fariseérna och de skriftlärda använde sig av Guds namn trots att de var Guds/Jesus fiender.

Står det något i era biblar (och nu vänder jag mig till er ”kristna” läsare) om att det går att stötta och stödja vad som helst utan att göra sig delaktig i det man stöttar eller stödjer? Går det att stå upp för vad som helst och sedan hävda att men jag ”personligen” tror på den sanna Jesus/Gud och på det sanna Guds ordet vilket många av Satans ”kristna” gör?

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar.

Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne”. (Upp. 18:1-8).

Läs mer om Sveriges ”kristna” sataniska råd och deras interreligiösa fredsseminarium här:

https://www.skr.org/aktuellt/kalender/politikerveckan-pa-jarva-fred-i-religionens-namn/

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik