Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Blir du frälst om du lär dig bibeln?

Publicerad 2018-08-05 16:21:47 i Jesus,

Det finns många människor vare sig de kallar sig för kristna eller inte som har stora kunskaper när det gäller bibeln och som i en del fall till och med är ”specialister” på bibeln (vad som står i bibeln). De kallar sig bibelvetare, religionsvetare, pastorer, präster, äldste etcetera men frågan är om bibelkunskap kan frälsa en människa eller om frälsningen sker innan personen i fråga överhuvudtaget kan ta emot kunskapen/vad bibeln lär?

Kyrkorna och samfundens uppfattning verkar vara att bibelkunskap kommer först (innan frälsningen) och att när en människa som kanske är intresserad av vad bibeln har att säga (vilket vem som helst kan vara utan att ens vilja ha med Jesus/Gud att göra) blivit lite mer bevandrad i bibeln genom att gå till en kyrka eller ett samfund för att där lyssna på någon pastor eller präst under en kortare eller längre tid så leder det automatiskt till att personen blir frälst till Jesus samt om den tids nog tar emot Jesus i kyrkan/samfundet och låter sig döpas in i denna.

Är detta verkligen vad bibeln (Jesus) lär? Att det går att bli frälst genom att lära sig bibeln (att gå till en kyrka?) oavsett om det handlar om några enstaka citat eller om att kunna bibeln utantill och innantill och både framlänges och baklänges? Går det att bli frälst genom intellektet och genom egen viljeansträngning?

Svar nej men det är vad kyrkorna och samfunden lär ut. De lär ut att alla som går till kyrkan och får bibelkunskaper och som tids nog tar emot Jesus i kyrkan, blir frälsta till Jesus. De lär ut att det går att bli frälst genom att skaffa sig kunskap (bibelkunskap) och att gå till kyrkan för att lyssna på präster och pastorer (varje söndag klockan tio eller elva). Efter det så kommer frälsningen förr eller senare som ett brev på posten.

Vad kyrkorna och samfunden gör är att sätta sig på Guds/Jesus plats i sin tro att de kan frälsa alla ofrälsta som besöker kyrkorna av den ena eller andra anledningen (för att dessa personligen tjänar på det) genom att ge dem kunskap (bibelkunskap) och få dem att känna sig bekväma i kyrkorna och samfunden. Ju fler medlemmar desto bättre!!

Nu senast hörde jag att Smyrnakyrkan i Göteborg har startat ”BINGO” (ja ni hörde tyvärr rätt) för att locka folk (folk som gillar att spela bingo) som kanske inte annars hade sökt sig till kyrkan. Läs fler länkar nedan om denna Satans sköka!

Konsekvensen av all denna ogudaktighet (tron att en kyrka/pastor/präst kan frälsa en annan/andra människor) har blivit att kyrkorna (samfunden) idag till stor del befolkas av människor som har blivit frälsta till kyrkorna och inte till Jesus och det har skapat två läger.

Ett läger som kallar sig för ”kristna” (för Jesus efterföljare och allt möjligt utan att de är det, de ljuger och är en Satans synagoga, och som häckar i sina kyrkor och som försöker föra så många som möjligt in till dessa oavsett vad de tror eller inte tror) och ett läger där de som vill följa Jesus/Gud befinner sig.

Under Jesus tid på jorden så fanns också dessa två läger. Det var de religiösa/de skriftlärda och fariseerna (som hatade Gud/Jesus) och de som ville följa Jesus/Gud.

Sedan fanns det precis som det finns i vår tid hur många som helst som dyrkade andra gudar eller som kanske inte hade några direkt gudar men de välkomnades inte till de skriftlärdas eller fariseernas läger och de välkomnades inte heller till Jesus/Gud läger om de inte valde att ta till sig de glada nyheterna (EVANGELIET om frälsning).

När man säger till Satans kyrkokristna idag att Jesus och hans apostlar aldrig skulle komma på tanken att bjuda in ofrälsta (avgudadyrkare) till deras möten där de bad till Gud/Fadern så får man höra att Jesus och apostlarna minsann åt mat med ofrälsta och med publikaner.

Det stämmer att de gjorde det men frågan är om det var för att de ville kompromissa och samarbeta med dem (för att bygga något NYTT och gemensamt tillsammans med dem) eller om det var för att de hoppades på att de skulle ta emot frälsningen?

Sedan är frågan hur många gånger det skedde att de åt mat med samma ofrälsta personer i hopp om att de skulle ta emot Gud/Jesus? Åt de mat med samma ofrälsta/samma publikaner under flera års tid, kanske varje vecka eller månad och med ett hopp om att ett samarbete/en kompromiss skulle växa fram, eller skuddade de av sig stoftet under fötterna och gick vidare när de insåg att de flesta av dem inte var intresserade av de glada nyheterna (evangeliet)?

Vad kyrkorna (kyrkornas medlemmar) gör idag är att bjuda ut sig likt de värsta horor i hopp om att få så många som möjligt in till deras skökoväsen och världens människor är inte sena med att nappa när de får ta del av alla trevliga och nyttiga aktiviteter som kyrkorna idag erbjuder allt och alla.

Bingo verkar vara de nyaste efter SFI undervisning och språkcafeer för invandrare från hela världen (speciellt från mellanöstern och från Afrika) och som de kyrkokristna tror sig skall kunna frälsa in till sina kyrkor och samfund om de bara ger dem kunskap (bibelkunskap) och ställer upp för dem på alla tänkbara sätt (med pengar, allmosor, aktiviteter med mera) samtidigt som samhället i sin tur ställer upp för dem på alla tänkbara sätt och inte minst genom att ge dem bidrag, pengar från socialförsäkringssystemet (höga bidrag), som de aldrig har varit med om att betala till.  

Ge dem, dessa stackare/flyktingar/invandrare/utrikeskommande etcetera, allt vad de behöver för att de skall kunna nära sitt KÖTT (är Satans kyrkors/samfunds paroll) och när de har fått nära sitt kött (via kyrkan och Satans medlemmar där) så kommer de självklart bli frälsta in till kyrkan/samfundet (förr eller senare) efter att ha lyssnat på pastorerna och prästerna som har ställt upp på att nära deras KÖTT.

Då plötsligt en dag står de (alla stackare) i tacksamhetsskuld till kyrkan/till samfundet och till enskilda kristna (dessa/de falska kristna, får en hållhake på dem) men det är väl inte vad frälsning handlar om. Eller?

Att ha en hållhake på en människa/människor som man har bjudit in med en förhoppning om att den/de skall ta till sig vad man själv/en annan människa/människor (en kyrka/ett samfund) tycker och tänker och tror handlar väl knappast om frälsning även om den förr eller senare låter sig döpas in i en kyrka eller i ett samfund på grund av tacksamhetsskuld. Det är väl knappast så Jesus/Gud arbetar?

Är frihet i Jesus lika med att göra andra människor glada? Som till exempel, att nu mamma eller pappa lyssnade jag äntligen på er och gick till en kyrka och tog emot Jesus/Gud. Är ni glada nu för min skull?

Självklart är ni det och jag ville göra er glada för att ni har alltid ställt upp för mig och varit fina föräldrar för mig sedan jag föddes. Ni har alltid ställt upp för mig (stått på min sida) och därför har jag nu valt att ta emot Jesus i en kyrka/i ett samfund för att jag tror att det kan göra er glada på ålderns höst/vår/vinter så att ni inte behöver dras med tankarna på att ni har ett ofrälst barn.

Länkar med kopplingar till Smyrnakyrkan i Göteborg:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/january/kyrkor-blir-sociala-center-for-alla-som-vill-ha-gratis-mat.html

http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/ulven-peter-halldorf-predikar-i-smyrnakyrkan.html

http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/det-stora-avfallets-kandisapostlar.html

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik