Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Värdegrund och mänskliga rättigheter enligt Röda Korset

Publicerad 2017-11-09 09:56:00 i Mångkultur,

Det gemensamma för alla så kallade VÄLGÖRENHETS organisationer är att de påstår sig följa FN,s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Röda korset är inget undantag.
 
Här ett utdrag från deras hemsida:
 
”Både den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna (MR) syftar till att skydda människors liv och värdighet. Men medan den humanitära rätten har utvecklats i en strävan efter att mildra effekterna av väpnade konflikter, har de mänskliga rättigheterna utvecklats med syftet att reglera en stats fredstida förhållanden och förpliktelser mot sina egna medborgare.
 
Ursprunget till de två regelområdena är således försök att reglera individers skydd mot staters makt- och våldsanvändning, dock under två olika situationer – väpnad konflikt respektive fred. År 1948 antog FN:s generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Den innehåller inte bara rättigheter, utan också de skyldigheter som vi som medborgare har gentemot samhället. Den har fått så stor betydelse att åtminstone delar av den i dag kan betraktas som sedvanerätt, det vill säga att de gäller för alla stater oavsett om de har skrivit på en konvention eller inte.
 
Idag finns det ett stort antal MR-konventioner inom ett flertal områden och Sverige är part till de flesta. Centrala inom området är bl.a. 1966 års FN-konventioner om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter respektive om medborgerliga och politiska rättigheter. Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) från 1950 med tillhörande protokoll har även tillhörande domstol som kan pröva om stater kränkt sina medborgares rättigheter.
 
För att alla ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda måste staten på olika sätt leva upp till sina skyldigheter enligt konventionerna.
 
Staten är bl.a. skyldig att:
• Följa och respektera rättigheterna
• Skydda medborgarna
• Uppfylla rättigheterna, exempelvis stifta lagar och avsätta budget som gör att rättigheterna kan uppfyllas.”
 
Läs mer här:
 
http://www.redcross.se/vart-arbete/k2/krigets-lagar/de-manskliga-rattigheterna/
 
Kommentar:
Röda korset talar om att STATEN för att alla (tillhörande STATEN) ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, på olika sätt måste leva upp till sina skyldigheter enligt konventionerna och att STATEN är skyldig att följa och respektera rättigheterna SAMT ATT SKYDDA MEDBORGARNA (MÄRK VÄL MEDBORGARNA).
 
Om rättigheterna skall kunna uppfyllas måste till exempel lagar stiftas och en budget avsättas som gör att de kan uppfyllas. Vad man alltså talar om är STATENS ansvar för sina medborgare och inte om STATENS ansvar för alla andra länders medborgare vilket är det som tyvärr gäller idag inom staten, Röda Korset och andra välgörenhetsorganisationer som står upp för ”GODHET”.
 
STATEN innefattar numera inte endast medborgarna i staten utan alla som av den ena eller andra anledningen befinner sig i STATEN (väljer att befinna sig i staten) och som proppsar på att av staten (MEDBORGARNA) få SINA RÄTTIGHETER tillgodosedda trots att de varken genom någon skriven eller oskriven lag kan kräva eller förvänta sig några rättigheter.
 
Samhället (STATEN) är i ett större perspektiv att likna vid en familj men med skillnaden att alla medlemmar/medborgare inte känner varandra personligen.
 
Dock finns det något som binder ihop den samhälleliga familjen (STATENS/ett lands medborgare) genom ett gemensamt språk, en gemensam historia, en gemensam kultur, gemensamma traditioner och sist men inte minst genom ett SAMHÄLLSKONTRAKT vilket handlar om att medborgarna betalar en stor del av sina inkomster i form av skatt till STATEN för att kunna åtnjuta den samhällsservice som staten (kommuner, landsting) tillhandahåller samtidigt som de på ålderns höst eller vid sjukdom, arbetslöshet etcetera, skall kunna garanteras en god levnadsstandard.
 
Detta kontrakt bryter den svenska staten (den så kallade överheten) numera emot varje dag genom att ta sig friheten att dela ut medborgarnas skattepengar till folk från hela världen samt till skrupelfria föreningar och organisationer (likt Röda korset med flera) som inte längre döljer att de arbetar för Sveriges (Europas) sönderfall (för laglöshet, normlöshet, splittring och kaos) samtidigt som de i nästa andetag talar om mänskliga rättigheter och om att SKYDDA medborgarna.
 
Lika lite som en familj (vanliga familjer) har någon skyldighet att se till så att varenda människa (oavsett om den kommer från Sverige eller från något land långt bort i fjärran) som inte tillhör familjen får sina RÄTTIGHETER (rättigheter de anser sig ha) tillgodosedda av familjen, har ett samhälle (Sverige) att se till så att varenda människa som anländer till samhället får de rättigheter de menar sig ha.
 
Om det är en mänsklig rättighet att kunna komma till ett land och få uppehållstillstånd, bidragsförsörjning (i vissa fall på livstid), gratis bostad (förtur till bostad som samhället tvingas ordna även om det inte finns några bostäder och samhället tvingas köpa bostäder vilket är fallet i dagens Sverige), gratis språkundervisning, förtur till utbildningar och arbeten och allt gratis helt kravlöst, så hade säkert en hel del svenskar av det lite mer äventyrliga slaget, inte haft något emot att röra på sig.
 
Då det emellertid inte förhåller sig så,, att alla människor kan åka kors och tvärs över hela världen och bosätta sig var de vill (genom att hävda sina mänskliga rättigheter) och bli garanterade försörjning (få allt de behöver, se ovan) i de länder där de bosätter (och kunna stanna kvar och bli försörjda trots avvisningsbeslut) så är ju faktum att i princip alla länder bryter mot de mänskliga rättigheterna förutom då Sverige som alla är välkomna till.
 
Detta kanske är något som Röda korset och de övriga godhetsorganisationerna (Röda korset liksom många andra godhetsorganisationer finns ju över hela världen och i nästan alla länder) borde belysa vilket förstås aldrig kommer att ske eftersom de mänskliga rättigheter de står upp för inte gäller för dem som har fel så kallad VÄRDEGRUND.
 
De som har fel värdegrund kan inte förvänta sig att få något skydd som medborgare i Sverige och speciellt inte från Röda Korset vilket en äldre kvinna som arbetade ideellt för rörelsen och hade arbetat för dem i många år, fick erfara för några år
sedan:
 
Se videon här:
 
 
Och läs artikeln av Julia Caesar som handlar om denna kvinnan (som oväntat och hastigt avled en kort tid senare efter att ha hängts ut som rasist) kontra den kriminellt belastade invandraren som liksom så många andra invandrare anser sig ha RÄTTIGHETER (mänskliga rättigheter) i Sverige:
 
"Värdegrunden skördar liv":
 
http://snaphanen.dk/2014/07/07/sondagskronika-vardegrunden-skordar-liv/
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik