Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Världens vilja är inte Guds vilja

Publicerad 2017-05-11 07:12:00 i Jesus,

Den största lögnen som har tillåtits att breda ut sig inom kyrkor och samfund och som fortsätter att breda ut sig och som ytterst sett kommer från Satan, består av att alla “kristna” som försöker att leva ett rättskaffens liv (enligt världens definition av vad det innebär) kommer att komma till himmelen den dagen deras liv på Jorden är slut.

Dessa “kristna” intalar sig att de är frälsta men vill inte veta av sanningen och älskar inte sanningen vilket är en förutsättning för frälsning i biblisk mening.

Falska präster och pastorer gör vad de kan för att förleda de kristna och få dem till att tro att Gud älskar dem och alla andra människor som de är. Att Gud älskar “kristna” som är toleranta (snälla och barmhärtiga) gentemot allt och alla och som undviker varenda konflikt med världen och världens människor.

Älska inte världen och det som är av världen säger bibeln tillskillnad mot de falska prästerna, pastorerna, kristna ledarna inklusive en stor del av kyrko och samfundsmedlemmarna, vilka menar att kristna skall sträva efter att bli vän med världen och med världens människor som inte har Guds Ande utan Satans ande och som i bibeln kallas Antikrister.

Den “kärlek” som dessa falska kristna står upp för men som inte handlar det minsta om kärlek (den bibliska kärleken) grundar sig på att alla människor måste få känna sig accepterade vad de än gör och vad de än tror för att de skall kunna fortsätta att leva ett liv I lögn (i sin mänskliga natur). 

Syndabekännelse, omvändelse och att födas på nytt till en ny natur i Kristus (bli en ny skapelse) är inget som är nödvändigt för de falska kristna.

Huvudsaken är att alla människor (troende som icke troende) håller sams till vilket pris som helst trots att Guds ord uttryckligen talar om att vi inte skall gå i ok med världen, med världens barn eller med den antikristliga anden som finns i världen och i alla icke på Herren Jesus Kristus troende samt att vi skall avslöja “kristna” (såna som kallar sig kristna) som genom att de inte har kärlek till sanningen, vållar splittring och förstör Guds församling inifrån.

Detta är något som de kyrko och samfundskristna samt deras falska herdar (vilka är en stor skam för Herren Jesus) bortser från eftersom de älskar världen och LÖGNEN, vars herre är Satan, och hatar sanningen. Det viktigaste för dem är att likt världens människor få leva ett så bra liv som möjligt här i världen och att på olika sätt få vinning av världen. 

De önskar att, i kraft av sina egna mänskliga förmågor (sitt kött), göra världen till en bättre plats för alla människor att leva i (precis som vilka ofrälsta makthavare som helst säger sig vilja göra) och de går så långt som till att tro att de även kan få bukt med den syndiga och ondskefulla människonaturen genom att tämja den.

Bibeln säger att det är omöjligt att tämja eller karaktärsdana den gamla människonaturen genom utbildning, olika program eller läror. Den måste dö (korsfästas) för att ge plats åt den nya naturen. Den nya naturen i Kristus och där Kristus genom den helige Ande tar plats i människan så att hon efter det leds och styrs av Guds Ande. Inte av anden i världen eller av människor i världen.

När en människa har blivit frälst (pånyttfödd i Kristus) så är det inte längre hon själv som gör de goda gärningarna i sin mänskliga natur (alltså en total skillnad mot hur det ser ut i världen och bland världens barn) utan det är Herren Jesus som genom henne gör de goda gärningarna då de “goda gärningarna” är ett resultat av frälsningen.

Människan kan inte av egen kraft göra goda gärningar enligt bibelns definition av vad som är goda gärningar men hon kan förstås göra en massa goda gärningar enligt världens definition av vad som är goda gärningar. Men då gör hon inte Guds vilja utan världens vilja. 

Det här är det få samfundskristna som har fattat. De tror att om de springer runt överallt och gör vad de själva och de övriga samfundskristna samt världen, anser vara goda gärningar, så får de en biljett till himmelen.

Många kommer att på den dagen säga, Herre, Herre, har vi inte gjort allt som du har befallt oss att göra? Då kommer Jesus att visa bort dem och säga att gå bort från mig i ogärningsmän. Det kommer han att säga trots att de har gjort allt (även Jesus håller med om att de har gjort nästan allt) UTAN FADERNS/GUDS VILJA.

Detta visar att Guds vilja är något helt annat än människors vilja. Att det som människor tar sig för (i sin egen kraft) och som till det yttre ser ut att vara något gott inte är något gott. Det är människoverk och människoverk hör hemma i världens rike och inte i Guds rike.

Istället för att skämmas och säga att vi är inte värdiga att träda in i ditt rike så kommer dessa människor att tala om för Jesus att de har gjort allt som han har förväntat sig av dem. Att de har gjort allt rätt. Ser du inte hur duktiga, kärleksfulla och barmhärtiga vi har varit mot allt och alla? Vi har gjort allt gott och varit goda människor. Inte kan du väl visa bort oss.

Det är just det som Jesus kan och som han kommer att göra (enligt vad bibeln säger) och det är “kristna” det handlar om. Även om de har gjort gott (så som de själva/världen definierar godhet) och gjort en massa goda gärningar varenda dag i sitt liv så har de inte gjort Guds vilja.

De som inte vill kännas vid sanningen (och det är det många “kristna” som inte vill) kan inte göra Guds vilja och är i avsaknad av Guds kärlek eftersom Guds kärlek har sina rötter i sanningen. Så är inte fallet med den kärlek som finns i världen. Den har INTE sina rötter i sanningen (i Gud/Guds ord) utan i världen och världen styrs av världens furste som är Satan vilken också är lögnens fader som vi redan nämnt.

Det innebär att kristna som inte vill kännas vid sanningen (utan enbart kärleken/världens kärlek), har ställt sig på Satans/lögnens sida. Därmed är de Guds fiender trots att de menar sig vara hans vänner då de påstår sig älska allt och alla och är bästa kompisar med världen.

En kärlek som inte har sina rötter i sanningen är enligt bibeln en falsk kärlek som kommer från Satan vilken tar alla tillfällen i akt när det gäller att omskapa sig till att likna en ljusets ängel liksom hans tjänare, och denna sorts kärlek ger inte Gud äran utan människan äran.

Om vi som kristna menar att vi skall acceptera och inte bara acceptera utan även förenas med människor som inte tror samt  ingå i samarbeten och kompromisser med dem (i toleransens och i kärlekens namn) så lever vi inte i sanningen/i Guds vilja (hur kärleksfulla vi än tror oss vara) då Guds ord talar om det motsatta. Ingenstanns i bibeln står det att Jesus och apostlarna samarbetade och kompromissade med icke troende och avgudadyrkare.

Kommentarer

Postat av: Lite

Publicerad 2017-05-11 13:40:14

Den sträng Du knäppte på idag har en vacker klang. - Kommer vi någonsin att kunna höra hela musikstycket?

Tack för att Du kämpar på!

Svar: Tack själv!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Emil

Publicerad 2017-05-12 04:27:51

SANT!!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik