Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sveriges "kristna" råd bakom sittstrejken i Stockholm?

Publicerad 2017-08-10 17:54:00 i Satans synagoga,

Självklart kan varken barn eller vuxna, som de sittstrejkande fullvuxna afghanerna (eller övriga lycksökare från länder där det pågår konflikter och oroligheter) på egen hand börja ge hals och organisera ett motstånd mot de utvisningar som migrationsverket har beslutat om för flertalet av dem på grund av att de saknar skyddskäl och endast har tagit sig till Sverige för att få ett bättre liv, permanenta uppehållstillstånd med allt GRATIS, vilket de svenska skattebetalarna förväntas stå för.

De behöver andra (starka grupper) som för deras talan och i detta fallet så är det troligtvis”Sveriges kristna (sataniska) råd” (bestående av alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige), ”Flyktinggruppernas riksråd (FARR)”, ”Ensamkommandes förening” och rörelsen ”Vi står inte ut”, som har ondgjort sig över migrationsverkets beslut att ge de ljugande vuxna parasiterna avvisningsbeslut.

I en artikel som publicerades i juni på Sveriges ”kristna” sataniska råds hemsida menar representanterna för dessa grupper att Migrationsverket för att kunna utvisa människor till ”internflykt” (att bosätta sig någon annanstanns än i hemtrakten) måste visa att alternativet är relevant och rimligt enligt FN,s riktlinjer. Det betyder att den utvisade både ska vara säker där och kunna överleva på ett värdigt sätt. Det finns ingenstans i Afghanistan där detta kan garanteras i dag skriver de.

Dessa representanter ”SVENSKAR” tycks helt bortse ifrån att det finns många många miljoner människor i Afghanistan och i andra underutvecklade länder (krigshärdar, oroshärdar) och även RIKTIGA barn och med barn menar jag allt från nyfödda upp till cirka tolv år. De lever varken säkert eller under VÄRDIGA förhållanden, det vill säga de lever i fattigdom och i umbäranden.

Afghanerna och andra lycksökare har för att kunna ta sig till Sverige rest igenom massvis med länder där det inte pågår några oroligheter men de har valt att inte stanna i mer närliggande länder där det inte är oroligheter utan de skall PROMPT till Sverige. Varför kan man fråga sig.

Så vad dessa företrädare för GODHETEN säger mellan raderna är att alla som kan ta sig till Sverige (oavsett vilka de är och vad de har/äger vilket svenska myndigheter/skattemyndigheten inte kan kontrollera) från de olika oroshärdarna (krigsskådeplatserna) i världen, har rätt att bosätta sig i Sverige och inte bara rätt att leva ”säkert” och ”tryggt” här utan dessutom med god ekonomi som bekostas med skattemedel.

Sedan kan de åka tillbaka till sina hemländer och göra vad de vill och med bidrag från Sverige eftersom Sverige befolkas av idioter som ÄLSKAR LAGLÖSHET OCH ORÄTTFÄRDIGHET. DET ÄR SYYYND OM ALLA bedragare och ogärningsmän/kvinnor och man måste älska dem säger de ”kristna” i kyrkorna även om de har tagit sig hit för att berika sig själva/hela släkten och för att suga ut det svenska välfärdssystemet och inte har någon tanke på att bidra med något för att upplyfta landet och folket som har tagit emot dem.

Inga obehagliga frågor får ställas till dessa ”BIDRAGSPARASITER” när de vill åka tillbaka till de länder de har påstått sig flytt ifrån på semester eller för att närvara vid bröllop eller begravningar då de har fått sitt efterlängtade permanenta upppehållstillståndet (fri bidragsförsörjning på livstid) och som de sagt till migrationsverket (det var anledningen till att de fick uppehållstillstånd) att de inte under några omständigheter kan åka tillbaka till och speciellt inte direkt när de fått sina uppehållstillstånd vilket många av parasiterna gör.

Så fort deras bidragssnablar har fått fäste i landet så kan de utan risk för sitt liv och hälsa, resa till alla möjliga och omöjliga krigshärdar. Det går skytteltrafik fram och tillbaka till krigshärdarna varje dag från Sverige (och det är inte svenskarna Olle från Borås och Lillemor från Jönköping som åker dit för sola och bada) och detta hade knappast varit möjligt om det inte hade funnits några som hade velat resa till dessa så kallade oroshärdar.

När det gäller den så kallade flyktingmottagningen (asylindustrin) så finns det obegränsade resurser eftersom Satans synagogas agenda (de falska judarnas agenda, de som äger alla banker, massmedia och även myndigheter samt privatpersoner), är att förstöra inte bara Sverige utan hela Europa med mångkultur och massinvandring av främlingar som aldrig frivilligt hade satt sin fot i vare sig Sverige eller i Europa om det inte vore för de generösa bidragens skull. Om de inte hade tjänat på det. 

Satans synagoga (de falska judarna) i och med att de äger och kontrollerar i stort sett alla banker i världen, kan trycka upp pengar från tomma intet och låna ut mot ränta till länder och privatpersoner och så har de gjort allt sedan 1913 då ”Federal reserve bank” i USA som kallas för en statlig bank men som inte är någon statlig bank utan som ägs av de falska judarna, fick makten över denna bank och i och med det successivt kunde ta makten över alla andra länders banker.

Förstörelsen står Sveriges ”kristna” (sataniska) råd liksom de övriga nämnda organisationerna/föreningarna, upp för i tron att de är goda och/eller (antagligen både ock), har fått betalt av Satans synagogas anhängare för att fullfölja deras agenda vars mål är att ta kontrollen över alla världens länder och att införa ett kontantlöst samhälle där alla människor, efter att många av dem har förgjort varandra på olika sätt, reduceras till slavar under världshärskarna (Satans synagoga/de falska judarna) vilket de själva har beskrivit i Sion Vises protokoll, skall ske.

Om Sveriges kristna råd hade varit ett kristet och inte ett sataniskt råd som kämpar för att den katolska kyrkan (skökan i Uppenbarelseboken) efter att den har samlat alla kristna kyrkor och samfund under sitt paraply (liksom alla religioner och ockulta läror) skall kunna sätta Antikrist på tronen, så hade detta råd engagerat sig i det land där de verkar och i landets befolkning.

Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen" (1.Tim: 5:8).

De hade i första hand sett till de svenska medborgarnas väl (landets väl) men det gör de inte. Sveriges kristna råd skulle aldrig ställa sig bakom ett upprop för fattigpensionärer, för handikappade, för bostadslösa svenskar eller för utsatta svenskar i allmänhet (som tvingas leva "OVÄRDIGT" i sitt eget land) och som blir påtvingade en mångkultur i form av sextrakasserier (gruppvåldtäkter), rån, stölder, bilbränder, mord med mera med mera som främlingarna gör sig skyldiga till, eftersom det inte tjänar deras och Satans (Satans synagogas) intressen som handlar om att utrota svenskarna enligt Kalergiplanen:

Läs mer om Sveriges kristna (sataniska) råds upprop (ALLA ETABLERDE KYRKORS UPPROP eftersom alla etablerade kyrkor och samfund är medlemmar i detta sataniska råd) som de gjort tillsammans med föreningen ”VI STÅR INTE UT” och ovan nämnda organisationer.

http://www.skr.org/nyheter/skr-pa-svd-debatt-tvangsutvisa-inte-till-afghanistan/

Här kan ni läsa mer om Kalergiplanen:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Och här från bloggen ”Parasitstop” som beskriver hur bankerna fungerar men som tyvärr inte talar om vilka det är som äger och styr bankerna och som har styrt Federal reserve bank (som kallas för en statlig bank) sedan 1913 men som är en privatägd bank som alla banker idag och i alla länder, har tvingats underställa sig.

https://parasitstopp.wordpress.com/2017/06/20/en-enkel-berattelse-om-hur-bankernas-bedrageri-fungerar-2/

 

Kommentarer

Postat av: Claes Lantz

Publicerad 2017-08-15 23:01:47

Lagen om "hets mot folkgrupp" har ställt till med många bekymmer och är en gummiparagraf. Om det nu förhåller sig så att man vill anmäla en viss blogg, som kallar många namngivna för "landsförrädare",så måste man enligt lagens mening mena att landsförrädarna kan likställas med en folkgrupp.

Svar: Sant! Landsförrädarna är ingen folkgrupp och inte heller svenskarna i övrigt enligt vad landsförrädarna själva har bestämt.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik