Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Satanisterna välkomnar inbördeskrig

Publicerad 2015-09-12 15:39:00 i Mångkultur,

Det är ett mycket fult spel som pågår bakom kulisserna, de så kallade “demokratiska” kulisserna, och detta blir bara allt tydligare och tydligare för oss som kan vår historia, vill ha kunskap och som har sökt och fått kunskap om vad som verkligen har skett under historiens gång samt hyser kärlek till sanningen.

Under flera århundraden har massorna (majoriteten av mänskligheten) blivit duperade av människor som själva har blivit duperade och/eller inte har varit intresserade av annat än att berika sig själva på det för dem mest bekväma sätten. Vi ser exakt samma tendens idag men med skillnaden att information som tidigare endast kom ett fåtal till del idag har blivit tillgänglig för de flesta människor genom internet.

De som inte tjänar på att information som tidigare var dold för allmänheten, kommer fram, gör förstås sitt bästa för att motarbeta detta och man är beredd att ta till vilka metoder som helst för att undanhålla människor den sanning som handlar om att ett fåtal människor, en väl sammansvetsad grupp, har tillåtits att sätta dagordningen och att styra över våra tankar och våra åsikter.

Man drar sig inte för att genom odemokratiska och ogudaktiga tillvägagångssätt skapa en foglig massa av likriktade och i förhållande till sanningen, frånvända människor vars enda mål och mening är att få åtnjuta ett gott liv. Då gränsen mellan ett bra och ett dåligt liv handlar om pengar (att ha mycket eller lite pengar) förvandlas människans värde till att vara någon eller att inte vara någon (och detta nöjer sig de flesta med) när detta i själva verket skulle kunna kallas utpressning.

En människas värde är inte beroende av hur mycket makt eller hur mycket pengar den har och allt vad den har lyckats tillförskansa sig genom sin makt och sina pengar såsom materiella tillgångar.

Därför är det så viktigt för de som inte står upp för “allas lika värde” och “vi gillar olika” att alltid hänvisa till att alla har ett lika värde och att alla bör gilla olika. På så sätt tar man udden av den verkliga diskussionen som borde handla om grunden till varför alla inte är lika välbeställda som dem vilka uttalar dessa orden i tid och otid och varför det finns människor i världen som inte kan äta sig mätta varje dag och som inte ens har rent vatten samtidigt som det finns de som lever i överflöd och i många fall inte nöjer sig med det utan bara vill ha mer. Mer, mer av livets goda för att sedan påstå att alla är lika mycket värda och att de gillar olika.

De människor som idag manar andra människor till att öppna sina hjärtan och plånböcker här i Sverige och i de övriga europeiska länderna för att få bukt med flyktingströmmarna, är patetiska och onda då de själva inte har öppna hjärtan och inte heller öppna plånböcker. Deras plånböcker liksom deras hjärtan är tillslutna och de är inte beredda på att ge allt de kan ge utan talar om solidaritet och att alla måste hjälpas åt.

De ger av sitt överflöd (så lite som möjligt) men förväntar sig att andra skall ge det de inte har råd att ge utan att själva hamna i kategorin hjälpsökande och nödlidande.

Socialismen har lyckats sprida sitt gift i det svenska samhället och i många andra europeiska länder under många decennier. Man har invaggat den svenska befolkningen i en falsk trygghet om att allt ordnar sig för det finns alltid bidrag att få.

Bidrag för allt och för alla och detta har varit noggrant planerat från maktens håll och syftet har varit att mota bort allt vad kreativitet och självständigt tänkande handlar om. Genom bidrag istället för egen försörjning genom arbete, har man lyckats försoffa och förslava de senaste generationernas människor för att de inte skall kunna ställa några krav. Människor som får sin försörjning av det offentliga skall vara tacksamma och hålla käften och tacksamt håller de flesta käften.

Det socialistiska giftet har spridit sig ända in på äldreboendena och bland ålderspensionärerna som bor hemma. När de går i pension även om de har arbetat och slitit ett helt liv i Sverige så kan många av dem inte överleva på den ynka pension de får. De får söka bidrag även om de aldrig tidigare har tagit emot bidrag och är uppfostrade på ett sådant sätt att de känner skam inför detta.

De får dö i vetskapen att de har legat samhället till last och jag vet av egen erfarenhet (då jag har haft mycket kontakt med äldre) att många faktiskt ger upp och dör i förtid. Allt enligt den socialistiska, humanistiska och medmänskliga planen för Sveriges sedan decennier hårt skattetyngda folk.

En äldre kvinna som jag hade förmånen att få lära känna, sa till mig att, är det verkligen möjligt att hela min pension skall gå till boendet och vården på ålderdomshemmet?

Jag sade till henne att så illa är det nog inte. Hon fick aldrig veta sanningen för hon dog efter en vecka på hemmet men jag vet sanningen och sanningen är den att nästan hela hennes pension förutom 1500 kronor skulle gå till att bekosta äldreboendet. Bara det lilla rummet hon fick där, kostade 4.800 kronor. Vården, vilket inte var någon vård, då hon klagade på att hon fick mediciner som hon aldrig hade haft tidigare och som gjorde henne trött och apatisk, skulle kosta cirka 3.800 kronor.

Den sista dagen, samma dag hon dog, var hon helt okontaktbar på grund av att hon fått så mycket lugnande mediciner. Jag såg detta med egna ögon och frågade varför personalen inte hade ringt efter ambulans då hon var helt grå i ansiktet och knappt kunde andas. De såg inte att denna äldre kvinna  var döende fick jag till svar. 

Nu var det inte detta jag skulle berätta om utan om hur vi alla har lurats in i en falsk trygghet i "drömlandet" Sverige. Alla de horder av människor som idag tar sig hit, tar sig inte hit för att de vill bli kristna eller för att de vill arbeta och göra gott för Sverige utan för att de vill få bättre ekonomiska villkor. De vill ha försörjning på en nivå som de aldrig kan få i sina hemländer.

Tiggarna tjänar cirka 200 kronor om dagen genom att parasitera utanför alla affärer och genom att gångra det med 30 så blir det 6000 kronor i månaden.

6000 kronor i månaden är mer än vad en höginkomsttagare tjänar i deras hemländer. Samtidigt får de fri kost och logi (om de inte står för sin egen logi genom sina olagliga bosättningar på ockuperad mark) och gratis kläder samt aktiviteter genom kyrkornas och välgörenhetsorganisationernas försorg. Allt detta för att det är synd om dem.

Frågan är om det är synd om människor som man inte vet något om och som man inte känner men som det ser ut att vara synd om. Kan inte vem som helst få andra människors medlidande genom att sätta sig ner och skramla med en tiggarmugg eller genom att påstå att den är förföljd eller att den har flytt ifrån krig? Finns det inte människor som är kapabla till att utnyttja andra människors godhet?

Enligt kyrkorna finns det ingen som ens skulle komma på tanken att utnyttja andra länders medborgare för egen vinnings skull. Deras fattigdom och utsatthet består av tiggarmuggar eller att de påstår sig vara fattiga och hjälpbehövande utan att någon intresserar sig för om så är fallet.

Samtidigt finns det många konkreta bevis på människor som det verkligen är synd om och som under hela sitt liv har satt sin tilltro till det svenska socialistiska systemet likt kvinnan i ovanstående exempel. När de behöver vård på äldre dar eller när de blir sjuka, förlorar sina jobb eller blir hemlösa så skinnar man dem på alla besparingar och tvingar dem sedan att söka socialbidrag. Det har bestämts att det inte är synd om dem för att de är svenskar eller för att de har varit svenska medborgare under alldeles för lång tid.

Men den pågående massinvandringen av lycksökare från hela världen får aldrig ifrågasättas. Man bryr sig inte om att ta reda på vilka människor man släpper in i landet (om de är i behov av bidrag) utan släpper in alla och envar totalt kravlöst. De behöver inte ens uppvisa några giltiga identitetshandlingar eftersom man har bestämt sig i förväg för att det är synd om alla som kommer hit och att de har behov av att vistas i just Sverige och här få bidrag.

Idag anländer det mängder av människor till Sverige som inte skulle ha kommit hit om det inte vore för de generösa bidragens skull och för att de indirekt har blivit lovade att få hit sina familjer som då också är garanterade försörjning. Ensamkommande unga män (ankarbarn), de flesta mellan tjugo och trettio kommer i massor och kommunerna liksom migrationsverket går på knäna och vet inte hur de skall kunna tackla situationen.

De anställda inom kommunerna och på migrationsverket som numera till mångt och mycket består av inkvoterade invandrare (nyanlända som har lyckats lära sig det svenska språket något så när) liksom arbetsförmedlingen och försäkringskassan, ställs inför väldiga svårigheter.

Trots det så öppnar man portarna till bidragssverige allt mer och mer genom att lura in alla som kommer hit i en falsk trygghet. Det är synd om alla även om man inte vet vilka de är och om det är synd om dem på riktigt.

Precis som satanisterna och deras lydiga lakejer, knähundarna inom de demokratiska församlingarna i Sverige, har lurat (lurar) in svenskarna i bidragsfällan under decennier, lurar man in dessa nyanlända i samma bidragsfälla. Varje normalt funtad människa borde ställa sig frågan hur länge detta kommer att hålla och om det verkligen handlar om humanism och medmänsklighet när man så desperat försöker att hjälpa alla.

Satanisternas, de politiska sionisternas/kabbalisternas, de falska judarnas agenda vilka är de som styr Sverige och den övriga västvärlden genom sina smutsiga frimurarordnar/hemliga sällskap, som vi skrev om i det tidigare inlägget (och som vi skrivit om i många inlägg) är inte att hjälpa fattiga människor i världen utan att mana fram sin sataniska agenda som alla människor på vår jord kommer att bli slavar och förlorare i om de anammar denna agenda.

Det går inte att slå ner någon (hela folkgrupper) och stjäla dens/deras pengar och tillgångar för att sedan sträcka ut en hjälpande hand. Detta kanske fungerar kortsiktigt men knappast långsiktigt.

Vad man håller på med i Sverige just nu från sionistiskt håll (sionistmedia eggar upp grupper mot grupper men är inte intresserade av sanningen) är att lägga grunden för ett inbördeskrig i vilka de flesta kommer att bli förlorare.

Man fyller landet med människor som ingen vet vilka de är (de kan var mördare och krigsförbrytare och allmänt kriminella) och som inte bryr sig om landet eller folket utan om det som landet kan ge dem kortsiktigt och som är bidrag och allt annat stöd för att det är synd om dem.

Våra politiker som har betalt för att skydda landet och tjäna folket (de får betalt av folket) har totalt abdikerat och tankarna går tillbaka till Ryssland innan den så kallade ryska revolutionen som i själva verket var en judisk revolution, ägde rum.

De “judiska” yrkesrevolutionärerna med Trotskij i spetsen (vars riktiga namn var Lev. Bronstein, en falsk jude och ej troende på den judiska stamfadern Abraham som även vi kristna tror på), fick i uppdrag av bland annat den falska juden Jacob Schiff en av bankirjudarna, som har fört sitt sataniska arv vidare i generationer samt Max Warburg (även han en falsk jude) och Rothschilds (falska judar) att uppvigla och hetsa den ryska befolkningen så att slutligen den ryska revolutionen kunde äga rum.

Satanisterna förnekade sig inte då och gör det inte än idag.

Han (Trotskij) påbörjade den ryska (de falska judarnas revolution) i New York genom att rekrytera unga ryska judar med finansiering från Jacob Schiff. Ungefär samtidigt hade den bolsjevikiska gruppen i Schweitz gjort sig färdig för att resa till Ryssland under Lenins ledarskap. Lenin hette egentligen Vladimir lijitj Uljanov (ett rysktklingande namn och att ha namn som smälter in i samhället är viktigt för de falska judarna) och var en jude (falsk jude) även han.

Om vi hade fått veta sannningen när vi gick i skolan och under historielektionerna så är frågan om denna sataniska plan, hade kunnat fortgå ända tills nu. Underkuvandet av alla folk bygger på en lögn och tanken är att vi skallförgöra varandra eller smutskasta varandra så till den grad att vi tillintetgörs av dem som inte hyser någon kärlek till sanningen och vars sanning handlar om att lägga hela världen under sig.

Detta är Satans vilja. Satan tar inte hänsyn till plågade och pinade barn och vuxna eller flyktingar som flyr från krig. Inte heller tar Satan någon hänsyn till vanvårdade åldringar eller andra svaga människor i Sverige utan Satan vill att vi skall vara hans lydiga redskap när det gäller att plåga och pina människor ty han har varit lögnens herre ändå från begynnelsen och som alla vilka inte vill känna till sanningen blir hänvisade till.

Om detta talar Herren Jesus Kristus till de falska judarna:

“Ni haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader“. (Joh. 8:44)

Nu befinner sig majoriteten av mänskligheten i en total okunskap bara för att det har funnits människor (fortfarande finns människor) som gör allt för att undanhålla oss alla sanningen i hopp om att de skall få fylla sina redan välfyllda bukar på bekostnad av andra människors väl och ve likt de Satans lakejer inom media (bland annat den förljugna sionistblaskan DN) som dagligen  basunerar ut lögner som att de står upp för rättfärdighet, humanitet och medmänsklighet.

Genom en lag (osynlig lag) har man förbjudit oss som hyser kärlek till sanningen att tala sanning och denna lag är idag på väg att göra oss alla till underdåniga slavar i en ny världsordning med en världsregering oavsett om vi är kristna, muslimer, judar (sanna judar och troende på stamfadern Abraham), buddister, hinduister eller vad vi än är eller vad vi väljer att kalla oss och där Satansdyrkan blir den enda tillåtna religionen.

Är det inte dags att söka sanningen istället för att slå ner på dem som de falska judarna har gjort till sina hatobjekt då de kallar sanningen för antisemitism, rasism och människoförakt, allt för att kunna genomföra sin sataniska agenda över hela världen?

Är det inte dags att inse att denna ockupation av främmande folk, som inte behöver identifiera sig utan som tillåts komma till ett uppdukat smörgåsbord med bidrag och förmåner inte handlar om humanitet och medmänsklighet? Att detta redan har prövats i andra länder med ren förödelse som följd? Varför tro att det i experimentlandet Sverige och genom de falska judarnas hjärntvätt genom kulturmarxismen (göra rätt till fel och fel till rätt och ont till gott och gott till ont), kommer att lyckas?

Vi väntar med spänning på när de, Jihadkrigarna ( vars ledning består av sionister och kabbalistiska judar) som det är synd om liksom om deras familjer) och som idag har lyckats ta sig till Sverige och lever gott på svenska skattebetalares bekostnad) på grund av sionisternas (satanisternas agenda) , får order och klartecken om att börja massmörda skövla hela landet och avrätta alla som inte tror på vad de tror på.

“Ni haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader“. (Joh. 8:44).

Efter det så ger man alla muslimer skulden och kan påbörja fas två i utrotningen av kristna och som är att införa märket vilddjurets märke utan vilken ingen kan köpa eller sälja.  

Kommentarer

Postat av: Maria

Publicerad 2015-09-12 23:35:57

Hej! Sådant som du skriver här får man ju inte skriva vet du väl:-) Någon kan ju bli upprörd och stött.
Jag tycker det är en bra artikel som säger många många sanningar men man är tillsagd att blunda för sanningar, men Jesus är ju vägen och sanningen och livet och han har lärt oss vad sanning är.
Därför kan vi se sådant som inte andra ser eller vill se.SÅ nu får vi se hur det blir med Sverige- det går utför på många oliak vis. Tyvärr känner inte jag igen Sverige längre, det sker 1- 2- 3 mord om dagen här. Ja kanske fler som vi inte får höra om. Sorgligt. Världen är smutsig och snart till ända. Jesus kommer snart.
/Maria

Svar: Tack Maria! Sanningen skall göra er fria säger ju Jesus också och han om någon vet att det inte finns någon frihet utan sanning liksom inte heller någon sann kärlek kan finnas utan sanning. Ja, Jesus kommer snart tillbaka.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-09-14 14:51:20

Experimentlandet.blogg.se är utomordentligt informativ när det gäller att förklara det som är på gång i dagens värld och inte minst i Mellanöstern och floden av migranter till Europa.

Vi är många svenskar som känner till mekanismerna bakom detta kaos och har lämnat de mörka sällskap som gynnas av detta för sina egna ekonomiska och politiska karriärer.

Det är bara tråkigt att inte vår befolkning vill veta hur det står till.
Vad som är säkert är att våra barn och barnbarn får det VÄLDIGT SVÅRT i framtiden.

Svar: Tack Jan - Ola! Och när man försöker förklara hur det står till så möts man oftast av misstänksamhet eller ignorans både från kyrkornas och världens håll om man inte rent av blir påhoppad verbalt och kallad kärlekslös, empatilös, hatisk, människofientlig med mera förutom då rasist och antisemit.
Det är som du säger. Befolkningen vill inte veta hur det står till för det skulle krävas att de tvingades ompröva hela sin verklighetsuppfattning och det vill de inte. Det är bekvämast att hålla fast vid det som serverats dem under alla år och som serveras dem än idag från media, politikerhåll, kyrkorna, samfunden etcetera vilket är ren hjärntvätt.

Och som du skriver, det är de kommande generationerna som kommer att få det väldigt svårt i framtiden, förlora mest. Men som jag sa igår till en väninna som inte är kristen och som också ser hur Sverige förfaller, att så länge man upplyser om vad man vet, ser och hör så går det att sova gott på nätterna.

Att våra makthavare, media representanter (så kallade journalister) och det korrupta ledarskapet inom kristenheten (som direkt eller indirekt välkomnar det antikristliga maktövertagandet och Satan) kan sova gott på nätterna är för mig en gåta.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Mariola

Publicerad 2015-09-23 00:51:16

Sanningen vinner till slut men då blir Sverige som Syrien idag!Politiker styr i minoritet, kyrkan är på väg att tillåta muslimer bestämma hur svenskarna ska leva!

Svar: Det är dags för de kristna att dra ut från kyrkorna och samfunden. De är och har aldrig varit från Gud utan det är Guds församling som är från Gud och Guds församling består av alla omvända och pånyttfödda i Kristus.Inte av en massa namnkristna som följer världen, världens människor och dess alla konstiga nycker.Kyrkor, byggnader, kan inte bli frälsta och de kristna blandar ihop kyrkorna och samfunden med Jesus och bilblisk tro. Det fanns inga kyrkor på Jesus och apostlarnas tid. Det fanns bara församlingar bestående av levande människor i vilken den helige Ande verkade och de var lemmar i en och samma kropp.Den helige Ande kan inte verka i fina och nyputsade kyrkobyggnader för kyrkobyggnaderna är inte levande organismer och dessa byggnader kan aldrig bli frälsta och få den helige Ande boende i sig. Ändå har de flesta kristna dessa byggnader och allt som ryms i dem såsom trevliga aktiviteter, kaffeservering med dopp, välgörenhet eftersom det är synd om alla och mest synd om synden, fina sångsamlingar etcetera, som sina avgudar.De är avgudadyrkare som dyrkar och tillber sina kyrkor och sina egna mänskliga ansträngningar, vad de lyckas åstadkomma av egen kraft, mer än Gud. Därför ser de inte det som något konstigt att bjuda in Imamer, buddister, judar, schamaner etcetera till att tala och breda ut sig i kyrkorna. Världens människor tillåter ju dessa att breda ut sig i samhället, att bestämma hur det svenska folket skall leva (som du skriver), så varför skall de då inte ha rätt att göra det i kyrkorna och i samfunden?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Peter

Publicerad 2015-10-02 11:31:22

Så bra skrivet och sant. Man önskar bara att det var lika tydligt för alla att genomskåda dessa lögner våra politiker säger i media. När ska folket vakna upp??

Svar: Tack! Det undrar jag också. När de skall vakna upp.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik