Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kristna har börjat att radera kristna bloggar

Publicerad 2017-03-24 17:46:00 i Satans synagoga,

Sajten "Kristna bloggar" har tagit bort min blogg "Laglöshetens hemlighet" och vägrar att svara på frågan varför de har gjort det. För cirka två år sedan fick jag ett (eller om det var två) mail från dem där de säger att läsare har hört av sig och tycker att min blogg är antisemitisk.

Det var inget som jag fäste någon större vikt vid utan jag lade in fler artiklar (förmodligen ännu mer antisemitiska för att använda deras eget uttryck) och allt har varit lungt fram tills helt nyligen då jag började att berätta sanningen om vad bibeln säger angående judarna via mail till kristna teologer och så kallade Israelkännare som lever i tron att alla som kallar sig judar även om de är motståndare till JESUS/GUD och kanske till och med är kriminella, är Guds utvalda folk i det nya testamentet vilket de inte är.

De påstår att det löftet som Gud gav till Abraham innefattar alla som kallar sig judar idag trots att bibeln säger något helt annat och så här:

Bibeln säger så här:

"Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn" (Rom. 9:6)

"det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande"(Rom. 9:8)

"Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham"(Gal. 3:7).

Abraham blev utvald av Gud för att han var en man som trodde på Gud och därför blev han rättfärdig genom tron. När Abraham blev utvald av Gud så existerade det inga judar.

Det judiska folket hade inte uppstått då. Ordet judar är benämningen på ättlingarna till en man som hette Juda och tillhörde hans stam. Juda stam.

Juda var en av Israels tolv söner och Israel kallades även för Jakob. Israels far (Jakobs far) hette Isak och Isaks far var Abraham. Abraham var alltså en av judarnas förfäder. De första judarna som fanns var hans sonsonssons Judas barn. Dessförinnan fanns det alltså inga judar och de första Israeliterna var ättlingar till Israel (till Jakob).

Det nya förbundet instiftade Gud (det som profeterna i det gamla testamentet hade talat om) genom att komma till jorden som människa trots att han fortfarande var Gud. Han kom hit som Jesus Kristus. Han kom hit som både Gud och människa och när han lämnade jorden så finns han ändå kvar här genom hjälparen, den Helige Ande som är en ställföreträdare för Jesus/Gud här på jorden.

Eftersom judarna inte tror på Jesus Kristus (kommen i köttet) så tror de inte heller på Gud (den Gud som vi kristna tror på) då Jesus är Gud och de tror därmed inte heller på den tredje i gudomen, den Helige Ande som är Gud/Jesus.

Enligt bibeln så tillhör de (judarna) det antikristliga lägret precis som alla andra som inte tror på att Jesus är Gud, men det är inget som de som kallar sig kristna, teologer, Israelkännare med mera, vill veta av för de stödjer och smeker den antikristliga anden medhårs så fort de får tillfälle till det och de hatar Jesus och de sant troende lika mycket som de judar som såg till så att Jesus spikades upp på korset.

Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus och kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken iI haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen" (1. Joh. 4:2-3).

När man som kristen talar om för dem (de som påstår att de är lärda) vad som står i Guds ord (bibeln) så blir de hysteriska och  börjar gapa om antisemitism, judehat, rasism med mera precis som judarna alltid har gjort och gör och som de gjorde på Jesus tid men med andra ord.

Människor får tro på vad de vill men varför envisas dessa så kallade kristna (som oftast har en massa fina titlar) med att kalla sig kristna? Det har gått så långt så att de även säger att Jesus och apostlarna var ersättningsteolger. Om någon som kallar sig kristen anser att Jesus och apostlarna var ersättningsteologer och att nya testamentet är en ersättnningsteologi så är det väl inte svårare än att avsäga sig sin kristna tro och gå över till judendomen.

Vad är problemet?

Det bevisar ju tydligt och klart att dessa inte tror på Jesus Kristus utan är fiender till Gud och Jesus och därmed fiender till alla sant troende på Jesus. Ändå försöker de få det att se ut som om de tror på Herren Jesus och de breder ut sig inom den svenska kristenheten ivrigt påhejade av gudlösa judar som de bjuder in till att predika i kyrkorna om Jesus trots att de är antikrister och inte vill kännas vid Jesus.

Om de (judarna) vill kännas vid Jesus så är det som "messianska judar", judar som har kommit till tro på Jesus men som fortfarande är gudlösa då de inte har fattat eller vill förstå att:

"Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet" (Gal. 3: 28-29).

De lever i tron att de är speciellt utvalda även om de påstår sig ha kommit till tro på Jesus och denna lögn köper auktoriteterna inom kristenheten (som alla har fina titlar). Den som talar emot blir kallad antisemit och rasist.

Men vad kommer egenligen det hemska ordet "antisemitism" ifrån? Det fanns inget sådant ord under apostlatiden eller under den förkristna tiden:

Vi låter judarna (deras vänner) själva förklara genom dessa citat.

"Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers "tusenåriga rike" varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina" (Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951)

"Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar" (Leo Wertheimer "Der Judenhass und die juden, som utkom 1918, citerad av Franz Scheidl: Israel - Traum unde Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18

"Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade" (Teodor Herzl Patai, 1960, band 1 s.84)

"Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda till sionismens undergång" (A. Ruppin. Die Juden der Gegenwart, Judischer Verlag, Köln 1911, s. 278).

"När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv. Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider" (Nahum Goldmann vid sitt inledningsanförande vid världsjudiska kongressens möte i Genève 23 juli 1958).

Så här kan man beskriva den sionistiska makten:

När en viss grupp aldrig får sina uppgifter och åsikter ifrågasatta ens med väl bestyrkta fakta, då har denna grupp - och det gäller just de judiska sionisterna - tillskansat sig den oerhörda makten att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen själv, är eller har varit inblandad - och dessutom makten att håna, begabba och nedtysta sina kritiska motståndare.

Och slutligen ett citat av Karl Marx till sionisten Baruk Levy:

"Det judiska folket som helhet kommer att bli sin egen Messias. Det kommer att uppnå världsherravälde genom upplösning av andra raser... och genom inrättandet av en värld i vilken överallt judarna ska utöva rätten till medborgarskap. I denna nya världsordning kommer Israels barn att utrusta alla ledare utan att stöta på motstånd." Karl Marx i ett brev till Baruk Levy, citerad i Review de Paris, Juni 1, 1928, s. 574.

Jesus föddes som jude men inte som Talmudjude

Publicerad 2017-03-18 12:35:17 i Satans synagoga,

"Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom." Johannes 1:11

Jesus var inte jude i den bemärkelsen som de som är judar i dag menar:

". . . Judendomen . . . Fariseeism (betyder "Skenhelighet" - min kommentar) . . . Talmudism blev medeltida Rabbinism, medeltida Rabbinism blev modern Rabbinism. Men genom alla ändringar i namn, har den ända till nu fortlevt oförändrat som Fariseeism". -Rabbi Louis Finkelstein

"Det judiska folket som helhet kommer att bli sin egen Messias. Det kommer att uppnå världsherravälde genom upplösning av andra raser... och genom inrättandet av en värld i vilken överallt judarna ska utöva rätten till medborgarskap. I denna nya världsordning kommer Israels barn att utrusta alla ledare utan att stöta på motstånd..." --Karl Marx i ett brev till Baruk Levy, citerad i Review de Paris, Juni 1, 1928, s. 574.

"Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig . Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud." Matteus 15:7-9

~~~~

Jesus var (ÄR) Messias, Skaparen av världen!

" Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus." Johannes 1:3-4

Judarna dödade Gud (som är Jesus Joh. 1:1) och hängde upp honom på ett kors.

Satan med hjälp av judarna kunde inte döda Jesus!

Den tredje dagen UPPSTOD HAN FRÅN DE DÖDA!

Halleluja!!

Döden (Satan) kunde inte hålla Jesus kvar i underjorden!

~~~~

"Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." Matteus 23:37-39

"På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig: Sakarja 12:9-12

"På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten! Jesaja 28:5-6

Läs fortsättningen här:

http://alertsweden.bloggo.nu/Jesus-foddes-som-jude-men-inte-som-talmudjude/

Och här om vad som hände den protestantiska reformatorn Martin Luther när han skulle översätta bibeln till tyska och hamnade i konflikt med de Talmudtroende (de på de äldstes stadgar troende) judarna (Satans synagoga) som är fiender till Jesus, till de kristna och kristendomen men som kyrkorna av idag omhuldar och kallar för Guds utvalda folk:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/martin-luther-och-satans-synagoga.html

Vad är det ni gafflar om

Publicerad 2017-03-16 13:50:29 i Satans synagoga,

Vad ni gafflar om är exakt vad er herre vill att ni skall gaffla om. Att ni gafflar om orättvisor och annat, Islam, lögnaktiga politiker och allt vedervärdigt som sker i Sverige, folkutbyte eller var det folkutrotning (genom massinvandring)? är helt enligt er herres plan och er herre heter Satan om ni inte har kommit till tro på Jesus.

Då är ni som dessa åtta personer:

Eftersom ni inte skulle ha något emot att vara i deras ställe.

Kanske det finns en och annan som inte vill vara i deras ställe men det är väldigt få. De flesta människor som vandrar med världen och med Satan anser att de här personerna är mycket dugliga och upphöjer dem likt gudar till skyarna även om de är de värsta egoister som bara tänker på sig själva och på sitt eget samtidigt som de ger mycket till välgörenhet (för att få ett namn och att namnet inte skall glömmas bort) vilket de kan kosta på sig.

Att väldigt få människor styr och äger denna världen med hjälp av sina pengar som de har lyckats tillförskansa sig på orättfärdiga grunder, ger knappast någon grogrund för demokrati. Är det konstigt att det inte existerar någon demokrati i Sverige eller i resten av världen när alla springer benen av sig efter pengar, pengar som delas ut från dem som äger och styr? och alla vill ha del av dem?

Om du som bekänner dig till världen och världens tänk plötsligt en dag skulle få full kontroll över världsekonomin, skulle du då vara villig att riskera det du har fått genom att bjuda in andra människor att förvalta det du har fått?

Antagligen inte. Du skulle bara bjuda in dom som du litar på och tror på och som du sedan kan betala en hög inkomst till för att arbeta för dig.

Satans synagoga (de falska judarna) som har lagt under sig hela Sverige betalar idag pengar till personer som stödjer deras agenda, en agenda som på sikt skall leda till ett förslavade av hela mänskligheten.

Man ondgör sig över Thomas Mattsson på Expressen och hans kumpaner och det grundar sig på orättfärdighet men det värsta är att om kritikerna till Matsson eller andra de föraktar hade fått sitta i samma båt som han/dem med hög inkomst, privilegier och annat, så hade de hållit käften.

Säg den icke troende (en världens människa) som har blivit erbjuden allt vad guld och gröna skogar heter, och sedan neka till det. Det finns inga sådana och därför ser det ut som det gör idag. Gnälljönsarna får fortsätta att gnälla men inget kommer att förändras. Folk ställs mot folk och judarna vet att de snart kan placera sin härskare på tronen (Läs protokoll 24, Sion vises protokoll).

Om människor (majoriteten av mänskligheten) hade velat förändra något så hade de inte suttit och gafflat grupper mot grupper utan då hade de tagit tag i dem som äger och styr världen och som genom sina krig kommer att kunna styra mer och mer av världen.

Idag är det åtta. I morgon är det fyra och plötsligt en dag så står alla under Satan som inte kommer att förskona någon som har arbetat i hans tjänst. Alla som har arbetat för Satan i sitt högmod och för att de vill få sig ett namn kommer att bli kastade i den brinnande eldsjön.

Läs mer här om hur de falska judarna har lyckats tillförskansa sig makten över alla folk och över alla regeringar:

https://undermattans.blogspot.se/2017/01/avslojat-2017-varldens-8-rikaste-ager.html

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik