Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att be för fiender och att vända andra kinden till

Publicerad 2018-04-17 02:14:00 i Satans synagoga,

Dessa bibelcitat har misstolkats av Satans kristna kyrkor genom historiens gång och fått kristna till att bli dörrmattor för all slags ondska samtidigt som det har skapat så mycket skuld och skamkänslor hos enskilda kristna som Jesus har talat till som en normal fader talar till sina barn.

En normal fader i världen ber inte sina barn att be för dem som är barnens fiender och som förföljer dem och kanske förföljer hela familjen/släkten (fadern personligen) men som kristna skall vi be för alla fiender samt vända andra kinden till för att bibeln säger så.

Hur går detta ihop?                                           

Skall vi be om att fienderna (de som vill oss ont) skall kunna gå vidare och göra ännu mer ont så att ondskan skall kunna sprida sig eller hur skall vi be som frälsta och kristna?

Att be för en ogudaktig överhet som hatar allt vad Gud/Jesus heter tror jag inte att de som var eller kallade sig kristna under nazityskland eller Stalintiden gjorde. Jag tror inte att de kristna under den tiden bad om att få ännu mer förföljelser och ännu mer fiender.

Om de bad så handlade det om att fienderna skulle lämna dem ifred. De var väl medvetna om att våld föder våld och det var det som Jesus hade talat till dem om. Att be för fiender handlar sålunda inte om att be om att få bli våldtagen av främlingar i sitt eget hemland eller att be för dem som tillåter dessa övergrepp och annat att ske och som har makten i samhället..   

Möt inte våld med våld för då kommer våldet att trappas upp och det var Jesus väg när han lydigt traskade upp till korset (som ett lamm för att bli slaktat) under ångest och allt som människor kan känna när de vet att de skall dö. Han gick till korset utan att ha begått en endaste synd.

Hans enda synd var att han sa sanningen till sin omvärld och till sina egna (judarna) som gärna hade velat samarbeta med honom. Judarna ville att han skulle vara deras Messias men eftersom de som folk blev avklippta från det sanna olivträdet redan i det gamla testamentet och därav anledningen till att Gud skapade ett nytt och bättre förbund i Kristus Jesus så kunde de inte acceptera Jesus som Gud.

Gud skapade ett nytt förbund i Kristus Jesus för att judarna som var hans utvalda folk valde att gå bort från honom, från Gud och från Jesus, och de går än i dag bort från honom och väljer att vänta på sin MESSIAS som är den kommande Antikrist och som även kyrkorna väntar på. Kristenheten i Sverige och i världen vilka har blivit grundlurade av Satan och judarna väntar på samma gud som judarna och som är Satan.

Att vända andra kinden till när någon slår en på kinden handlar om att den som blir slagen på kinden har gjort något fel. Ingen normal människa går runt och slår folk på kinden dagarna i ända och för skojs skull om de inte är riktigt sjuka.

När Jesus talar om att vi som troende skall vända andra kinden till så handlar det om att den som vet med sig att den har gjort något fel och därför blir slagen på ena kinden även skall vända den andra kinden till så att den som vill slå kan slå även på den andra kinden.

Detta har tolkats från de kristna kyrkornas och samfundens håll som att vem som helst kan slå en kristen på kinden och göra vad de vill. Om de som slår (de som är våra fiender) väljer att göra vad de vill så skall vi be för våra fiender och vända andra kinden till.

Är det vad Gud/Jesus vill?

Det kontantlösa samhället och satans synagogas makt över människor

Publicerad 2018-03-11 19:49:53 i Satans synagoga,

“När en regering är beroende av bankirer för att få pengar, är det dessa och inte regeringens ledare som kontrollerar situationen, eftersom handen som ger är överordnad handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och anständighet. Deras enda syfte är vinst. (Napoleon 1815).

De första bankirerna var guldsmeder som började förvara guld åt sina kunder. Kunderna fick i gengäld kvitton och dessa kvitton använde de när de ville hämta ut sitt guld. Snart kom någon fram till att det var lättare att börja använda kvitton som betalningsmedel istället för att springa fram och tillbaka till smeden så fort något behövde köpas.

Smederna började så småningom att skriva ut fler kvitton än vad som täcktes av mängden guld som de hade fått att förfoga över. Det kunde de göra för att bara en liten del av kvittoinnehavarna dök upp samtidigt för att få sitt guld.

Dagens bankverksamhet bygger på denna modell och därför är de (bankerna) livrädda för att en bankrusning skall ske och att alla vill hämta ut sina pengar samtidigt.

Bankerna kan låna ut en massa pengar (trycka upp pengar/kvitton från tomma intet) som inte är bankernas eller bankirernas (bankägarnas) pengar utan BANKKUNDERNAS PENGAR.

Bankkunder som tar lån (det är många) lånar med andra ord pengar från andra bankkunder och inte från några snälla och godhjärtade banker (bankirer) vilka dessutom har rätt att ta ränta på de utlånade pengarna (luftpengarna) vilket borde vara kriminellt att göra då det är andras pengar de lånar ut och inte sina egna.

Privatpersoner som har pengar på banken/bankerna kan inte låna ut de pengar de har där (så länge de finns där) och sedan kräva ränta om de så skulle vilja det men det kan däremot bankerna det vill säga de som äger och styr bankerna.

I den tidiga ”kristna” världen (bland kristna) var det en skam att låna ut pengar och ta ränta (det var rent av förbjudet) men så var inte fallet när det gällde judarna. De hade inga problem med att ta ränta av ICKE JUDAR och på den vägen har det fortsatt.

Därför är det judarna (de falska judarna) som idag äger, styr/kontrollerar i stort sett alla riksbanker i världen och vars agenda går ut på att ta kontroll över alla länder/alla människor via den ekonomiska makten.

Den/de som äger, styr och kontrollerar pengarna (ekonomin) kan även styra och kontrollera alla andra institutioner och allt som ryms inom ett samhälle och det är vad dessa judar gör. De hotar med repressalier om någon vågar säga ett ord om deras kriminella beteende.  

Demokrati, politiska partier, åsiktsfrihet, religionsfrihet, mänskliga rättigheter i all ära men tyvärr är allt detta underordnat dem som äger, styr och kontrollerar människorna via penningens makt och detta kan vilken vaken människa som helst se idag.   

I ett normalt samhälle, i normala samhällen, borde alla som titulerar sig ekonomer, nationalekonomer (professorer i ekonomi etcetera) och som påstår sig ha koll på läget för länge sedan skrikit att kejsaren är naken men så sker inte eftersom dessa betalas av dem som äger, styr och kontrollerar pengarna/bankerna och dem.

De har låtit sig köpas av dessa Satansdyrkare (de falska judarna) och är skräckslagna för vad som skulle kunna hända dem om de berättade sanningen. Hur går det då med familjen, med huset, karriären, med den framgång jag har nått på det ena eller andra sättet (skall jag och familjen, kanske hela släkten behöva gå till socialen för att kunna överleva?) resonerar dessa och väljer det tryggaste som är att stå fast i lögnen och inte bara det utan att också sprida lögner till andra.

Krediterna som finns på kontoinnehavarnas konton är bankernas SKULDER – dvs kontoinnehavarnas fordran på banken på kontanter.

Att bankerna försöker skapa det kontantlösa samhället beror på att då skrivs deras skulder av. Det kontantlösa samhället innebär en total skuldavskriving för bankerna. Bankerna (Satans synagoga) kan bara betala sina skulder till kontoinnehavarna i kontanter. Tas kontanterna bort slipper bankerna (Satans synagoga) med andra ord att betala sina skulder!

Pengar (överlevnad) i ett kontantlöst samhälle står alltid under bankernas och de giriga bankirernas fulla kontroll i och med att de aldrig lämnar banken, (ingen kan längre hämta ut papperspengar). Det innebär att människors frihet minimeras genom att de görs helt beroende av banken (av de som äger, styr och kontrollerar banken/bankerna, pengarna) för sin överlevnad. De görs beroende av ett fåtal makthungriga Satansdyrkare.

Den/de som opponerar sig mot bankerna och deras allierade (världens människor som tillhör Satan och som trivs med det) kan med en knapptryckning stängas av vilket innebär att den inte kan köpa eller sälja längre.

Detta är vad vilddjurets märke som det står om i Uppenbarelseboken handlar om och det är få som kallar sig kristna som kommer att vägra att ta emot vilddjurets märke.

Faktum är att de flesta som kallar sig kristna redan har gjort det (tagit emot vilddjurets märke) i både tanke och i handling (tanke är lika med tankar och handling är lika med att handla) genom att stå upp för en satanisk stat, staten Israel, och genom att på olika sätt via teknologi (de nyaste mobiltelefonerna, facebook med mera), ekumenik, en
falsk enhet med allt och med alla religioner, läror, och genom att stå upp för villoläror.

De har redan tagit vilddjurets märke och arbetar idag för att Satans rike skall kunna breda ut sig men intalar sig att de har Gud/Jesus med sig när de gör alla sina goda gärningar i kraft av sitt kött och genom sin vilja samt uppbackade av Satans kyrkor.

De vill tro att det kommer en dag när de tvingas stå i ett led och någon frågar dem, hej där, vill du ta emot märket eller vill du inte det? Något sådant kommer inte att ske och de (dessa falska kristna) kommer inte heller att bli uppryckta innan vedermödan vilket många av deras präster och pastorer har itutat dem för att de skall stå upp för deras skökoväsenden och för dem. 

De som ställer upp på att låta banker och ogudaktiga bankirer (dem som de har lyckats snärja) bli herrar i deras liv, säger ja till mammon och nej till Gud. Det går inte att välja både Gud och mammon eller att vara beroende av mammon samtidigt som man vill ha en nära kontakt med Gud.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24).

Professionella "kristna"

Publicerad 2018-02-23 00:11:09 i Satans synagoga,

Professionella kristna är inget hot mot världen för de älskar världen och står upp för världen genom att gå i världens ledband. En sann Jesu lärjunge kan inte verka fritt i denna världen (världens rike står i opposition till Guds rike) vilket inte heller Jesus och hans apostlar (de första kristna) kunde göra. De var alltid på kant med världen (det samhälle i vilket de levde) och med dem som hade både den religiösa och den politiska makten vilket var judarna, de skriftlärda och fariseérna, under den tiden.

Judarna har dessvärre fortfarande makten inom dagens falska kyrkor och samfund (vilka påstår att de tror på Herren Jesus men som idag verkar för att Antikrist skall träda fram) vilket är tragiskt med tanke på att judarna förnekar Herren Jesus Kristus och därmed tillhör Antikrists läger (vilket de så kallade kristna vägrar att se) samtidigt som de har den ekonomiska makten i hela världen.   

De Gudshatande judarna (de falska judarna) som har fått de lättlurade ”kristna” till att tro att staten Israel (anno 1948) är skapad av Gud, trots att judarna för länge sedan har brutit med Gud/Jesus, valt att gå sin egen väg vilket var anledningen till att Gud skapade ett nytt och bättre förbund, ett förbund där inte Gud/Jesus längre bor i tempelbyggnader (de troende på Herren Jesus behöver inte göra tempeltjänst) utan i hjärtat hos varje sant troende, älskar dessa kristna och göder dem på olika sätt om de står upp för Israel (mördarstaten Israel) vilket inte är en stat utan en människa som även hade namnet JAKOB.

Jakob (Israel) var en människa men de kristna har fåtts till att tro att Israel är ett land, en nation och att Gud utväljer länder eller folkgrupper.

Utvalde Gud ett LAND när han utvalde Abraham? Utvalde han ens ett speciellt folk/en folkgrupp??

Så här skrev jag som svar på en kommentar jag fick av Hasse Allansson som egentligen heter Christer Åberg (vilket han själv har erkänt) och som har den ”kristna” hemsidan Apostlagärningarna 29.

”Hej igen! Det folk som kallas judar idag (och som kallas judar i både GT och NT) skiljer sig från alla andra folk därför att de blev uttagna av Gud för ett speciellt uppdrag. De fick speciella löften gällande deras relation till Gud och till alla andra folk.

Genom dem har vi fått Guds ord, Guds uppenbarelse och genom Abraham skall Gud välsigna alla nationer på jorden. Stamfadern Abraham var dock ingen jude utan en rättfärdig man som Gud utvalde på grund av att han var beredd att lyssna på Gud. Inte av någon annan anledning. Det existerade inga judar på Abrahams tid.Det judiska folket hade inte uppstått än. Ordet judar är benämningen på ättlingarna till en man som hette Juda och tillhörde hans stam. Juda stam.

Juda var en av Israels (MÄRK VÄL, ISRAEL VAR EN MÄNNISKA INGEN STAT!) tolv söner och Israel KALLADES ÄVEN FÖR JAKOB. Jakobs (ISRAELS) far hette Isak och Isaks far var Abraham. Abraham var alltså en av judarnas förfäder. De första judarna som fanns var hans sonsonssons Judas barn. Dessförinnan fanns det alltså inga judar och de första Israeliterna var ättlingar till Israel (TILL MÄNNISKAN/MANNEN ISRAEL) som även hade namnet Jakob.

Att göra en människa (en människas namn, ISRAELS namn) till en stat/ett land, som andra folk (folkgrupper) förväntas dyrka och se upp till (stötta) för tid och evighet även om varenda en inom folket/landet avfaller och vänder sig bort från Gud, är något som kommer från Satan. Staten ISRAEL är sålunda inte en stat skapad av Gud utan av MÄNNISKOR. Du kan läsa mer här i artikeln ”Vad kyrkorna inte vill att kristna skall veta”http://experimentlandet.blogg.se/2016/august/vad-kyrkorna-inte-vill-att-de-kristna-skall-veta.htlm

När de professionella ”kristna” idag uppmanar dem som de har lockat in till skökoväsendena att gå till bön för Sverige och särskilt med tanke på att det i år är val (ett politiskt val) och inte ens drar sig för att nämna Sverigedemokraterna (Sverigesionisterna) som ett alternativ att rösta på, ett parti som kan göra mycket gott tillsammans med övriga partier, bland annat moderaterna, så undrar man först om dessa professionella ”kristna” är födda i farstun eller vad det handlar om. Efter ett tag förstår man dock att de är POLITISKT KORREKTA trots att de hux flux påstår sig ta parti mot den politiska korrektheten och uppmanar folk att vakna när det börjar brännas under deras egna fötter.

Att Sverige står inför en massa problem (vilka vi har tagit upp på bloggen åtskilliga gånger) på grund av att de så kallade kristna tillsammans med deras lierade, politikerna, oavsett vilket etablerat parti de tillhör, har bjudit in allt och alla till landet för att de anser det vara kärleksfullt och barmhärtigt och att de/de kristna även om de inte har velat erkänna det (på grund av att de då hade kunnat bli klassade som främlingsfientliga och rasister) har satt sin tilltro till Sverigedemokraterna (Sverigesionisterna), skall man nu när katastrofen (trots Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen sedan 2006) verkar vara ett faktum be för från kristet håll för att författare och bibellärare (Lars Enarsson med flera) har fått till sig något som många för länge sedan har fått till sig samt mycket mer men som de som kallar sig ”kristna” inte har velat kännas vid för att de inte har lyckats klia dem i öronen utan säger sanningen om dem och deras kyrkor och samfund.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik