Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vad är sanning och vad är lögn?

Publicerad 2017-05-21 16:37:24 i Satans synagoga,

En del människor (de flesta) hävdar att majoriteten alltid har rätt och sedan finns det de som hävdar att det istället är minoriteten som har rätt och majoriteten fel.

Att tillhöra majoriteten är förstås bekvämare än att tillhöra minoriteten men hur många tänker på att det är mellan majoriteten och minoriteten som de flesta människor befinner sig?

Dessa har egentligen inga egna åsikter utan de väljer att tro på vad deras auktoriteter (politiska partier, all etablerad media, präster och pastorer (när det gäller kyrkorna) och förståsigpåare som är anslutna till en viss doktrin/lära, har att lära dem. Då de är så måna om att bli accepterade av den grupp de har valt att tillhöra så köper de i princip allt vad deras läromästare säger till dem.

Om någon har fina titlar att ståta med så faller många människor pladask och ifrågasätter inte ens om det människan säger är rätt eller fel, sant eller falskt. Automatiskt så tror man på någon som har blivit upphöjd som en auktoritet och att den förväntas sitta inne med sanningen inom det område det gäller.

Vad människan/människorna har för motiv bakom sina åsikter och sitt handlande är mindre viktigt.

En auktoritet kan idag även vara en totalt outbildad människa likt Zlatan eller någon annan dumjöns (såpakändis) som har fått breda ut sig i tv och i media och som människor har valt att dyrka likt gudar och som i sin tur älskar att bli dyrkade likt gudar då de tjänar miljontals kronor (i en del fall miljarder kronor) på att bli dyrkade av andra människor likt gudar.

Är det inte ett SJUKT samhälle och en sjuk värld vi lever i när allt går ut på att försvara det man själv vill och önskar tro på och det speciella sammanhang man vill tillhöra utan att veta vad det egentligen är man tror på eller försvarar annat än att auktoriteten den eller den eller dom säger si eller så?

När det finns människor som kan bestämma vad du eller jag skall tycka och tänka för att vårt tyckande och tänkande tjänar deras intressen och inte våra intressen? Guds intressen!!

Vi lever i en förljugen värld som har varit förljugen och totalt korrumperad av Satan sedan Jesus vandrade på jorden (även innan det) och som styrs och ägs av ett fåtal familjer (satansdyrkare) vilka via sin herre Satan har lyckats lägga under sig hela världsekonomin för att det som står i Uppenbarelseboken skall uppfyllas.

Det som står där kommer att uppfyllas men det innebär inte att vi som är troende på Jesus och som vill följa honom, skall sitta och rulla tummarna fram tills att Jesus kommer tillbaka och hoppas på att vi skall bli uppryckta med Jesus till skyarna innan den stora vedemödan. Vi skall avslöja ulvarna i fårakläder.

Den stora vedermödan har börjat och vi lever i denna idag. Men det är inget som kyrkorna och deras avfälliga präster och pastorer samt medlemmar vill kännas vid då de har lierat sig med Satan och med världen. Det enda de är intresserade av är att dra in nya ”medlemmar” till sina skökoväsen så att dessa kan gå runt på bästa sätt.

Idag är målgruppen invandrare och så kallade asylsökande/flyktingar som konverterar på löpande band till kristendomen i JUST Sverige för att de vill få ett gott liv i här genom bidragsförsörjning.

Att kontanterna snart försvinner och det slutligen blir ett märke till var och en (varje levande människa) för att kunna sälja och köpa spelar ingen roll för Satans pastorer och präster eller de kyrkokristna i Sverige.

De tror på sina auktoriteter som värnar och vurmar för världen och världens människor i humanismens namn men inte i Guds namn.

En bild säger mer är tusen ord och vilka det är som styr världens människor liksom Satans synagoga vilken alla kyrkor har anslutit sig till och som är falska judar:

Minsta kritik mot vilka det är som äger världsekonomin (de falska judarna) och därmed alla människor som har till att rätta sig efter dessa Satansdyrkare, kallas ANTISEMITISM.

Att göra Guds vilja

Publicerad 2017-05-02 15:01:58 i Satans synagoga,

Att göra Guds vilja handlar för de flesta kyrko och samfundskristna om att lägga pengar i tiggarmuggar och att arbeta för att alla världens människor och speciellt de nyanlända som har kommit till Sverige från världens olika hörn och som har alla möjliga religioner, kulturer, traditioner samt seder och bruk, skall få det så bra som möjligt på alla olika sätt.

De har anammat det humanistiska och sociala evangeliet som talar om att alla  människor är lika mycket värda här i Sverige och överallt även om de (dessa religionsutövare)förkastar Gud/Herren Jesus Kristus och arbetar för att deras olika gudar skall kunna slå rot i Sverige.

Vad de kyrko och samfundskristna arbetar för är att upplyfta avgudadyrkan men påstår sig tro på vad bibeln säger. Avgudadyrkan är en styggelse i det gamla testamentet såväl som i det nya testamentet och det innebär att de inte tror på vad bibeln säger då de gör tvärtemot och i syfte att få ligga bra till hos alla ogudagktiga och Gudsbespottare som älskar världen och har världen och Satan som sin herre.

De uppfyller Satans plan med världen och som också är hans tjänares plan med världen. Satans tjänare är de efterlevande till dem som korsfäste Jesus (de på Talmud och på Kabbala troende judarna och som kallades skriftlärda och fariseér) och som inte är några judar utan en Satans synagoga. Se Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9).

De kristna har fåtts till att gå i deras ledband och de dyrkar staten Israel för att de tror eller vill tro på att denna stat är från Gud när den i själva verket är från Satan.

De judar som inte har tagit emot den frälsning som Herren Jesus erbjuder dem är Antikrister enligt Guds ord. Då de är antikrister så har de lierat sig med de Satansdyrkare (det blir en konsekvens av det), som idag kallar sig judar (när det passar dem) och som äger och styr hela världsekonomin. Genom det så styr de alla länder och alla länders befolkningar via pengarna. Staten Israel styrs av Satansdyrkare och det kan man se när man kommer dit genom alla symboler som finns där.

Därför är det inte tillåtet att kritisera Sionismen, men det är tillåtet att kritisera deras skapelser som är kommunismen, socialismen, liberalismen, humanismen, kristendomen, islamismen med mera och som dessa Satansdyrkare skapade med hjälp av sin herre Satan i syfte att få kontroll över hela världen och alla världens människor och deras ekonomier.

För att sätta grupper mot grupper och få alla grupper och enskilda individer att hata andra som inte tillhör den egna gruppen. Det är så dessa Satansdyrkare har kunnat flytta fram sina positioner och ta makten över världen. Sverige har dock blivit ett experimentland för ondskan för här handlar det om en ren psykologisk krigföring.

Att vi skall fås till att älska alla som vill döda oss eller våra nära och kära på kort eller lång sikt genom att komma hit och utnyttja bidrag, våldta, plundra, mörda och utan att media skriver om vilka förövarna är eller var de kommer ifrån.

Sionismen är en politisk ideologi och har inget med Gud eller med Jesus att göra och ändå är det inte tillåtet att kritisera denna ideologi som låg bakom både nazityskland och det forna Sovjet och som har legat bakom alla krig under historiens gång. Alla högt uppsatta i Hitlers Tyskland och i Sovjet tillhörde Satans synagoga.

Krigen har finansierats av ett fåtal människor (familjer/satanister) som genom att de äger allt som finns att äga i världen (inte minst massmedia) genom penningens makt, även idag kan styra människors tankar.

Oavsett vilken gud en enskild människa väljer att tro på så finns det ingen gud eller tjänare till denna gud som under så lång tid har haft en uppgjord plan för ondskan och som kommer i närheten av det som står i Sion Vises protokoll och som är planen för världen och en plan som nu snart har uppfyllts och som är självaste djävulens plan.

Det sägs att protokollen är falska men ingen seriös forskare kan säga så eftersom nästan allt som står i dessa protokoll har blivit uppfyllda.

Det normala i forskarvärlden (som seriös forskare) vore att efter att ha läst de tre eller fyra första protokollen börja dra öronen åt sig. Det har man inte gjort för man har översköljt forskarna med priser och utmärkelser som de inte har lyckats stå emot. Man har köpt dem för pengar och genom pengarna har de älste av Sion (Satansdyrkarna) lyckats få tyst på dem.

Om ni som läser detta inte har läst Sion Vises protokoll vilket är Satans protokoll för hur han skall kunna lägga under sig världen så kan ni läsa dessa protokoll här.

https://100777.com/protocols_se

Första maj

Publicerad 2017-04-30 02:30:08 i Satans synagoga,

Denna artikel har publicerats på bloggen tidigare men nu i och med att det är första maj (igen) så publicerar vi den på nytt och ställer oss frågan vad det egentligen är man demonstrerar för eller emot. 
 
Här är artikeln:
 
För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den 1 maj varje år och de gör det i god tro. De tror att de genom att visa sig på gatorna med banderoller kan medverka till att skapa solidaritet och rättvisa i världen.

De har blivit lärda att socialismen/kommunismen är en fridfull ideologi, en kärlekens ideologi och har ingen aning om att det var två maktgalna (giriga) individer, Mayer Amschel Rothschild och Adam Weishaupt (båda falska judar) som lade grunden till denna hatlära som har över 170 miljoner människors liv på sitt samvete och att deras efterkommande snart har lyckats förslava hela mänskligheten med hjälp av Satan.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Socialism och kommunism är den politiska ideologi som Satan använder för att ta makten och de religiösa tankarna i socialismen/kommunismen härrör från judarnas Talmud och Kabbala. 

Det var detta klientel, fariséerna och de skriftlärda (de vilka följde de Äldstes stadgar) som spikade upp Herren Jesus på korset. När vi läser vår bibel får vi reda på att Johannes döparen, Jesus och hans apostlar ständigt var i konflikt med dessa grupper (de ville döda Jesus och apostlarna) vilket berodde på att de var Gudshatare. De hade givit sin själ till Satan men försökte få det att se ut som om de var fromma Gudsmänniskor inför allmänheten.

Så är det än idag. De falska judarna, de som aldrig har haft något till övers för Gud, vill få det att se ut som om de är Gudsfruktande judar och att det räcker med att komma från staten Israel för att få kallas jude, trots att bibeln talar om det motsatta. 

Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn(Rom. 9:6)

det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande(Rom. 9:8)

Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham(Gal. 3:7)

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet (Gal. 3: 28-29) 

De som tror är söner till Abraham. De Gudshatande judarna tror inte (har aldrig trott) och är därför inga söner till Abraham.

Familjen Rothschilds förmögenhet är fördelad på många olika medlemmar och därför är det svårt att uppskatta den totala förmögenheten. En undre gräns torde dock vara minst 350 miljarder men familjen lär direkt och indirekt kontrollera upp till 100 biljoner USD.

Om man till det som Rothschild kontrollerar lägger judarnas täta sammanhållning, så är det lätt att inse att familjen Rothschild styr världen. Världens samlade BNP var år 2014 75,6 biljoner USD. Världens samlade BNP var alltså mindre värd än Rothschilds kontrollerade förmögenhet!

Bland bankerna finns ett större antal centralbanker. Genom att kontrollera ägarstrukturen i dessa samt vilka som innehar de två högsta positionerna (vanligtvis ordföranden och VD) får vi reda på att ett fåtal personer (kabbalister, talmudister, frimurare och sionister) håller världen i ett järngrepp.

Vad man sysslar med nu är att ta bort kontanterna och när det inte längre finns några kontanter blir nästa steg att omöjliggöra betalning (att köpa och sälja) med kort. När kontanter och kort inte längre existerar vad blir det då om inte ett CHIP under huden (handen eller pannan) för varje människa som fortfarande vill kunna köpa och sälja eller som med andra ord VILL ÖVERLEVA. Mänskligheten förvandlas med det till boskap på en stor plantage.

Uppenbarelseboken beskriver detta och mycket mer men i kyrkorna och bland de kristna hörs inte ett knyst. Det är viktigare att vara politiskt korrekt och verka för Sveriges och Sveriges befolknings utplånande (på sikt till alla befolkningars utplånande) än att varna för vad som är på väg att ske.

Det är bedrövligt att man som kristen anonym bloggare skall behöva göra de avlönade prästernas, pastorernas och kyrkliga ledares arbete (utan någon annan ersättning än spott och spe från kristet håll) genom att upplysa om att det är hög tid att välja sida. Gud eller mamon. Det går inte att välja både ock.

Den falska medmänskligheten, barmhärtigheten, solidariteten som säger att det är synd om alla som det ser ut att vara synd om eller som säger själva att det är synd om dem, är en medmänsklighet, barmhärtighet och solidaritet utan Gud. Den har valt mamon genom att den utgår ifrån att de hjälpsökande (de som är eller påstår att de är helt utblottade och i behov av hjälp) är fria från synd och inte behöver få veta att de är syndare som måste vända om.

Man vill tro och tror att de som sitter i gathörnen och tigger eller som kommer hit och drar snyfthistorier (för att få en bättre materiell standard och tillgång till det svenska socialförsäkringssystemet för sig själva och hela släkten), är helt ärliga i alla lägen och har ärliga avsikter och inget hellre vill än att göra rätt för sig.

De betraktas som syndfria änglar (trots att de är världens barn) som svenska skattebetalare har en skyldighet att ösa bidrag över utan att ta reda på fakta om de verkligen har rätt att få ekonomisk hjälp. Precis som vi vandrade i synd innan vi kom till tro så vandrar många av dessa människor i synd. De kan ljuga och bedra med mera utan att känna dåligt samvete precis som vi kunde innan vårt samvete väcktes av Kristus.

Detta bortser man ifrån. Det är ointressant liksom det är ointressant att majoriteten av dem som kommer till Sverige saknar giltiga identitetshandlingar och att endast ett fåtal har flyktingskäl samt att det idag väller in människor med Syriska medborgarskap som inte har bott i Syrien de senaste kanske tjugo trettio åren etcetera.

Alla Syriska medborgare får stanna i Sverige. Om de har bott i Turkiet, Grekland eller i något annat land de senaste decennierna (och inte har behövt ha något med kriget att göra) och där har blomstrande affärsrörelser (vilket ingen kan kolla upp), spelar ingen roll.

De och släkten får permanent uppehållstillstånd och gratis tillträde till det svenska bidragssystemet. Sedan kan de åka tillbaka och fortsätta att driva sina affärsrörelser samtidigt som svenska bidrag (de svenska skattebetalarnas surt förvärvade pengar) trillar in på kontona.

Detta är Rothschilds Illuminatis agenda för experimentlandet Sverige. Att utan synligt krig förstöra samhället inifrån. Genom att släppa in horder av outbildade och ointegrerbara invandrare som lever på bidrag (även om de har pengar i hemlandet vilket inte kan kontrolleras) skapas fattigdom, misär, instabilitet och konflikter i vilka grupper ställs mot grupper.

De olika invandrargrupperna känner ingen större lojalitet till Sverige och svenskarna. Deras lojalitet (vilket är naturligt och inget att klaga på) är till den egna familjen i första hand och sedan till landsmännen (som de delar traditioner, historia och kultur med) och hemlandet.

Detta verkar inte de flesta svenskar förstå och i synnerhet inte de som kallar sig kristna. De tror att bara dessa människor får bidrag i överflöd och all hjälp och stöd de kan få på de svenska medborgarnas bekostnad så kommer de att arbeta ihjäl sig för Sverige och för det folk som har varit snälla att ta emot dem och som överöst (överöser) dem med bidrag samt att de kommer bli pånyttfödda kristna och skriva in sig i en någon församling där de sedan kommer arbeta aktivt och ideellt tills de stupar.

Verkligheten talar dock om något annat. Vad dessa känner är oftast inget annat än förakt och otacksamhet. När de blivit varma i kläderna börjar de ställa krav på krav, ibland helt absurda och orimliga krav och våra landförrädarpolitiker, drillade av Illuminati, Rothschilds sionister, kabbalister och frimurare, ser sig i sann politiskt korrekt anda (rätt är fel och fel är rätt) tvungna att ge efter för dessa krav.

Man inför positiv särbehandling och även detta sker på det svenska folkets bekostnad vilka får finna sig i att bli diskriminerade på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och inom alla samhällets områden. En svensk kan ju aldrig bli utsatt för diskriminering då landsförrädarpatrasket hävdar att det inte finns några svenskar.

Det finns Iranier, Irakier, Danskar, Norrmän, Israeler, Amerikaner, Ryssar, Engelsmän, Tyskar, Fransmän men mera men se några svenskar finns inte. Alla är svenskar eller så är vissa inte svenskar när det gäller att få åtnjuta olika förmåner inklusive positiv särbehandling. 

Därför kan svenskar som alltid är svenskar diskrimineras hur mycket som helst och de flesta går med på att bli diskriminerade eller på att bli tigande vittnen när deras egna diskrimineras. Det är fult, elakt och kärlekslöst att säga ifrån. Resurserna måste ju gå till alla som det är synd om, alla icke svenskar, vilka alltid är ”Tagare”. Inte ”Givare”.      

Rothschild liksom andra judiska bankirsläkter har finansierat de flesta revolutionerna i världen bland annat den ryska och kinesiska revolutionen. Den ryska revolutionen var inget annat än en judisk statskupp men den sanningen har man, liksom när det gäller många andra sanningar, gjort allt för att undanhålla allmänheten.

Varför har Rothschild, Schiff, Warburg, Sachs med flera bankägare av ”judiskt ursprung” (märk väl att de inte är några riktiga judar utan en Satans Synagoga enligt Jesus Kristus ord) gett sitt stöd till båda krigande sidor (alla sidor) i varje konflikt?

För att få ett svar på denna fråga måste man inse deras drivkrafter vilka är produktion och försäljning av varor samt kontroll över människor. Deras taktik beskrivs i Sion vises protokoll. Dessa protokoll skulle också kunna kallas Illuminatis (Rothschilds) protokoll eller de socialdemokratiska (socialistiska/kommunistiska) protokollen.

1770 drar Mayer Amschel Rothschild upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati som idag står över alla världens frimurarordnar samt finansierar organisationen. Han överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi jude/jesuitpräst som verkar under katolsk täckmantel och som samtidigt är kabbalist, att organisera och utveckla organisationen.

Illuminati skall baseras på Talmuds och Kabbalans lära som också är den lära som rabbinska judar lär ut. Illuminati, en Luciferiansk (satanistisk) term betyder de upplysta.

Illuminati gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen. Illuminaterna lanserade sin “socialistiska” plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, den 1 maj 1776 med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

Om du tänker demonstrera den 1 maj så vet du nu vad du demonstrerar för (men också emot). Nedan följer Illuminatis (frimurarnas) sju punkter för att lägga under sig världen och mänskligheten.

1. Avskaffande av alla regeringar.

2. Avskaffande av privat ägande.

3. Avskaffande av arvsrätten.

4. Avskaffande av patriotismen.

5. Avskaffande av alla religioner.

6. Avskaffande av familjen.

7. Skapande av en världsregering.

1812 På order av Nathan Mayer Rothschild och uppbackade av Rothshilds pengar förklarar britterna krig mot USA. Rothshilds plan är att få USA att bygga upp en så stor skuld, på grund av kriget, att USA skall tvingas till att förnya den licens Rotshilds First Bank tidigare haft.

1863 Den ryske Tsaren Alexander II (1855-1881) upptäcker att president Abraham Lincoln har samma problem, med Rothshilds, som han: Rothshilds ständiga försök att sätta upp en Rothshildsk centralbank i Ryssland. Tsaren kunde naturligtvis inte acceptera detta. Denne ger därför president Lincoln oväntad hjälp.

1917 Trots att Tsar Nicholas II hade abdikerat i mars detta år ger Rothschild bolsjevikerna order om (de ledande bolsjevikerna var falska judar/yrkesrevolutionärer) att avrätta tsaren och hela hans familj. Detta för att dels få kontroll över Ryssland och dels som ren hämnd för att Tsar Alexander I på Wienkongressen 1815 blockerade Rorthschilds planer på en världsregering samt att Tsar Alexander II hjälpte Abraham Lincoln 1864.

Det var extremt viktigt att slakta hela familjen, inklusive barn och kvinnor, för att visa världen att det löfte Nathan Mayer Rothschild gav 1815 infriats. Men också för att visa världen vad som händer om man motsätter sig familjen Rothshild.

1963 Kennedy mördas precis innan USAs skattemyndighet skulle börja distribuera pengar som var tryckta utanför federal reserves kontroll. Det vill säga det var räntefria pengar. Abraham Lincoln mördades även han för att han lät trycka räntefria pengar (populärt kallade Greenbacks) istället för att betala mer än 24% ränta på varje dollar.

2006 Edmond De Rothschild Bank, ett dotterbolag till Europas Edmond De Rothschilds bankgrupp i Frankrike, blir den första utländska privata bank som erhåller tillstånd, av China Banking Regulatory Commission, att verka på Kinas finansiella marknad.

Vad Mayer Amschel visste mycket tidigt och som de flesta vet idag var att den som kontrollerar ett lands pengar också kontrollerar ett lands lagar (vilka lagar som stiftas samt hur, när och varför) genom att den kontrollerar de personer som stiftar lagarna. Den som kontrollerar ett lands överhet (genom ekonomin) kontrollerar sålunda ett lands hela befolkning.

Vilka kontrollerar våra landförrädarpolitiker? Är det väljarna som röstar på de olika partierna vart fjärde år och som ger företrädarna för dessa partier höga löner med motiveringen att de har ett så stort ansvar (att förstöra Sverige tycks vara förknippat med ett mycket stort ansvar) eller är det helt andra krafter?   

Att allmänheten överhuvudtaget fick reda på Illuminatis plan berodde på en egendomlig olyckshändelse den 1 juli 1785. En kurir utsänd av Illuminati vid namn Lanze, red till häst från Frankfurt till Paris och hade dokument med sig beträffande Illuminatis arbete i allmänhet och med speciella instruktioner för den planerade revolutionen i Frankrike.

Dokumenten härrörde från judiska medlemmar av Illuminati i Tyskland och de var adresserade till stormästaren av den stora orientaliska frimurarlogen i Paris. När kuriren galopperade genom Regensberg träffades han av blixten i ett oväder och omkom. Alla dokumenten hamnade i händerna på den lokala polisen som överlämnade dem till den bayerska regeringen.

Regeringen gav order till polisen att genomsöka Illuminaternas högkvarter vilket ledde till att ytterligare dokument blev beslagtagna. Dessa dokument avslöjade att konspiratörerna hade världsvida målsättningar. Alla dessa noggrant dokumenterade bevis publicerade i en vitbok av den bayerska regeringen 1787. Denna vitbok sändes till regeringarna i England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland och Polen.

Dokumenten visade att Illuminati planerade att åstadkomma en universell revolution vars avsikt var att ge dödsstöten åt samhället och familjen. Denna revolution skulle åstadkommas av de hemliga sällskapen.

År 1850 höll den internationella ledarkretsen inom Illuminati en konferens i New York. Här blev de olika nationella grupperna inom Illuminati informerade om att samtliga terroristgrupper, nihilistgrupper såväl som ateistiska grupper skulle sammanslås till en världs rörelse, en så kallad “international” och namnet som antogs för denna grupp blev “den kommunistiska rörelsen”.

Man tillsatte en kommitté i USA och ledaren för denna blev Clinton Roosevelt, Horace Greeley och Charles Dana. De fick i uppgift att samla in pengar till denna nya världs - grupp så att den kommunistiska rörelsen kunde användas till att skapa krig och kaos överallt. Allt för att sionisterna skulle kunna bilda en “världsregering” och ta makten över världen.

Som ledare för denna världsterrorgrupp utsåg man italienaren Giuseppe Mazzini som hade varit anställd av Illuminati sedan 1837. Den som undersöker världshistorien under perioden från 1850 fram till första världskriget, kommer upptäcka att den var fylld av en fruktansvärd terror. Frankrike, Spanien, Italien, Österrike med flera länder fick uppleva inbördeskrig, mord och andra attentat. Tusentals människor fick sätta livet till.

Sions Äldste beslutade sig för att uppdela världen i tre block som skulle sättas i våldsam opposition mot varandra. Man utsåg London till att bli ett center för aktiviteterna i Europa. De block som skulle bildas var ett kommunistiskt, ett fascistiskt och ett kapitalistiskt.

Karl Marx anställdes för att skriva filosofin bakom den kommunistiska rörelsen och han slog sig ihop med Friedrich Engels (son till en textilindustri ägare). Engels gav till det yttre sken av att arbeta men var i själva verket den som betalade ut Karls lön.

Karl Marx vilken utmålas som arbetarnas räddare och alla förtrycktas bästa vän, arbetade inte en endaste dag med sina händer. Den officiella historien (skriven av Illuminaterna) talar om att Marx levde i fattigdom men det stämmer inte med verkligheten.

Det importerades dyra viner från Frankrike till familjen Marx måltider och barnen skolades i privata institutioner som de flesta av dagens kommunist och socialistledares barn. De vill märkligt nog inte att deras egna barn skall gå i de skolor som de själva förespråkar.

Samtidigt som Marx och Engels arbetade med att etablera kommunismen var en annan Illuminatigrupp i färd med att skapa den fascistiska filosofin. En tysk professor vid universitetet i Frankfurt, Karl Ritter, anställdes för att skriva motsatsen till kommunismen.

Ritter blev sinnessjuk (kanske inte så konstigt) innan han kunde skriva färdigt sitt arbete men då ryckte Friedrich Nietzsche in och gjorde detta färdigt.

Dennes filosofi om en övermänniska och den ariska rasens överlägsenhet blev grunden för den fascistiska och nazistiska ideologin som i likhet med kommunismen har kostat mängder med människor livet.

Det kapitalistiska blocket byggdes upp speciellt i England och USA efter ett särskilt system. I Sion vises protokoll nummer 6 slår man fast att produktionen och handeln måste läggas upp så att den kontrolleras genom spekulation. På så sätt fylls sionisternas bankkonton och andra människor hamnar under deras kontroll.

Vad ser vi i Sverige idag samt i resten av världen? Uppmanas inte folk att låna pengar och gärna så mycket så att de blir fast för tid och evighet i sionisternas klor. Den som blir ägare till ett renoveringsobjekt (en tvårums lägenhet i någon av de större städerna) för över 2 miljoner kronor anses ha haft tur. När sedan bankslavarna har blivit tillräckligt många kan fällan slås igen. Detta kommer snart att ske och det kommande kontantlösa samhället utgör definitivt ingen räddning för de överbelånade.

Detta system är väl utbyggt och hela industrikomplexet är kontrollerat genom aktiebörserna som sionisterna kan krascha när det passar dem vilket de till exempel gjorde vid den stora börskraschen 1929 och även har gjort vid flera andra tillfällen.

Om du/ni som har tagit del av denna artikel trots allt beger er ut på gatorna och torgen för att skrika ”Ropen skalla bidrag åt alla”, ”Alla skall ha allt” ”Ingen är illegal” ”Krossa kapitalismen”, ”Allas lika värde” ”Krossa hit och Krossa dit”, ”Solidaritet och rättvisa” eller vad det nu må vara, så är det upp till er.

Ni väljer själva om ni vill vara ”nyttiga idioter” i maktens och i Satans tjänst eller om ni vill se igenom de lögner (den historieförfalskning) som har orsakat så mycket lidande och nöd för mänskligheten (så mångas död) och som gör det än idag.

Satan omskapar sig till en ljusets ängel genom att tala om humanism, barmhärtighet, kärlek, medmänsklighet, solidaritet, rättvisa, jämlikhet liksom hans tjänare men det går att avslöja honom och hans anhängare genom att de utesluter, stänger ute Gud, och förnekar Herren Jesus och hans verk på korset (om de inte aktivt förföljer och mördar kristna).

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar (2.Kor.11:14-15)

De är antikrister som förlitar sig på egna gärningar och på självförgudningsprogram (stegprogram som syftar till att bättra på den sedan syndafallet ”onda” mänskliga naturen). Genom att flitigt gå igenom olika steg inom frimureriet (gäller även AA/NA) kan människan bli en gudalik varelse (eller bara god och fin) om hon inte rent av blir som Gud vilket ju var och är Satans högsta önskan (mål).

Synden erkänns inte eftersom det är genom att förneka synden, att alla människor behöver omvändelse från synden (även tiggare och alla som det är synd om eller som vi tror att det är synd om), som Satan kan flytta fram sina positioner och vinna allt fler anhängare. Idag vinner han massor av anhängare i Sverige genom den falska patologiska godheten som breder ut sig i men som inte är något annat än ondska (klädd i godhet) och som tjänar Satan och hans  följeslagare.

Läs mer om socialismens och kommunismens ockulta symboler, bland annat den femuddiga stjärnan.

http://experimentlandet.blogg.se/2013/may/ockultism-och-falska-judar.html

 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik