Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Judiska DNA testföretag

Publicerad 2018-12-01 22:49:21 i Satans synagoga,

Judiska DNA-testföretag säljer sina kunders personliga genetiska data vidare till andra företag. Irish Times skriver att sådan handel utgör ett allvarligt etiskt problem och varnar oss för att ge tester i julklapp till dem vi tycker om.
Den arvsmassa, DNA, som kunder betalar dyrt för att få analyserad i syfte att få reda på ”sitt ursprung” har på kort tid blivit en stor industri som omsätter miljarder dollar.

Djungeln av olika, eller snarare liknande företag, är snårig. Ett av de mest kända DNA-företagen, AncestryDNA, styrs av människor med mycket nära och närmast familjära kopplingar till det judiska megaföretaget Alphabet som äger Google och YouTube. Närmast står Calico som är ett dotterbolag till Google.

23andMe står nära det judiska läkemedelsbolaget Pfizer. Helix står nära de båda judiskt ägda företagen National Geographic och 21st Century Fox. De har över 20 olika DNA-företag; bland andra Vinome, DNAFit och Genome Medical.

Karen Lillington är teknologiskribent för The Irish Times. Hon skriver att ända sedan hon registrerade sig på en webbplats för släktforskning har hon blivit ”bombarderad” med reklam för DNA-analystjänster.

Varning för DNA-tester
Lillington skulle dock själv aldrig köpa ett sådant test, vare sig de handlar om hur mycket neandertalare hon är eller vilka medicinska risker hennes arvsmassa bär på. Eftersom hon vet att många köper sådana DNA-test för att ge sina kära i julklapp, vill hon passa på att varna alla för att ta dessa test.

Hennes propåer om DNA-test är hennes mest återtweetade inlägg på Twitter. De kommentatorer som kritiserar Lillington för hennes skepsis skriver oftast att företagen som säljer sådana tester har bergsäkra säkerhetsrutiner och integritetspolicyer. En del hävdar till och med att vi i Europa är särskilt trygga i och med EU:s nya lagar för personuppgiftsskydd, GDPR.

Alla sådana föreställningar är felaktiga och trångsynta. Enkla jämförelser är vårt delande av personlig information via telefoner, e-post och sociala medier som förr innebar föga problem, skriver Lillington. Idag är kommunikationssystemen honungsfällor ur vilka persondataföretag suger upp enorma mängder information om enskilda individer. Sådan information kan utnyttjas av fientliga organisationer.

De tydligaste exemplen för enskilda medborgare torde idag vara när man hamnar i fängelse för att ha tyckt fel i någon fråga, och yttrat sina åsikter.

Det finns ingen integritet
Vidare klarar inte ens företag som Microsoft och Facebook att skydda sina användare. Chefen för Microsoft säger att det finns stora problem med att ”försvara demokratin” i den gränslösa cyberrymden.

Om inte ens Facebooks högsta chefer kan det, hur skulle en myndighet, eller exempelvis landet Irland klara det, undrar Lillingon retoriskt. Det kan de inte, menar hon, och DNA-företagen kan det ännu mindre, eftersom de dessutom säljer sina kunders DNA-profiler till olika projekt.

Juridiska lösningar som GDPR erbjuder juridiska skyddsmekanismer. Problemet är att juridiska skydd kan vara verkningslösa i verkliga livet, precis som lagar kan vara verkningslösa mot förekomsten av egendomsstölder eller mord.

DNA-företagen hävdar att de ”skyddar” och ”anonymiserar” uppgifter som de säljer vidare till andra företag, men det är ännu lättare att knyta ett DNA till en viss individ än vad det är att knyta en mobiltelefon till samma person, och det är i sin tur väldigt lätt för de företag som äger personuppgifterna eller samkör dem med andra företag.

Värdefull DNA
DNA-företag säljer inte tester till oss för att de vill hjälpa oss att hitta dina förfäder och levande släktingar, eller för att vi ska få veta vår precisa rastillhörighet eller rasblandningsgrad, eller för att skydda oss från att utsättas för risker att vi drabbas av en eller annan sjukdom. Skälen är desamma som för ”gratis”-produkterna Google sökmotor och den sociala plattformen Facebook. När vi väl har gått med på att dela med oss av våra personliga uppgifter, är det vi som är produkterna.

DNA-företagen säljer vidare våra DNA-uppgifter till för oss okända tredje parter, privata företag utan krav på sig att avslöja vad de gör med databaserna som innehåller vår personliga information.

GlaxoSmithKlein, ökända för att ha introducerat det kritiserade ”svininfluensavaccinet” i Europa, betalade tidigare i år DNA-företaget 23andMe 300 miljoner dollar för att få tillgång till deras databaser över personers arvsmassa. Ett medicintekniskt företag ägt av Google-Alphabet har skrivit ett stort avtal med Ancestry.com för att få till gång till deras material.

Läs mer här:
https://www.nordfront.se/teknikjournalist-kop-inte-dna-tester-det-ar-du-som-ar-produkten.smr

Ett Sverige och en värld utan gränser

Publicerad 2018-11-21 19:33:53 i Satans synagoga,

Nationalstater och nationalism är något som inte passar in i Satans tjänares agenda (Satans agenda) vars mål är att sätta sig över Gud/Jesus och ta Guds/Jesus plats trots att de är MÄNNISKOR.

Människor som har Satan som sin herre och som styrs av samma klientel (falska och makthungriga judar, de skriftlärda och fariseéerna) som spikade upp Jesus Kristus på korset.

Genom att gå emot allt vad nationalism och nationell självbestämmanderätt heter och genom att använda sig av vilka medel som helst (för att nå sina mål) så hoppas de på att kunna ta makten över den samlade mänskligheten.

Ett Sverige och en värld utan gränser handlar inte om något annat än att verka för ”Laglöshet” som går emot både Guds/Jesus ordning och samhällenas ordning (samhällets lagar) och alla ordningar som finns.

I himmelriket (på jorden genom församlingen, det vill säga alla som är frälsta till Jesus/Gud och i evigheten) är alla en enda stor och lycklig familj vilket beror på att de frälsta till Gud/Jesus har samma FADER men mänskligheten i stort har inte samma fader och därför kan de aldrig bli något som ens kan liknas vid en FAMILJ.

Det är inte heller det som Satans hantlangare egentligen önskar (att alla skall bli en del av deras fysiska familj eller om de har någon slags andlig familj) för de är väldigt måna om att upprätta GRÄNSER mellan sig själva och dem som de föraktar och ser ner på (vilket är cirka 80% av alla människor på jorden eller kanske mer) och som de inte vill beblanda sig med eller ha något att göra med då de inte KAN GE DEM NÅGOT av värde för dem.

Vad den så kallade ”gränslösheten”, att öppna gränserna (för allt och för alla) och att öppna plånböckerna (som någon idiot till landsförrädare sa att svenskarna borde göra) och att öppna precis allt, innebär helt enkelt att makthavarna (Satans tjänare) skall kunna öka sin makt och sina rikedomar på andras bekostnad (på dem som är i majoritet i landet och som är folket) och det är det tyvärr många som vill göra och gör.

Som frälsta till Jesus/Gud och inte till några kyrkor eller samfund har vi samma FADER (Gud/Jesus) och i och med det så är vi en familj tillhörande Guds/Jesus familj.

När vi föds in i världen så föds vi in i en speciell familj (oavsett hur den ser ut eller är eller beter sig etcetera) och vi föds in i ett samhälle/i ett land (även om vi under vårt liv blir frälsta till Jesus/Gud) men att bara ta sig friheten att säga att alla människor som vandrar i ett par skor någonstans i världen (eller barfota) är/skall vara lika mycket värda för oss som våra egna familjemedlemmar är lika med att begå ett brott mot den mänskliga naturen.

Det är en lögn och en Satans lögn!

Om det hade varit sant så hade det rått ett fullkomligt kaos överallt i världen (i alla länder) redan för länge sedan men nu verkar tiden mogen för dessa totalt människofientliga tankar (på grund av en massiv hjärntvätt och indoktrinering av befolkningen boende i EXPERIMENTLANDET Sverige sedan decennier tillbaka) att slå rot på allvar.

Och det är de som inte har någon talan (de tärande svenskarna vilket handlar om sjuka, handikappade, arbetslösa, fattiga) som skall utrotas först och ersättas av allehanda hucklekärringar, lyxparasiter och skägglurkar från när och fjärran vilka är ännu mer tärande men som Satan och hans hantlangare säger är NÄRANDE och det för att kunna driva igenom sin agenda.

Allt för att kunna krossa nationalstaterna och nationalismen då nationalism, att stå upp för sin familj i första hand och för sitt samhälle (kommun/området där man bor) i andra hand och för sitt land i tredje hand skulle göra globalismen och Satans plan för mänskligheten omöjlig.

För att tala klarspråk så använder sig makteliten (Sveriges regering och riksdag liksom de etablerade massmedierna som stöds och ägs av Satans synagoga, de som kallar sig judar men som inte är några judar utan som är en Satans synagoga) av främmande element (människor från när och fjärran) för att nå sina mål.

För att kunna få makten i Sverige (vilket de har lyckats med) så måste de skapa rotlösa, historielösa och identitetslösa människor bland majoriteten av svenskarna och detta har även fåtts till att anammas inom kyrkornas och samfundens väggar.

De hitkomna (hucklekärringarna och skägglurkarna och lyxparasiterna/lögnarna och bedragarna) har sina rötter, sin historia och sin identitet i sina egna hemländer och inte minst sin LOJALITET till sina egna länder och till sitt eget folk även om de blir matade med bidrag och förmåner från Sverige eller om de lyckas få ett arbete här (betalar skatt till det svenska samhället).

De är NATIONALISTER (de får lov att vara nationalister) trots att ett annat land matar dem med bidrag och förmåner på bekostnad av det landets befolkning (Sverige som exempel) som inte har något annat land att åka tillbaka till när smörgåsbordet börjar bli tomt.

 

Goda Sionister

Publicerad 2018-11-14 14:54:29 i Satans synagoga,

Artikeln är hämtad från den kristna hemsidan EAEC:

Judarna i Sverige står inte för vad de gör och det är ju inte konstigt när de kontrollerar alla media och har gjort flertalet svenskar, särskilt Pingst (som de tycker är nyttiga idioter) till goda sionister. Pingst-rörelsen citerar inte hela Bibeln utan väljer och vrakar bland bibelorden och förnekar en stor del av vår av hans majestät godkända Bibel 1917.

Pingst-rörelsen använder sig av den helt förstörda Bibeln 2000 där vi också får veta att det är vinden som far över vattnet i tidernas gryning och inte Guds ande, vilket är en hädelse mot den Helige Ande. Folkbibeln är också en falsk bibel som används i Pingströrelsen.

Aldrig ett knyst hörs om det statligt betalda (6 miljoner) judiska huset institutet Padeia där judiska sionister sitter och fördjupar sig kabbalan och talmud. Dessa båda skrifter består av ca 20 000 sidor samt innehåller svåra hädelser mot Kristus. Som ni vet säger Jesus att all synd kan bli förlåten utom hädelse mot den Helige Ande, judarna både hädade Jesus och dömde sin Messias till döden på ett kors. Men hans tomma grav visar att han uppstod igen. Det förhindrade inte judarna att häda och döma Guds son till döden.

Läs mer här:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/goda-sionister.htm

Kommentar:

Judarna som tillhör Satans synagoga och som drivs av den antikristliga anden (av Satans ande) har lyckats slå klorna i inte bara Pingströrelsen utan i alla så kallade ”kristna kyrkofamiljer” (kyrkor och samfund) med hjälp av sin herre Satan som har gett dem i uppgift att infiltrera kyrkorna och samfunden för att ersätta Guds/Jesus Ande med Satans ande (den ande de själva drivs av):

Mina älskade,tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande:var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus,kommen i köttet,han är av Gud;men var och en ande som icke så bekänner Jesus,han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma,och som redan nu är i världen” (1. Joh. 4:1-3).

Genom att ersätta Guds/Jesus Ande med Satans ande i så kallade kyrkor och samfund där Guds/Jesus barn (de som har blivit frälsta till Jesus/Gud och som i och med det har fått Guds/Jesus ande) vistas eller förväntas att vistas så kan judarna som inte tror på Gud/Jesus utan på Satans Talmud och Kabbalah döda Jesus/Gud en gång till då den Helige Ande är Jesus/Gud här på jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka.

Allt för att kunna sätta Antikrist (Satans man) på tronen efter att de har fått majoriteten av mänskligheten till att tillbe honom. Att tillbe betyder inte att plötsligt börja att be till Satan om man är en kristen utan att anamma hans system (det antikristliga systemet som breder ut sig allt mer och mer) och att inte gå emot detta system utan att acceptera det.

Det räcker för Satan att mänskligheten (inklusive de som kallar sig kristna) accepterar hans system (hans ande) för då har han vunnit över dem och fått dem över på sin sida.

Vem eller vad de ”kristna” sedan ber till i sina kyrkor eller någon annanstans spelar inte någon större roll för i sina tankar vilket utmynnar i handlingar så har de valt sida (de har valt Mamon/Satan och hans system/hans ande framför Gud/Jesus/Guds/Guds/Jesus sanningar och Jesus ande och hans rättfärdighetsordning) och ber (tillber, förlitar sig på) honom, en annan herre, som är Satan.

Om de sedan gör allt rätt (påstår sig göra allt rätt enligt lagen) eller vad deras ”KYRKOR och SAMFUND” säger till dem är rätt och ber dem att göra så har de ändå misslyckats och kommer tillhöra den skara som Jesus/Gud en dag kommer att visa bort:

Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket , utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån ni ondskans hantlangare” (Matt. 7:21-23)

Liksom Satan kan omskapa sig till att likna en ljusets ängel så kan hans tjänare ”judarna” göra detsamma och det gäller även för hans tjänare (de som kallar sig kristna) inom Pingströrelsen och inom alla andra kyrkosamfund. De vandrar alla samma väg idag (oavsett vad de kallar sig) vilket är kompromissandets och samarbetets väg och en väg som är Satans och inte Guds/Jesus väg.

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

Läs mer:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/august/vad-kyrkorna-inte-vill-att-de-kristna-skall-veta.html

http://experimentlandet.blogg.se/2015/june/kristna-ar-grundlurade-av-satans-synagoga.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/marraner-sionister-och-alla-andra.html

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik