Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det går att säga mycket om det som sägs

Publicerad 2018-02-25 17:44:45 i Religion,

Det går att säga mycket om det mesta som mäniskor säger oavsett vad det är för människor som säger det som sägs. Ibland tilltalar det dem som lyssnar och ibland inte. Så var det även när Jesus, apostlarna och de första kristna talade. Vissa lyssnade och var öppna för att ta emot det de sa medans andra inte var det.

Vad det var som gjorde att de förstnämnda kunde ta emot Jesus och hans evangelium trots att Jesus och apostlarna inte lovade en dans på röda rosor (guld och gröna skogar) för dem som tog emot honom utan tvärtom sa att som han har fått lida så kommer de (som är villiga att följa honom, som vill vara hans lärjungar) att få lida, är ju egentligen den intressanta frågan och en fråga som är lika intressant än idag.

Inget av apostlarnas brev (evangelium) talar om att det är lätt att vara ett Guds barn/en Jesu lärjunge och de umbäranden och de förföljelser som Paulus och de andra apostlarna (de första kristna) fick utstå som Herren Jesus Kristus tjänare, finns nedtecknade i NT för dem som önskar läsa. Trots motståndet från dem som innehade den religiösa och politiska makten under Jesus och apostlarnas tid och även senare och som på grund av det fick de stora massorna med sig, så ökades antalet troende ständigt.

Det fanns således de (ett inte så litet antal) som valde att stå upp för Jesus och att vandra med honom på den smala vägen, den väg som Jesus än idag ber/kräver att de som vill vara hans lärjungar, MÅSTE vandra. De som väljer att vandra på den breda vägen (den väg som leder till avgrunden) tillsammans med världen, världens människor och världens makthavare, är inte och kan inte vara Jesus lärjungar (hur mycket de än påstår sig tro på Jesus), hans barn, vilket bibeln är tydlig med.

Den som älskar världen har inte Guds kärlek (den har världens kärlek och den ”kärleken” har inget med Gud eller Guds kärlek att göra alls) hur ”kärleksfull” den än till det yttre verkar vara (anstränger sig att vara) och att älska världen är något förkastligt i Jesus/Guds ögon då det är lika med att ha kärlek till den herre (till Satan) som har makten över världen, världens barn och världens alla makthavare och som styr dem och som de i sin tur villigt låter sig styras av.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17).

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).

Men säger de ”falska kristna”, vi kan ju inte lämna världens barn (världen) åt sitt öde. Det är okristligt, kärlekslöst och obarmhärtigt! Vi måste se till så att alla (höga som låga i världen), blir frälsta och tar emot Jesus.

Om de gör detta så ordnar sig allt (alla människor blir som en enda stor och lycklig familj med Jesus/Gud som sin Fader vilket innnebär att alla människor på jorden blir bröder och systrar i Kristus när de förstår sitt eget bästa) och finns det något bättre sätt för att så skall kunna ske än att samarbeta med dem som företräder världen (företräder Satan själv)?

Att samarbeta med dem som har höga positioner i världen, och som de vanliga människorna ser upp till eller i vissa fall tvingas se upp till?

De kan genom att de har makt och myndighet i världen få den stora massan (mänskligheten) med sig så att de istället för att fortsätta vandra på den breda vägen som leder till fördärvet (helvetet) väljer att vandra på den smala vägen med Jesus i försakelse (fattigdom/ringhet).

Det är vad alla ”världens” människor inklusive ”världens” makthavare själva har gjort sig kända för att göra genom tiderna och som är allmänt känt att dom gör även idag.

Eller har jag fel? Oavsett så är de säkert SNÄLLA och VILL VÄL!!

Fler väckelsepredikanter som Billy Graham behövs ”menar de falska kristna” så att världens makthavare och deras anhängare (världens barn) till syvende och sist förstår att de måste ta sitt kors och följa Jesus.

Att de, världens barn, bevisar att de både i handling och i tanke har en annan herre (Satan) som är motståndare till Jesus/Gud och att de ”de falska kristna” själva blir motståndare till Gud/Jesus (till Guds församling) om de samarbetar med dessa (indirekt med Satan), verkar inte slå dem för en sekund.

Det finns ju en chans att världen, alla människor i världen samt makthavarna i världen inklusive Satan, kan bli frälsta. Alla måste väl få en rättvis chans, så även Satan!! Och så predikar man ett falskt evangelium, ett världens evangelium, som inte handlar om överlåtelse till Jesus/Gud utan om överlåtelse till världen och till människor, till kyrkor och samfund och till allt vad som finns i världen vilket ALLA (majoriteten) utan de SANT TROENDE (de som strävar efter att följa Jesus) mycket lätt kan ta till sig.

Ett Jesus/Guds barn kan synda och syndar på olika sätt och Jesus/Guds nåd är stor när det gäller syndare som vänder om och ångrar sina synder och ber Jesus/Gud om förlåtelse men att som en Jesu lärjunge (”kristen”) medverka till att världen eller snarare världens system/det Antikristliga systemet, Satans rike, kan breda ut sig på bekostnad av Gud, Guds rättfärdighetslagar och Guds rike fast man vet och BORDE VETA bättre och samtidigt tycker att detta är bra, vad är det om inte SYND?? och hur ser Jesus/Gud på det?  

Är en ”kristen” (kristna) som står upp för ekumenik med påveskökan och med alla andra religioner (inte minst med Judendomen) och läror och för otukt (HBQT rörelsen) och för att avgudadyrkan och all slags laglöshet skall kunna breda ut sig och spridas i landet/ i Sverige via så kallade ”flyktingar” som anländer i massor (cirka 3 – 4000 varje vecka) även om den/de följer alla de tio Guds bud, en Jesus lärjunge?

Står han, hon eller de upp för Jesus och för Guds evangelium?

Är det inte istället världens evangelium dessa ”falska kristna” står upp för även om de försöker rättfärdiga sig själva inför Gud/Jesus och inför människor genom att slå sig för bröstet och säga ”VI FÖLJER ALLA DE TIO GUDS BUD” och se vilka exemplariska kristna (sunda själar) vi är.

Var det inte samma sak som de skriftlärda och fariseérna höll på med?

Följer du alla buden lille vän? Jasså inte (oj, oj oj). Är du förresten ens med i en kyrka eller i ett samfund? Jasså inte det heller. Då är det inte så konstigt att du är som du är och kämpar med olika slags synder och laster. Det förklarar allt. Men lyssna nu. Du kan bli som oss om du följer några enkla punkter eller med andra ord några enkla regler vilket är en enda regel och en enda punkt och som är att ”BLI MEDLEM I EN KYRKA/I ETT SAMFUND MED ALLT VAD DET INNEBÄR” för då hamnar du i gott sällskap i vårt sällskap (du slipper sitta ensam på din kammare) och sedan ett tu tre kan även du slå dig för bröstet och säga att var det inte svårare än så att följa de tio budorden. Tråkigt att jag inte tänkte på det tidigare.     

Går det att som ”kristen”, en Jesus lärjunge gömma sig i eller bakom en kyrka och säga att pastorn, prästen och di lärde inom kyrkan samfundet säger si eller så (vilket även Majsan, Inga Britt, Bertil och Sven vilka är kyrkans eller samfundets stöttepelare på så kallad gräsrotsnivå håller med om) och därför tycker jag detsamma? Vandrar en sådan person/sådana personer med Jesus eller vilka vandrar de med?

Är frälsningen kollektiv? Om du går med i en kyrka eller i ett samfund och gör allt som de vilka befinner sig inom dess väggar (SOM HAR VARIT ”KRISTNA” ”FRÄLSTA” LÄNGE) säger till dig att göra och du gör allt som dessa MÄNNISKOR säger till dig att du skall göra antingen direkt eller indirekt, betyder det då att du har ditt på det torra inför evigheten? Att du verkligen är frälst, att du är ett Guds barn om du lyssnar på vad de säger?

Fungerar Guds rike på samma sätt som världens rike där olika auktoriteter (mänskliga auktoriteter, inte GUD/JESUS) har makten att bestämma och påverka vad människor skall tycka och tänka?

Om Guds rike fungerar på det sättet så skall vi som vill följa Jesus förstås lyssna på vad alla nyutexaminerade teologer, präster och pastorer samt andra som menar att de via sina utbildningar (världsliga utbildningar/skolor) har lärt känna Jesus/Gud och därför kan/tar sig rätten att kalla sig herdar för fåren, har att säga men om inte Guds rike fungerar på det sättet och dessa så kallade herdar följer människor (till och med världens makthavare som den nyss bortgångne Billy Graham gjorde under den största delen av sitt liv) och inte Gud/Jesus så skall vi inte lyssna till dem även om de är snälla och ödmjuka samt kärleksfulla och barmhärtiga och vill varenda människas väl och ve.

Gud/Jesus talar personligen till sina barn i det nya förbundet. Han talar inte till kyrkor (till byggnader) eller till dem som har positioner inom kyrkorna (samfunden) så att dessa sedan kan vidarebefordra något som de som är Guds barn inte redan vet eller har fått reda på. Så såg det ut i det gamla förbundet men så ser det inte ut i det nya förbundet.

I det nya förbundet kan alla troende närma sig Gud (Fadern) via Jesus (Sonen) som är länken mellan människan och Gud och det utan att behöva lyssna till eller gå via ett speciellt utvalt prästerskap/pastorskap. I det nya förbundet är alla som tror på Jesus präster (likvärdiga) och Jesus är den enda översteprästen.

När alla de som påstår sig vandra med Jesus (de kallar sig i regel pastorer, evangelister, bibellärare, förståsigpåare, författare, debattörer) idag skapar det ena efter det andra och i sitt namn (en rörelses namn) drar folk med sig med sång och musik och ibland stora tillställningar där de får möjlighet att breda ut sig, så handlar det inte om att Gud/Jesus skall upphöjas utan om att de skall upphöjas i första hand (anslut er till vår rörelse som många redan har anslutit sig till).

I andra hand kommer Gud/Jesus. Först är det evangelisten/pastorn och hans fru (hans närmaste familj det handlar om). Sedan händer det kanske (ganska ofta) att det sker både tecken och under, på sådana möten men om inte grunden är den rätta och dessa som kallar sig troende inte står på den rätta grunden så faller deras byggnadsverk platt till marken förr eller senare.

Falska kristna (det finns många idag) livnär sig brett och vilt på Jesus/Gud och den ena efter den andra avfälliga läran poppar upp i takt med att de som kallar sig kristna vill vara världen till lags.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik