Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vad är synd?

Publicerad 2017-09-12 16:46:02 i Religion,

Allt som går emot Guds vilja är synd men i regel så tänker dom flesta människor på speciella och utmärkande synder om frågan ställs såsom att du skall inte dräpa eller du skall inte stjäla vilket är synder människor begår mot andra människor (indirekt förstås mot Gud) och som finns med i de tio Guds bud.

De tio budorden är en fingervisning på hur Gud vill att människor skall leva (verka) för att få en sund relation till honom/med honom (vara honom till behag) och till sina medmänniskor.

Många kristna tror att om de anstränger sig att följa de tio budorden, kanske lyckas med det nästan till punkt och pricka, och av den anledningen menar sig vara felfria eller nästintill felfria samtidigt som de säger sig tro på Jesus utan att VILJA följa honom och hans ord, så ger det dem en biljett till himmelen och ett evigt liv.

Ingen blir frälst och kommer till himmelen (får evigt liv) bara för att den följer de tio budorden, och detta enligt bibeln, även om det är något eftersträvansvärt att göra det, det vill säga att följa lagen, Guds lag, vilket Gud dock insåg att ingen människa klarade, inte ens hans utvalda folk, därför han sände Jesus till jorden.

Om människor hade klarat av att följa lagen, klarat av att göra Guds vilja, så hade han aldrig behövt sända Jesus som var både fullt Gud och fullt människa till jorden.

Han visade genom denna gärning (att sända Jesus, ta gestalt som människa på jorden genom Jesus Kristus) sin kärlek till människorna och till den värld där de levde och här finns han kvar än idag, inte fysiskt men i form av den Helige Ande som är Jesus ställföreträdare på jorden vilket ingen människa/mänskliga auktoriteter (människor av kött och blod) kan vara men vilket Påven av Rom (ledare för RKK med cirka 1.3 miljader anhängare över världen) påstår sig vara.

Detta och mycket annat, som vi inte skall ta upp i denna bloggpost, gör den romersk katolska kyrkan till en antikristlig kyrka som står emot GUD/JESUS men som nu alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige har förbundit sig att verka för och under (underställa sig) genom Sveriges kristna råd i det som kallas ekumenik. Ett samgående mellan alla kyrkor och alla religioner och läror (byggt på kompromisser och samarbeten) i syfte att bilda en världskyrka.

Detta att Gud älskade världen och därför sände sin son till världen, tog gestalt i världen, förvränger många kristna (liksom de förvränger mycket annat) som har blivit förgiftade av sina kyrkor och samfund och av de falska herdarna som har fått breda ut sig i dessa, och menar att Gud älskade världen så mycket så att han kom hit för att samarbeta och kompromissa med världen och med världens människor. Ty så stor var/är hans kärlek och han älskar minsann allt och alla vad de än tror och vad de än gör.

Om detta hade varit sant så hade Jesus (Gud) samarbetat och kompromissat med de religiösa, de som följde LAGEN (alltså med fariseérna och de skriftlärda) och även med hedningarna, de som dyrkade andra gudar, dyrkade avgudar, redan under sin tid på jorden men detta är inte vad bibeln lär.

Säger man detta till en kyrko/samfundskristen så rabblar den upp en massa bibelcitat, alla den kan hitta, och där ordet kärlek till sin nästa finns med. Som om Guds kärlek handlar om att samarbeta och kompromissa samt att ingå i förbund med människor som inte vill ha med honom att göra.

I det nya förbundet gäller förstås lagen men lagen är inte allenarådande och ingen blir som sagt frälst hur duktig den än är på att följa de tio Guds bud för då hade Gud aldrig behövt skicka Jesus till jorden för att genom Jesus skapa ett nytt förbund. Det nya förbundet i Kristus Jesus.

I det nya förbundet och det är det förbund som gäller idag (även fast Gud inte har raderat ut de tio budorden eller det gamla testamentet) så är det av nåd vi blir frälsta. Inte genom att följa olika lagparagrafer som Gud redan för 2000 år sedan blev medveten om att INGEN människa kunde eller skulle kunna följa eller genom att göra goda gärningar i köttet för att man vill framstå som en god och exemplarisk människa i andra människors ögon. Av nåd är ni frälsta, inte av era egna gärningar för att ingen skall kunna berömma sig.

Det nya förbundet är en fortsättning av det gamla förbundet och det handlar om att tro på Jesus, att bekänna Jesus med sin mun och i sitt HJÄRTA. Då blir man frälst.

Det låter ju ganska enkelt men riktigt så enkelt är det inte. Bibeln säger att människan måste bli född på nytt. Att den måste korsfästa sin gamla människonatur (med allt vad det innebär) och få en ny natur i Jesus Kristus och detta är inget som människan kan göra av egen kraft hur mycket den än försöker.

Det liksom att bli frälst sker av nåd. Ingen kan frälsa sig själv eller någon annan människa men även detta tror de kyrkokristna som är druckna av skökans vin (den samlade kristenhetens sura och bittra vin med den katolska kyrkan i spetsen) och som springer/raglar runt likt skållade råttor och gör goda gärningar (vad deras kött anser vara goda gärningar och som inte skiljer sig det minsta från de goda gärningar som många ofrälsta gör) för att få bli sedda och upphöjda av människor.

Jag hade kunnat sluta här genom att säga att om du är frälst och har blivit pånyttfödd i Jesus så kan du bara sätta dig med armarna i kors och vänta på allt gott som kommer att trilla ner över dig som manna från himmelen men det är lite mer komplicerat än så. Riktigt så enkelt är det inte.

Pånyttfödelse enligt vad bibeln lär, handlar verkligen om att FÖDAS PÅ NYTT (trots att en människa kanske är till åren kommen) och bibeln talar om att vara ett spädbarn i Jesus när en människa har blivit född på nytt (se Jesus samtal med Nikodemus).

Ett spädbarn klarar sig inte ensamt i världen. Ett spädbarn kan inte så fort den har fötts äta själv, traska runt och göra allt som vuxna gör. Detta förväntar sig ingen av ett spädbarn och om det skulle ske så vore det rent ut sagt övernaturligt och konstigt och det har aldrig någonsin hänt så vitt jag vet.

Ett spädbarn går igenom en utveckling under många år (blir ett barn, en tonåring, en ungdom) för att slutligen bli vuxen och få de färdigheter som de vuxna har och i bästa fall och under tiden har den fått vägledning, stöttning, kärlek men också fått gå på vissa tabbar som en del av utvecklingen.

Vad jag menar är att en människa som blir född på nytt precis som ett spädbarn som föds i världen, inte kan förväntas ha alla de färdigheter som en som har varit född på nytt länge, har (en som är vuxen i Kristus).

Ingen kräver att ett spädbarn (ett barn, en ungdom) skall vara fullkomlig och detta går inte heller att kräva av dem som nyligen har blivit födda på nytt. Precis som föräldrar i världen arbetar med sina barn från det att de föds och tills det att de blir vuxna, så arbetar Gud/Jesus med en pånyttfödd i Kristus även om den är gammal och gråhårig.

Han har en plan med varje människa som han har utvalt och endast han vet vad människan måste gå igenom för att kunna bli en tjänare i hans rike. Ingen människa kan ta sig den rätten att se ner på de nyfödda i Jesus och lägga på dem deras egna erfarenheter även om det sker i ett gott syfte. Att de vill hjälpa.

Att säga till en nyfrälst att nu syndar du på nåden eller att du är inte fullkomlig som gör det eller det är ungefär som att sticka kniven i hjärtat på den nyfrälsta (på spädbarnet i Kristus).

Människor som har varit frälsta länge och som inte på ett kärleksfullt sätt tar hand om spädbarnen i Kristus är inget annat än klingande cymbaler.   

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik