Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att ta hand om nyfrälsta

Publicerad 2017-09-12 19:43:10 i Religion,

Detta kan ses som en fortsättning på föregående artikel.

Som nämnts så är alla pånyttfödda i Kristus spädbarn precis som spädbarnen i världen.

Det som skiljer ett spädbarn i Kristus från alla andra spädbarn som föds i världen och som sedan blir barn, tonåringar, unga vuxna och fullvuxna, är att ett spädbarn i Kristus (även om den är 95 år) har fått kontakt med sin riktiga Fader.

Med Gud/Jesus som har skapat allt som finns i världen inklusive alla människor och han ser inte till person.

Världsliga föräldrar tänker på sin egen avkomma i första hand och försöker att göra det så bra som möjligt för sin egen avkomma (sina barn och dem som finns i deras närhet, föräldrar, anhöriga etcetera) och om de är kristna (frälsta) så försöker de med alla medel att få sina barn till att bli kristna genom att låta dem ta del av aktiviteterna i den kyrka de går i.

De försöker att frälsa sina barn och de stöttar sina barn i det mesta och detta är inget onaturligt. Det handlar om en ren självbevarelsedrift för varje förälder vet någonstanns att blod är tjockare än vatten och att de inte kan kräva att andra barn eller andra vuxna (främlingar) skall kunna älska dem som deras egna barn (anhöriga) älskar dem och som de har knutit band med sedan födseln.

Detta som är naturligt försöker man idag från olika håll att luckra upp om det går. Det heter att vi skall älska allt och alla och ta allt och alla till oss vilket är onaturligt och i synnerhet om man inte känner allt och alla och inte vet vad allt och alla har för planer med att ha tagit sig ända till Sverige eller vad de som har uppmuntrat dem till att komma hit har för planer med det.

Men det bekommer ju inte kyrkoHENEN (de kyrko och samfundskristna) som hoppar jämfota när de får en chans att hjälpa hela världen som tar sig hit genom att ljuga (dra snyfthistorier för migrationsverket) och med det kunna vinna politiskt korrekta poäng samtidigt som de skiter i sina egna så länge de själva har det bra och välbeställt.

De är så förhärdade och förljugna så att de sätter sig över Guds skapelseordning i sin strävan efter att få vara politiskt korrekta, att få vara vän med världen och med världens människor och ser inte att dom måste ge de nyfrälsta mat.

Nyfrälsta nöjer sig inte med junk food från Mac Donalds eller med mat som inte är någon mat utan som består av hjärntvätt och indoktrinering och ett sockersött förfalskat evangelium.

Det nöjer sig ofrälsta med (tack för att du var så snäll som gav mig pengar så att jag kunde köpa hamburgare eller för att du betalade en flygbiljett så att jag kunde åka på semester till det land jag har flytt från och som jag har sagt till migrationsverket att jag inte kan åka tillbaka till för att det är KRIG där, jag kanske blir kristen i framtiden om jag känner för det och då ses vi i KYRKAN).

Nyfrälsta vill veta sanningen och nyfrälsta accepterar inte det HUMBUG som kyrkorna står upp för i sin strävan efter att vara världen (världens människor) till lags.

Nyfrälsta (spädbarn i Kristus) måste ha RIKTIG mat för att kunna växa men den maten kan inte nyfrälsta få inom kyrkorna och samfunden där alla, och inte minst prästerna och pastorerna är druckna av skökans vin och som helt öppet horar med skökan som är den falska kristenheten tillsammans med de politiska makthavarna som skökan (den falska kristenheten) har gått i ok med.

Att inte stå upp för det sanna evangeliet är en SYND och det leder till att människor blir avfällingar eftersom de lever i synd och upplyfter synden 24 timmar om dygnet utan att vilja vända om då de inte ser någon anledning till att vända om.

De har gjort synden till sin dagliga följeslagare och därför är det så viktigt för Satan att få in de nyfrälsta i kyrkorna och i samfunden för han vill att de skall bli lika dem. Att de inte skall vara ledda av Guds Ande utan vara ledda av kyrkorna och dess auktoriteter som fyller sina bukar på deras bekostnad, på Guds bekostnad, så att de kan utbreda hans (Satans) rike.

En frälst människa som faller i synd vet om att den syndar och ber om att få komma tillbaka till Jesus och det är skillnaden mellan att falla i synd och att vandra i synd vilket kyrkorna och samfunden gör från morgon till kväll.

En frälst människa som är med i dessa kyrkor och samfund eller som stöttar dessa kyrkor och samfund blir delaktig i hennes onda gärningar som snart kommer att få en ände.

Uppenbarelseboken kapitel 18:1-8 talar om detta:

”Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.Och han ropade med stark röst och sade: »Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.» Och jag hörde en annan röst från himmelen säga:  »Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.

Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. ’Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg”, därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.

Kommentarer

Postat av: eva

Publicerad 2017-09-13 21:20:38

Ja, visst verkar kyrkorna och samfunden ha konstiga prioriteringar i dag. Det kristna budskapet står inte så högt i kurs. Som du skriver så predikas det mest om den ovillkorliga kärleken till allt och alla oavsett vem/vad det är. Trots att det kan vara sådant Kristus själv inte försvarade utan fördömde. Sa han inte att den som är världens vän blir Guds ovän. Men svenska kyrkan har blivit väldigt politiserad och antagligen de flesta andra samfund. Jag får ångest av att fortfarande tillhöra sv kyrkan. Måste gå ur så snart jag kan, helst i går.

Svar: Hej! Ja, bibeln/Jesus säger att den som är världens vän blir Guds ovän/fiende. Själv gick jag ur svenska kyrkan som jag av tradition döptes in i, för fyra år sedan och det har jag inte ångrat en sekund. Hade ingen direkt ångest innan men blev skrämd över vart denna kyrka och alla andra andra är på väg genom sin kärlek till världen och alla dessa ekumeniska samarbeten, religionsdialoger, Pride och annat som de håller på med och som går emot vad bibeln/Jesus lär.
Tänker att om man stödjer detta (oavsett om det sker passivt) vilket man gör genom att vara medlem, så blir man delaktig i hennes (kyrkans) onda gärningar.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: eva

Publicerad 2017-09-14 10:33:33

Har nu ringt o begärt blankett för utträde ur svenska kyrkan.
Skulle gärna höra din åsikt om Jehovas Vittnen. Jag har en gång tillhört det samfundet och vad jag vet är dom emot all form av ekumenik-samgående med andra samfund. De är också mkt kritiska till Katolska kyrkan som de kallar "den stora skökan". Så var det i alla fall på den tid jag var medlem. Jag gick ur pga andlig utmattning eftersom det verkade finnas så många oskrivna lagar om att t ex besöka alla möten varje vecka (minst 3 st) och att förkunna deras budskap varje månad samt redovisa hur många timmar man gjort det månadsvis. I början var jag entusiastisk och "brinnande i anden" som man säger men allt det underförstådda man skulle rätta sig efter tog bort min glädje. Annars stod dom utanför all annan s k kristenhet. Anser du att det bästa är att stå utanför all form av samfundsgemenskap?

Svar: Passa dig för Jehovas vittnen. De är utåt sett emot både det ena och det andra men predikar en totalt OBIBLISK LÄRA.
De lär bland annat (som du kanske vet) att Jesus är/blev ärkeängeln Mikael, att Jesus blev Jesus först när han döptes (innan det var han en helt vanlig man) samt att han dog på en påle och inte på ett kors och att det bara är vittnena i Jehovas som kommer att bli skonade under det sista slaget vida Armageddon.

De uppmanar medlemmarna att inte läsa bibeln ensamma och ett Jehovas vittne döps in till Fadern, Sonen och till ORGANISTATIONEN. Inte till den Helige Ande.

Deras grundare Charles Russel var djupt involverad i frimureriet (grunden till frimureriet lades av efterkomlingarna till de falska Guds hatande Talmud och Kabbala troende judarna som Jesus och apostlarna ständigt var i konflikt med) och frimurarna tillsammans med de Talmud och Kabbala troende judarna och den katolska kyrkan, har alltid varit pådrivande när det gäller att krossa den sanna bibliska läran, Jesu lära, Guds evangelium.


Satan bygger upp sitt rike på många olika håll genom diverse rörelser, kyrkor och samfund (som kallar sig kristna och Jesus efterföljare) i samarbete med världsliga organisationer (även politiska partier, såsom till exempel Sverigedemokraterna i vår tid, vilka stödjer den POLITISKA sionismen) däribland Kyrkornas världsråd.

Allt i syfte att förvilla och förleda människor bort från Gud/Jesus och hans sanna evangelium. Därför är det viktigt att alla som vill följa Jesus läser bibeln själva samt ber Gud/Jesus om att få insikt och klarhet om det är något som är svårt att förstå.

På din fråga om jag anser att det bästa är att stå utanför all form av samfundsgemenskap så är svaret givetvis ja om samfunden inte står upp för Jesus lära och de bibliska sanningarna vilket numera inga etablerade kyrkor och samfund gör och som de inte minst visar genom sitt medlemskap i Sveriges kristna råd som arbetar för ekumenik (en sammanslagning av alla religioner och läror) i syfte att skapa en världs”kyrka” utan GUD/JESUS.

Här är en video som handlar om Charles Russel och Jehovas vittnen:

https://www.youtube.com/watch?v=eIJV9XccXGs

Och här kan du läsa mer om frimurarna och deras bakgrund:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html
experimentlandet.blogg.se

Postat av: eva

Publicerad 2017-09-15 10:48:39

Hej. Eva här igen. Tack för ditt svar.
Är glad att jag lämnade JW;s organisation och även glad att jag nu lämnar svenska kyrkan. Jag har börjat läsa Bibeln mer regelbundet igen på egen hand, som jag gjorde i början. Saknar bara den entusiasm och glädje jag kände då. Hoppas återfå lite av det fast det gått så många år. Jag tröstar mig ibland med orden från skriften ; "en bedrövad och sörjande ande skall du Gud inte förakta" (ngt sådant, kanske ej ordagrant)

Svar: Hej! Bra att du har börjat läsa bibeln på egen hand.Gud välsigne dig!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Ron (GB)

Publicerad 2017-09-17 23:52:00

Jag tillhör inte heller något organiserat samfund. Jag har lämnat Svenska Kyrkan för ganska många år sedan, i samband med min flytt från Sverige. Jag gick ur under viss vånda men idag vet jag att beslutet var rätt.

Jag läser Bibeln på min kammare och är inte medlem i någon organiserad församling. Oftast blir det 1917 års översättning eftersom jag växte upp med den.

Till Eva vill jag säga detta:
Förlita dig på Jesu Ord, gå rakt till källan (dvs Bibeln), bed och hav förtröstan. Du kommer rätt.

Jag har funnit svar på många av mina frågor i Matteusevangeliet kapitel 5-7 (Bergspredikan). Dessa kapitel är en bra startpunkt. De gav mig mycket värdefull vägledning och jag återkommer ofta till just dessa stycken.

Det står bland annat så här:
----------------------------------
"När du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig."
----------------------------------
Jesu ord kräver varken tempel eller medlemskap i organisationer. Det är mycket enklare än så.

Vänligen
Ron (GB)

Svar: Hej Ron! Du har helt rätt. Tempel och organisationer (vilket kyrkorna och samfunden är) behövs inte för att kunna vara ett Jesus/Guds barn. Vad dessa organisationer (kyrkorna och samfunden) är ute efter (kräver) är att medlemmarna skall tjäna organisationen i första hand och inte Gud/Jesus eller den Helige Ande som är Gud/Jesus.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik