Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att bjuda in Satan i Guds rike

Publicerad 2017-09-17 06:08:00 i Satans synagoga,

Vilken sunt tänkande människa skulle komma på tanken att bjuda in vem som helst (både kreti och pleti) till sitt hem för att sedan säga, ”känn dig som hemma” och var inte rädd för att ta för dig av allt vad som finns i hemmet och är det något du saknar (eller tycker att du saknar, borde ha rätt att få) så är det bara att säga till så ordnar jag det?

Ingen, och nu menar jag ingen, såtillvida att det inte handlar om en idiot skulle agera på det sättet. Det egna hemmet är för dom flesta oavsett vem man är och vad man tror på, en helig plats där människan/människorna förhoppningsvis kan finna ro (vila ut) och känna sig trygga, ensamma eller tillsammans med personer de själva har valt att bjuda in och då på sina egna villkor. INTE PÅ DE INBJUDNAS VILLKOR!!

Att samhället på LANDSFÖRRÄDARNAS initiativ (de menlösa nickedockorna till politiker samt diverse myndigheter) vilket kommer från deras uppdragsgivare Satans synagoga, bjuder in kreti och pleti till Sverige i syfte att förstöra landet och utrota svenskarna som folkgrupp, kan man säga vad man vill om men när kyrkorna och samfunden gör detsamma, det vill säga bjuder in Satan och hans synagoga i lägret (ofrälsta vilka drivs av den antikristliga anden som är Satans ande och inte Guds Ande) för att utrota Gud/Jesus och hans evangelium (vilket har varit deras/Satans mål sedan de hängde upp Jesus på korset) då går det inte att tala om annat än en fullständig Gudlöshet.

Att vilja (tro sig kunna) samarbeta och kompromissa med den antikristliga anden och Satan och att bjuda in denna ande (Satan) till Guds rike, är inget annat än ren hädelse mot Gud.

Bibeln talar om två riken här på jorden och det är Guds rike (som alla frälsta, pånyttfödda i Jesus Kristus tillhör) och världens rike som alla övriga människor vilka fram tills att Gud/Jesus eventuellt av nåd frälser dem FRÅN världen och Satans rike, tillhör. Detta även om dom är snälla och goda.

Frälsning handlar om att bli frälst FRÅN världen (världens lockelser och allt som finns i värlen) och Satan (från Satans makt) in till Guds rike vilket är något som kyrkorna och samfunden inte nämner. De talar diffust om ”RÄDDNING” men inte vad det är som människor skall räddas från vilket kan vara vad som helst.

Om en människa inte är frälst (pånyttfödd i Jesus) så tillhör den inte Guds rike och har inget i Guds rike att hämta. Den är (vilket bibeln lär) en fiende till Gud/Jesus och kommer så att vara fram tills att Gud/Jesus eventuellt (genom sin nåd) frälser den.  

Detta kan och vill inte de kyrko och samfundskristna förstå. De tror att de kan frälsa både sig själva och andra genom goda gärningar. Om de är tillräckligt goda, generösa, tillmötesgående gentemot världen/de ofrälsta (som drivs av den antikristliga anden) så kommer dessa tids nog, förr eller senare, att bli frälsta. SKAM DEN SOM GER SIG och man beredd att ta till nästan vilka medel som helst.

De vill inte veta av det faktum att det är Gud/Jesus och endast Gud/Jesus som kan frälsta en människa/människor och vad det beror på kan ju diskuteras men den troligaste orsaken är att de själva inte är frälsta utan tillhör världen (drivs av Satans antikristliga ande) och av den anledningen känner en större kärlek till världen (världens människor och den antikristliga anden) än vad de känner till Gud/Jesus (lika söker lika) om de nu överhuvudtaget känner någon kärlek till Gud/Jesus alls.

Om vi tar till oss vad bibeln lär så finns det som redan nämnts två riken i världen (vilka aldrig kan samarbeta eller kompromissa utan som står i opposition till varandra) och det finns två herrar. Den ena herren är Gud och den andra herren är hans motståndare Satan och hans onda andemakter. Den vi väljer att tjäna gör vi till vår herre.

Men, kanske någon säger, allt är inte svart eller vitt, är du fanatisk eller?, det måste ju finnas något däremellan. Jag menar att bibeln kan ju tolkas på många olika sätt och Gud är ju trots allt god, han är kärlek och han älskar ju allt och alla.

Inte kan man väl säga att en god, snäll och barmhärtig människa kan tjäna Satan?

Jo, det kan man faktiskt göra för det är vad bibeln lär men det betyder förstås inte att majoriteten av dem som tjänar Satan öppet är Satansdyrkare eller onda som vill andra människor något ont. Tvärtom så är de många gånger mycket goda enligt världens definition av vad som är gott och det är här de GODA inom kyrkorna och samfunden har problem. Antagligen beroende på att de inte är frälsta.

De kan och vill inte förstå att dom godaste av dom goda om de inte är frälsta (pånyttfödda i Jesus) tjänar en helt annan herre på det ANDLIGA PLANET (det osynliga planet) och att de därmed tjänar en helt annan herre än Herren Jesus, även på det SYNLIGA PLANET (i världen) trots att det ser ut som om de gjorde det motsatta.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar”(2.Kor.11:14-15).

Att bjuda in Satan till Guds rike är samma sak som att be om söndring, splittring, olycka och bekymmer (allt ont som Satan vill åstadkomma) även om detta kan döljas (vilket kyrkorna och samfunden ägnar mycket tid åt) så att det istället ”till det yttre” ser ut som om alla håller sams och är de bästa vänner. Saliga äro de som håller sams!!

Man agerar precis som i världen som om Guds rike vore en demokrati där Gud kan bli framröstat alternativt bortröstad av majoriteten eftersom majoriteten i en demokrati har makten att styra och verkar inte fatta att Gud/Jesus inte kan kompromissa med människorna och med världen. 

Det kan och vill egentligen inte Satan heller men för att ”på ett slugt sätt” få över människor på sin sida (han är vilket bibeln lär intet för intet lögnens fader) låter han dem få komma till tals och är beredd att kompromissa och samarbeta så länge det gynnar honom och hans rikes utbredande.

Han har tagit god tid på sig (anammat den långsamma tillvänjningens strategi, små steg i taget) men i dessa de yttersta tiderna har han intensifierat sitt arbete som handlar om att få så många som möjligt över på sin sida (att avfalla från den sanna tron och läran som Jesus predikade). Han vet att hans tid är kort.

Gud/Jesus utbreder sitt rike genom att predika sanningen/sanningar men Satan däremot utbreder sitt rike genom att predika lögn/lögner vilket han och hans tjänare får till att se ut som sanningar och detta gör de genom att utnyttja den mänskliga naturen (människans svagheter) i vilken köttet har/tillåts att ha/ta kommandot/styra och som finns kvar även hos alla frälsta men i ett underordnat tillstånd då köttet har fått ge vika för anden (Gud/Jesus/Guds helige Ande).

Inte har väl Gud sagt att det inte i vissa fall går att kompromissa och samarbeta med icke troende? Med dom som är snälla och vänliga. Inte har väl Gud någonsin sagt att han är densamma idag som igår (som den som utplånade stora skaror av sitt dåvarande utvalda folk under ökenvandringen och bland annat för en så simpel överträdelse som att de knorrade och klagade)?.

Inte har väl Gud sagt att det inte går att göra det onda för att uppnå det goda? Huvudsaken är väl att det goda vinner tillslut (ja Satan vet ju vad som är gott eller hur?) Inte har väl Gud sagt att lite ekumeniska samarbeten med andra religioner, kan skada? Alla vill ju det bästa oavsett vilka de är, vad de gör och vad de tror på och ALLA vill ha fred och frid på jorden. Ungefär så kan det låta!!  

Lögnens fader är med andra ord densamma som frestade de första människorna och han kommer aldrig att förändras. På så sätt är han lika kompromisslös som Gud/Jesus med den skillnaden att Gud/Jesus är sanningen och han själv är lögn rakt igenom och därför använder sig av lögnen/lögner för att nå sitt mål.

Då Gud/Jesus är sanningen så består Guds/Jesus ANDE av sanning/sanningen (Guds Ande är sanningens Ande) och då Satan (hans tjänare) är lögn så består hans och hans tjänares ande av lögn (Satans ande är en lögnens ande). Logiskt eller hur? Inte särskilt svårt att fatta för den som vill fatta.

Inte heller torde det vara särskilt svårt att fatta (för den som vill) att Guds Ande av den anledningen ALDRIG under några förhållanden kan samarbeta eller kompromissa med den antikristliga anden (med lögnens/Satans ande) vilket är vad dagens kyrkor och samfund, om inte alltid direkt så indirekt, lär ut och bevisar i sina handlingar/sitt agerande genom sitt vurmande för världen/Satan och hans antikristliga ande.

I och med att detta sker så är det inte särskilt svårt att förstå att kyrkorna och samfunden inte är från Gud, vilket vi har påtalat otaliga gånger här på bloggen, och då det, som tidigare nämnts, endast finns två riken (två herrar) här på jorden (alla väljer vilken herre de vill tjäna, det går inte att tjäna två herrar samtidigt) så behöver man inte vara särskilt klipsk för att inse vem kyrkorna och samfunden tjänar. 

Vad har ljuset (Gud) med mörkret (Satan) att göra?

Så här säger bibeln:

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18).

Kommentarer

Postat av: Språk polisen

Publicerad 2017-09-19 00:07:35

Jag invänder inte i sak - men i form.
Gud och Jesus stavas alltid med stor bokstav. Men fienden - satan - alltid med liten bokstav eftersom satan bara är en benämning, direkt översatt till just ordet fiende/ ovän. Likaså djävulen = åklagaren. Belsebub och Lucifer är förvisso namn men det känns motbjudande att som kristen ge dom äran av stor bokstav.

Svar: Hej språkpolis!Din invändning verkar handla om (vilket du skriver själv) att du anser det vara motbjudande att ge Satan (oavsett vad han kallas) ära genom att skriva hans namn med stor bokstav.
Det vore bra om någon (språkpolis eller ej) som läser bloggen kunde hjälpa till med att ge klarhet i frågan huruvida Satan är ett ”namn” eller en benämning och om det är stor eller liten bokstav som gäller.
Tack på förhand!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik