Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Är Guds/Jesus rike en demokrati eller en teokrati?

Publicerad 2017-09-06 15:34:03 i Jesus,

Det sägs att Sverige är en demokrati (liksom många andra länder), det vill säga ett land där folket (majoriteten) styr genom att rösta fram olika partier (enskilda människor inom dessa partier) som skall föra deras talan.

Hur det förhåller sig i verkligheten, alltså om Sverige är en demokrati eller något som ens liknar en demokrati kan ju diskuteras men det är inte det vi skall fokusera på i detta blogginlägg utan på om det kan existera något som kallas ”Demokrati” eller mänskliga rättigheter i Guds/Jesus rike.

En demokrati utgår från (borde utgå ifrån) att alla människor har rätt att göra sina röster hörda inom ramarna för demokratin. Åsiktsfrihet, yttrandefrihet religionsfrihet, frihet att starta partier med mera är något som brukar förknippas med demokrati.

I en demokrati är ALLA LIKA MYCKET VÄRDA och då alla är lika mycket värda så har ”alla” också rätt att framföra och få gehör för vad de står upp för. Det innebär att oavsett vad en grupp (en enskild) står upp så har de rätt att torgföra (sprida) sina åsikter i syfte att få gruppen (partiet, organisationen, rörelsen, föreningen etcetera) att växa.

Detta är inget fel när det gäller världen och världens människor (de vet inte bättre) men när demokrati börjar praktiseras flitigt inom kyrkorna och samfunden (och då inte enbart när det gäller vilken färg kyrkan/kyrkobyggnaden skall ha eller vilka blommor eller växter som skall planteras utanför byggnaden eller liknande) utan när det gäller de mest grundläggande bibliska sanningarna, så är frågan om Guds rike är en demokrati och om det finns något som kan kallas för ”mänskliga rättigheter” i Guds rike?

Rättigheter som människan/människorna (grupper av människor) tar sig själva på grund av att de befinner sig i majoritet (över andra människor) och som i och med att de tar sig EGNA rättigheter inte kommer från Gud?

Jesus/Gud kom inte till jorden för att predika demokrati och att majoriteten alltid vinner över minoriteten. Han kom inte för att tala om att alla människor är lika mycket värda och därmed har rätt att göra vad de vill, stå upp för vad de vill eller skapa vad de vill i världen, skapa världen som de själva vill ha den och som passar deras egna privata önskningar, strävanden och mål och detta utan Guds medverkan om de bara får människor med sig.

Han kom för att tala om att ”MITT RIKE ÄR INTE AV DENNA VÄRLDEN OCH ATT SÖK FÖRST GUDS RIKE SÅ SKALL DU FÅ ALLT DET ANDRA”?

Om vi strävar efter att vara Jesus lärjungar så kan vi inte låta oss ledas av världen och det som finns i världen såsom demokrati, mänskliga rättigheter, allas lika värde, och det nonsens som säger att Gud/Jesus älskar allt och alla, och allt som verkar gott och bra till det yttre, vilket handlar om att upphöja världen och Satan som styr denna världen..Satan omskapar sig till att likna en ljusets ängel liksom hans tjänare.

Bibeln ger varje troende klara riktlinjer för hur den/de skall förhålla sig till världen (till världens människor) och allt som finns i världen och går till och med så långt som att säga att den som älskar världen (vad som finns i världen) är en fiende till Gud.

Att älska världen är lika med att arbeta för världen och de som gör det blir  fiender till Gud även om de anser sig vara kärleksfulla, barmhärtiga och demokratiska.

Detta är vad Satans kyrkor och samfund gör (alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige). De älskar och arbetar för världen och bjuder in världens människor till kyrkan/samfunden utan att se till vad det får för konsekvenser. Dessa inbjudna får sedan i sann demokratisk ordning (om de blir medlemmar) vara med om att bestämma dagordningen och vilken väg kyrkorna och samfunden skall vandra.

Sakta men säkert (idag går det väldigt fort för Satan vet att hans tid är kort), urvattnas Guds ord och de bibliska sanningarna när kyrkorna/samfunden (de så kallade ”kristna”) tar mer hänsyn till vad enskilda människor vill och strävar efter än vad Gud vill och strävar efter.   

Samarbeten och kompromisser enligt demokratiska principer (de principer som råder i världen) är inte Guds väg eller Guds vilja men dessa principer är idag rådande inom kyrkorna och samfunden. Majoriteten får sin vilja fram.

För bara några årtionden sedan fanns det inga ”öppet” homosexuella präster eller pastorer inom kyrkorna och samfunden (inte heller några Pride jippon, HBQT jippon som tog över gatorna och torgen under flera veckor varje år) och det var väldigt ovanligt att präster och pastorer proppsade på att få gå i ok/i par med den katolska skökan genom ekumenik (hopslagning av alla religioner/avgudaläror och ockulta läror) eller att de stod upp för en gränslös invandring av främmande folk (folkgrupper) med andra religioner som via skattebetalarnas pengar och i religionsfrihetens namn fick lov att breda ut sina religioner/läror (kulturer, traditioner, seder och bruk) på bekostnad av Guds evangelium.

Idag är det något naturligt oavsett vad bibeln i det stora hela säger om detta och man gör allt inom kyrkorna och samfunden för att hitta bibelverser som stödjer avfälligheten, Gudsfrånvändheten och som talar om kärlek och barmhärtighet till allt och till alla. ALLAS LIKA VÄRDE!!!

Detta trots att bibeln inte har förändrats. Bibeln (Guds ord) är densamma som den var då (alltid har varit) och kommer alltid att vara densamma oavsett hur tiderna förändras och oavsett alla teknologiska framsteg och människans utveckling.

Ingenstanns talar bibeln om demokrati eller mänskliga rättigheter. Att människan/människor har rätt att sätta sig på piedestal och framföra sina egna önskningar om hur den/de vill att världen skall se ut med den/de själva i fokus. Att människan om den får tillräckligt många människor med sig, en hel kyrka med sig eller ett helt samfund med sig, kan sätta sig över Gud och Guds vilja (plan med världen).

Det är Satans plan och vilja med världen och han arbetar idag dygnet runt med att splittra Guds enda och sanna församling som alla pånyttfödda i Herren Jesus Kristus tillhör och tar till alla fulknep han kan ta till, allt för att få de sant troende att falla (bli ovänner), alternativt gå in och stötta något avfälligt skökoväsen (kyrka, samfund) för att få GEMENSKAP med Satan!

Guds rike är ingen demokrati utan en teokrati!!

Kommentarer

Postat av: marianne

Publicerad 2017-09-08 21:57:31

Jag håller med. Gudstjänster i dag är menlöst urvattnade i ett försök att vara "snälla" och "fjäskande" för det politiskt korrekta. Trots att Jesus inte var politisk. Bibelns Jesus var inte sådan .Han visade den sanna godheten som kom från Fadern, inte den undfallande och menlösa. Han använde ofta kraftuttryck när han påvisade t ex fariseernas hyckleri och otro. Hans budskap var rakt på sak, utan hycklande kryperier.
Det finns några rader i en känd gammal psalm jag alltid älskat ; "Allt kött är hö,och blomstren dö. Och tiden allt fördriver. Blott Herrens Ord förbliver."

Svar: Hej Marianne! Bra skrivet och tack för kommentaren.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik