Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vem vill lyssna till Jesus Kristus när laglöshet får råda

Publicerad 2017-10-01 03:38:00 i Satans synagoga,

I varje land i världen finns det lagar och regler som de som bor inom landets gränser är tvungna att följa såtillvida att de inte väljer att bli kriminella och bryta mot landets/ländernas lagar och regler.

Om de gör detta (vilket är deras egna fria val) så blir de straffade på olika sätt och med all rätt men detta gäller inte i Sverige. Att vara laglydig i Sverige är idag tyvärr inte lika med att vara laglydig eftersom att vara laglydig i Sverige betyder att vara kriminell. Det är de kriminella som är laglydiga i Sverige..

Ve dem som kalla det onda gott,och det goda ont,dem som göra mörker till ljus,och ljus till mörker,dem som göra surt till sött,och sött till surt!  (Jesaja 5:20).

De som är tillsatta att värna om folket och landet (Gud har utstakat gränser för alla folk att leva inom) men som gör det motsatta, det vill säga de värnar om andra folk och om andra länder istället för sitt eget land och sitt eget folk är inget annat än landsförrädare och kriminella.

De säljer ut sitt land i utbyte mot pengar och positioner, status med mera på bekostnad av andra människor. De ser inte andra människor annat som ett medel för att nå sina mål som handlar om att få makt (herravälde) vilket tyvärr (för dem och för alla andra) är en skenmakt eftersom det endast finns ett fåtal personer (familjer) som äger hela världen via bankväsendet (de äger alla centralbanker) och som även äger all etablerad media, underhållningsindustri med mera och som därmed alla andra är tvingade att rätta sig efter om de vill har ett gott materiellt liv här i världen.

Deras list och deras lögner under de senaste århundradena har lett fram till att alla människor i vår tid och i alla länder befinner sig i slaveri under (har befunits sig i slaveri) dessa hårt sammansvetsade familjer som äger penningen och därför kan styra och kontrollera mänskligheten som det behagar dem.

De startar krig (konflikter som skördar miljontals människoliv) över hela världen och varje dag vilket de har gjort sedan franska revolutionen vilken iscensattes av frimurarna och frimureriet är i grunden judiskt, läs mer nedan.

År 1913 lyckades de falska judarna/Satansdyrkarna/Satans synagoga, de på Talumd och Kabbala troende judarna genom en kupp ta över den amerikanska centralbanken som sedan dess har varit en privatägd bank styrd och ägd av dem trots att det kallas för en statlig bank.

Ju fler krig (konflikter) de lyckas starta ju mer makt får de falska judarna och de är falska judar som inte är några judar utan en Satans synagoga.

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik!-- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.(Uppenbarelseboken 2:9)

"Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.(Uppenbarelseboken 3:9).

 Sionismen är en politisk ideologi vilken är den ideologi som kommer att sätta Antikrist på tronen.

De (de falska judarna) kan genom att de äger pengarna och därmed makten, köpa i princip vilken människa som helst till att arbeta för dem om priset är det rätta och de, som kallar sig människor, trots att de borde kallas för något helt annat, går med på det för att de vill ha framgång, tjäna pengar, få positioner och vinna ära här i världen eller bara leva som vanliga Svenssons med villa, några barn, en fin trädgärd och en liten vovve eller en katt, det vill säga leva som medelsvenssons kan göra här och nu idag och med skulder upp över öronen fram tills att porten slås igen och de inser att de inte äger sitt hus, sina bilar och allt de har köpt genom att låna pengar från judebankerna utan att knappt behöva betala av något på de lån de har tagit (det finns knappt något som heter ränta idag innan porten slås igen) och de förväntar sig (lever i tron) att det är andra som skall betala av deras lån dumma i huvudet som de är.

De tror att de står upp för det GODA när de bara står upp för sig själva och sina närmaste. Att stå upp för det goda handlar inte om att stå upp för sina barn, sin man eller sin fru eller släktingar, vänner och bekanta även om det förstås är bra och något man måste göra, utan om att stå upp för SANNINGEN.

Sen kan en människa vara hur god som helst mot vem eller vad som helst men om den inte står upp för sanningen så kan den inte stå upp för någon eller några eller något och faktum är att den inte ens kan stå upp för sig själv och antagligen har svårt att sova gott på natten. Därav alla sömnproblem som människor har. Att gå till sängs med ett gott samvete ger en god sömn.

Vad är då SANNING/SANNINGEN?

Vi lever alla med olika sanningar men det finns sanningar som är mer sanningar än andra sanningar. Att ett plus ett blir två (enligt den matematik som råder) är en sanning som ingen ksn förneka och det är inte heller något som någon är särskilt intresserad av att förneka. Varför skulle man vara det?

Är det inte sanningar som kan omkullkasta MÄNNISKORS verklighetuppfattning som blir svårare att hantera och när människors verklighetsuppfattningar grundar sig på rent egoistiska intressen? Alla människor i sitt naturliga tillstånd är egoister för de lever i världen och de är en del av världen. Då de lever i världen så tar de del av världen och av de intressen som världen har? Hur kan det vara på annat sätt?

Att man i sin egoism (sin lilla bubbla), man vill inte se eller höra något som man kan ta anstöt av och som kan leda till att verklighetsuppfattningen liksom allt man har lyckats tillförskansa sig genom den verklighetsuppfattning man har som genererar pengar, makt och ära, status, ägodelar och så vidare, kan krossa ens egen verklighetsuppfattning samt leda till att man förlorar allt man har skapat och byggt upp på en materiell grund? 

När en människa blir frälst och kommer in i Guds rike så sker allt på ett övernaturligt plan. Det är Gud som leder och Gud har förberett människor som man skall träffa innan man ens träffar dem. Det är Guds Ande som verkar och Guds Ande verkar här på jorden fram tills att Jesus Kristus kommer tillbaka. När man sedan träffar personen så fattar man att det inte är en partiledare, en agitator, en pastor eller präst som talar utan det är Gud/Jesus som talar och han talar genom den frälsta människan och till dem som talar (oavsett vad de har för positioner eller problem och han har förberett deras hjärtan till att ta emot Jesus ). Och Gud/Jesus kan inte tala annat än sanning.

Jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus och de som tror på mig kommer att få ett evigt liv.

 Hur många kristna var med på den så kallade nazistdemonstrationen igår? Kristna har ju inga direkta problem med att gå med i alla olika sorter av demonstrationer och de ställer ju upp för precis allt idag så länge de slipper att ta ställning för något. Ställning får andra ta tycker dom och så slickar dom de sionistiska judarna som har tagit över alla kyrkor och samfund (liksom hela världen)  i arslet och tycks njuta av det.

Deras mål är att dra in så många som möjligt till deras kyrkor och samfund som styrs av de falska judarna vilka sätter dagordningen. Det värsta av allt är att de tror sig kunna frälsa människor och speciellt parasiter och lycksökare som har tagit sig hela vägen till Sverige (ända upp till norden av någon konstig anledning) om de ger dom det de behöver samt ger zigenarpacket det de behöver så att de alla kan fortsätta att våldföra sig på på det svenska folket på olika sätt.

De tror att människor kan ta emot Jesus men fattar inte att Jesus är emot Laglöshet och att de står upp för laglöshet och inte för kärlek de påstår sig stå upp för.

Här en artikel publicerad 2015 med titeln "Ska du demonstrera för Satan och Rothschild":

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html

 

Kommentarer

Postat av: M.Moe

Publicerad 2017-10-01 22:22:36

Sant det du skriver.
Men jag brukar alltid tänka att det snarare är det som inte skrivs som avslöjar mest, så som i missmedia - typ PK-pressen.

Du skriver inte om hur allt detta som du skriver om passar in i Guds plan. Ändens tid skulle inte kunna ske om inte Gud tillstadde det hela.

Jag utgår ifrån att du inte naivt tror att VI kan påverka utgången (eller försena den) tex genom att trava med NMR i nazistdemonstrationer.

Så vad är alternativet? Vad anser du att kristna skall göra - annat än att ta avstånd från den mammon dyrkande, humanistiskt troende, sionistisk organiserade kristenheten.

Var finns Guds ingripande i vår tid, tro och hopp? Skriv om det också!
Annars blir ju detta bara ännu en hatsida som visar lögnarna/satans verk i världen.

Svar: Vad jag anser att vi som kristna skall göra är att avslöja de lögner vi blir matade med från alla håll (från media och etablisemanget) och inte minst från kyrkornas och samfundens håll.
Gör vi inte det, står upp för sanningen, så kan vi omöjligt stå upp för Jesus som avslöjade Satans anhang (de Talmud och Kabbala troende judarna som kallades för fariseer och skriftlärda vilka var Gudshatare och barn till djävulen enligt Jesus egna ord och som såg till att Jesus blev korsfäst) under sin tid på jorden vilket också hans apostlar gjorde.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik