Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Polisen och media missade muslimernas demonstration dagen efter den så kallade "nazistdemonstrationen"

Publicerad 2017-10-04 16:18:00 i Religion,

Dagen efter att de så kallade ”Nazisterna” i en tillståndsgiven demonstration i Göteborg, som det talades om i media i flera veckor innan den 30 september då demonstrationen som samlade 650 demonstranter ägde rum, demonstrerade mellan 500 och 1000 muslimer i samma stad, det vill säga i Göteborg den 1 oktober och i Brunnsparken.

Cirka 200 personer som hade tänkt att demonstrera mot folkförrädarpacket, mot Sveriges styrande politiker och mediarepresentanter vilka går de falska judarnas/sionisternas/de Talmud och Kabbalatroende judarnas intressen tillmötes, nekades att delta i NMR,s demonstration och ett antal som hade rest från andra länder i Schengenområdet, bland annat Danmark, Tyskland och Portugal, nekades på grumliga grunder inträde till Sverige trots att det numera är fritt fram att resa mellan länderna i EU vilket inte minst bevisas genom att så kallade tiggare (vilka uppenbarligen inte kan försörja sig själva då de sitter och tigger överallt i hela landet) utan problem kan resa fram och tillbaka mellan hemlandet och Sverige och hur som helst (samtidigt som de saknar identitetshandlingar) liksom alla som har ”tappat sina pass” på vägen till Sverige och som kommer från länder utanför Europa i hopp om att få ett bättre liv på bekostnad av de svenska skattebetalarna, släpps in utan betänkligheter.

Vilka de är (om de är krigsförbrytare, massmördare, pedofiler, våldtäktsmän, bedragare och så vidare) går därför inte att kontrollera men trots det blir de väl emottagna när anländer till Sverige och drar sina snyftvalser för migrationsverkets personal om att de minsann är barn, trots att vem som helst kan se att de inte är några barn, eller att de har haft ett svårt liv, så svårt så att de har förlorat sina identitetshandlingar under resan till Sverige.

Att en och annan kan förlora sina id handlingar under den långa resan till lyckolandet Sverige (som erbjuder fria bostäder, bidrag och allt gratis på livstid för dem och för hela släkten) är inte konstigt men när det handlar om 95% som har gjort det så borde klockorna börja ringa hos de flesta vilket de tyvärr inte gör.

Detta läste jag på Flashback forum (som de sionistiska judarna vill förbjuda):

”Idag gick jag på stan när jag plötsligt stötte på ett långt demonstrationståg med muslimer som bar flaggor med arabisk skrift och skrek något om Muhammed och Hussein.

De var säkert tio gånger fler än nationalsocialisterna igår. Inga poliser fanns inom synhåll.

Har ni sett någonting alls i media om detta? Någon som vet mer”?

Svårt att uppskatta hur många det var då tåget gick långt utom synhåll. Jag orkade bara stanna i tio minuter.

Och så frågar sig en kommentatör:

Vart är poliserna?

Vem ansökte om tillstånd för demonstrationen..?

Och en annan skriver:

Det här känns lite som en styrkeuppvisning av muslimerna gentemot NMR.. de vill visa att de har folket och kan samla ihop en större grupp enkelt.

Slut på kommentarerna från Flashback.

Här är några tankar från mig som har denna blogg:

Poliserna kanske var tvungna att ta ledigt efter vänsterslöddrets (invandrar/muslimslöddrets) så kallade ”motdemonstration” där de gick till attack mot polisen genom att kasta sten, de hade stenslungor, kasta rökbomber, vandalisera och bete sig som djur, utan att vare sig polisen eller media reagerade förutom att gripa en SOMALISK stenkastare som antagligen har tränat ”sten”hårt på att kasta sten i Somalia. 

Denna artikel har inte som avsikt att sätta grupper mot grupper men vart var polisen och varför har inte media uppmärksammat denna förmodligen icke tillståndsgivna demonstration annat än med en notis där det talas om att en STÖRRE demonstration i Göteborg stoppade trafiken?

Får man lov att hur som helst stoppa trafiken i Sverige när man demonstrerar? Vad hade hänt om motståndsrörelsen hade fått för sig att stoppa trafiken dagen innan?

NMR,s demonstrationståg startade vid Ica Maxi på Mölndalsvägen och det var många turer fram och tillbaka angående demonstrations rutten. Tillslut bestämdes en rutt som NMR accepterade.

Men när demonstrationståget anländer till Lisebergsstationen för att där gå vidare rakt fram så sitter det så kallade motdemonstranter uppe i fokushuset som är ett bilgarage med många våningar och då tror jag att de som gick först i demonstrationståget (de så kallade aktivisterna) bestämde sig för att avvika upp mot svenska mässan i syfte att skydda demonstrationsdeltagarna från att bli pepprade med stenar och annat tillhygge.

Från att kanske bli mördade av pöbeln/de hatiska demokratiföraktarna som kallar sig för vänster och som påstår att de står upp för solidaritet och rättvisa samt för demokrati vilket de gång på gång har bevisat att de inte gör. Det enda de står upp för är samhällsförstörelse vilket är helt i linje med deras uppdragsgivare de falska judarna som har Satan som sin herre.

Skapa kaos, splittra och söndra alla länder och alla befolkningar och gör det omöjligt för dem att vistas i sina länder, är deras melodi som den så kallade ”vänstern” instämmer i då de går i sionisternas (de falska judarnas) ledband och får äta småsmulorna från deras bord när de själva har blivit mätta.

I demonstrationståget fanns det äldre människor och rullstolsbundna (vilket sionistmedia inte har rapporterat något om) men det hade antagligen inte gjort någon skillnad för pöbeln. Precis som dem de står upp för (förrädarpacket) har de inget emot om äldre och handikappade människor går hädan genom att få en flaska eller en sten i huvudet alternativt blir utsvultna på något ålderdomshem idag eller i framtiden.

Har de fel åsikter så är de nazister/rasister och får skylla sig själva i denna vår så kallade DEMOKRATI!

Varför tillåter man muslimer i Sverige att demonstrera för ”IMAM HUSSEINS” minne med motiveringen att de vill fördöma terrorism,,,, i Sverige? Varför är de inte i sina egna hemländer och demonstrerar mot terrorism eller vad de nu önskar demonstrera för eller emot och som sagt varför var det/är det tyst från medias håll och var fanns poliserna under den tiden detta spektakel ägde rum?

Varför bekämpar polisen, makthavare och media nordiska motståndsrörelsen men inte hatideologin Islam som har brett ut sig i Sverige? Varför vill muslimerna i Sverige starta ett muslimskt parti i Sverige vilket de tack och lov blev nekade till nyligen trots att det kanske hade varit bra om de hade fått göra det så att dårarna i detta dårhus Sverige (vilka har blivit indoktrinerade av sionistpressen sedan barnsben) vaknar upp medans tid är?

Är det läge för muslimerna i Sverige idag att öppet säga vad de står upp för? Svaret är nej, de bidar sin tid och är taktiska, känner av vibrationerna och påstår sig därför vara emot terrorism så länge de är i underläge, samtidigt som de hyllar en Imam (Imamen Hussein som med våld och terror/mord spred sin ideologi/religion Islam), och detta går makthavarna i Sverige på liksom hela journalistkåren samt kyrkorna och samfunden från höger till vänster eftersom det är lika med hets mot folkgrupp att kritisera Islam och vad Islam står upp för.

Gott folk, de så kallade muslimerna som tillåts att husera som de vill idag (alla skall böja knä så fort de anländer, om de inte redan har anlänt, och förrädarpacket har bestämt sig för att Sveriges skattebetalare måste ta hand om dem och helst bli bästa kompisar med dem på deras villkor) i Sverige liksom zigenartiggarna från andra EU länder och diverse människor som har tagit sig hit från jordens alla hörn för att få ett bättre liv än vad deras hemländer kan och vill erbjuda, är inget annat än de falska judarnas lakejer i syfte att utplåna Sverige och svenskarna oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Läs här om Kalergiplanen:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Och här den enda notisen som skrevs i etablerad media angående muslimernas framflyttande av sina positioner i Sverige (Göteborg den 1 oktober) att jämföra med den mediehets, det mediehat som började flera veckor innan motståndsrörelsens demonstration vilket jag antar att ingen har kunnat undgå:

 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/demonstration-i-goteborg-stoppar-trafiken

Och här kan ni läsa om vad Islam är och vad Islam, muslimerna vill?

Den slumrande jätten — islams historia för fotgängare

(Nedan förekommer hänvisningar till sharíalagen och haditherna. Läs mer i mitt lilla islamlexikon om vad dessa och andra muslimska begrepp, t ex jihad och dhimmi, innebär. Där framgår också vilken version av sharíalagen jag använder. Korancitaten i den följande texten är från Zetterstéens svenska översättning.)

Någon kanske undrar med vad rätt jag uttalar mig om islam (med tanke på att nedanstående text förmodligen av många läsare upplevs som kontroversiell). Mitt svar är att jag lagt ned stor möda på att sätta mig in i vad muslimerna tror — för att ge islam en ärlig chans.

Jag har läst Koranen två gånger rakt igenom, från pärm till pärm och fört mycket noggranna anteckningar. Det betyder att jag har en god helhetsöversikt av Koranens budskap. Dessutom har jag speciellt studerat de delar av Koranen, som är relevanta när det gäller islams förhållande till andra religioner och kulturer (det är ju huvudsakligen detta som mina artiklar om islam handlar om).

Efter att jag läst igenom Koranen införskaffade jag en komplett version av sharíalagen (drygt 1200 sidor). Denna innehåller ett mycket bra index, och det är därför lätt att hitta de ämnen man är intresserad av. Där har jag bl a specialstuderat jihad (förklaras nedan) etc. Vidare har jag ägnat hundratals timmar åt att läsa i haditherna (eller hadiths, som man också säger).

Haditherna är samlingar av uttalande från Muhammed och hans närmaste förtrogna, och anses vara lika bindande för en muslim som Koranen själv.

I föreliggande artikel ger jag en sammanfattning av islams historia och lite bakgrund till denna. Allting är mycket kortfattat, annars skulle det bli en hel bok. Tonvikten ligger på hur islam försökt erövra Europa. Jag har av detta skäl avstått från att gå in på hur islam införlivade delar av Asien och Afrika i sitt välde. Detta är ett ämne för en egen artikel, vilken i och för sig inte skulle ge någon annan bild av islam än vad som ges nedan (korancitaten i den följande texten gäller ju generellt, oavsett var och när islam utbreder sig). Förhoppningsvis får läsaren, även om texten är kortfattad, en insikt i hur (genom vilka metoder) islam utbretts och de avgörande skeendena i denna religions expansion, och hur denna expansion så småningom stoppades. Jag ber om ursäkt för eventuella sakfel och tar tacksamt emot rättelser.

Inledning

Innan vi går vidare låt mig inledningsvis påpeka en mycket viktig sak. Så fort någon tar upp de verser i Koranen, som öppet uppmuntrar till våld och grymhet och tvång, säger många "goda" svenskar per automatik (det är som att trycka på en knapp), "Det finns minst lika mycket hemskheter och våld i Bibelns Gamla Testamente. Så det så! Alltså har kristendomen lika mycket (ja förmodligen mer) problem med våld som vad islam har."

Detta argument är mycket enkelt att motbevisa. Nya Testamentet (NT) gör anspråk på att vara Gamla Testamentets (GT) fullbordan, dvs Guds sista uppenbarelse till människan. GT utgör visserligen en viktig bakgrund, för att man som kristen skall kunna förstå alla de hänvisningar som Jesus och apostlarna gör till den judiska skriften (GT). Utan kunskap om GT blir det som sägs i NT om kung David, om Abraham etc, samt mycket av den gammaltestamentliga symboliken, vilken har starka kopplingar till den kristna tron, bara tomma ord, som inget betyder. GT ger helt enkelt en djupare förståelse av NT.

Men, det är Nya Testamentet som förmedlar den kristna tron (och inte GT)! Ingenting som bryter mot Jesu ord eller andan i Hans ord, kan vara kristet! Våld och mord och hat och krig och ondska är totalt, hundraprocentigt oförenligt med Jesus Kristus!!! Samtidigt som dessa företeelser, som vi strax skall se, utgör islams själva livsblod.

Koranen gör anspråk på att vara Guds slutgiltiga ord till människan, och har således (enligt islams uttolkare) en högre dignitet än NT (Koranen tillkom ju ca 600 år senare än NT). Alltså måste Koranen jämföras med NT (som den säger sig fullborda) och inte med GT (att jämföra Koranen med GT är meningslöst så länge som vi begränsar diskussionen till islam och kristendom). Och vid en jämförelse mellan NT och Koranen faller den senare platt till marken. Man inser snabbt att Koranen är skriven av en vanlig människa, med alla de brister och fel som vanliga människor (som du och jag) vanligtvis har. Ja inte bara vanligtvis, utan alltid!

Islams tideräkning börjar år 622 e Kr. Det var det året som Muhammed flydde från Mecka och bosatte sig i Medina[1], som ligger ca 32 mil norr om Mecka. Muhammed hade genom sina försök att övertala invånarna i Mecka att konvertera till hans nya religion, islam, fått farliga fiender, och dessa hade nu beslutat att röja honom ur vägen, vilket Muhammed fått reda på. Därför bestämde han sig för att lämna staden och bosätta sig i Medina, där han visste att han var välkommen.

Eftersom Muhammed, och därmed islam, omedelbart fick en stark ställning i Medina, räknas detta (år 622) som islams födelseår (år 0). Det muslimska året är något kortare än det kristna året (354 dygn) på grund av att det är baserat på månens rörelse runt jorden. Det kristna året är baserat på jordens rörelse runt solen och är 365,25 dygn långt. Det muslimska året förskjuts därför i förhållande till det kristna året. Från början var skillnaden mellan den muslimska och den västerländska (kristna) kalendern 622 år (av uppenbara skäl), men har idag krympt till 579 år. Enligt den muslimska kalendern är det för närvarande år 1436.

Medina var vid den här tiden uppdelat i två etniska grupper — judar och araber. Araberna, som var inbördes splittrade, såg islam som en möjlighet att enas och sedan kunna dominera judarna (som de av olika skäl var avundsjuka på — bl a var judarna betydligt mer framgångsrika ekonomiskt. Så i Medina tog araberna emot islam med vidöppna armar, som räddaren i nöden.

Ganska snart efter att Muhammed slagit sig ner i Medina började han sända ut trupper för att plundra och erövra omkringliggande samhällen. Islams tidiga expansion skedde till en del genom frivillig omvändelse (som i Medina) men till största delen genom mer eller mindre tvång. Med tiden användes alltmer våld (eftersom islam nu vuxit sig så starkt att ingen kunde stå emot militärt, behövde man inte längre krusa — bli muslim eller dö!). Inte sällan begicks fruktansvärda övergrepp mot dem som vägrade att konvertera. Under de kommande århundradena spreds islam uteslutande genom militärt våld (eller hot om våld, dvs skrämsel), kombinerat med övergrepp på civila, under vilket oräkneliga miljoner människor mördades (exakta siffror finns givetvis inte men troliga och rimliga uppskattningar ger att långt över 200 miljoner människor har mördats i Allahs namn — dvs i den guds namn som mer än någon annan gud är fredens och barmhärtighetens gud, om man nu får tro det svenska PK-etablissemanget).

Vad säger islam själv?

Islams heliga skrifter befaller varje muslim att delta i eller stödja den s k jihad, som innebär utbredning av islam genom hot om krig eller krig. Jihad innebär att utbreda islam över hela världen och lägga hela världen under islams välde (både religiöst och politiskt — islam är till största delen ett politiskt/ideologiskt system och i andra hand en religion).

Beträffande jihad så skiljer islam mellan stora och lilla jihad. Stora jihad innebär att strida mot sin synd och mot sina inre demoner, medan lilla jihad är den krigiska jihad, som omnämns i föregående stycke. Enligt den politiska korrekthetens version av sanningen är den krigiska jihad en obetydlig, underordnad del av islam, medan stora jihad (den fredliga jihad) är den som är viktig för en muslim. Detta verkar inte speciellt trovärdigt med tanke på att i min version av sharíalagen så ägnas endast ca en kvarts sida åt stora jihad, medan nästan 10 sidor handlar om lilla jihad (den krigiska). I sharíalagen o9.8-9, kommenteras jihad på följande sätt:

Kalifen för krig mot judarna, de kristna och zoroastrer [en gammal persisk, idag nästan utdöd religion] tills de blir muslimer eller betalar jizya [en straffskatt som icke-muslimer får betala när de bor i muslimska länder].

Kalifen strider mot alla andra folk tills de blir muslimer.

Enligt vissa tolkningar måste kalifen först erbjuda det land eller område han tänker erövra att frivilligt gå in under islam. Vägrar de att göra detta återstår bara krig.

Kristna och judar och zoroastrer får således behålla sin religion om de underkastar sig islam och betalar jizya och lever som s k dhimmis (förklaras i mitt lilla islamlexikon — länk i början av denna artikel) i ett herre-slav-liknande förhållande till muslimerna. Övrig befolkning i erövrade länder måste bli muslimer eller dö. Det IS (Islamska Staten) tillämpar just nu i de områden de erövrar är exakt i enlighet med detta. När vi läser om hur de korsfäster och stympar människor följer de bara Koranens (och andra islamska heliga skrifters) befallningar. Sura 5:37 säger t ex:

Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.

Ofta säger islams försvarare, när man citerar suror av den här typen, att det också finns suror som talar om tolerans och att det inte finns något tvång i religionen. Problemet här är att Koranen innehåller motsägelser. Inom islam har man därför en tolkningsprincip (slå upp uttrycket "Al-Nasikh wal-Mansoukh" i mitt lilla islamlexikon — länk i början av denna artikel), enligt vilken den kronologiskt sista suran har företräde (i fall av motsägelser). Både sura 5 (citerad ovan) och sura 9 (vilken citeras i nästa stycke) anses tillhöra de absolut sist skrivna surorna i Koranen (här finner läsaren en tabell som visar surornas kronologiska ordning, vilken inte är samma som ordningen i Koranen). Alltså finns ingen sura som kan upphäva det som sägs i sura 5 och 9.

"Bekämpa[r] Gud och hans apostel" gör man om man försvarar sig när islam angriper! Behöver mer sägas?

I sura 9:29 läser vi:

Strid mot dem som inte tror på Allah och den Sista Dagen och som inte förbjuder det som Allah och hans budbärare har förbjudit, och inte heller erkänner sanningens Religion, även om de är Bokens Folk [dvs judar, kristna och zoroaster] tills de i villig underkastelse betalar jizya och erkänner sig underkuvade.

De "goda" svenskar som försvarar islam säger nu, "Jo det kanske står så. Men det spelar ingen roll att det står så, eller hur många sidor i sharíalagen som handlar om krigiska jihad. Det är bara en obetydlig liten promille av muslimerna som fäster någon som helst vikt vid krigiska jihad. Så det så!" Nu är det emellertid så att islam definieras utifrån sina heliga skrifter, och inte utifrån vad som råkar vara politiskt korrekt i Sverige just nu. Den krigiska jihad är, oavsett vad Aftonbladet säger, en av de viktigaste handlingar man kan utföra som muslim. I en hadith hittar vi följande intressanta uttalande av Muhammed:

Berättade Ibn 'Umar:

Allahs apostel tillfrågades, "Vilken är den främsta handlingen?" Han svarade, "Att tro på Allah och hans apostel (Muhammed)." Frågeställaren undrade då, "Vad är nästa (i godhet)?" Han [dvs Muhammed] svarade, "Att delta i jihad (religiöst krig) för Allahs skull."; [fetstil tillagt av mig] (Hadith enligt Bukhari, Vol 1, Bok 2, nr 26)

Som vanligt innebär fyrkantparentes mina egna kommentarer och förtydliganden i ett citat, medan vanliga parenteser utgör en del av citatet, dvs står i hadithen i det här fallet. I själva hadithen står således klart och tydligt att den jihad som omnämns här är "religiöst krig". Detta är inte tillagt av mig, utan står som ett förtydligande så att ingen muslim skall kunna tvivla på vilken version av jihad som är den högsta och viktigaste. Det framgår här kristallklart att den näst högsta och godaste handlingen inom islam, efter "att tro på Allah och hans apostel", är att deltaga i den krigiska jihad (läs mer om detta i mitt lilla islamlexikon — där hittar du också en länk till haditherna så att du själv kan kontrollera att citatet är korrekt). Observera! Haditherna är lika bindande för en rättrogen muslim som Koranen!!!

I tidningen Folkbladet kunde man den 30/6 2014 läsa ett (typiskt) debattinlägg med rubriken, "Isis har inget med islam att göra" (Isis har bytt namn och kallar sig numera IS = Islamska Staten). Artikelförfattaren, som av texten att döma är muslim från Irak, skriver bl a, "Denna grupp har absolut inget med islam att göra, de förvränger och skapar egna regler allt för att döda människor som inte delar deras tankesätt." Och det är precis den åsikt man skall ha för att räknas som tillhörande "de goda" i Sverige (och därmed få tillgång till tv-soffan och spaltutrymme i våra mainstream-media — eller kanske till och med få prata ostört i en timmes tid i det en gång så folkkära programmet Sommar). Tyvärr är det varken gott eller sant att komma med dylika påståenden, oavsett hur mycket applåder man får av Godhetskörens dirigenter.

En sådan aningslöshet inför islam är nämligen mycket, mycket farlig! Att artikelförfattaren har fel, framgår bortom varje rimligt tvivel, utifrån de citat som getts ovan. I själva verket är det så att IS exakt visar vad islam är och står för. IS är islams motsvarighet till pingstvänner och livets ordare inom kristendomen, eftersom IS, i likhet med dessa kristna grupper, försöker följa sin Herre och Mästare i allt.

Våra media brukar ofta tala om "kristna fundamentalister" och är mycket noga med att påpeka att dessa minsann är minst lika fanatiska och förskräckliga som de värsta muslimska fundamentalisterna (typ Al Qaida, IS, Boko Haram etc). Ordet fundamentalist används här som en nedvärderande term, och genom att koppla den typen av uttryck till kristendomen, hoppas man förmodligen kunna skapa en negativ attityd till troende kristna.

Ordet fundamentalist (enligt Svenska Akademiens Ordlista; någon som hävdar religiösa skrifters bokstavliga sanning) är emellertid i grunden ett neutralt ord. Det betyder helt enkelt "någon som tror på och lever efter sin tros eller ideologis grundläggande doktriner".

Vad media glömmer bort är att det finns onda och goda ideologier. Om man nitälskar (en äldre term som betyder att "ivra för") för en ond ideologi (som IS gör och Hitler gjorde), blir resultatet väldigt ont, och om man nitälskar för en god ideologi (som Moder Therésa gjorde), så blir resultatet väldigt gott (och ju mer man nitälskar för det goda, desto godare blir det och ju mer man nitälskar för det onda, desto ondare blir det).

Så att vara fundamentalist  är varken gott eller ont i sig. Det beror på vad man är fundamentalist för. Det är skillnad på nazistiska eller muslimska fundamentalister å ena sidan och kristna fundamentalister å andra sidan.

IS gör exakt vad Koranen och haditherna befaller rättrogna muslimer att göra. Exakt!!! Därför ser vi idag hur IS attraherar massor av muslimer, även sådana som hittills varit ganska moderata. Enligt en undersökning gjord nyligen i England så sympatiserar mer än var tionde londonbo under 25 med IS (självklart är de flesta av sympatisörerna muslimer, vilket antyder att en mycket stor del av de muslimska ungdomarna i London stöder IS). När det gäller Frankrike (som har Europas största muslimska befolkning) så visar en annan undersökning att 27 procent av ungdomar mellan 18-24 sympatiserar med IS (räknat på alla franska ungdomar), vilket antyder att siffran för muslimska ungdomar måste ligga mycket högre än så, dvs skrämmande högt.

Läs mer:

http://www.gluefox.com/orel/ishis.shtm

Och här angående Islams koppling till de falska judarna/de på Talumd och Kabbala troende judarna det vill säga Satans synagoga:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-is.html

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-infiltration-i-sveriges-regering.html

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik