Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kontanterna försvinner snart till Satans synagogas förtjusning

Publicerad 2017-10-22 17:51:00 i Satans synagoga,

”Cash is not king” skriver dagens industri och det kan nog vem som helst hålla med om. Kontanter (pengar), livlösa ting, kan inte sätta sig på någon tron och plötsligt börja styra och ställa som de vill men det kan däremot människor som äger och har ”makten” över pengarna göra och gör.

Detta är dock inget som dagens industri eller någon annan media lyfter fram eller någonsin har lyft fram utan det antyds att pengarna styr sig själva (lever sitt eget liv hur de vill) alternativt att det är någon slags osynlig hand (något odefinierbart utanför människans kontroll) som genom ödets nycker och beroende på omständigheterna, situationen kan agera helt självständigt utan att någon människa har något att säga till om.  

Denna lögn att pengarna, ekonomin i Sverige liksom i övriga världen inte har någon herre/några herrar har lett till ansvarsbefrielse för dem som äger och har makten över pengarna (vilket är ett fåtal personer i världen) och därför kan skapa och skapar de samhällen (den värld) DE vill utan att behöva ta hänsyn till andra människor.

Dessa har gjort sig till självutnämnda kungar via penningens makt och de styr folk och länder under skenet av att det råder demokrati (vilket det sägs göra i de flesta länder) för att det finns olika partier att rösta på trots att det aldrig kan råda någon demokrati så länge dessa världshärskare (Satans lakejer vilka är Talmud och Kabbala troende judar som inte är några judar utan en Satans synagoga, se bibelns Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9) strävar efter att få behålla sin makt och utöka den.

I sin iver att få behålla makten och att utöka den använder de sig av människor och främst av människor som sitter i parlamenten (har blivit invalda till parlamenten genom den så kallade FOLKVILJAN) genom att påstå sig företräda ”demokratin” men även av alla dem som har en förhoppning om att kunna bli invalda i dessa (få tillträde till de osande köttgrytorna) eller kunna klättra på karriärsstegen oavsett vilket område de företräder.

Detta gäller inte minst kyrkornas företrädare vilka borde, om de hade stått upp för Gud/Jesus, ta avstånd från den korrupta världen (världens människor och Satans lakejer) men det gör de inte. För dem är ett gott liv här i världen lika viktigt som för vilken ogudaktig människa/icke troende, avgudadyrkare, kriminell, bedragare som helst och därmed har de valt sida.

De har valt mamon (världen) framför Gud men intalar sig att Gud/Jesus har överseende med detta deras val, så länge de är snälla och stöttar alla ofrälsta, kriminella, bedragare, laglösa (våldtäktsmän) som idag anläder till Sverige i en strid ström med sina egna avgudareligioner, kulturer, seder och bruk som de önskar etablera i landet, och att de vad tiden lider kommer att få tillbringa evigheten tillsammans med Jesus och martyrerna som stod upp för sin tro utan att kompromissa och samarbeta med världens människor och med dem som ville förgöra dem, de troende, och Jesus lära.

De som kallar sig kristna men som inte är troende på Jesus Kristus utan som är troende på världen och ytterst sett på Satan (som bibeln ber de kristna att inte samarbeta och kompromissa med) är de falska judarnas (Satansdyrkarnas) bästa samarbetspartners och det visar sig inte minst genom att de stödjer mördarstaten Israel, som inte har kommit till på Guds initiativ utan på Satans (deras förfäders) initiativ, med pengar och uppbackning.

Dessa kristna har sålunda redan tagit emot vilddjurets märke (liksom flertalet av mänskligheten) som bibeln varnar för då de arbetar för det antikristliga systemets utbredning och för den Antikrist (den värsta av alla antikrister) som när alla förnuftiga lagar (Guds bud) som talar om vad som är rätt eller fel har försvunnit, kommer att kunna träda fram.

Vid den tiden är det ytterst få som kommer att förstå att det är Antikrist/Satan som har tagit över och majoriteten av mänskligheten kommer att se Antikrist/Satan som en räddare sänd från Gud. De kommer att prisa Antikrist som Gud och tro att det är Gud/Jesus som har kommit tillbaka för att ordna fred och fröjd åt hela mänskligheten.

Denna kommande fred och fröjd ägnar sig de så kallade kristna åt att supportra idag genom EKUMENIKEN som är ett samgående mellan alla ”så kallade” kristna kyrkor och samfund och mellan alla religioner och religiösa läror (det räcker med att tala om en gud) då man har kommit överens om att alla religionsutövare tror på samma Gud och att alla därför har ett LIKA VÄRDE inför Gud.

Om detta vore fallet så hade Gud aldrig behövt sända sin Son Jesus Kristus till jorden för över 2000 år sedan vilken var både 100 % Gud och 100% människa.

Denna lögn (att alla vägar och alla religioner, alla läror som använder sig av Guds namn bär till Gud) som är totalt obiblisk (de så kallade kristna inom kyrkorna och samfunden spottar Gud/Jesus rakt ansiktet och tror att Gud/Jesus skall välsigna dem) faller de som kallar sig kristna för och vägrar inse vilken gud de egentligen tjänar och som är samma gud som de falska judarna tjänar (det vill säga Satan) och tjänade redan under Jesus och apostlarnas tid vilket slutade med att de med hjälp av den romerska makten kunde hänga upp Jesus/Gud på korset och lägga över skulden/ansvaret på andra.

Det heter i media att det är konsumenterna”som önskar att deras pengar (deras ekonomi) skall förvaltas av privata och giriga aktörer, av Satans synagoga som styrs av en handfull personer i världen och av deras köpta lakejer inom de olika regeringarna (parlamenten) som de ser till att betala bra och ge privilegier och förmåner till för att de skall stå upp för deras girighet, deras lögner, deras agenda i syfte att kunna förslava majoriteten av mänskligheten och göra sig själva till herrar över världen.

Läs mer här:

https://www.di.se/nyheter/forskare-dagen-da-kontanterna-forsvinner/

Kommentarer

Postat av: Peter Wehlin

Publicerad 2017-10-23 23:55:03

Bra skrivet! -Det blir inte alltid som man har tänkt sig... Men som före detta mormon och nu evangeliiförkunnare har jag nu nästan sammanställt ett brev på cirka 10 fullskrivna A4-sidor, som, i huvudsak, riktar sig till mormoner, men också, samtidigt, alla övriga kategorier troende, och det skall jag inom kort skicka till Dig, så att Du också kan bliva Evangelium kunnig!

Bästa hälsningar!

Svar: Hej! Intressant, det ser jag fram emot att få läsa.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: M.Moe

Publicerad 2017-10-25 16:13:09

Den VERKLIGA drivkraften bakom det kontantlösa samhället är KONTROLL över individen.
Utan systemets godkännande kan du inte inneha ett bankkonto - viket per automatik utestänger dig från att inneha lönekonto/ anställningskontrakt, skattekonto/fastighet, mobiltelefon abonnemang, internetuppkoppling, VISA-kort mfl, körkort/bil m.m. Du kan inte vara berättigad till samhälleliga trygghetssystemet/ vården utan detta systemgodkännande.

Självklart kommer detta systemets godkännande/ registrering å ditt personnummer att bli behäftat med vissa villkor - så att om du accepterar dessa kommer att "belönas" med ett "märke på handen eller pannan". Kanske genom en tatuering av materialet grafén som är elektroniskt avläsningsbart och kan även utgöra en liten smart dator i mm storlek troligen även kopplat till ett inopererat aktivt DNA-chip som verifierar din identitet till 100%.

Eftersom alla vill ha en cool tatuering och tatuerings infrastrukturen redan är uppbyggd kommer detta mottas med jubel av systemslavarna/ den nuvarande unga svenska befolkningen.

Skälen kommer att vara många i ett allt mer laglöst kaosliknande Europa - hindra svarta pengar/ gängkriminalitet/ narkotika försäljning, identitetsstöld, Inresa av terrorister, papperslösas svartjobb, prostitution m.m.
Att klara sig utan detta märke kommer vara i princip omöjligt - Ännu ett skäl att omfatta Pre–Tribulation /Rapture. Jesus kommer snart :-)

Svar: Det är som du skriver att drivkraften bakom det kontantlösa samhället är kontroll över individen och det är ytterst sett Satan (Satans synagoga) som styr med hjälp av alla sina anhängare här på jorden vilka är de som stödjer det antikristliga systemet och kämpar för dess utbredande medvetet eller omedvetet.Men det är Gud/Jesus som har den verkliga makten. Satan och hans anhängare skall vinna slaget för ett tag vilket Uppenbarelseboken talar om och under den tid då det är omöjligt att kunna köpa eller sälja utan att ha tagit emot vilddjurets märke så kommer Gud se till att hans utvalda kan överleva på ett övernaturligt sätt här på jorden.Ungefär som under uttåget från Egypten då Gud försåg sina utvalda som under den tiden, under den gammaltestamentliga tiden, var Israelerna vilka fick både mat (manna från himmelen) och vatten så att de kunde överleva 40 år i öknen och tills att de nådde fram till det förlovade landet .Att Gud utrotade de flesta av sina "utvalda" innan de kom fram berodde på att de började dyrka andra gudar, de klagade och knorrade, de begick otukt och andra synder och förlitade sig inte på Gud.När Jesus kommer tillbaka så kommer han inte ridande på en åsna och han kommer inte att komma tillbaka för att låta sig korsfästas av Satans synagogas representanter en gång till.Han kommer med svärdet för att döma de människor som har hört evangeliet men inte har velat ta emot det utan som istället har valt att ta emot Satans evangelium, ett annat evangelium, ett främmande evangelium och kämpat för det. Så speciellt lätt är det inte att vara kristen och att tro att det går att sitta med armarna i kors och vänta på att Gud/Jesus kommer för att hämta hem en och att det under tiden går att acceptera vad som helst för att Jesus snart kommer tillbaka för att hämta hem en. För detta finns inget stöd i bibeln. Jesus och hans apostlar var i ständiga konflikter med Satans synagoga och med ogudaktigheten, de ogudaktiga samhällena de var en del av och de kompromissade aldrig med Guds ord vilket dagens kyrkor (skökor) gör så fort de får ett tillfälle. .
experimentlandet.blogg.se

Postat av: M.Moe

Publicerad 2017-10-25 21:41:46

Jag vill inte gå i polemik ang. post trib. men jag hänvisar till liknelsen om de tio brudtärnorna som väntade på brudgummen. Brudtärnorna som väntar ÄR DE KRISTNA (inte världens barn) - ändå var det bara fem som var redo. Det finns inget löfte om Guds särskilda beskydd under vedermödan, bara om den skara av martyrer i himlen som KOMMER UR den stora vedermödan - DESSA SOM VÄGRADE TA EMOT MÄRKET. "Sov inte" är bibelns budskap - Ha oljan/ den Helige Ande, dvs VET att du är med på vägen - att din ande vittnar med den Helige Ande att du är Guds barn. Gärningar är till inte värde! Endast: 'Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.'

Svar: Vi lever i den stora vedermödan idag och om vi inte har något beskydd så hur kan vi då leva här och nu och klara av att stå fast vid Jesus genom den Helige Ande (hjälparen) som bor i oss och som Jesus har lovat skall finnas kvar här på jorden fram tills att han kommer tillbaka och som ÄR GUD/JESUS?Martyrerna vägrade att ta märket och därför blev de martyrer. Vi måste fortsätta vägra att ta märket och göra som martyrerna, det vill säga att varna för märket och vägra ta märket.Att söka Herren av hela sitt hjärta och av all sin själ och all sin kraft och att älska sin nästa som sig själv handlar om att lyssna till Gud/Jesus som talar rakt in i hjärtat på en troende.och pånyttfödd i Jesus och individuellt till varje troende som har Guds Ande boende inom sig. Gud/Jesus talar inte till vem som helst (han talar till sina får, till dem som hör hans röst, och inte till getterna) och särskilt inte till kyrkokristna som hellre väljer att lyssna på sina präster och pastorer (religiösa auktoriteter) och följer dem (vilket gör dem till avgudadyrkare) och som ingår i det kollektiv (den sociala gemenskapen där alla som vill ha gemenskap idag välkomnas oavsett vad de tror eller inte tror eller vad de gör eller om de ens vill ha med Jesus att göra eller inte) som kallas för kyrkor.och samfund.De utför massvis med bra "goda" gärningar precis som världens barn kan utföra en massa bra och goda gärningar men deras gärningar gör de för att de vill eller tror och hoppas att de kan vara Gud/Jesus till lags när det i själva verket är världen och världens människor de vill vara till lags, vara vän med.för att kunna få ut det goda som världen har att erbjuda dem och som kan vara hur mycket som helst. Att vara ett Guds barn blir därför lika med att vara en fiende till kyrkorna och samfunden då ett Guds barn är ledd av Gud/Jesus och den Helige Ande vilket inte kyrkornas/samfundens och världens barn är vilka är ledda av sina religiösa auktoriteter (präster och pastorer) och av Satan (Satans synagoga) och världen/världens människor.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: M.Moe

Publicerad 2017-10-27 22:30:46

Vår fiende är inte av kött och blod..
Jesus talar till alla, men endast fåren känner igen herdens röst och de flyr från andras röster.
Att tro att vi lever i den stora vedermödan NU bör nog betraktas utifrån det att kristna trodde precis det samma under första-/ andra världskriget när bomberna föll över deras hem och alla släktingarna dog av svält och umbäranden.
Stora vedermödan kommer BLI VÄRRE.

Att hata sin vilseledde broder är ETT BRA SÄTT ATT INTE KOMMA IN I GUDS RIKE!
Matt 24:11 "Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. 12 Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. 13 Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.… "
Tag detta som en varning, kära syster!
Fördöm inte din fallne broder - bed istället! Låt inte kärleken kallna! Och naturligtvis drag ut från skökoväsendet/ PK-frikyrkan/ statskyrkan som har förletts (vilket jag antar att du redan har).

Svar: Artikeln nedan som jag lade ut på bloggen i maj 2016 har några år på nacken men är fortfarande högaktuell. Den ger svar på om kristna har en skyldighet att "ÄLSKA" de onda, vem som är vår BRODER/VÅRA BRÖDER OCH SYSTRAR och när förlåtelse skall ges.

Här talas också om stöld, att de flesta "kristna" aldrig skulle kunna tänka sig att stjäla själva men ger sitt medgivande till att stöld sker i deras namn genom att tillåta att deras valda representanter godtyckligt tar pengar (skattemedel) från sin nästa som har förtjänat dem för att ge till andra som inte har förtjänat dem vilket är vad som sker i dag i mångkulturens och massinvandringens namn då mängder med främlingar från hela världen anländer till Sverige (dessutom med avgrundskulturer och avgrundsreligioner) och tilldelas gratis bostäder (i vissa fall lyxbostäder som vi skrev om i föregående inlägg) samt bidrag, pensioner med mera vilket bekostas med andras (den nästas) pengar.

Detta är STÖLD och en stöld som majoriteten av de "kristna" verkar stödja (som så mycket annat orättfärdigt idag) liksom deras kyrkor och samfund.

Här är artikeln:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/may/skall-kristna-alska-de-onda.html
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik