Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Värdegrund för vem/vilka?

Publicerad 2017-11-09 16:12:00 i Mångkultur,

På tal om värdegrund (och mänskliga rättigheter) som vi skrev om i föregående inlägg

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/november/vardegrund-och-manskliga-rattigheter-enligt-roda-korset.html

så kom jag att tänka på hur jag en dag för inte så länge sedan blev stoppad på stan av en ung utländsk kille som sa sig företräda en organisation som arbetar mot ”hedersvåld”.

Han samlade in namnunderskrifter (ville antagligen även värva betalande medlemmar till organisationen) mot hedersvåld och jag sa till honom att det inte hade funnits något som hade kallats för ”hedersvåld” i Sverige om inte Sverige hade tagit emot människor från länder som praktiserar och står upp för detta.

Först såg han en aning chockad ut, var väl inte van att höra något sådant, men fann sig snabbt och frågade, vad menar du? Vad menar du med det? Jag menar det jag sa, sa jag och började gå vidare. Då gick han efter (riktigt ivrig) och frågade igen vad jag menade och ville tydligen inleda en diskussion vilket jag inte var intresserad av och som han slutligen verkade förstå.

Tänkte på detta efteråt och om det jag sa stämde eller om det var fel att säga så och, hemska tanke, om det till och med var lögn.

Jag brukar även fast jag nästan till 100% vet med mig att jag har rätt (vilket jag långt ifrån alltid har så det är inte det jag menar) alltid drabbas av något slags inombords tvivel som blandas upp med diffusa skuldkänslor och i detta fall tänkte jag att, men han ville ju väl och såg snäll ut, stackaren, och var inte otrevlig på något sätt, vilket inte jag heller var eller ville vara.

Kanske det hade varit bättre att inte säga något (han blev ju uppenbart upprörd och kanske till och med kränkt, kanske han gick hem och grät sig till sömns, kände sig misslyckad som människa, för att överdriva en aning) tänkte jag i efterhand och jag tror inte att jag är ensam om att ha såna här blandade känslor som kan uppkomma i en del situationer när det gäller människor som antagligen bara vill väl.

Frågan blir då om vi skall låta sådana känslor få ta över/styra (om det är kärleksfullt och barmhärtigt) och hålla tyst istället för att säga sanningen.

Vad gäller ”hedersvåld” så existerade ju inget sådant på femtiotalet, sextiotalet, sjuttiotalet, knappt heller på åttiotalet eller innan dess. Allt slags våld har alltid förekommit i samhället (i alla samhällen) men inget som har kallats för hedersvåld eller för hederskulturer (i Sverige) och sålunda är det något som har kommit utifrån och som människor från andra länder/kulturer har dragit hit och som vår ÖVERHET har valt att släppa in i landet, en överhet som enligt bibeln skall verka för det goda (att upplyfta goda gärningar) för att kunna vara en överhet värd namnet.

När överheten istället uppmuntrar kriminalitet (de kriminella och kriminella handlingar) eller själv har blivit kriminell (vilket man kan säga om den överhet som styr Sverige idag), så måste en kristen lyda Gud mer än överheten. Då är inte överheten längre ett skydd mot ondskan och de onda utan den har lierat sig med ondskan och de onda och därmed blivit en fiende till Gud/Jesus och till Jesus lärjungar.

Gruppvåldtäkter är ett annat fenomen som inte existerade för några decennier sedan. Undrar när det uppstår organisationer som arbetar mot gruppvåldtäkter (hur många muslimska kvinnor har blivit gruppvåldtagna av svenska män?) och som försöker att värva medlemmar på stan och om det är svenskar (vare sig de har rätt värdegrund eller inte) som kan söka bidrag från samhället för att starta en dylik organisation utan att riskera att bli kallade rasister?

Ja, vad hade hänt om svenskar hade stått ute på stan och försökt få namnunderskrifter och värva medlemmar till en organisation mot hedersvåld eller till en organisation som är emot gruppvåldtäkter?

Hade de inte direkt blivit anklagade för att ha fel värdegrund, för att vara främlingsfientliga och rasister?

Inte finns det något som kan kallas för hedersvåld eller gruppvåldtäkter hade det hetat då men när invandrare försöker göra folk uppmärksamma på att det finns något som kallas hedersvåld (och i framtiden kanske också för något som kallas gruppvåldtäkter) då handlar det plötsligt om att ha rätt värdegrund. 

Våldtäkter precis som våld har alltid existerat i Sverige men att flera män av utländsk härkomst förgriper sig på en och samma kvinna vid ett och samma tillfälle är också något som har kommit utifrån och som överheten (dess lakejer inom de etablerade medierna) väljer att se mellan fingrarna, tysta ner och skuldbelägga offren för.

De som inte delar den ”VÄRDEGRUND” som handlar om att alla utlänningar, invandrare, flyktingar eller vad man väljer att kalla dem, oavsett vilka de är och oavsett vad de tar sig för (vilka handligar de begår) samt vad deras anledning till att uppehålla sig i Sverige är (om de ljuger sig både gröna och blåa för att få ett bättre liv än vad som erbjuds dem i deras hemländer), så är det VÄRDEGRUNDEN, ja, vems/vilkas värdegrund kan man ju fråga sig, som skall upprätthållas.

För denna så kallade värdegrund verkar man från maktens håll, medias håll och inte minst från kyrkornas och samfundens håll, vara beredda att vandra över lik. Säg inget som kan få värdegrunden att falla utan håll tyst, var glad och rätta in dig i ledet är vad man uppfostrar svenskarna till och vad kyrkorna/samfunden uppfostrar dem som har fått en frälsningsupplevelse (blivit frälsta till Herren Jesus) till.

Inte kan du sitta ensam hemma. Vad säger Jesus då?, säger de falska kristna. Gemenskap är vad du behöver och du måste bli positivt inställd till ekumenik (samgående med andra religioner och med världen och speciellt med den romersk katolska skökan), HBQT, PRIDE och älska kyrkornas värdegrund som de delar med, ja just det, världen och världens människor, med självaste Satan och med ALLA för ALLA ÄRO MÄNNISKOR.

Kom inte och påstå att det finns människor med en annan värdegrund i Sverige här idag och nu fortsätter de. Vad är det för något rasistiskt och främlingsfientligt skitsnack?, och inte skulle väl Jesus kunna säga något sådant, han som älskar alla människor och inte minst deras värdegrunder vilka värdegrunder de än har. Alla är människor och alla är snälla och alla är frälsta eller kommer att bli frälsta när de har vistats tillräckligt länge i kyrkorna och samfunden, punkt slut.

Låt KÄRLEEEKEN segra! Låt oss se att det är OLIKHETERNA, mängder av olikheter och värdegrunder, som kan förena oss så att vi gemensamt kan stå upp för, ja, för vad? Vilka värden (olikheter) då?

Vilket värde har en värdegrund om alla grupper/minoritetsgrupper/klaner, kan skapa sina egna värdegrunder i ett samhälle/land och få stöd för dessa sina värdegrunder och vad är syftet med att ta bort den rådande värdegrunden, för visst finns det en värdegrund i Sverige som har funnits långt innan 1975 då de falska judarna/en minoritetsgrupp i Sverige men som i samarbete med sina egna/ falska judar i resten av världen vilka äger media, banker och underhållningsindustrin, i princip allt, bestämde sig för att att Sverige skulle bli mångkulturellt utan att folket fick vara med om att bestämma, och som bygger på sanning och förnuft som kvinnan i föregående artikel (videon där) så tydligt talar om men som Satans lakejer (däribland Röda Korset) inte vill veta av trots att de påstår sig stå upp för de mänskliga rättigheterna (se länk ovan).

Istället för att stå på sin, sedan många år, medarbetares sida, (hon, den 71 åriga kvinnan arbetade ideelllt för den goda hjälporganisationen Röda Korset), när hon sa sanningen om att Sverige måste ta hand om sina egna, sina egna ungdomar och bostadslösa i första hand vilket hon hade helt rätt i och som även bibeln stödjer, så valde de GODA inom Röda Korset (samt media) att ta parti för en kriminellt belastad 23 årig invandrare som sedan han satte ner fötterna på svensk mark har begått brott efter brott, och menade att det var han som hade rätt VÄRDEGRUND och att kvinnan var rasist och främlingsfientlig.

Kort efter denna händelse så avled hon oväntat och hastigt.

Jag skriver inte detta för att strö salt i eventuella sår utan för att tala om att detta som hände för några år sedan även skulle kunna hända idag om någon vågar sticka ut hakan och säga sanningen som SVENSK.

Som jag antydde tidigare så är det idag okej att som invandrare kritisera landet/Sverige (vad som sker i landet, hedersvåld bland annat) som befinner sig i fritt fall (många invandrare och även nyanlända har lyckats komma upp sig genom att göra det och vad de har för syften med det vet bara Gud) men att som svensk göra samma sak, att kritisera värdegrunden, är lika med att inte omfatta den rådande värdegrunden för då innebär det att man kritiserar varenda invandrare trots att många arbetar hårt och betalar skatt i Sverige.  

Då svänger värdegrunden (som invandrarna idag tillåts att kritisera) tillbaka och plötsligt handlar det om VI och DEM vilket det inte kan göra om en arab eller en afrikan i Sverige kritiserar den svenska politiken, massinvandringen, hederskulturer och överheten som styr detta land och på så sätt kommer de skyldiga undan och de kan fortsätta med att välkomna människor från när och fjärran till Sverige och på bekostnad av dem som redan är här och som inte har något annat hemland att resa tillbaka till när allt faller sönder och samman.

När de falska judarna har lyckats förinta allt sunt tänkande (den värdegrund som varje tänkande svensk står upp för och som är samma värdegrund som varje invandrare står upp för i sina hemländer) med hjälp av hjärntvättade människor inom regeringen/riksdagen/myndigheter/välgörenhetsorganisationer, kyrkor och samfund så är det dags att skapa en ny värdegrund.

Hur den kommer att se ut är det ingen som vet men vi vet att det finns ingen enda normalt fungerande människa i något annat land som skulle acceptera vad det svenska folket idag tvingas acceptera utan krig.

Det finns inget folk någonstanns i världen som skulle lägga sig platt och välkomna inkräktare och ge dem gratis bostäder, bidrag och gratis allt och låta dem få styra och ställa över den inhemska befolkningen. Sedan må de vara hur kärleksfulla och barmhärtiga som helst mot främlingen/främlingarna när de bevistar deras länder som turister eller är på genomresa.

Att som främling eller som en kriminell främling börja tala om värdegrunder (ALLAS LIKA VÄRDE) och om att den har några rättigheter i landet/till landet den söker sig till (mänskliga rättigheter), skulle leda till avhysning från landet på studs och i värsta fall till att personen ifråga blir avrättad utan att befolkningen sörjer något nämnvärt.       

Kommentarer

Postat av: eva

Publicerad 2017-11-09 20:33:26

Ständigt denna "värdegrund" som inte många fattar vad den egentligen innebär. Verkar betyda att man skall tycka precis som de styrande (d v s regeringen, media, pk-folket). Om man frågar vad som menas får man alltid samma vaga, intetsägande svar ; "Alla människors lika värde." Detta påstående förklarar ju absolut ingenting när det gäller värdegrunden. Jag förstår i alla fall inte vad för liv jag förväntas ansluta mig till för att alla människor har samma värde. (egentligen skall det väl vara värdighet?) Inte kan det vara att man skall krypa och hyckla falsk välvilja och kärlek till sådana/sådant man absolut inte KAN tycka om? Om jag tycker mkt illa om vårt lands migrationspolitik, då jag anser att den förstör mycket av den relativa trygghet och samförståndsanda som funnits mellan svenska folket i långa tider, eftersom vi släppt in alltför många från länder med helt andra kulturer, så bryter jag tydligen mot den heliga "värdegrunden"! Det betyder inte att jag automatiskt hatar alla dom som kommit hit. Om jag hatar något, så är det att styras av en tanklös och hycklande regering som inte verkar bry sig om sitt eget folk i första hand. Jag tycker du gjorde rätt som var ärlig och sa som du tyckte. Sen kan man alltid känna skuld för att ha varit kort i tonen mot någon, men vi är bara människor. Fadern och herren Jesus Kristus vet vad/hur vi är ; "Om våra hjärtan fördömer oss, så är Gud större än våra hjärtan och vet allt", som skriften säger. Och Kristus själv hade inte mycket till övers för hyckleri.

Svar: Tack Eva. Jag håller med om det du skriver.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Mats

Publicerad 2017-11-10 23:27:13

Det stavas inte possitivt eller avrätad - har du ingen rättstavningsfunktion? - Trött på denna våldtäkt av svenska språket man hör hela tiden! Snart är väl typ Rinkebysvenska rikssvenska. Vi infödda måste värna om vårt modersmål.

Men precis som du säger så är denna värdegrund, människosyn, inget annat än ett manipulativt, kulturmarxistiskt och gudlöst humanistiskt inpräntande av den identitetsutplåning som de fallna världsmedborgarna/ det PK-suktande svenska cuckold folket är villiga att köpa under den "antirasistiska" (läs omvända rasismens) kolonialiseringspolitik som nu råder.

Svar: Det händer att det då och då missas en bokstav i ett ord eller att det bli en för mycket (det kanske aldrig har hänt dig) när man inte använder sig av någon rättstavningsfunktion (vilket det än så länge inte är någon lag på) men tack för att du påpekar detta (skall rätta till felen) och att du värnar om det Svenska språket. Det gör även jag.Det verkar dock inte den svenska akademin göra. Nya ord, Rinkebysvenska ord, tillkommer hela tiden i ordböckerna/ordlistorna och därför borde du kanske ta kontakt med dem som på allvar våldför sig på det svenska språket (ett förslag), alltså inte genom att slinta över några tangenter, utan genom att placera in ord som inte borde ha i den svenska ordlistan att göra och som i många fall är slangord eller som du skriver RINKEBYSVENSKA.
Håller med om det övriga du skriver. Identitetsutplåning är vad det handlar om (individuellt och samhälleligt) i syfte att kunna fortsätta den kolonialiseringspolitik som råder.
Man är beredd att offra sin identitet (sina rötter, sin historia, sin kultur, sitt språk, ja i princip allt) på det mångkulturella/mångfalds altaret för att inte riskera att bli kallad RASIST, FRÄMLINGSFIENTLIG, ANTISEMIT, NAZIST, ANTIZIGANIST (se där ett relativt nytt ord) med mera.
Medan svenskarna kämpar febrilt för att få vara så PK som möjligt och till det yttre upprätthåller en fasad av ”GODHET” vilket är en falsk och hycklande godhet som inte kan kallas för annat än ONDSKA (då den inte leder till något gott i det långa loppet) och som grundar sig på en rädsla för att bli kallade det ovannämnda (bli utstötta från PK folkets gemenskap och forum) eller för att bli uthängda av de falska judarnas medier om de är offentliga personer, så kan kolonialiseringspolitiken (massinvandringskarusellen som kräver enorma resurser) fortsätta tills samhället brakar samman och det är försent att dra i handbromsen.
När kolonisatörerna har fått uppehållstillstånd (PUT vilket nästan alla får förr eller senare för att det är synd om dem) och blivit svenska medborgare (även om de ljugit som sina identiteter och var de kommer från redan vid ankomst) så har de lika mycket att säga till om som vilken svensk medborgare som helst. Då kan de inte avvisas från landet om de så skulle begå de värsta illdåd som tänkas kan (här eller i något annat land) för då är de SVENSKAR även om de inte själva kallar sig för svenskar eller vill vara svenskar.
Det är bland annat därför det finns ”SVENSKA IS soldater” (inte är det Olle, Anders eller Kristoffer), som beger sig till sina hemländer eller till länder de känner lojalitet till för att kriga och begå våldhandlingar och för att sedan (när det behagar dem) återvända till Sverige (vilket de kan göra för att de kallas SVENSKAR) och här blir belönade med både gratis bostäder, bidragsförsörjning, företräde till arbeten/utbildning (om de känner för att arbeta/utbilda sig), ja med allt vad varenda kolonisatör har rätt till när de har satt ner fötterna på svensk mark.
Man undrar hur detta ”SKRÄCKSCENARIO” skall sluta och när och om svenskarna någongång skall vakna upp och se (VÅGA SE) att detta land ligger väldigt risigt till på många sätt.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik