Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Satans synagoga vill kartlägga din ekonomi

Publicerad 2017-11-03 19:33:00 i Satans synagoga,

Detta skriver förstås inte media (se artikeln nedan) utan de skriver att det är RIKSBANKEN som vill kartlägga din ekonomi och samla in personuppgifter till ett nytt jätteregister och att tanken är att kräva bankerna på alla detaljer om lån, tillgångar, inkomster och konton som privatpersoner har.

Att det är Satans synagoga (kabbalistiska judar och Satansdyrkare med Rothschilds i spetsen) som styr och äger Sveriges riksbank och de flesta riksbanker i världen och att informationen kommer att hamna hos dessa, talar man förstås tyst om och då är det RIKSBANKEN som folk måste vända sig till för att framföra sitt eventuella missnöje (klaga på) vilket de antagligen inte gör efter decennier av indoktrinering (via medier) från Satans Synagogas håll.

Än så länge är det ett förslag men om förslaget går igenom skall registret vara igång 2020. Anledningen till detta register är (påstår man) att riksbanken vill förbättra beräkningar om hur boprisfall, ränteförändringar, ett skärpt amorteringskrav påverkar ekonomin.

Vems ekonomi och hur har RIKSBANKEN kunnat klara sig hittills? Har de inte lyckats styra över detta under lång tid och har det inte varit deras arbete att göra det utan att upprätta något register?

Så frågan är vad som är syftet med ett sådant register samt varför den svenska riksbanken och de flesta länders riksbanker (centralbanker) styrs och ägs av familjen Rothschild vilka är falska judar, kabbalister och Satansdyrkare.

Även den Saudiarabiska centralbanken styrs och ägs av Rothschilds liksom den kinesiska centralbanken och dessa länder samt många andra länder vars centralbanker ägs av Rothschilds klassas som diktaturer.

Hur går det ihop? Jag menar hur kan en diktator eller ett fåtal diktatorer acceptera att deras riksbanker/centralbanker styrs och ägs av andra än dem själva? Är det kanske ett spel för gallerierna? Svar, ja det är det!!

Varför vill inte Saudiarabien ge skydd åt sina egna, de som är muslimer som de själva och som flyr från bomber och granater och från de olika länderna i mellanöstern och som har samma religion och liknande kultur som de själva? Hur många flyktingar har detta land tagit emot och som de är beredda att försörja på livstid om så krävs?

Varför är Saudiarabien så måna om att se till så att moskeér byggs i Sverige (vilket de gladeligen finansierar) och varför supportra de egna i Sverige (inte i Saudiarabien) på olika sätt och nu senast genom att skänka barnböcker på arabiska till de svenska biblioteken?   

Läs artikeln här:

https://www.svd.se/riksbanken-vill-kartlagga-din-ekonomi

Och här om Rothschilds som i stort sett äger alla banker (centralbanker) i världen inklusive Sveriges riksbank:

http://www.bakom-kulisserna.biz/news/lista-over-banker-som-ags-av-familjen-rothschild/

Och här om kopplingen mellan Rothschilds och Saudiarabien:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/donmeh-judar-bakom-wahhabismen-och-is.html

 

Kommentarer

Postat av: Peter Wehlin

Publicerad 2017-11-06 13:59:33

Ja, inledning...

Två saker vill jag inledningsvis anföra, som, var och en och tillsammans, tydliggör fornkyrkans avfall och därmed samtliga nuvarande religioner, utom ”min” som uppenbart falska!

Den första är Frälsarens uttalande om sig, ”att vara den Gode herden, som söker det enda saknade hundrade fåret, till dess att det blir funnet och att alla, sålunda, tids nog, blir frälsta”, vilket, naturligtvis, inte sker i den här världen, men, som vi förstår, påkallar ett evangelium överensstämmande med det! – Ni som inte tror detta förkunnar ju Gud som djävul och Satan –hädelse av allra värsta slag. – Det eviga förblivandet av människa (= syndig människa) är, som alla borde inse och förstå inte Frälsning. Det är, när allt kommer omkring, -Antikrist!

Det andra är det själva faktum, att två, om inte tre, dop är nödvändiga. Aposteln Petrus tydliggör två av dem – underförstådda som vattendop- det första köttsligt (av köttet) till,
orenhetens borttvagande. Det andra, andligt - dopet av det goda samvetet, som vädjan om inträde i Gud”, genom Yeushos, den Smordes, uppståndelse! (1 Petr. 3:21 – Bibelgrundtexten, som jag, här, liksom i det följande, håller mig till.

I konsekvens med det sagda, måste den övriga bibeltexten, bekräfta de båda dopen, vilket det också visar sig, att den gör! Ja, ”dopet på Yeusho, den Smordes Namn till syndernas förlåtelse på hans Namn”, OCH ”dopet i hans Namn” för dem som, respektive, ”hade blivit hans” och ”inte hade det”, återspeglande sig, i sin tur, i de därav betingade församlingsmedlemskategorierna ”juniorer” respektive ”seniorer”, som jag av förekommande nämnda anledning har valt att anföra dem som – detta hörande den här världen till, i sin tur implicerande seniorernas mottagande av ”dopet på Yeusho, den Smordes Faders (Yeue Aleyms) Namn till syndernas förlåtelse på hans Namn”.

Anknytande till detta, samlade sig, den berömda Pingstdagen, för nu nästan 2 000 år sedan, ett antal Frälsaren nära och närstående - de tolv apostlarna bland andra – 3 Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. 4 Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. (Apg. 2:3-4.) – Detta var det tredje dopet i Helig Ande och Eld!
5 ”Nu bodde i Jerusalem”, heter det vidare, ”fromma judiska män från allahanda folk under himmelen. 6 Och när dånet hördes, församlade sig hela hopen, och en stor rörelse uppstod, ty var och en hörde sitt eget tungomål talas av dem. (Apg. 2:5-6.)
Sedan uppmanade aposteln Petrus denna andra skara att ”Göra bättring, och därvid låta döpa sig PÅ Yeushos, den Smordes (Jesu Kristi) namn till sina synders förlåtelse; för att undfå Den Heliga Andens Gåva.” (Apg. 2:38, Luk. 24:47.)
På motsvarande sätt som apostlarna själva tidigare hade erfarit den Heliga Anden lägra sig över dem, erfor aposteln Petrus detsamma ske sådana som han predikade för, varav han för deras vidkommande drog slutsatsen, att också de skulle döpas som de tidigare ”I Yeushos, den Smordes (Jesu Kristi) namn.
Detta avspeglas sedan beträffande församlingarnas båda grupptillhörigheter, som jag med Bibelns Ord kommer att återkomma till och visa vara sanna!

Svar: Hej Peter!DU SKRIVER:”Ja, inledning... Två saker vill jag inledningsvis anföra, som, var och en och tillsammans, tydliggör fornkyrkans avfall och därmed samtliga nuvarande religioner, utom ”min” som uppenbart falska! Den första är Frälsarens uttalande om sig, ”att vara den Gode herden, som söker det enda saknade hundrade fåret, till dess att det blir funnet och att alla, sålunda, tids nog, blir frälsta”, vilket, naturligtvis, inte sker i den här världen, men, som vi förstår, påkallar ett evangelium överensstämmande med det!”SVAR: Jesus söker de förlorade fåren och märk väl de FÖRLORADE fåren vilket måste innebära att de har tillhört Jesus eller kommer att komma tillhöra honom. Hur kan de annars vara förlorade?? Bilbeln lär att vi är utvalda av Gud/Jesus innan vi väljer honom och Gud/Jesus vet vilka som är hans får och vem/vilka som är de förlorade fåren som han söker efter. Det är dessa han talar om i liknelsen om det förlorade fåret. Och Jesus pratar självklart om denna världen. Han pratar inte om att han söker de förlorade fåren i nästkommande liv/tillvaro när fårens och även getternas (de som inte tillhör honom) jordeliv är slut.Då är det försent att lyssna till Herdens (Jesus) röst. DU SKRIVER:”– Ni som inte tror detta förkunnar ju Gud som djävul och Satan –hädelse av allra värsta slag. – Det eviga förblivandet av människa (= syndig människa) är, som alla borde inse och förstå inte Frälsning. Det är, när allt kommer omkring, -Antikrist!”SVAR:Om du menar att ALLA människor kommer att bli frälsta förr eller senare, i detta livet eller när de har gått vidare till nästa och upptäcker att oj vad tråkigt att jag inte tog emot Jesus medan jag levde på jorden men vad spelar det för roll nu får jag ju en ny chans för GUD ÄR GOD och kan/vill och kommer att frälsa alla och envar efter att deras liv på jorden är slut, så har du missuppfattat vad Jesus (Gud) och apostlarna lär. Vilken bibel har du och står det verkligen i denna att ALLA kommer att blir frälsta och även de som vandrar den breda vägen som leder till fördärvet?Är det inte Satan och hans ande, den antikristliga anden som säger detta för att han (de som drivs av den antikristliga anden) vill få med sig så många som möjligt till helvetet?DU SKRIVER: Det andra är det själva faktum, att två, om inte tre, dop är nödvändiga. Aposteln Petrus tydliggör två av dem – underförstådda som vattendop- det första köttsligt (av köttet) till, orenhetens borttvagande. Det andra, andligt - dopet av det goda samvetet, som vädjan om inträde i Gud”, genom Yeushos, den Smordes, uppståndelse! (1 Petr. 3:21 – Bibelgrundtexten, som jag, här, liksom i det följande, håller mig till. I konsekvens med det sagda, måste den övriga bibeltexten, bekräfta de båda dopen, vilket det också visar sig, att den gör! Ja, ”dopet på Yeusho, den Smordes Namn till syndernas förlåtelse på hans Namn”, OCH ”dopet i hans Namn” för dem som, respektive, ”hade blivit hans” och ”inte hade det”, återspeglande sig, i sin tur, i de därav betingade församlingsmedlemskategorierna ”juniorer” respektive ”seniorer”, som jag av förekommande nämnda anledning har valt att anföra dem som – detta hörande den här världen till, i sin tur implicerande seniorernas mottagande av ”dopet på Yeusho, den Smordes Faders (Yeue Aleyms) Namn till syndernas förlåtelse på hans Namn”. Anknytande till detta, samlade sig, den berömda Pingstdagen, för nu nästan 2 000 år sedan, ett antal Frälsaren nära och närstående - de tolv apostlarna bland andra – 3 Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. 4 Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. (Apg. 2:3-4.) – Detta var det tredje dopet i Helig Ande och Eld! 5 ”Nu bodde i Jerusalem”, heter det vidare, ”fromma judiska män från allahanda folk under himmelen. 6 Och när dånet hördes, församlade sig hela hopen, och en stor rörelse uppstod, ty var och en hörde sitt eget tungomål talas av dem. (Apg. 2:5-6.)

Svaret fortsätter då svar på kommentarer inte kan vara hur långa som helst.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2017-11-06 17:00:42

Fortsättning:
Sedan uppmanade aposteln Petrus denna andra skara att ”Göra bättring, och därvid låta döpa sig PÅ Yeushos, den Smordes (Jesu Kristi) namn till sina synders förlåtelse; för att undfå Den Heliga Andens Gåva.” (Apg. 2:38, Luk. 24:47.)
På motsvarande sätt som apostlarna själva tidigare hade erfarit den Heliga Anden lägra sig över dem, erfor aposteln Petrus detsamma ske sådana som han predikade för, varav han för deras vidkommande drog slutsatsen, att också de skulle döpas som de tidigare ”I Yeushos, den Smordes (Jesu Kristi) namn.
Detta avspeglas sedan beträffande församlingarnas båda grupptillhörigheter, som jag med Bibelns Ord kommer att återkomma till och visa vara sanna.
SVAR:
Det verkar som om du håller på att utforma en helt ny lära, ett nytt evangelium (vilket många har gjort så du är långt ifrån ensam) utan att vara medveten om vad Jesus och Apostlarna (Paulus) säger om läror som inte vilar på rätt grund, på Jesus och på hans evangelium. Bibeln kallar sådana läror för villoläror. Tre dop (varför inte fyra eller fem?) och församlingskategorierna ”juniorer och seniorer”?
Om du vill få stöd för dina teorier (tankar) så får du nog vända dig till de kyrko och samfundskristna som du kan hitta i kyrkorna och i samfunden (alternativt till ”kristna” bloggar och helst sådana med donationsknappar, du kanske är villig att donera en slant) för de snappar upp allt som kliar dem i öronen (de älskar att diskutera teologi då de inte är frälsta för Jesus har aldrig talat till dem personligen, visat sig för dem, utan de talar för sig själva och för sina kyrkor och samfund precis som du talar för dina egna teorier) och det du skriver kan definitivt vara något som kan klia dem i öronen (öronhåren) då det är hårresande eller för att tala klarspråk, totalt obibliskt.
Dessutom är jag en kvinna som inte skall undervisa en man enligt vad bibeln lär (jag är medveten om detta) men som många kvinnor tyvärr tvingas göra i dessa de yttersta tiderna när det gäller ofrälsta män som kallar sig kristna men som står upp för villoläror och som genom dessa sina villoläror leder människor till helvetet. Med tanke på det så tror jag inte det spelar någon roll om den som står upp för Jesus och hans lära är en man eller en kvinna.
Varken män eller kvinnor skapades av Gud (Jesus) för att anamma villoläror och för att sprida ett falskt evangelium. Vad det handlar om är om en människa har blivit frälst eller inte. En frälst kvinna som vandrar med Jesus har en skyldighet att säga ifrån om hon ser sin man eller andra män (så kallade bröder) gå vilse och bort från evangeliet för att ta till sig främmande/falska läror .
Då gäller det att lyda Gud mer än att lyda överheten vare sig det är en man/män eller ett samhällssystem eller något annat.

Postat av: Peter Wehlin

Publicerad 2017-11-06 21:22:11

SVAR: ”Om du menar att ALLA människor kommer att bli frälsta förr eller senare, i detta livet eller när de har gått vidare till nästa och upptäcker att oj vad tråkigt att jag inte tog emot Jesus medan jag levde på jorden men vad spelar det för roll nu får jag ju en ny chans för GUD ÄR GOD och kan/vill och kommer att frälsa alla och envar efter att deras liv på jorden är slut, så har du missuppfattat vad Jesus (Gud) och apostlarna lär.”
Det är oerhört tragiskt, att man kan säga så, eftersom det är tvärtemot vad Evangelium lär! Sju gånger är inte nog, men sjuttio gånger sju gånger… om så för människa; vad inte för Gud, som vi är ämnade att bliva lik och fördenskull är pliktiga att följa – Frälsaren som följde sin Fader och blev honom lik… vi som har att följa Frälsaren för att bliva dem lika. Den som följer sin Mästare blir honom lik!
Det att de olydiga hamnar i helvetet är ingen sak att taga lätt på, det är ju, när allt kommer omkring, få i varje människosläkte, som blir frälsta, varför det med all säkerhet är många människosläkten att genomvandra - flera hundra, förmodligen, innan frälsning från anti-Skapelsen kan bli möjlig och verklig. – Att komma till andevärlden och där få facit blir hemskt och ett långvarigt, men inte evigt helvete för många, varpå domsuppståndelse – det vill säga uppståndelse till jordeliv i ett nytt människosläkte följer.
FÖRUTTILLVARON: 29 ”de, som, förut, blev kända av honom, dem förutbestämde han, till att bliva sin Sons avbilder, och Sonen, den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem, som han förutbestämde, dem kallade han ock, och dem, som han kallade,”
JORDELIVET: ”dem rättfärdiggjorde han ock, och dem, som han rättfärdiggjorde,” –”Kallelsen och utkorelsen fasta
EVIGHETEN: ”dem förhärligar han ock.” (Rom. 8:29-30.) –Och de som är förhärligade är frälsta och utvalda.


Svar: Du talar nu om förlåtelse. Om någon har syndat och ber Jesus eller en broder eller en syster om förlåtelse då är det helt rätt att man inte bara skall förlåta en gång utan sjuttiosju gånger sju gånger (ännu mer) men detta handlar om dom som ber om förlåtelse och varför ber någon om förlåtelse? Är det inte för att man är troende och därför ber Jesus eller en kristen broder eller syster om förlåtelse om man vet med sig att man begått något fel?Och, vilket du inte verkar har förstått, bibeln vänder sig till dom troende på Jesus Kristus och inte till vem som helst.Som Jesus lärjungar har vi inga plikter mot icke kristna eller mot dem som som kallar sig kristna men som ljuger. De är inte våra bröder eller våra systrar. Vi skall inte vara elaka mot dem men har ingen skyldighet att ta hand om dem så att de kan fortsätta på den väg de har valt för då stöttar vi ondskan.Om de har gjort något orätt mot oss så visst kan vi förlåta och förlåta men om de inte ber om förlåtelse så har vi inget att förlåta. Hur kan man förlåta någon som inte ber om förlåtelse?Kan Jesus göra det? Svar, nej det kan han inte men precis detta är vad man lär ut inom kyrkorna och samfunden idag. Att man skall förlåta alla som inte ens ber om förlåtelse eller ångrar sina gärningar. Om en människa begår våldsbrott mot en medmänniska så skall man förlåta utan att människan själv har bett om förlåtelse.Sedan skall man förlåta nästa person som begår ogärningshandlingar (kanske till och med massmord) mot mänskligheten utan att personen/personerna ifråga ber om förlåtelse eller ångrar sig. Och vad leder detta till om inte till att man tycker att det är okej för dem som begår våldsdåd att fortsätta med detta. Att man ger sitt tysta medgivande till det vilket i slutändan leder till fullkomlig laglöshet. Du verkar vara inne på återfödelseläran (buddistiska tankegångar) och den läran/dessa tankar får du diskutera på andra forum om du tror på det. Detta är en kristen blogg och jag betackar mig för vidare inlägg från dig. Pröva med att få fram dina tankar på bloggen ”Apostlagärningarna 29” (du får säkert en massa kommentarer till på köpet) och han som driver sidan har dessutom en donationsknapp så att du kan donera en slant om du vill.Där kan du säkert hitta folk som är intresserade av dina tankegångar eller med andra ord, folk som kan förstå hur du tänker vilket tyvärr inte jag gör.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik