Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Frälsariver i Göteborgsområdet

Publicerad 2017-05-16 08:32:00 i Religion,

Denna artikel är hämtad från Merit Wagers blogg.

Kommentar följer efter artikeln.

Gun Holmertz, verksamhetsansvarig vid Caritas Angered frivilligcentral i stadsdelen Hjällbo nordöstra Göteborg och med mycket lång och gedigen erfarenhet och kunskap på asylområdet skriver:

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg.

Jag blev glad när jag läste din artikel i Svenska Dagbladet för några dagar sen (den 4 maj: Systematiskt bruk av konverteringar för asyl)!

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg. Personer som deltar i vår verksamhet där vi sysslar med språkträning och samhällsinformation, namnger personer, speciellt iranier och enstaka unga afghaner som, för att ha större chanser att få uppehållstillstånd, utger sig för att ha blivit frälsta och konverterat till kristendomen.

Hur och vem/vilka som kan stävja detta är är en brännande fråga, tyvärr dock en fråga som inte brinner hos politiker eller Migrationsverket.

Det är hyperviktigt att väcka människor så att de kritiskt börjar granska det som pågår. Det sorgliga är hur de som brinner för att ”frälsa”, ivrigt hävdar att de endast lever upp till missionsbefallningen att sprida det goda budskapet speciellt till asylsökande som har fått avslag på sin ansökan. Det finns alltför många kyrkor och samfund som använder sin egen religiösa övertygelse till att ”hjälpa” andra.”De goda” säger att det inte går att neka någon att frälsas när Gud har kallat dem.

Jag ser inte så många ljuspunkter i den förda eller i den tidigare politiken. Det är det dagliga arbetet i möten med människorna som ger energi men också besvikelse över att det är så segt att få till stånd någon förändring. Alltför länge har många av de boende i Hjällbo tillåtits leva på försörjningsstöd. Vi har ett stort antal kvinnor som vi träffar 1-2 gånger i veckan, tre timmar per gång. De kom till Sverige för 15-25 år sen och begär fortfarande tolk till besök hos socialkontoret och vårdcentralen.

Det pågår också en intressant diskussion i Göteborg angående de ”papperslösa” och om allt gott som kommunen vill ge till dessa. I definitionen av papperslös ingår såväl asylsökande som de med av/utvisningsbeslut samt EU-medborgare. Mer om det snart.

Läs mer här:

http://meritwager.nu/asylmigration/be-my-guest-122-gun-holmertz/

Kommentar:

”De goda” säger att det inte går att neka någon att frälsas när Gud har kallat dem”.

”De goda” i kyrkorna och samfunden vilka tyvärr oftast är ofrälsta själva och som älskar världen och vad som finns i världen, mer än Gud, är så måna om att få vara goda (få vara vän med världen och alla ofrälsta inklusive myndigheterna) så att de tror (intalar sig) att kyrkorna (dess medlemmar) kan frälsa människor.

Kyrkorna och samfunden som har förvandlats till sociala klubbhus och välgörenhetsinrättningar för världens alla icke troende och till Sverige hitresta människor vilka vill ha ett bättre liv, det vill säga försörjning (bostäder, förmåner/privilegier) på skattebetalarnas bekostnad, bevisar på så sätt att de inte är av Gud utan att de är av världen och Satan.

Det enda de är intresserade av är att få fler medlemmar genom att locka folk (numera asylsökande eller så kallade ”flyktingar” med andra religioner) till kyrkorna (samfunden) med olika världsliga aktiviteter samt genom att idka hjälpverksamhet så att deras ”avguda”tempel kan fortsätta att existera som religiösa institutioner samtidigt som de, ”hycklarna”, kan får fortsätta att bli betraktade som GODA.

Att Jesus flyttar in i varje sant troendes hjärta (verkar där genom den Helige Ande) och inte finns i några byggnader (kyrkor och samfund), är inget som de falska kristna (präster och pastorer) talar om.

De talar med andra ord inte om att det är möjligt att vara troende (en Jesu lärjunge) utan att tillhöra (vara medlem i) något avfälligt skökoväsen som älskar och arbetar för världens och Satans rikes utbredning och inte för Guds rikes utbredning.

När kyrkorna döper människor så blir de automatiskt medlemmar i dessa. De döps sålunda inte in i Guds rike utan in i kyrkorna som de sedan förväntas att ta ansvar för genom att stödja (ekonomiskt och på andra sätt) och genom att aktivt delta i aktiviteterna som pågår där.

Av den anledningen har kyrkorna blivit ett fångsredskap för Satan då kyrkorna istället för att följa Gud och Guds ord (Kristus evangelium) följer världen genom att fixa och dona med världen och världens människor (försöker förbättra världen och den onda människonaturen vilken inte kan förbättras enligt bibeln utan som måste korsfästas för att födas på nytt så människan blir en ny skapelse) så att världen och de ofrälsta kan leva kvar i Gudsfrånvändhet (i kärlek till världen) och synd.

De falska kristna (Satans barn) som i regel är ekumener och som medvetet eller omedvetet arbetar för att alla kyrkor, samfund, religioner samt ockulta läror skall skall slås samman för att sedan underställas påvekyrkan (Rom) via Sveriges kristna råd, ser förstås det som något väldigt positivt (smickrande) när det anländer människor från jordens alla hörn och som när migrationsverket försöker dra åt tumskruvarna gällande att bevilja asyl till varenda en som sätter ner foten i Sverige, plötsligt får för sig att konvertera eller bli bög.

De önskar frälsa dem till sina kyrkor (kosta vad det kosta vill för de svenska skattebetalarna) men då de själva är ofrälsta (inte pånyttfödda i Kristus) förstår de inte att det endast är Gud som kan frälsa människor. 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik