Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att diskutera med kyrko och samfundskristna är som att diskutera med Satan

Publicerad 2017-05-12 08:26:00 i Religion,

Mantrat om att vi som kristna inte skall döma (i något enda läge) är en lögn som kommer från lögnens fader och inte från Gud. Jesus talar i Matt. 7:15 om att vi skall ta oss till vara för falska profeter (vilket det vimlar av i dagens kyrkor och samfund) som kommer till oss i fårakläder men invärtes är glupande ulvar.

Hur skall vi kunna veta om de är falska profeter och sedan ta oss till vara för dem om vi inte kollar upp vad de säger (om det de säger är sant eller falskt, om det är sanning eller lögn de talar) genom att pröva andarna?

Döm inte för att du inte själv skall bli dömd säger de kyrko och samfundskristna för att skrämmas och för att tysta munnen på dem som följer bibelns uppmaningar.

På så sätt tillåts Satan att verka hur han vill i församlingarna och bland de “kristna”. Allt för att de som kallar sig kristna men som inte är kristna (de kanske en gång var frälsta men har låtit sig besmittas av Satans kyrkor och av världen) har vänt sig bort från SANNINGEN och anammat LÖGNEN.

De har anammat Satans snillrika lögner som syftar till att få bort så många som möjligt från den SANNA OCH SUNDA LÄRAN för att de skall gå förlorade liksom han själv redan har gått förlorad. Så vilka är det egentligen som dömer?

Att diskutera med samfundskristna som har blivit hjärntvättade i sina samfund är som att diskutera med Satan själv. De försvarar sina avfälliga kyrkor och dess präster och pastorer samt ledarskap och förvränger/förvrider, blandar sanningar med lögner, lägger till och tar bort vad som står i bibeln allt efter situation och behag i syfte att skydda kyrkorna (de falska herdarna) och deras lögner.

Att det ytterst sett är Satan (som så fort tillfälle ges omskapar sig till att likna en ljusets ängel liksom hans tjänare) de skyddar och värnar om slår dem inte för en sekund. Den sociala gemenskapen (aktiviteterna) som kyrkorna och samfunden erbjuder är viktigare för dem än att vara i sanningen.

Faktum är att kyrkorna och samfunden har förvandlats till sociala klubbar (välgörenhetsinrättningar) som välkomnar allt och alla med mottot “Kom som du är (vem du än är) och förbli som du är, tro på vad du vill, gör vad du vill” så länge du inte opponerar dig (hörsammar Guds evangelium) utan verkar för att ALLA (oavsett vilka de är och vad de tror) håller sams.

Allt kan lösas genom kompromisser eller genom att den som har synpunkter först tar bort bjälken ur sitt eget öga innan han tar bort flisan ur sin broders  hur öga, menar man vilket betyder att den som har synpunkter som handlar om att kyrkorna inte följer Gud utan Satan, skall hålla käften och se sin egen ofullkommlighet.

De falska kristna använder med andra ord en ful taktik som syftar till att få tyst på alla som kritiserar dem (deras kyrkor) samtidigt som de vill få dem till att känna skuld och skam.

Den skuld och skam de själva borde känna men som de inte känner med tanke på att de har lierat sig med världen och med Satan och inte befinner sig i sanningen, för de över till dem som vill och strävar efter att följa Jesus sanna och sunda lära.

Om den som vill följa Jesus och Jesu lära påpekar för en falsk Kristen som har vänt sig bort från sanningen, att bibeln uppmanar/befaller kristna att pröva andarna (för att kunna utröna vem/vilka som är Guds barn eller Satans barn det vill säga att döma om detta), att kristna inte skall gå i ok med, det vill säga att inte SAMARBETA och KOMPROMISSA med världen och världens barn, och att det är en kristens skyldighet att avslöja ulvarna som nästlar sig in i församlingarna (får församlingsmedlemmarna att gå vilse/avfalla), så kan det låta ungefär så här:

“Men Jesus och apostlarna åt mat med icke troende och de umgicks med dem”, “Ta bort bjälken ur ditt eget öga innan du tar bort flisan ur din broders öga” “Du skall inte döma”.

Vad handlar detta om, om inte att förvränga evangeliet fullständigt?

De falska kristna får det till att låta som om Jesus och apostlarna mer eller mindre var bästa kompisar med icke troende (med världen) och att de samarbetade och kompromissade med dem som goda vänner i världen (världens barn) kan göra när det uppstår konflikter och de olika parterna går med på att ge avkall på något (de vill eller tror på) för att bevara vänskapen/relationen.

Jesus och apostlarna var bland icke troende för att de hade en förhoppning om att kunna omvända dem. Inte för att de var intresserade av de icke troendes läror och för att de ville upplyfta deras läror (ge bra förutsättningar för dem att kunna sprida sina läror) eller för att de eventuellt kunde tänka sig att konvertera till dessa läror.

De stod inte upp för religiös mångfald eller för det uttjatade begreppet “Allas lika värde” som idag används för att förstöra den sanna kristna läran och Sverige som land vilket alla falska kristna direkt eller indirekt har skrivit under på.

En del hävdar även att Jesus var en flykting. Allt för att få kristna positivt inställda till flyktingar och till mångkultur trots att majoriteten av dem som tar sig ända upp till Sverige (efter att ha rest igenom många länder där det är fred), inte är några flyktingar utan människor som vill ha ett bättre liv i det svenska bidragsparadiset. De är ekonomiska migranter och inte några flyktingar enligt FN,s definition av vad en flykting är.

Att påstå att Jesus var en flykting, en bidragsflykting, är hädelse och ett exempel på hur de falska kristna arbetar tillsammans med världen. Hur de går i ok med världen (för att uppfylla Satans plan med världen).

Självklart blir de livrädda (liksom deras herre Satan) och slår backut om någon berättar sanningen om vad som står i bibeln och hur kristna skall förhålla sig till världen och till de falska herdarna, falska profeterna och till den falska kristenheten i övrigt.  

Att säga något så KÄRLEKSLÖST och OBARMHÄRTIGT som att vi är befallna att pröva andarna (för att kunna bedömma vilka som tillhör Guds läger och vilka som tillhör motståndarens läger), blir därför som ett slag i ansiktet på dem (de känner sig hotade) för de vet att de skulle bli avslöjade (vilket inte heller deras here vill bli) om kristna skulle börja följa bibelns uppmaning om att pröva andarna.

Istället säger de, “Du skall inte döma” eller “Ta ut bjälken ur ditt eget öga innan du tar ut flisan i din broders öga”, och vägrar lyda Jesus och Paulus uppmaningar om att vi som kristna skall vända oss emot dem som ORSAKAR splittring och som propagerar för främmande läror, villoläror, ett annat evangelium och som blandar Guds ord med människomeningar/människoläror.

Kommentarer

Postat av: Ingegerd

Publicerad 2017-05-12 16:27:07

Inte många av de samfunds/kyrkokristna kommer att bli räddade/frälsta!!

Svar: Jag håller med och det beror på att de hatar sanningen och har vänt sig till sina egna sanningar.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik