Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kristna har börjat att radera kristna bloggar

Publicerad 2017-03-24 17:46:00 i Satans synagoga,

Sajten "Kristna bloggar" har tagit bort min blogg "Laglöshetens hemlighet" och vägrar att svara på frågan varför de har gjort det. För cirka två år sedan fick jag ett (eller om det var två) mail från dem där de säger att läsare har hört av sig och tycker att min blogg är antisemitisk.

Det var inget som jag fäste någon större vikt vid utan jag lade in fler artiklar (förmodligen ännu mer antisemitiska för att använda deras eget uttryck) och allt har varit lungt fram tills helt nyligen då jag började att berätta sanningen om vad bibeln säger angående judarna via mail till kristna teologer och så kallade Israelkännare som lever i tron att alla som kallar sig judar även om de är motståndare till JESUS/GUD och kanske till och med är kriminella, är Guds utvalda folk i det nya testamentet vilket de inte är.

De påstår att det löftet som Gud gav till Abraham innefattar alla som kallar sig judar idag trots att bibeln säger något helt annat och så här:

Bibeln säger så här:

"Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn" (Rom. 9:6)

"det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande"(Rom. 9:8)

"Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham"(Gal. 3:7).

Abraham blev utvald av Gud för att han var en man som trodde på Gud och därför blev han rättfärdig genom tron. När Abraham blev utvald av Gud så existerade det inga judar.

Det judiska folket hade inte uppstått då. Ordet judar är benämningen på ättlingarna till en man som hette Juda och tillhörde hans stam. Juda stam.

Juda var en av Israels tolv söner och Israel kallades även för Jakob. Israels far (Jakobs far) hette Isak och Isaks far var Abraham. Abraham var alltså en av judarnas förfäder. De första judarna som fanns var hans sonsonssons Judas barn. Dessförinnan fanns det alltså inga judar och de första Israeliterna var ättlingar till Israel (till Jakob).

Det nya förbundet instiftade Gud (det som profeterna i det gamla testamentet hade talat om) genom att komma till jorden som människa trots att han fortfarande var Gud. Han kom hit som Jesus Kristus. Han kom hit som både Gud och människa och när han lämnade jorden så finns han ändå kvar här genom hjälparen, den Helige Ande som är en ställföreträdare för Jesus/Gud här på jorden.

Eftersom judarna inte tror på Jesus Kristus (kommen i köttet) så tror de inte heller på Gud (den Gud som vi kristna tror på) då Jesus är Gud och de tror därmed inte heller på den tredje i gudomen, den Helige Ande som är Gud/Jesus.

Enligt bibeln så tillhör de (judarna) det antikristliga lägret precis som alla andra som inte tror på att Jesus är Gud, men det är inget som de som kallar sig kristna, teologer, Israelkännare med mera, vill veta av för de stödjer och smeker den antikristliga anden medhårs så fort de får tillfälle till det och de hatar Jesus och de sant troende lika mycket som de judar som såg till så att Jesus spikades upp på korset.

Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus och kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken iI haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen" (1. Joh. 4:2-3).

När man som kristen talar om för dem (de som påstår att de är lärda) vad som står i Guds ord (bibeln) så blir de hysteriska och  börjar gapa om antisemitism, judehat, rasism med mera precis som judarna alltid har gjort och gör och som de gjorde på Jesus tid men med andra ord.

Människor får tro på vad de vill men varför envisas dessa så kallade kristna (som oftast har en massa fina titlar) med att kalla sig kristna? Det har gått så långt så att de även säger att Jesus och apostlarna var ersättningsteolger. Om någon som kallar sig kristen anser att Jesus och apostlarna var ersättningsteologer och att nya testamentet är en ersättnningsteologi så är det väl inte svårare än att avsäga sig sin kristna tro och gå över till judendomen.

Vad är problemet?

Det bevisar ju tydligt och klart att dessa inte tror på Jesus Kristus utan är fiender till Gud och Jesus och därmed fiender till alla sant troende på Jesus. Ändå försöker de få det att se ut som om de tror på Herren Jesus och de breder ut sig inom den svenska kristenheten ivrigt påhejade av gudlösa judar som de bjuder in till att predika i kyrkorna om Jesus trots att de är antikrister och inte vill kännas vid Jesus.

Om de (judarna) vill kännas vid Jesus så är det som "messianska judar", judar som har kommit till tro på Jesus men som fortfarande är gudlösa då de inte har fattat eller vill förstå att:

"Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet" (Gal. 3: 28-29).

De lever i tron att de är speciellt utvalda även om de påstår sig ha kommit till tro på Jesus och denna lögn köper auktoriteterna inom kristenheten (som alla har fina titlar). Den som talar emot blir kallad antisemit och rasist.

Men vad kommer egenligen det hemska ordet "antisemitism" ifrån? Det fanns inget sådant ord under apostlatiden eller under den förkristna tiden:

Vi låter judarna (deras vänner) själva förklara genom dessa citat.

"Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers "tusenåriga rike" varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina" (Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951)

"Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar" (Leo Wertheimer "Der Judenhass und die juden, som utkom 1918, citerad av Franz Scheidl: Israel - Traum unde Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18

"Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade" (Teodor Herzl Patai, 1960, band 1 s.84)

"Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda till sionismens undergång" (A. Ruppin. Die Juden der Gegenwart, Judischer Verlag, Köln 1911, s. 278).

"När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv. Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider" (Nahum Goldmann vid sitt inledningsanförande vid världsjudiska kongressens möte i Genève 23 juli 1958).

Så här kan man beskriva den sionistiska makten:

När en viss grupp aldrig får sina uppgifter och åsikter ifrågasatta ens med väl bestyrkta fakta, då har denna grupp - och det gäller just de judiska sionisterna - tillskansat sig den oerhörda makten att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen själv, är eller har varit inblandad - och dessutom makten att håna, begabba och nedtysta sina kritiska motståndare.

Och slutligen ett citat av Karl Marx till sionisten Baruk Levy:

"Det judiska folket som helhet kommer att bli sin egen Messias. Det kommer att uppnå världsherravälde genom upplösning av andra raser... och genom inrättandet av en värld i vilken överallt judarna ska utöva rätten till medborgarskap. I denna nya världsordning kommer Israels barn att utrusta alla ledare utan att stöta på motstånd." Karl Marx i ett brev till Baruk Levy, citerad i Review de Paris, Juni 1, 1928, s. 574.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik