Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Juluppropet fortsätter men ett pensionärsupprop eller ett upprop för Sveriges alla fattiga är inget som intresserar de goda i kyrkorna

Publicerad 2017-03-11 08:19:00 i Religion,

Juluppropet" skall fortsätta meddelar Sverige kristna råd och det ska fortsätta så länge den tillfälliga migrationslagen finns kvar.

Julupprorets tre huvudpunkter är:

1. Ge alla som beviljas asyl rätt till familjeliv.

2. Undanröj praktiska hinder för familjeåterförening.

3. Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

Om de svenska kyrkorna (dess medlemmar) hade varit Jesu efterföljare så borde punkterna istället se ut så här:

1. Ge alla som har bott och arbetat i Sverige rätt till en skälig levnadsnivå vid pension eller sjukdom.

2. Undanröj praktiska hinder så att de fattiga svenskarna kan leva ett drägligt liv som enskilda och med sina nära och kära och kämpa för att ingen fattig svensk skall bli vräkt på grund av dålig ekonomi.

3. Ge svenska barn och ungdomar rätt till trygghet och framtidstro i deras eget land och motarbeta allt som försvårar för denna grupp att känna sig trygga i hemmen, i skolan och på fritiden.

Bibeln säger att de som inte tar hand om sina närmaste i första hand är värre än otrogna:

"Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen" (1 Tim. 5:8)

Något sådant upprop kommer förstås inte att bli verklighet då kyrkorna (alla etablerade kyrkor) har anammat Sveriges kristna råds agenda, en agenda som syftar till att samarbeta med världen (politiker och makthavare) för att krossa nationerna och på så sätt kunna bilda en världsregering (en ekonomi) med en världsreligion. En världsreligion där alla religioner har blandats samman och som Antikrist (den kommande ledaren för den fallna kristenheten, all falsk religion och styrd av Satan enligt bibeln) kommer att ta kontroll över.

Sveriges kristna råd och kyrkorna bryr sig inte om vare sig invandrare, flyktingar, asylsökande, gamla, sjuka, barn och ungdom eller några andra. De har fått i uppdrag av de världsliga makthavarna (de judiska sionisterna/kulturmaxisterna vilka ligger bakom massinvandringen) att förstöra Sverige genom att skapa kaos, misär och fattigdom för alla och det gör man genom att sätta grupper mot grupper vilket leder till att alla grupper försvagas och sedan blir villiga att underställa sig kyrkornas och de världsliga makthavarnas sataniska agenda för denna värld.

Allt handlar om att skapa en värld där majoriteten av mänskligheten skall bli slavar under en liten självutnämnd elit av styrande.

Idag dräneras pensionsfonderna (fonderna som den svenska befolkningen har betalat in pengar i förskott till) i en rasande takt samtidigt som makthavarna lånar miljarder (av de falska judarnas banker) för att kunna bekosta den generösa migrationspolitiken där de så kallade ensamkommande stackars små barnen (som i de flesta fall är unga män i krigför ålder) utgör en gigantisk kostnad.

Lånen tas i befolkningens namn utan att de har gett sitt medgivande till detta och det är alltså befolkningen (det vill säga de svaga, utsatta och fattiga) som en dag kommer att få betala godhetskalaset när pengarna är slut och de goda har lyckats skapa sig en ekonomi som handlar om att de själva samt deras nära och kära, inte behöver vara särskilt beroende av det allmänna.

En human flyktingpolitik innebär för kyrkorna och Sveriges kristna råd att alla som kan ta sig till Sverige skall ges asyl och bidragsförsörjning, trots ovanstående, samtidigt som de skall ha rätt att ta hit sina familjer som även de skall kunna leva på svenska bidrag.

Att kyrkorna fullkommligt går emot allt vad världsliga lagar och den gudomliga lagen (Guds rättfärdighets principer) heter, tycks inte bekomma kyrkorna (SKR) det minsta. De är beredda att bryta mot de världsliga lagarna och att skapa laglöshet för att kunna gå världens agenda tillmötes.

Det är uppenbart att de inte älskar sin nästa som sig själv för då hade de i första hand tänkt på alla "de nästa" som idag tvingas lida på olika sätt i sitt eget land just på grund av deras översvallande godhet gentemot hela världen. Något som kommer att få ödestigra konsekvenser för alla i vårt samhälle vad det lider och för den kristna tron och läran.

Citat från tidnngen "Dagen":

Men kampanjens syfte är inte att samla namn, utan att få en förändring på lagstiftningen.

– När vi som kyrkor framför det som vi uppfattar vara en human människosyn kommer det att få politiska konsekvenser. Våra värderingar måste ta sig uttryck i konkret handling, säger Björn Cedersjö.

– Sedan leder det till krav på politiken, men där agerar vi inte partipolitiskt, utan vi för fram en kristen människosyn och det får vissa konsekvenser.

Björn Cedersjö är medveten om att kritiken att kyrkorna är för politiska troligtvis kommer att fortsätta komma, men det är något som SKR helt enkelt får leva med.

– Vår grunduppgift är inte att ta partipolitisk ställning, utan att värna människors okränkbara värde." Slut på citatet.

Att svenska fattigpensionärer och sjuka idag blir vräkta och tvingas leva på svältgränsen samt gå till soppköken för att äta, kan väl ändå inte handla om att stå upp för en kristen människosyn eller människors okränkbara värde?

Eller är det så illa att kyrkorna och dess medlemmar inte har förstått hur det ser ut i vårt samhälle? Det borde dom ha gjort med tanke på att det är till kyrkorna som människor kommer när de idag behöver hjälp med det allra nödvändigaste trots ett helt arbetsliv och en massa inbetalade skattekronor bakom sig.

I slutet av artikeln säger Björn Cedersjö:

– Jag tror att politiker vill bygga ett gott samhälle, och då måste de fråga sig: hur bygger vi ett samhälle som är människovärdigt? De kommer att landa i olika slutsatser, och kyrkans roll är inte att följa någon slags folkopinion, utan stå för en god människosyn i Kristus anda."

Kommentar: En god människosyn i Kristus anda är som tidigare nämnts först och främst att stå upp för de närmaste, den egna familjen, de närstående och sedan de fattiga och utsatta medborgarna som finns i landet.

Så upp till bevis nu alla "GODHETSSTRÄVARE" som arbetar för en människosyn i Kristus anda och dra igång ett upprop för alla de fattiga i Sverige och var lika ihärdiga, med andra ord, ge er inte förrän dessa fattigas villkor ändras drastiskt och pensionerna höjs radikalt.

Efter det kan ni öppna era hjärtan (plånböcker) för hela världen, alla världens 3.5 miljarder fattiga som vill till Sverige eller som redan är här:  

Läs hela artikeln:

http://www.dagen.se/sveriges-kristna-rad-juluppropet-fortsatter-tills-lagen-forsvinner-1.935034

Läs även dessa artiklar från verkligheten:

Fattigpensionärer

Hämtad från Ann Helena Rudbergs blogg:
Ja så brukar jag inte beteckna mig själv, men så är det. Jag har inte ens 10 800 kronor att leva av i nådens år 2013. Där går gränsen för fattigpension. Utan får ut 9 430 kronor per månad.

Detta efter att ha jobbat i 40 år i Sverige. Det är skamligt visst är det så. Men jag befinner mig i gott sällskap. Omkring 35 procent av de som är i min ålder och äldre får ut så där lite. Det gissas på hemmafruar och annat när dessa låga siffror ska förklaras.

Men så är det naturligtvis inte. Själv har jag jobbat sedan jag var 18 och gick ut gymnasiet, har hög utbildning på journalisthögskola och universitet. Har jobbat 18 år på Dagens Nyheter som journalist. Det som hände var 90-talet och Göran Persson, som tyckte att vi skulle minsann sättas åt vi som var arbetslösa och sedan blev sjuka.

Den 1 juli 2003 sänktes min sjukpenning med omkring 10 000 kronor i månaden. Det togs från mig och mina barn, som jag hade försörjningsplikt mot. Från min sambo också, från vår familj. Jag hade haft den högsta sjukpenningen, men fick nu samma sjukpenning som a-kassan istället. Alla sjuka som tidigare var arbetslösa fick det. Sjukpenningen gick inte efter senaste lön som för alla andra, utan vi skulle tryckas åt, lyftas ur sjukförsäkringssystemet och få a-kassa.

Fortsättning här:

http://annhelenarudberg1.blogspot.se/2013/06/fattigpensionarer.html

Följande artikel är från Anders Leopolds blogg:

Antalet fattigpensionärer ökar i Sverige och det bäddar för ett pensionärsupprop inför valet 2018

Jag känner vrede när jag tar del av Stockholms stadsmissions rapport till våra politiker i Riksdagen. I huvudstaden växer en ny grupp hemlösa pensionärer vars pension inte ens räcker till det mest nödvändiga.

Hur kunde det bli så här i välfärdens Sverige?

I de flosklerkryddade talen i Almedalens politiska cirkus lär inte ens ordet pensionär ha nämnts. Det var alldeles för långt till valet. Antalet pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns har nästan fördubblats sedan 2006. Bland dem finns drygt 150 000 kvinnor vars situation har blivit allt värre. Begreppet fattigpensionär är inte vackert, men en realitet i Sverige 2016. Det är en skam! För deras skull och på allvar tvinga fram ett rättvisare pensionssystem finns bara en väg att gå:

ATT, om inte pensionärernas krav på ett förändrat pensionssystem, vilket för nuvarande och blivande pensionärer bidrar till en ekonomiskt tryggad ålderdom, garanterat tillgodoses, beröva dem röster vid valet 2018 vilka i stället läggs på pensionärernas eget politiska parti, SPI Välfärden, som med stöd av folkrörelsens PRO kan få egna representanter i kommuner och riksdag där de är beredda att slåss för en förändring.

Jag vill gärna se detta som ett pensionärsuppror inför valet 2018.

Allt fler pensionärer söker sig till Stadsmissionens äldrecenter på Kungsholmen i Stockholm. Det är människor som levt ett rättfärdigt liv, men som nu har så låg pension att de inte klarar hyra, sjukvård och mat.

-Det är beklämmande. Jag har jobbat med äldre i flera år, men det här jag inte sett förut, säger Ann-Chi Svensson, äldreombud på Stadsmissionen. Marika Markovits är direktör på Stockholms Stadsmission. Hon säger:

-Under lång tid har värdet av pensionerna urholkats och det gör att vi ser allt fler pensionärer som inte har råd med hyra och mat. De hänvisas till härbärgen, men där är majoriteten missbrukare. Det är ingen plats för äldre.

Så läser jag något häpnadsväckande, så tillrättalagt att man skulle kunna tro att politikerna ligger bakom.

Den brittiska kapitalförvaltaren Natixis Global Asset Mangement (NGAM), som jämfört 43 länders förmåga att möta pensionärernas behov, rankar Sverige som det femte bästa landet i världen att pensionera sig i!

I och för sig borde väl det då säga något om hur illa ställt det är i de andra länderna.
Men följande bevisar att deras beräkningar är fullständigt snedvridna, kanske orsakade av information de fått från banker och finansinstitut som utgår från pensionärer med feta bankkonton, för sådana finns faktiskt också i Sverige, kanske i större antal än i andra länder:

För det första har vi alltså den rådande situationen i Sverige med stigande antal fattigpensionärer, och ändå en femteplacering! Då borde det givetvis vara värre i Tyskland som ligger på sjunde plats. Men icke. En god vän till mig som är tysk pensionär berättar följande:

I Tyskland betalar vi pensionärer 17 procent mindre i skatt än löntagarna. Doktorn kostar inget och inte heller medicinen. Glasen i glasögonen är gratis men bågen får vi själva betala. Man gör bedömningen att ögonen tillhör kroppen liksom tänderna, därför är även tandläkaren gratis.

Där ligger vi uppriktigt sagt i lä. I Sverige sänktes pensionerna 2014 med 2,7 procent, en tillbakagång till 2008. Under samma tid ökade lönerna med drygt 15 procent. I Sverige är det snudd på vit käpp i stället för glasögon för de sämst ställda. Kostnaderna för tandvård är en ekonomisk omöjlighet för många.

I det nuvarande pensionssystemet finns också en skriande orättvisa i förhållandet mellan mäns och kvinnors pensioner. Enligt en analys av regeringens s k Pensionsgrupp framgår det att kvinnor i genomsnitt har 30 procent mindre pension än män. Sanningen finns alltså på den nuvarande regeringens bord och borde uppfattas som en varningssignal.

Etta på NGAM:s lista ligger Norge, där jag vistas under sommaren. Landet med omkring 700 miljarder i sin oljefond, har löner som överstiger de flesta i Europa liksom priserna och pensioner vi bara kan drömma om. Norska pensionärer betalar 29 procent i skatt och som grädde på moset får de en skattefri månad i december. Om de hade betalat skatt i tolv månader hade skatten varit högre, men man har förhandlat sig fram till ett sorts tvångssparande som får julstjärnorna att glittra lite extra.

När det gäller pensionens värde har man i Norge en sorts trygghetsuppgörelse som innebär att Pensjonistförbundet och Funksjonshemmedes organisation har "löneförhandlingar" med regeringen för att få pensionen uppgraderad i takt med lönehöjningarna. Däremot har priserna stigit så högt att det blivit en "kjöpekraftsnedgang" för ålderspensionärerna de senaste två åren och där gror missnöjet.

Trots kanske världens stabilaste ekonomi brister det i det sociala nätverket, sjukvård och tandvård är, tvärt emot vad man skulle kunna tro, en tung kostnad för pensionärerna till skillnad från i flera europeiska länder, inte bara Tyskland utan t ex också Spanien (inte med på tio-i-topp-listan) där ett läkarbesök är gratis och medicinen, som för pensionärer tidigare var fri, ändå bara kostar en bråkdel av vad den gör i Sverige och Norge.

Visst är det den urspårade invandringspolitiken som urholkar landets sociala ekonomi och får pensionärerna att se rött. Den senaste uppgiften, som kommer från Bert Carlsson (viss reservation, alltså) och tidigare missnöjespolitiker och stor nöjesmiljonär, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, att kostnaderna för ensamkommande ungdomar nästa år kan komma upp till vad det svenska försvaret kostar, ofattbara 40 miljarder kronor!

Läs fortsättningen här:

https://leopoldreport.wordpress.com/2016/07/26/antalet-fattigpensionarer-okar-i-sverige-och-det-baddar-for-ett-pensionarsuppror-infor-valet-2018/

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik