Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Satans evangelium flyttar fram sina positioner

Publicerad 2017-06-28 07:11:00 i Religion,

Avfallet bland den så kallade kristenheten slår ständigt nya rekord och nu  har det gått så långt så att kristna (av de falska kristna) på fullt allvar uppmanas att bli vänner med avgudadyrkare för att gemensamt med dessa  kunna fixa världen och göra den så bra som möjligt för alla att leva i och inte minst för deras herre, Satan.

De tjänar med detta inte Gud (vilket de påstår sig göra för att kunna locka så många som möjligt med sig till helvetet) utan Guds motståndare Satan, vars evangelium handlar om att upphöja människan och inte Gud. Satan har intalat dessa satansdyrkare (dessa sina tjänare) som innehar ledarpositioner inom den svenska kristenheten (och många andra såsom präster och pastorer samt medlemmar i kyrkor och samfund) däribland ärkebiskop Antje Jackelén, att det bor något gott i varje ofrälst människa, i den ofrälsta människonaturen, trots att Guds evangelium talar om raka motsatsen. Det vill säga att det inte finns en gnutta av godhet (enligt Guds definition av godhet) i  en ofrälst människa.

Därför säger bibeln bland annat så här: 

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18.

Och så här:

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älska världen, finns inte Faderns kärlek i honom“(1. Joh.2:15)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

Samt så här:

“Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3).

 “Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig visdom har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss - vi tolkar andliga ting med Andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom och, han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar”(1. Kor. 2:12-16).

Ändå (behövs det egentligen fler bevis på att dessa arbetar för Satan och för att utbreda Antikrist rike) menar de, dessa Satansdyrkare, som uppenbarligen hatar Jesus (Guds evangelium) lika mycket som sin herre Satan, att ofrälsta och frälsta kan gå i par (i ok) och arbeta för att bygga upp världen, en värld som Gud i sitt ord har dömt till att gå under. Vad de gör är inget annat än att spotta Jesus rakt i ansiktet samtidigt som de trampar på hans ord. Detta utan att det knappt hörs några protester bland alla dem som påstår sig vara Jesu lärjungar men som ställer sig positiva till att arbeta tillsammans med den antikristliga anden som finns i varje ofrälst människa, vilket är stor skam.

de få de straff de förtjänar och må Gud väcka upp ett folk som vågar gå emot Satansdyrkarna, de avfälliga kyrkorna och samfunden (de, i princip alla dagens kyrkor och samfund, som har valt att stå på Satans sida genom sitt medlemskap i Sveriges kristna råd vilka arbetar för ekumeniken, med att slå ihop alla religioner så att en enda världskyrka med Satansdyrkan ska kunna bildas) och ta strid för de bibliska sanningarna, för Guds oförfalskade evangelium.

Kom ihåg att det är i detta livet vi alla väljer vem vi vill tjäna i nästkommande liv. Det går inte att tjäna två herrar samtidigt och den herre vi väljer att tjäna här (här och nu i detta livet) är den herre som kommer att ta emot oss den dag vi lägger näsan i vädret. Det vill säga att den som väljer att tjäna Satan och det antikristliga systemet i denna världen kan knappast förvänta sig att bli emottagen av någon annan herre än av honom. Den kan inte förvänta sig att bli emottagen av Gud ”den dagen”!!! 

Här kan ni också läsa om detta och se en video:

http://alertsweden.bloggo.nu/Make-friends-video-statement---Antje-Jackelen-talks--Video/

Fler artiklar:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/august/kyrkorna-har-duperats-av-satan.html

http://experimentlandet.blogg.se/2017/may/varldens-karlek-och-guds-karlek.html

http://experimentlandet.blogg.se/2015/august/jesus-kristus-stodjer-inte-lagloshet-och-massinvandring.html

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik