Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Låt världen fixa det som hör till världen och Gud det som hör till Gud

Publicerad 2017-06-28 13:10:00 i Religion,

Denna artikel kan ses som en fortsättning på den föregående artikeln.

Jesus kom inte till jorden för att fixa världen och för att göra världen till en bra plats för alla människor att leva i vilket dagens kyrkor och samfund på ett direkt eller indirekt sätt lär ut liksom ledarskapet för kristenheten i Sverige vilka numera öppet avslöjar att de står upp för ett falskt evangelium (ett annat evangelium, ett främmande evangelium) som syftar till att skapa FRED/frid på jorden, en falsk fred (en fred utan Gud) genom att samarbeta med alla krafter (antikristliga krafter) som påstår sig vilja uppnå fred/frid vilket sker genom ekumeniken (religionsdialoger, samarbeten och kompromisser) och med avgudadyrkare/antikrister.  

De som kan sin bibel vet att det aldrig kommer att bli någon varaktig fred/frid på denna jord som är dömd att gå under (vilket bibeln lär) tillsammans med alla ogudaktiga människor (icke frälsta), och att skapa något som kan kallas fred utan Guds medverkan är och har alltid varit omöjligt. Trots det försöker man från kristet håll (från kyrko och samfundshåll) intala alla som inte är bevandrade i Guds ord att det är möjligt.

Om bara alla goda krafter, alla religionsutövare (muslimer, judar, buddister, hinduister, new agare med flera) och ateister lägger manken till och anstränger sig (gör sitt bästa) för att det skall kunna bli fred så blir det snart fred är vad man säger. Detta är dessvärre inget som kommer från Gud. Det kommer från Satan.

” I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk till fiender” (Matt.10:34-36).

”Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium. Likväl är detta icke något annat "evangelium"; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad.

Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att "vara människor till behag"? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare. Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. Det är ju icke heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus” (Gal.1:6-12)

På detta sätt kan Satan (som inte vill att en enda människa skall vara frälst eller bli frälst) flytta fram sina positioner påhejade av kyrkor och samfund som genom att predika att alla som har blivit frälsta (kommit till tro) måste tillhöra en av Satans kyrkor/samfund som de falska kristna felaktigt kallar för Guds församling och Kristi kropp, när dessa kyrkor och samfund i själva verket bevisligen tillhör Satans kropp. De drar med det med sig många i fallet vilket Satan tycker är toppen.

Att världens rike står i opposition till Guds rike (alltid har gjort) är inget som kyrkorna och samfunden bekymrar sig för när det gäller att hjälpa världen (världens människor) och Satan att nå sitt mål som är att få makt över Gud (Jesus) genom att få makt över de sant frälsta (Guds tjänare) vilka är de enda som kan utbreda Guds rike på jorden med hjälp av den helige Ande som är Guds verkande kraft på denna jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka.

Den helige Ande vill emellertid inte kyrkorna kännas vid och därför har de inget emot att bjuda in främmande andar (icke troende, icke frälsta och icke pånyttfödda i Jesus) till sin gemenskap i hopp om att dessa kanske ”eventuellt” kan bli frälsta.

Vad som sker när kyrkor och samfund bjuder in kreti och pleti, världens människor och Satan till gemenskap, för att de vill vara snälla och inkludera allt och alla (oavsett vad de tror eller vad de gör), är inget annat än att Satans ande krockar med Guds Ande (om det fortfarande finns några frälsta kvar i kyrkor och samfund vilket jag tvivlar på) då Guds Ande inte kan samarbeta eller kompromissa med världens (Satans) ande som finns i alla ofrälsta även om dom är aldrig nog så snälla och välmenande.

Gud (Guds Ande) kan aldrig bli kompis eller samarbetspartner med den antikristliga anden (Satans ande). Världens rike är ett helt annat rike än Guds rike och när såna som kallar sig kristna bjuder in den antikristliga anden (icke troende) till gemenskap (samarbeten, religionsdialoger, kompromisser) smittas kyrkan/kyrkorna och samfunden ner av den antikristliga anden som är motståndare till Gud och som gör allt för att skapa söndring och splittring, otukt, avgudadyrkan och annat som är skändligt i Guds ögon.

De som en gång upplevde frälsningens välsignelser påläggs Satans ok istället för den befrielse som finns i Jesus och de hamnar i ett nytt slaveri (som de blev befriade från när de blev frälsta) och i ett slaveri under kyrkorna/samfunden och världen (världens människor) om de väljer att tillhöra en kyrka eller ett samfund.

Vi måste ställa upp för världen och världens människor heter det (se vad mycket elände det finns och hur synd det är om världen och alla stackars människor i världen), men det står inget i bibeln om att kristna skall arbeta för världen och för världens människor. Inte ens om det finns en förhoppning om att de en dag kan bli frälsta.

Så länge de inte är frälsta (pånyttfödda i Kristus) så tillhör de världen och de drivs av den antikristliga anden (Satans ande) som ÄR MOTSTÅNDARE TILL GUD OCH TILL ALLA SOM ÄR PÅNYTTFÖDDA I JESUS OCH SOM DRIVS AV GUDS ANDE.

De så kallade kristna som arbetar för världen drivs inte av Guds Ande utan av sitt kött (de älskar att bli uppmärksammade av världen och få vinning av världen) och av Satans ande.

Därför är det farligt för frälsta människor att ha med dessa falska kristna att göra för de är precis som sin herre (Satan) och lika manipulativa. De omskapar sig till att likna ljusets änglar men de befinner sig inte i ljuset utan i mörkret precis som sin herre men vill få andra att tro motsatsen. De vill likna rättfärdighet men står upp för orättfärdighet och omfamnar orättfärdigheten i det sociala evangelium de predikar vilket handlar om att försöka göra världen så bra som möjligt utan Gud (Guds Ande).

De är med andra ord satansdyrkare.

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/june/satans-evangelium-flyttar-fram-sina-positioner.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2017/june/praster-och-pastorer-ar-radda-for-att-den-helige-ande-skall-gora-dem-arbetslosa.html

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik