Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Är du utkallad från världen av Gud eller inkallad i världen av Satans kyrkor?

Publicerad 2017-06-03 13:34:00 i Religion,

Många av dagens kristna är totalt omedvetna om (verkar inte vilja veta) att det pågår ett andligt krig mellan Satan (hans andemakter/demoner) och Gud (Guds änglar) i den osynliga världen.

Det var inte långt efter att Jesus lämnade jorden som Satan (hans demoner) nästlade sig in bland Guds folk (de troende) och förändrade fokuset för deras uppmärksamhet (dyrkan). Från att ha fokuserat på Jesus och varandra (Guds församling) så började de intressera sig för en organisation, (byggnader), som kom att kallas kyrka/kyrkor.  

De började serva kyrkan (kyrkorna) på bekostnad av Gud och kyrkorna blev (är sedan dess) deras avgudar. Första budordet säger att du skall inga andra gudar hava jämte mig så vad Satan har lyckats med är att få många (majoriteten) av de kristna att sedan kejsar Konstnatinus av Rom konverterade till kristendomen av taktiska skäl och för att ena det romerska riket och då bestämde att det skulle börja byggas kyrkor istället för avgudatempel (som han lät upprätta innan sin konvertering), att bryta mot det första budordet.

Genom att bemöda sig mer om kyrkans (kyrkornas) behov än Guds (Guds församlings) behov och genom att åtsidosätta Guds vilja, har de flesta kristna enligt skriften blivit avgudadyrkare som tror att de genom att tjäna sina kyrkor (sina byggnader och anställda/avlönade inom dessa byggnader) tjänar Gud, Herren Jesus Kristus och varandra.

Tänk om den energi, de pengar och den tid de lägger ner för att få kyrkorna (byggnadsverken) att gå runt, istället hade lagts på att sprida Guds rike (Guds evangelium) här på jorden vilket var vad apostlarna och de första kristna ägnade sig åt till världens människors (Satans synagogas) stora förtret vilka gjorde allt för att stoppa och tysta dem.

Församlingen var en förföljd församling (det fanns bara en Guds församling då liksom det finns idag trots att det existerar en massa olika kyrkor med olika läror och doktriner vilket är ett människoverk och ytterst ett verk av Satan även det) och det hade den varit även i vår tid om inte Satan hade fått kontroll över de kristna genom att dels få in dem i de avgudatempel som kallas kyrkor och via sina tjänare (falska profeter, herdar och villolärare) splittra upp församlingen (Guds församling) i olika inriktningar.

Tilläggas skall att det fanns flera församlingar under de första århundradena men det var på grund av geografiska skäl (människor bodde på olika platser) och inte på grund av att församlingarna hade olika dopsyn, syn på nattvarden med mera vilket är fallet inom det som kallas kyrkor idag och som beror på att ”kristna” (de har kallat sig kristna) har lyckats tillförskansa sig någon form av ledarställning genom tiderna och valt att vandra sin egen väg (att tolka bibeln på sitt eget sätt) och fått människor med sig på denna väg.

Det har resulterat i att de har startat egna kyrkor (som de även kallar församlingar) med olika läror och doktriner vilket som sagt är ett verk av Satan i syfte att splittra Guds enda och sanna församling (de av Gud och inte av människor utvalda) som alla pånyttfödda i Kristus över hela världen, tillhör oavsett kön, hudfärg, bakgrund, ålder, utbildning, ställning etcetera.

Satans kupp mot dom kristna (vilken pågår än idag och som har kulminerat i denna den yttersta tiden vi lever i) har kunnat pågå under århundraden eftersom de kristna har haft (och har) mer kärlek till sina KYRKOR (avgudatempel) än vad de har och har haft kärlek till Gud och till Guds vilja.

De har släppt in den antikristliga anden till att verka bland dem via falska profeter (ulvar i fårakläder), herdar, lärare som har utgett sig för att tjäna Gud och som har uppenbarat sig likt ljusets änglar men som inte har tjänat (eller tjänar) Gud utan Satan som även han omskapar sig till att likna en ljusets ängel. '

De har med andra ord gjort som deras fader gör och som han har bett dem att göra (bygga kyrkor och splittra via olika kyrkobildningar, läror och doktriner) och på så sätt har de (med hjälp av sin herre Satan) förlett mängder av människor till att tro på att kyrkorna är från Gud och att varje troende måste bli medlem i en kyrka för att kunna följa Jesus och vara en lärjunge till Jesus.

Detta trots att det var Konstantinus av Rom och inte Jesus och apostlarna som såg till att församlingen slogs ihop med världen och staten (den världsliga makten) och att det därefter (på hans initiativ) började bygga kyrkor samt att ordet kyrka blev likvärdigt med ordet Ecclesia som betyder att vara utkallad från världen vilket definitivt inte skedde (kunde ske) när Guds församling blev en del av världen.

Istället för att de kristna skulle kallas ut från världen (vilket är Guds vilja enligt hans ord) såg man till att de kallades in till det som fick benämningen kyrka. Ordet kyrka eller några kyrkor existerade inte under de två första århundradena. Det var endast församlingen (olika församlingar och som sagt på grund av det geografiska avståndet) som existerade och det var en församling som inte stod högt i kurs hos världen (världens människor) som nämnts utan som var en förföljd, hatad och föraktad församling.

När man tänker på hur det ser ut idag (hur kyrkorna älskar världen och världen älskar kyrkorna) så går det inte att konstatera annat än att Satan och hans tjänare har lyckats manipulera och grundlura kristenheten fundamentalt genom tidens gång vilket de fortsätter med att göra i vår tid.

För att kyrkorna skulle kunna få makt över de kristna/de på Jesus troende (absolut inte över världen som de ju älskar och samarbetar med sedan Konstantinus tid vilket nämnts i detta och i tidigare blogginlägg) och inte minst bibehålla makten så såg Satan med hjälp av sina tjänare till att införa en hierarki mellan de kristna.

Påvar, biskopar, präster, pastorer och religiösa ledare tillsattes för ändamålet och allra längst ner i hierarkin finns de så kallade vanliga troende människorna vars uppgift var och är att lydigt följa kyrkorna och det kristna ledarskapet inom kyrkorna. Ve den som inte förtröstar mer på prästen eller pastorn än vad den förtröstar på Guds Helige Ande/Gud!

Detta trots att bibeln inte talar det minsta om någon hierarki mellan de troende (alla troende är av Gud ett utvalt prästerskap i det nya testamentet) utan säger att den/de som vill vara störst skall vara de minstas tjänare. Alltså med andra ord är även detta något som Satan (hans tjänare) har förvrängt då de som är minst (befinner sig längst ner i hierarkin/de vanliga kyrkomedlemmarna indoktrineras till fungera som kyrkans/kyrkornas redskap och inte till att vara Guds redskap vilket är Guds vilja) förväntas tjäna de som befinner sig högst upp i hierarkin och aldrig motsätta sig dem.

Prästen, pastorn och de teologiskt lärda har alltid rätt och de vanliga åhörarnas enda plikt är att se till så att kyrkorna med dess självutnämnda prästerskap, kan gå runt (livnära sig).  

Förresten, ser ni likheterna med hur det ser ut i världen och kan det finnas någon annan förklaring till det än att kyrkorna är från världen och inte från Gud?

Överst regeringarna (i Sverige riksdagen) och sedan följer kommuner och myndigheter med alla beslutsfattare inom olika områden och längst ner den ”vanliga” människan som får äran att rösta på en viss falang, grupp inom överheten vart fjärde år.

För att inte de kristna skall få för sig att sätta sig upp mot den hierarkiska ordningen genom att välja att förlita sig på Gud/Herren Jesus och på Guds Helige Ande, det vill säga följa Guds vilja och inte världens vilja så såg man från kyrkans håll tidigt till (se parallellen när det gäller världen och utbildningssystemet/dess indoktrinering) att införa präst och pastorsutbildningar, teologiska seminarier, skolor där kristna får lära sig att predika,,,predika rätt,, och politiskt (världsligt) korrekt, ledarskapsträning med mera.

Allt i syfte att få dem till att anamma de läror och doktriner som de är tvungna att anamma för att kunna medverka till att upprätthålla kyrkans (kyrkornas) existens (hierarki) och samtidigt de ogudaktigas, det antikristliga världsliga systemets existens (hierarki) som kommer att leda fram till att Antikrist sätts på tronen.

Att kalla kyrkorna för Satans kyrkor är ingen överdrift snarare en underdrift då de som befolkar/har befolkat kyrkorna (dess ledarskap) har förvanskat och förvrängt Guds evangelium (fortsätter med det i vår tid) så till den grad att sanning har blivit lögn och lögn har blivit sanning. Allt beroende på att de har (har haft) kärlek (förtröstan) till världen och lögnen istället för kärlek till Gud (Guds ord) och Herren Jesus som är vägen, sanningen och livet.

Gud har dock allt under kontroll och inget sker här på jorden utan att Gud tillåter det ske (inberäknat avfallet bland kristenheten) men Guds vilja är inte att de som han har utvalt (hans barn) skall vara/bli en del av Satans kropp genom att strida på fel sida. För Satan och för lögnen.

Han vill att hans barn skall vara en del av hans kropp/Kristi kropp och strida med andliga vapen mot Guds fiender (ogudaktigheten, synden), samt avslöja Satan och hans tjänares lögner och lägga fram dem i ljuset så att mänskligheten (inte minst de kristna som har fallit offer för kyrkorna och deras lögner) skall få en ärlig chans att välja vem de vill söka (tjäna) och vilken sida de vill välja att stå på medans tid är och innan det är försent att välja.

För den dagen när det är försent att välja är snart här.

Detta kan tyvärr inte de som kallar sig kristna inom kyrkorna medverka till eftersom Satan skapade kyrkorna (dess hierarki och vad som finns inom dessa inklusive splittringen av församlingen) som de har valt att älska, stödja och försvara. De har med det redan valt sida.

Det går inte att älska, stödja och försvara Gud (kämpa på Guds sida i det osynliga och synliga kriget) samtidigt som man älskar, stödjer och försvarar Satan och kämpar för honom. Det går inte att stå med ett ben på Satans territorium och med det andra benet på Guds territorium. Gud kräver att hans barn (de som vill vara hans barn) väljer sida i kriget.

De som väljer att stå på Satans och på lögnens sida är inte Guds barn (de tillhör inte Kristi kropp) utan Satans barn och de tillhör Satans kropp även om de så fort tillfälle ges omskapar sig till att likna ljusets änglar. Jesus och apostlarna uppmanar oss gång på gång i bibeln att vi skall vara på vår vakt (vaka, vara vakna) och använda oss av Guds nådegåvor och då inte minst av den gåva som handlar om att skilja mellan andar. Kanske beroende på att det främst är ett andligt krig vi har att utkämpa här på jorden och som ingen kristen kan få grepp om genom att använda sig av sina medfödda sinnliga förmågor.

Att vara ledd av Guds Ande är därför A och O om kristna skall kunna slå ner Satans fästen och vinna själar för Gud (för Guds rike) här på jorden. Detta vet Satan och hans tjänare mycket väl om och därför är det så viktigt för dem att kuva Guds folk (Guds sanna församling) genom att underhålla och fortsätta att bygga upp ett religiöst system/religion med allt vad det innebär av cermonier/prål och där kyrkorna har fullständig kontroll över dem som tillåts att predika och över vad de får predika (en hierarki av alla möjliga och omöjliga ledare som är lojala mot världen och står på världens sida i kriget) och få dem in i kyrkorna där Guds Ande har blivit portförbjuden och där det är världens ande som styr och regerar, det vill säga den antikristliga anden som de kristna, enligt vad bibeln lär, inte skall befatta sig med.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik