Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jesus bröder och... systrar

Publicerad 2017-07-17 20:20:00 i Satans synagoga,

När Jesus talar om att skilja fåren från getterna så kan det inte handla om att han kommer att skilja ut fåren från getterna i GUDS FÖRSAMLING med tanke på vad bibeln säger (se nedan).

Den säger att han skall samla alla FOLK/MÄNNISKOR och skilja dem från varandra. Jag tror inte att det finns några GETTER i Guds sanna församling här på jorden som består av alla frälsta och pånyttfödda i Jesus. Då skulle Jesus/Gud prata emot sig själv. De har redan blivit utskiljda/avskiljda från världen för annars hade de inte varit frälsta/pånyttfödda i Jesus.

Frälsta och pånyttfödda kristna kan inte tillhöra kategorin getter (de lyssnar till Jesus/Herden och följer honom) men sedan finns det förstås många getter inom de falska kyrkorna vilka vi har varnat för här på bloggen. Det vill säga folk som inte är frälsta och pånyttfödda men som gärna säger att de är det (trots att de följer en annan herre) och får andra att tro på det.

Och sedan, vilket det tog ett tag för mig att fatta, eftersom kyrkokristna alltid har talat om att man måste vara barmhärtig mot allt och alla, föda dem, klä dem, besöka dem när de är sjuka, göra allt för alla (för varenda människa oavsett vad de tror och gör) och så vidare, vilket är helt fel. Jesus talar om ”de minsta BRÖDERNA”(se nedan).

Alltså om dem som tror på honom. De som inte tror på honom (kreti och pleti bland världens människor), är inte Jesus bröder (systrar) och om de inte är Jesus bröder (systrar) så kan de inte heller vara våra bröder och systrar.

Att vara barmhärtig mot en icke troende (oavsett om den är kriminell eller som folk i allmänhet)som är på väg att dö av svält, som har blivit nedslagen och misshandlad och ligger utslagen i något dike eller som saknar skor mitt i smällkalla vintern eller att hjälpa den om den har blivit rånad, är inte samma sak som att kristna har en skyldighet att ta hand om varenda främling på livstid och att sörja för dem på alla sätt, vilket de falska kristna brukar använda som argument i invandringsdebatten. De som inte håller med om att Jesus bröder och systrar är varenda levande människa på jorden, är enligt dem rasister och främlingshatare.

Liknelsen om den barmhärtiga samariten (barmhärtigheten mot främlingen/främlingar) talar om att samariten stod för kostnaderna för den misshandlade (för främlingen) fram tills att denne kunde klara sig själv.

Han sa inte till värdshusvärden att fixa så att han kan bo på värdshuset resten av livet ”gratis” och att han skulle betala alla kostnader på livstid för denne och att den misshandlade efter tillfrisknandet även kunde ta dit sina nära och kära som även de skulle kunna bo där med gratis kost och logi (samt annat vad människor kan tänkas behöva) på livstid.

 Matt. 25:

31.  Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar

      med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

 32.  Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja:

 33.  Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på

      den vänstra.

 34.  Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra

      sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning

      det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

 35.  Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig,

      och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig

      härbärge,

 36.  naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag

      var i fängelse, och I kommen till mig.'

 37.  Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: 'Herre, när sågo

      vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att

      dricka?

 38.  Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken

      och klädde dig?

 39.  Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?'

 40.  Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger

      jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta

      bröder, det haven I gjort mot mig.!

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik