Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jesus var ingen bidragsflykting

Publicerad 2017-01-25 10:08:00 i Religion,

Det verkar inte finnas någon hejd på vad så kallade kristna i Sverige kan hitta på när det gäller att förvränga Guds evangelium i syfte att få ligga bra till hos makthavare och hos de judiska sionisterna (satanisterna, kabbalisterna, Talmudtroende) som styr Sverige och resten av världen, fullkommligt skiter i hela mänskligheten, och använder människor som vapen mot varandra och för sin egen agendas uppfyllande.

Man är till och med beredd att gå så långt som att påstå att Jesus var en flykting enligt dagens definition av flykting vilket innebär att alla som påstår att de är flyktingar (trots att många av dem pendlar fram och tillbaka mellan hemlandet och Sverige när de har fått uppehållstillstånd och bidrag) har rätt att vara här och få bostäder (förtur till bostäder som samhället betalar), alla möjliga bidrag och allt gratis på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

Och man tar sig friheten att lägga sina egna och de antikristliga företrädarnas ord i Guds mun genom att hänvisa till diverse bibelcitat som dessa:

Matteus 2:13

När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." 14 Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten. 15 Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Ut ur Egypten kallade jag min son.

Matteus 25:40

Då skall konungen (Jesus) svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Kommentar: I detta bibelcitat talar Jesus om de minsta bröderna, alltså de troende på Jesus och inte om vem/vilka som helst. Icke troende är inte de kristnas bröder eller systrar enligt skriften och kristna har ingen skyldighet gentemot dessa annat än att visa barmhärtighet om de till exempel är på genomresa och hamnar i svårigheter/nöd.

Se berättelsen om den barmhärtiga samariten som vi har skrivit om på bloggen tidigare.

Den barmhärtiga samariten sa inte till värdshusvärden att sörj för den misshandlade främlingen (flyktingen om man hellre vill kalla den det) resten av livet och låt den få stanna på värdshuset och ha det gott (leva lyxliv) även sedan den har tillfrisknat (kan återvända hem) och kan klara sig själv. Jag betalar!

Inte heller sa den barmhärtiga samariten till värdshusvärlden att om den misshandlade känner sig ensam och vill att familjen och släkten flyttar in på värdshuset så betalar jag även för dessa (resten av deras liv).

3 Mosebok 19:34

Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är HERREN, er Gud.

2 Mosebok 22:21

En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.

Det talas om att vara barmhärtig mot "främlingen" och inte mot mängder av främlingar som tillhör diverse folkgrupper med olika religioner, kulturer, traditioner vilka har olika seder och bruk och som har tagit sig till Sverige, inte för att de befinner sig i akut nöd (det finns många närliggande länder som delar de till Sverige hitrestas språk, religioner, kulturer och seder och bruk med mera som de kan söka skydd i så länge eventuella konflikter pågår) utan för att tala klarspråk, för att ockupera landet.

Vad som pågår idag och som kristna blundar för är en ockupation av främlingar som tids nog när de inte längre kan kallas främlingar (känner sig som främlingar), kommer att börja ställa krav. Hiskeliga krav. Det och den otacksamhet som många så kallade flyktingar har visat och visar har vi redan sett massvis av bevis på.

Så vad det handlar om är inte om några (ett fåtal) ensamma stackare som har lyckats förvilla sig ända till Sverige (av alla länder på kartan) utan om stora grupper, klaner som kommer hit för att breda ut sig på det svenska folkets (de kristna och kristedomens) bekostnad.

Det är en organiserad folkvandring av sällan skådade mått som pågår framför våra ögon och långt ifrån alla som tar sig hit har goda avsikter. Om bara kanske tio till femton år så kommer vi svenskar att vara främlingar i vårt eget land (vi kommer att vara en minoritetsgrupp) och om ingen barmhärtighet riktas mot oss idag (majoriteten av främlingarna ljuger och bluffar hur som helst för att få stanna i Sverige och bli förörjda av oss) så är frågan hur mycket barmhärtighet som kommer att visas oss den dag vi är i minoritet.

Vem kommer då att ta vårt parti och bli talesmän/taleskvinnor för oss, ursprungsbefolkningen? Kanske kyrkorna som befolkas av godhetsnarkomaner? Nej, det är knappast troligt att de när så har skett ens har rätt att öppna truten.

Nu skall vi inte misstänkliggöra alla främlingar och flyktingar för "främlingen" existerar (och den/de skall vi vara barmhärtiga mot) men som sagt, att vara barmhärtig mot stora folkgrupper och klaner som kommer hit i syfte att snylta och suga ut landet och dess befolkning samt att sprida sin avgudadyrkan inklusive sina seder och bruk som strider helt emot Gud och Guds vilja samt världsliga lagar, säger inte bibeln att vi skall vara barmhärtiga mot.

Vi skall bekämpa orättfärdigheten och inte nära och upplyfta den vilket kyrkor och samfund i sin naivitet ägnar sig åt. Allt för att få vara och känna sig goda. När man påstår att Jesus var en flykting (likt dagens flyktingar/ bidragsflyktingar) och menar att därför har alla som kallar sig flyktingar (även om de inte ens flyr från krisgshärdar) rätt att få stanna i Sverige och att bli försörjda på livstid, så är det häpnadsväckande.

Det är inget krig i Afghanistan, Iran, Somalia etcetera för närvarande (även om det kanske är oroligheter vilket det är i många länder) och som många av de asylsökande är på "flykt" ifrån (inte minst de ensamkommande vuxna männen som kallas barn i media och av myndigheter och kyrkor). Ändå kallar man dem flyktingar när de tar sig hit för att få ett bättre materiellt liv än vad deras hemländer kan erbjuda.

Läs mer om de här två pajasarna (de kallar sig kristna) Michael Grenholm och Stefan Swärd vilka har gett ut en bok med titeln "Jesus var också flykting" och som sprider lögnpropaganda inom kristna kretsar (i syfte att förleda de kristna) och som tillåts att föreläsa för blivande pastorer (förkunnare).

https://helapingsten.com/2016/02/18/jesus-var-ocksa-flykting-forelasning-pa-alt/

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik