Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Väckelserörelser inom ockultismen med fokus på AA/NA

Publicerad 2017-02-17 13:55:00 i Satans synagoga,

Denna artikel skriver jag inte i syfte att uppröra någon utan för att varna kristna och i synnerhet nyfrälsta och sökare (människor som söker Jesus) för att beblanda sig med mörkrets makter, det som kallas nyandlighet (New age) vilket har blivit något fullt accepterat inom kyrkor och samfund där man tar alla tillfällen i akt att upphöja människan, men vars rötter har sitt ursprung inom ockultismen.
 
Utmärkande för ockultismen är att människan och INTE Gud står i centrum. Alla läror som sätter människan i fokus och som blandar bibliska sanningar med människomeningar är enligt bibeln antikristliga läror (främmande läror, ett annat evangelium, onda andars läror) även om vissa rörelser såsom till exempel anonyma alkoholister och anonyma narkomaner, som jag kommer att koncentrera mig på i denna artikel, använder sig av ordet Gud som kan vara vad som helst och vem som helst (även AA/NA gruppen eller någon människa) för de ofrälsta medlemmarna inom dessa gemenskaper.
 
Allas personliga gudar, ja faktum är att det kan kan finnas lika många gudar som det finns deltagare under ett möte, är lika mycket värda.
 
Det är med andra ord inte bara alla människors lika värde som gäller utan också alla gudars lika värde!
 
AA/NA tillhör kategorin falska religioner och det mest tragiska är inte att det existerar falska religioner för det har det alltid gjort och kommer alltid att göra (ingen kan tvinga en annan människa att tro på det den tror på själv eller att inte tro på något) utan att människor som påstår sig vara kristna och pånyttfödda i Kristus omhuldar, uppmuntrar och stödjer denna falska religion liksom de gärna uppmuntrar och stödjer andra falska religioner (villoläror) med motiveringen att det inom alla religioner och läror finns något gott och att alla religionsutövare i grunden tror på samma Gud.
 
Sedan tillägger de att Jesus "umgicks" med syndare (med icke troende) vilket är en halvsanning som syftar till att försvara det pågående avfallet från den sanna kristna läran (tron) och alla de villoläror (influenser från New age) som idag poppar upp likt svampar ur jorden.
 
Jesus VAR bland syndare. och han (liksom apostlarna) var bland syndare för att de såg att det bland dessa fanns människor som var öppna för evangeliet och som de hoppades på att kunna omvända. Alltså, Jesus och apostlarna var bland syndare endast för att de hoppades på att kunna omvända dem. Inte för att syndarna bjöd dem på god mat och dryck, för att de var trevliga (många var säkert både trevliga och snälla), för att få en chans att lyssna på historier om deras gudar (avgudar, och hur mycket gott dessa hade gjort för dem) och så vidare eller för att ingå i samarbeten och kompromisser med dem "för världens och mänsklighetens bästa" vilket de avfälliga kyrkorna gör idag i solidaritetens och humanismens namn.
 
Dessa kyrkor och samfund ser inte och vill inte se att allt kompromissande (alla samarbeten) med världen (en värld bestående av människor som drivs av Antikrists ande då världens människor inte är födda på nyttt utan tillhör världen), har lett till att Satan har fått makten över kyrkorna och större delen av kristenheten i Sverige.
 
Genom att samla naiva och lättlurade "kristna" i kyrkorna, "kristna" som inte själva läser bibeln (som inte har kärlek till sanningen) utan som lyssnar på vad deras lögnpredikanter (präster) och representanter för deras avfälliga kyrkor och samfund säger åt dem, så vinner Satan de kristna (en efter en) för sitt rike vilket kommer att resultera i att det antikristliga systemet (världens system som står i opposition till Gud och Guds system/ rättfärdighetsprinciper) når sin fulländning och att Antikrist (Guds motståndare) sätts på tronen.
 
Det är inget vi kristna eller någon annan kan göra något åt. Vad som står i Uppenbarelseboken kommer att ske. Vad vi kan göra och vad en del av oss redan gör på våra bloggar (trots att vi får utstå spott och spe från så kallade medkristna) är att varna för kyrkorna och samfunden som har gått i ok med påveskökan genom sitt medlemsskap i Sveriges kristna råd som står under kyrkornas världsråd som i sin tur står under påveskökan som har makten över all falsk religion och som har samlat på sig så mycket synder under historiens gång så att dessa synder räcker ända upp till himmelen.
 
Vi varnar inte för att väcka anstöt utan för att människor som vill följa Jesus skall få en chans att vända om medan tid är så att de inte går evigt förlorade och får del av skökans plågor. De plågor som Uppenbarelseboken talar om och sedan en plats i helvetet.
 
New age (den ockultism som rymms inom detta begrepp) med dess olika ansikten och förgreningar överallt i form av olika villoläror (onda andars läror) samt mystik, magi, svartkonst, har sitt ursprung i den katolska skökan som när kristendomen blev en statsreligion under 300 talet i Rom, blev kidnappad av ockultister (förfäder till de judar som korsfäste Jesus) som Ignatius av Loyola vilken liksom så många andra falska judar, konverterade till kristendomen men bibehöll sin judiska tro, tron på Talmud (de äldstes stadgar som Jesus starkt kritiserade) och den sataniska ockulta Kabbalan som förespråkar svartkonst och ett öppet stöd för Satan. Se länkar i slutet av inlägget.
 
Bibeln deklarerar tydligt att det bara finns en väg till Gud (till Fadern och till det eviga livet) och det är genom Herren Jesus Kristus som säger "Jag är vägen, sanningen och livet" men de falska kristna menar att det finns många olika vägar. Kanske rent av en väg för varje människa precis som det kan finnas en gud för varje människa som deltar i AA/NA,s självförgudningsprogram (tolvstegsprogrammet) vilket syftar till att "karaktärsdana" medlemmarna så till den grad att de överger sin fria vilja (alla mänskliga känslor och tankar).
 
Vad de kristna (de som kallar sig kristna) inom AA/NA gör (antagligen utan att vara medvetna om det), är att de lägger denna sin vilja i händerna på krafter och makter som står emot Gud. Detta genom att prisa och upphöja den fallna människonaturen (som Jesus ber alla troende att korsfästa för att kunna födas på nytt, bli nya skapelser) genom att lära ut att människan kan bli bra och exemplarisk efter att ha genomgått olika steg i ett program skapat av människor. Hon kan bli Kristuslik genom egna ansträngningar och genom att göra goda gärningar.
 
Någon ånger och omvändelse från synden liksom den nya födelsen som innebär att Jesus tar boning i människan och gör det goda verk som människan inte kan göra av egen kraft och egna anstägningar, är inget som de falska människocentrerade och Gudsföraktande lärorna (frimureriet är ett annat exempel) där man använder sig av namnet Gud, fäster någon vikt vid.
 
AA/NA,s lära (som lockar till sig sårbara människor med olika sorters missbruk i bagaget) är inget annat än en invigning i New age (ockultism) även om det skenbart kan resultera i mycket djupgående possitiva förändringar hos enskilda människor när de börjar gå på möten och erbjuds social samvaro.
 
Nyandligheten inom AA/NA kan rädda människor från gatorna, från mentalsjukhusen och från fängelserna då före detta drogmissbrukare (numera finns även grupper för matmissbrukare, sexmissbrukare, sockermissbrukare med mera) och förhärdade kriminella kommer med i en gemenskap och slipper känna sig ensamma samt får hjälp (verktyg) att arbeta med sig själva och sina svagheter (tillkortakommanden) förutom att de lär sig att bli inriktade på andlighet.
 
Om människor lyckas bli fria från sina olika missbruk under en tid eller för tid och evighet (vilket statistiken säger att det är få som blir), så tolkas det av de "kristna" (de som kallar sig kristna) inom rörelsen som att rörelsen kommer från Gud och är välsignad av Gud.
 
Om medlemmarna efter en tid i rörelsen väljer att använda sig av namnet gud mer och mer (när de ger sina vittnesbörd om sina forna liv i missbruk), så tolkas det av dem, som påstår att de är kristna, har varit kristna länge och kanske även har varit medlemmar i kyrkor och samfund länge, som att medlemmarna har kommit till sann tro på Gud/Jesus trots att det program man följer (tolvstegsprogrammet) grundar sig på en hednisk förfalskning av sann frälsning och, som antytts, inte medför någon överbevisning om synd eller någon fruktan för helvetet samt ånger och att man griper tagi Kristi kors som en sann pånyttfödelse innebär.
 
Ingen människa kan komma till sann tro genom läror (hur mycket namnet Gud än används inom dessa läror) som fokuserar på människans förträfflighet i sin mänskliga/köttsliga och opånyttfödda natur och som prisar goda gärningar som görs i denna natur (goda gärningar kan inte göras annat än i köttet så länge människan inte är född på nytt) samt människans egna ansträngningar för att bli Jesuslik och som bortser från allt vad ånger, synd, syndabekännelse, pånyttfödelse och Kristi kors heter.
 
Denna video berättar mer om AA/NA och dess ockulta/sataniska ursprung samt varför kristna inte skall beblanda sig med "onda andars" läror.
 
 
Här är några länkar som handlar om hur "Satans synagoga" har lyckats tillförskansa sig både den ekonomiska och den religiösa makten i världen med hjälp av sin herre Satan, avgudadyrkare och alla naiva (falska) kristna: 
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html
 
http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/man-erovrar-inte-en-fastning-genom-att-halla-tal.html
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/december/paven-har-instruerats-att-uppfora-sig-som-en-hycklare.html
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik