Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Alpha kurs på krogen

Publicerad 2017-02-12 05:51:00 i Religion,

Hur kommer man på idén att ha alphakursen på krogen?

– Det är inte så dramatiskt, det var min kollega Dan Oscarsson från New Life Church, som föreslog att vi skulle spela på bortaplan, säger Lasse Bjervås, pastor i Pingstkyrkan i Hässleholm.

Det finns en bekvämlighetssida av saken också. Enligt Alphakonceptet ska det serveras mat under kvällen, och det har varit svårt att fixa i de olika församlingarnas samlingslokaler. Alphakursen är ett samarbete på orten mellan New Life Church, Pingstkyrkan och Missionskyrkan med Dan-Inge Olsson som representant för den sistnämnda kyrkan. Alla tre är med på kursen så mycket som de kan.

– Vi var 30 första gången, 16 andra, men det berodde nog på det dåliga vädret. Vi hoppas landa på 2025 deltagare, säger Lasse Bjervås.

Är det någon skillnad på att ha kursen i kyrkan jämfört med kyrkan?

– Vi har bara haft kursen där två gånger, så det är för tidigt att säga. Men det är alltid bra att byta miljöer. Jag tror vi är där för att stanna, det är bra att ta sig ut någon annanstans än kyrkan.

Ni hyr inte hela stället förstår jag finns det inte störningsmoment i lokalen när ni är där?

– Vi stöter på alla möjliga människor som undrar vad vi håller på med, det gör man inte i kyrkan. Senaste gången var det någon kött- och vinprovning. Så vi skojade lite med ägaren att de kunde väl skicka upp dem sedan när är lite lagom ... Så kontakten med personalen är skön och informell.

Fotnot:

Alphakursen är en introduktionskurs i kristen tro. Den kommer ursprungligen från den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London under det tidiga 1980-talet, men finns nu över hela världen och i alla större kristna samfund. Kursupplägget och kursmaterialet är i princip detsamma var man än håller kursen.

Läs mer här:

http://www.dagen.se/familj/i-hassleholm-haller-kyrkorna-alpha-kurs-i-restaurangmiljo-1.923130?cx_navSource=FrontPageArticle&cx_tag=recency&cx_artPos=0#cxrecs_s

Kommentar:

Alpha kursen är ingen introduktionskurs i kristen tro utan en introduktionskurs i New Age. Följande artikel är hämtad från hemsidan "Kärlek till sanningen" och den beskriver vilka sataniska krafter som ligger bakom Alpha kursen.

Krafterna bakom Alpha-kursen

Den mäktiga anden

Detta är svårt för alla inblandade. Det är svårt för oss att skriva om det följande ämnet, men det kommer att vara speciellt svårt för vissa människor att acceptera det. Vissa kommer att behöva bibehålla ett mycket öppet sinne när de läser denna artikel, men vi tror att de kommer att få stor belöning om de gör det eftersom detta förmodligen är det mest avgörande verk vi någonsin har skrivit.

Vi ber att ni som läser ska ge er i kast med våra argument på ett moget sätt och noggrant ska ta alla våra uppgifter under övervägande, innan ni kommer fram till några slutsatser. Om ni är övertygade om att våra uppfattningar är felaktiga, då behöver ni uppenbarligen läsa hela artikeln för att utförligt tillrättavisa oss.

Det andliga ursprunget till den nutida Alpha-kursen kan på ett överväldigande sätt påvisas vara från "Vineyard"-rörelsen. (1) Det hävdas ofta att Vineyards rötter i sin tur bestämt sträcker sig från personer som Carl Jung, Teilhard de Chardin och E.W. Kenyon d.v.s. i New Age-rörelsen. (2) Om detta är sant kan vi rimligtvis förvänta oss att samma manifestationer ska visa sig i Alpha, som förekommer när man blir invigd i New Age.

Sker detta? Läsarna kan själva avgöra, eftersom följande förteckning är tagen, nästan ordagrant , (3) från El Collies Kundalini Signs and Symptoms (4) (Tecken och symtom på kundalini) ett New Age-dokument som identifierar de olika manifestationerna som sker när man blir invigd i New Age kundalini. I noterna i slutet lämnar vi källhänvisningar förvar och en av de följande fysiska eller mentala upplevelserna som inträffar inom Alpha. Och inte bara det, utan varje not i slutet inkluderar två sådana hänvisningar och alla uppgifterna härrör från Holy Trinity Bromptons (HTP) egna skrifter.

Vår bok, Alpha the Unofficial Guide: Overview , lämnar faktiska citat. Den finns att få från SMP och på andra håll. (5)

(Collie: ) "Kundalinis uppkomst kan dramatiskt påverka kroppen … Den kan förorsaka:

– Energitillströmning (6) eller känslor av elektricitet (7)
Förnimmelser av darrningar (8)
Onaturlig hetta eller kyla (9)
Ofrivilliga kroppsrörelser: hoppande, skakningar, (10) att man känner en kraft (11) särskilt en kraft som stöter till (12) eller förflyttar ens kropp (13)
Känslolöshet eller smärta (14) i lederna (speciellt i vänstra sidans leder) (15)
Snabba humörförändringar (16), omotiverade eller överdrivna händelser med sorg, fruktan, raseri, depression (17)
"Susande" förnimmelser i huvudet (18)
Spontana artikuleringar, inkl. skratt (19) och gråt (20) som ofrivilliga och okontrollerade hickningar
Mystiska upplevelser, (21) trancer eller utomkroppsliga upplevelser (22), liksom slängar av egen storvulenhet (21)
Underlig energi (t. ex. vitt ljus), i huvudet (24)
Själslig extas eller lycksalighet (25)
Kontakt med andliga vägledare genom inre röster, (26) drömmar eller syner (från andliga vägledare)" (27).

"Men säkert", kommer vissa att svara, "är detta bara ockulta förfalskningar av äkta manifestationer av den helige Ande?" Det finns en sanning i detta, men inte på det sätt de flesta människor inser. Den helige Ande ger oss andligt ljus (d.v.s. biblisk visdom), medan fienden framkallar ett fysiskt ljus i huvudet.

Gud ger oss glädje i vår ande (genom att vi vet att vi är frälsta från helvetet), medan fienden endast får människor att skratta fysiskt och av ingen orsak. Gud kommer med kraft i vår ande (d.v.s. han gör det möjligt för oss att stå fasta i tron), medan fiendens "kraft" får människor att fysiskt göra saker (t.ex. att hoppa okontrollerbart) eller känna elektriska stötar etc. i sina (fysiska) kroppar. Och vi kan fortsätta på detta sätt. (28)

Guds Ande bor i, och vittnar med, vår ande , inte vår själ eller kropp (Rom. 8:16; Apg 18:5; Joh. 13:21) därför kan inte de ovanstående vilseledande, fysiologiska förnimmelserna representera den helige Ande.

Alphas Nicky Gumbel kallar sin "helige Ande" en "behärskande Ande", (29) och säger "vi borde bli fullständigt överväldigade av "denna Ande", (30) men den sanna helige Andes frukt innebär själv -behärskning (Gal. 5:22-23). Avsaknad av kroppslig behärskningsförmåga är i bibeln genomgående förknippat med demoner och dom t.ex. djurläten (Jes. 5:25-30; Ps. 59:1-15); förbränning (Jer. 21:10; Jes. 47:1, 14); skakningar (Apg. 8:7; Ps. 69:23-24); uppenbart berusat tillstånd (Jes. 29:9-10; Jer. 48:26) och så vidare. Däremot befanns den som blev befriad, efter att Legion blev utdriven, "sittande (snarare än hoppande! ) vid Jesu fötter, klädd och vid sinna sinnen" (Luk. 8:30; se också 2 Tim. 1:7).

Om läsarna förväntade sig hänvisningar till beteenden som att skälla eller att grymta i kundalini-förteckningen ovan, finns dessa underförstått inkluderade under El Collies rubrik "spontana artikuleringar" och kan förvisso inträffa på Alpha, (31) men fienden är mycket listig och vill tydligen bara frammana så pass häftiga manifestationer, som en speciell grupp är beredd att tolerera. Likväl, oavsett hur "milda" de extatiska manifestationerna än framstår, är det samma fiende som gör samma sorts skada.

Just därför att New Age-rörelsen har fört många icke-troende in i övernaturliga upplevelser, får vi inte ge efter för frestelsen som denna Alpha-ledare gjorde: "Vi insåg att vi behövde erbjuda något … speciellt i en postmodern värld där de (deltagarna) kan få någon andlig upplevelse". (32) Den "andliga upplevelse" som icke-troende deltagare behöver är en Ande-inspirerad överbevisning om deras syndiga natur och en känsla av Guds vrede (båda är skrämmande obefintliga i Alpha), inte mer av New Age.

Här finns en avgörande ledtråd till Alphas framgång: ovanstående manifestationer framkallas ofta hos människor som fortfarande är icke-kristna . Som en följd av detta tror kursledarna att mottagarna nu är frälsta (om inte döpta i den helige Ande) och säger det till dem. Alpha låter också deltagarna förstå att de kan få mer av dessa drogliknande upplevelser, om de går med i gemenskapen som leder deras kurs.

Alltså är deras längtan att delta i en gemenskap efter att de avslutat Alpha, ofta av denna ytliga och osunda orsak men tas ofta som ytterligare ett bevis på frälsning. Enligt bibeln ödmjukar den sanna helige Ande oss och leder oss till att förhärliga Gud (Joh. 16:7-14), men detta är helt enkelt inte regeln inom Alpha:

"Jag visste nu att jag betydde något för Gud … Nicky (Gumbel ) inbjöd oss alla till att läsa en bön … Det var en om att välkomna Jesus in i våra liv (snarare än att överlämna våra liv till honom? -DP ) … När jag läste bönen fick jag känslan av ett eldhjul som träffade mig i bröstet och sedan fullständigt vräkte ner mina armar och ben men vid slutet av kursen inbjöd jag Mark till Alpha-kursen" (33).

Verklig förändring

Det som följer är Alphas trumfkort. Trots dess användning av formler och världsliga metoder i stället för Andeledd förkunnelse (det senare är Guds krav varje gång vi för fram evangeliet), trots HTP:s chockerande förbindelser (med t.ex. Paul Cain, Rodney Howard-Browne och Robert Schuller), trots Alphas många doktrinära villfarelser och trots de uppenbart obibliska manifestationerna som frammanas, välkomnas Alpha i samfund världen över, därför att den förändrar människor på till synes goda och avgörande sätt . Logiken hos en lättlurad kyrka idag säger att detta MÅSTE innebära att Alpha är välsignad av Gud och godtas av honom.

Det finns emellertid ett fruktansvärt fel i detta argument för invigning i New Age är en medveten, satanisk förfalskning av att bli född på nytt på ett äkta sätt. Förändringarna som man ser i Alpha är, medan de aldrig betygar något som ens kommer nära ett uppvisande de tecken som är bevis på en sann omvändelse,identiska med dem i kundalini-väckelsen . Följande förteckning är tagen direkt från resten av New Age-dokumentet som vi citerade tidigare, men därför att Alpha har "kristna" förtecken, verkar församlingen idag oförmögen att tillskriva fienden de följande odiskutabelt djupa och "andliga" förändringarna:

"Kundalinis uppkomst öppnar dörrarna till all sorts mystiska, paranormala och magiska perspektiv. Den leder ofta till:

– Stunder av enorm glädje, kärlek, frid och medkänsla.
Själsliga upplevelser; utomsinnlig varseblivning; minnen från tidigare liv; helande krafter.
Förhöjd kreativitet; nytt intresse för självkänsla och andlig kommunikation.
Intensifierad förståelse och känslighet; insikt i ens eget väsen; djupare förståelse för andliga ting; intensiv medvetenhet om ens omgivning (inklusive "vibbar" från andra).
upplevelser av insikt; direkt kännedom om en mer vidsträckt verklighet; transcendent medvetenhet."

Med andra ord kan invigning i New Age resultera i djupgående förändringar. Den kan "rädda" människor från gatorna och från mentalsjukhus; den kan medföra att förhärdade kriminella "kommer rätt"; den kan få människor att verka mycket mer inriktade på andlighet än de var tidigare men inget av detta innebär att den av Gud . Den är en hednisk förfalskning av sann frälsning och medför inte överbevisning om synd eller fruktan för helvetet, eller att man uttrycker ånger eller att man fullt ut sätter värde på och griper tag i Kristi kors, som en sann pånyttfödelse innebär.

Läs fortsättningen här:

http://karlektillsanningen.se/wordpress/?page_id=765

Kommentarer

Postat av: KRISTEN

Publicerad 2017-02-14 18:21:26

Så här ser förrädaren Nicky Gumbel ut:
http://www.christiantoday.com/article/nicky.gumbel.the.catholic.church.is.leading.the.way.in.evangelisation/58774.htm

Svar: Tack för länken!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik