Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Har alla svenskamerikaner rätt till Sverige?

Publicerad 2017-12-25 16:43:00 i Satans synagoga,

Som de flesta vet så emigrerade ett stort antal svenskar till USA under 1800 talet och under början av 1900 talet. De var välkomna till landet men fick inte vid ankomsten gratis bostäder (förtur till bostäder), diverse olika statliga bidrag för sig själva och hela familjen (de släktingar som eventuellt dök upp senare), en räkmacka in på arbetsmarknaden och gratis allt som de vilka redan bodde där tvingades bekosta.

Så gick det inte till.

De fick istället slita hårt för att kunna förtjäna sitt levebröd vilket Vilhelm Moberg beskriver i sina böcker om utvandrarna. Vissa av dem som hade lockats dit av den ena eller den andra anledningen reste tids nog tillbaka till Sverige men de allra flesta valde att stanna kvar och bygga upp ett nytt liv där så som Oskar och Kristina (i hans böcker) från Duvemåla i Småland.

Idag finns det mängder med svenskamerikaner i USA och det är få svenskar som inte har någon eller flera förfäder som emigrerade till USA under denna tiden.

Tänk er tanken om alla dessa svenskamerikaner (ättlingar till svenskar sedan massvis med generationer tillbaka) skulle få för sig att Sverige är deras land trots att de aldrig har varit i Sverige (kanske inte har velat besöka Sverige), och inte heller deras föräldrar, mor och farföräldrar eller generationen innan det.

Att de skulle kunna säga att Sverige är vårt land (trots att de aldrig personligen har haft någon anknytning till Sverige) som vi har rätt att flytta till när som helst om det behagar oss för att där kunna ta del av allt vad Sverige har att erbjuda och som kanske inte USA längre kan erbjuda.

Nu tog jag svenskar som ett exempel men det kan även gälla vilket folkslag som helst på jorden.

Kan någon normalt tänkande och fungerande människa hålla med om att alla ättlingar till svenskar i USA har rätt till Sverige även om de knappt har sett Sverige på ett foto och har levt sina liv i ETT ANNAT LAND sedan många generationer tillbaka?

Jag har svårt för att tro det men när det gäller judarna så är det något helt annat.

Varenda en som är jude och boende i vilket land som helst i hela världen (är född av en judisk mor) har rätt att flytta till staten Israel om den känner för det och kallar sig jude och tillhör denna så kallade folkgrupp.

Svenskar och människor med andra nationaliteter är tyvärr inga folkgrupper (inte ens i sitt eget land) om inte sionistmedia/de falska judarnas medier säger något annat efter behag och när det gynnar dem.

Då (i såna fall) kan plötsligt en folkgrupp uppstå som tidigare inte har varit en folkgrupp ”enligt dem” men som alltid har varit en folkgrupp, och det sker när de har försvagat folkgruppen så mycket så att denna inte längre är ett hot för dem.

Då blir det plötsligt operation räddning. Rädda folkgruppen och rädda alla svältande och alla krigsoffer som tillhör olika folkgrupper över hela världen. Rädda dem men låt dem aldrig få veta sanningen (låt dem inte få sticka upp) för det är vi som äger och styr sanningen.

Och den sanning de står upp för är en sanning som syftar till att sätta deras konung på tronen vilken är Antikrist (styrd av Satan).

Majoriteten av judarna tog inte emot Jesus/Gud när de vandrade ut från Egypten och från slaveriet ledda av Moses (ökenvandringen som varade i 40 år och under vilken de flesta Israeliter/judar dödades av Jesus/GUD) och de har än idag inte tagit emot honom men kallas av de FALSKA KRISTNA INOM KYRKORNA OCH SAMFUNDEN FÖR GUDS UTVALDA FOLK trots att de fortfarande vägrar att ta emot Jesus/GUD.

Kyrkorna/samfunden och de som befolkar dessa AVGUDATEMPEL (faktum är att kyrkorna och samfunden är deras avgudar) lever kvar i det gamla förbundet och vill inte ha med det nya förbundet att göra. Det nya förbundet i Kristus Jesus som talar om att endast de som tror på Jesus (som hör hans/herdens röst och följer honom) och därmed på Gud, tillhör Guds/Jesus utvalda folk i det nya förbundet.

Detta gäller judar såväl som icke judar.

De (kyrkorna och samfunden, de som befolkar dess) älskar dock världen och allt vad som finns i världen och som världen erbjuder dem och de är beredda på att kompromissa hur mycket som helst med världen och med världens människor för att få sin EGEN vilja fram. En vilja som också tyvärr är kyrkornas och samfundens vilja men långt ifrån Guds/Jesus vilja.

Därför kommer de att bli dem som Jesus visar bort:

”Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn här- ifrån, ni ondskans hantlangare! (Matt. 7:21-23)

De kyrko och samfundskristna saknar kärleken till sanningen. De följer med strömmen som vilken icke troende människa som helst fast de kallar sig KRISTNA och inte bara det utan de kallar sig även för LÄRJUNGAR till KRISTUS JESUS vilket de inte är. De ljuger!!

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/may/det-nya-forbundet-i-kristus.html

Kommentarer

Postat av: kurt

Publicerad 2017-12-28 17:09:49

Du skriver fantastiskt bra och är en av ljuspunkterna för mig, och vi har kommit fram till nästan exakt samma saker.

Jag försöker bli kristen men jag tappar lätt tålamodet och faller ned i synd igen. Jag anar att Jesus finns därute, men jag kan inte förstå allt lidande och varför han inte visar sig för mig eller talar till mig när jag ber om syndernas förlåtelse.
Det retar mig något fruktansvärt eftersom jag genast skulle tro honom ifall han uppenbarade sig för mig, och det skulle vara lätt att undanhålla sig från synd jämförelsevis. Varför är han inte mer behjälplig?

Svar: Hej Kurt och tack för din uppmuntran! Det du beskriver har antagligen de flesta kristna upplevt inklusive jag själv och det oräkneliga gånger. Jag tror att det beror på att vi har en felaktig bild av vad det innebär att vara kristna eller rättare sagt att vara Jesus lärjungar.Jag skiljer mellan ”kristna” och de som vill vara Jesus lärjungar (strävar efter att följa Jesus), för att kalla sig ”kristen” betyder inte med automatik att det finns en vilja att följa Jesus. Vem som helst kan kalla sig för kristen och gör gärna det och då särskilt när den av någon anledning beslutat sig för att skriva in sig som medlem i någon kyrka eller i ett samfund och låtit sig döpas av den.Då vill den gärna tro att medlemskapet och deras lojalitet till kyrkan eller samfundet och till ledarskapet inom detta (att den ställer upp för kyrkan/samfundet), gör den till ett Guds barn/en Jesu lärjunge men så är ju inte fallet.Vad som sker är istället att den blir en lärjunge till kyrkorna, samfunden (den börjar dyrka och underhålla en byggnad) och dess ledarskap (börjar dyrka och se upp till människor) som den i första hand måste rätta sig efter och följa om den önskar att bli accepterad av den kyrka den valt att bli medlem i. Jesus kommer om möjligt i andra hand.Genom det har den skaffat sig en avgud (faktum är att den gör sig skyldig till avgudadyrkan) och får allt svårare att höra Jesus röst som talar PERSONLIGT till varje frälst människa. Det går inte att förvänta sig att Jesus skall tala till en människa om människan inte är villig att lyssna till honom utan väljer att lyssna till vad auktoriteterna i kyrkorna och samfunden säger eller vad politiker och världsliga makthavare säger när det gäller det ena eller det andra?Nu vet jag inget om dig (så det jag skriver behöver inte handla om dig) utan det jag skriver är rent allmänt och vad jag tror är anledningen till att många ”kristna” inte kan höra Guds/Jesus röst (de vill inte höra Guds/Jesus röst utan andra röster från vilket håll nu dessa röster kommer ifrån) eller se honom visa sig för dem. De väljer istället att blunda när Jesus visar sig vilket han självklart gör (liksom att han talar till sina barn) men kanske inte på det sätt de vill eller förväntar sig. De vill (tror) att det skall ske på DERAS sätt och de säger inte ”ske din vilja Jesus” utan ”ske MIN vilja” även om det sker indirekt och tillägger eventuellt ”min kyrkas eller samfunds vilja” för att slippa vara ensamma med viljan att vilja gå sin egen väg. En frälst människa har direktkontakt med Jesus och det behövs inga medlare som kyrkorna och samfunden (akutoriteterna och besservissrarna inom dem) har blivit vilka intalar de troende att de mer eller mindre är tvungna att vara medlemmar i en kyrka för att kunna vara frälsta och ha evigheten tryggad. För kunna komma in i himmelriket som börjar redan i denna världen för en frälst människa och fortsätter i nästa liksom en ofrälst människa fortsätter till det rike den har valt redan här på jorden när den går hädan.Många vill gärna vara kristna för det anses vara lika med att vara en god och bra människa men få är beredda att ta på sig Kristus ok och följa honom. De följer människor (människoläror), världen och världens barn och med det har de valt Mamon (Satan) framför Gud/Jesus vilket är deras egna val.Vi kommer aldrig som frälsta att bli fullständigt befriade från att kunna synda då vår gamla människonatur finns kvar så länge vi lever på jorden men med skillnad att det inte är den som har ett fullständigt kommando över oss vilket var fallet innan vi blev frälsta. Efter frälsingen så är det den nya naturen i Kristus som har övertaget men det innebär inte att vi inte kan falla i synd ofta eller sällan. Syndar på ena eller andra sättet gör vi hela tiden.Vad Jesus/Gud ser som synd behöver inte endast vara uppenbara synder såsom stöld, äktenskapsbrott, otukt, dråp/mord (se de tio budorden) med mera vilket de flesta människor kan hålla med om att det är synd utan synd är allt som går emot Guds vilja. Svaret är för långt men fortsätter under.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2017-12-29 17:12:47

Men då det inte alltid är så lätt att veta exakt vad Guds vilja är och särskilt inte som nyfrälst så kommer vi att få gå igenom mycket prövningar som kan medföra lidande på olika sätt.

Det lidandet, alltså lidande för Guds barn, är ett lidande (så vitt jag kan förstå) enligt Guds vilja för att han vill se om vi trots lidandet håller oss kvar vid honom eller om vi väljer att ge upp och gå över till motståndarens (Satans) sida vilket är vad Satan önskar.

Jesus säger att för den som älskar Gud (Jesus) samverkar allt till det bästa även om det är svårt att se detta för stunden och när man befinner sig mitt i lidandet.

Gud/Jesus tuktar dem han älskar och han använder sig av människor för att göra det och för att kunna sprida sitt rike här på jorden precis som Satan använder sig av människor för att kunna sprida sitt rike här på jorden.

Så lidande i biblisk mening är en seger och inte ett nederlag vilket det anses vara i världen och av världens människor (och självfallet av Satan) som menar att de vill det bästa för alla människor men som ljuger eftersom de inte följer Jesus utan Satan (världen och världens människor) som är lögnens fader och som inte vill något gott för någon.

Det träd (den rot) en människa tillhör gör den till en gren i det trädet och om trädet (roten) är från Satan så blir människan en gren i Satans träd och grenarna på det trädet kan inte bära någon god frukt.

Du skriver att du ”FÖRSÖKER” att bli kristen. Det är som sagt lätt att bli en kristen och göra sånt man tror att en kristen skall göra för att kunna vara en kristen. Det räcker med att bli medlem i en kyrka och ställa upp på denna och på deras mängder av aktiviteter som vänder sig till allt och till alla het urskiljningslöst men att bli en Jesu lärjunge är något helt annat. Att bära Jesus ok är något helt annat och om du läser bibeln så förstår du vad det handlar om.

Det går inte att anstränga sig för att bli en Jesu lärjunge. Då handlar det om EGNA GÄRNINGAR (om att göra gärningar/ansträngningar i köttet) och ingen kan bli frälst av egna gärningar utan bara genom Guds nåd.

Postat av: kurt

Publicerad 2017-12-30 18:46:56

Det jag menade med att jag "försöker" bli kristen är att jag vill bli frälst helt enkelt. Jag tror inte att jag är frälst innan jag fått ett gudomligt tecken på det. Eller ska jag se det på ett annat sett?

Bibeln säger ju att vem som än tror på Jesus och följer hans bud får evigt liv. Jag anar att Jesus finns därute (eller kanske snarare inom mig?) men innan jag ser ett tydligt tecken på det kan jag inte av hela min själ tro på Jesus.

Jag har snarare kommit till att tro att Jesus finns (men inte med 100% säkerhet) eftersom Lucifer verkar dyrkas av eliten, och för att bibelprofetior tycks slå in. Därav har jag kommit till den slutsatsen av rena förnuftsskäl, men jag är mycket förvirrad och har svårt att förstå varför människan ska behöva lida så mycket? Jesus dog på korset och det var ett fruktansvärt lidande förstås. Varför är Jesus inte tydligare och ger oss alla ett klart val; den onda eller den goda vägen?
De som levde på Jesus tid och såg honom utföra alla dessa mirakler avundas jag eftersom jag direkt hade trott på honom ifall jag varit i deras skor.

Svar: Hej igen!
Det är inga lätta frågor du ställer men jag tror att du måste förlita dig på Guds/Jesus löften (det gäller oss alla som tror på Jesus och som vill följa honom) för då kan du börja närma dig Gud/Jesus på det sätt som han vill.

Om du läser i bibeln så kan du se allt vad Jesus lovar dem som uppriktigt vill tro på honom och följa honom och tror man på detta, vad Jesus säger och lovar samtidigt som du har omvänt dig (bett om förlåtelse för dina synder), så har du blivit frälst, du är frälst och ett Guds barn och kan vila i det.

När du tror på Guds/Jesus löften och vill följa honom (vilket Nya testamentet beskriver hur det går till) så kommer han att visa sig för dig på olika sätt och då får du en massa gudomliga tecken.

Det går inte att förvänta sig eller rent av kräva att få gudomliga ”Tydliga” tecken från Gud/Jesus. Faktum är att vi inte kan kräva något av honom alls eftersom frälsningen är av nåd.

Vi kan inte säga att ”titta vad mycket jag har gjort för dig Jesus”. ”Jag har bett dagarna i ända och jag har gjort ditten och datten”. Är det inte dags att du snart visar dig för mig riktigt ordenligt (så att jag får lön för mödan med tanke på all energi jag har lagt ner) och då gärna på det sätt som jag själv skulle önska att du visar dig på.

Så vad det handlar om är att tro på Guds/Jesus löften och om du gör det så söker du Jesus. Du bultar på porten och då har Jesus lovat att öppna den/svara. När han har öppnat så får du de tecken du behöver för att kunna tro och gå vidare i tron och helgas i tron vilket inte sker på en enda dag. Det är en livslång process.

När en människa blir frälst (har blivit pånyttfödd i Jesus) så finns inte Jesus utanför personen (som någon man vill få tag på och som kanske kan ordna upp ens olika problem och som man hoppas på) utan i personen, i den frälsta personen (Jesus i mig, jag i Jesus) via sin Ande för att hans rike skall kunna breda ut sig här på jorden.

Det är Jesus som styr den frälsta människan även om människan fortfarande har ett fritt val, att följa honom, lyssna till hans röst eller att förkasta honom.
Få är de som kommer in genom den trånga porten/vandrar på den smala vägen. De flesta och inte minst Satans kyrkor och samfund (det vill säga deras medlemmar) väljer den breda porten/den breda vägen som för till fördärvet och tids nog till helvetet..

Jesus är därför ingen man kan söka efter i kyrkorna eller i samfunden (någon annanstanns) genom att sitta söndag efter söndag på så kallade gudstjänster eller genom att arbeta halvtid eller heltid, några timmar om dagen (ideellt) för kyrkornas och samfundens alla behjärtansvärda projekt som är ett människoverk, ge tionde, ge till kollekten med mera och sedan tro att man är frälst.

Kyrkorna och samfunden har Lucifer (Satan) som sin gud vilket är exakt samma gud som världen och världens människor har. Lucifer (Satan) är världens gud och eftersom kyrkorna älskar världen (vilket de bevisar dagligen) så har de anammat samma gud som världen, alltså Lucifer/Satan.

Därför är de eliten i denna världen (en Satans elit) som aldrig kommer att omvända sig för att de litar blint på sina kyrkor/samfund och på Satan som kan ge dem allt de behöver för att få tillfredställelse i denna världen.

Bibelprofetior slår in hela tiden (vilket du skriver) och jag antar att du har läst Uppenbarelseboken. Om inte så bör du göra det och där kan vi läsa att Satan och hans anhang kommer att segra (laglösheten kommer att segra). Satan och hans anhang kommer att förleda de flesta, men bara för en kort stund innan Jesus kommer tillbaka och gör rent hus med alla Satansdyrkare som befinner sig innanför kyrkornas väggar och utanför dessas väggar.

Jesus har gett alla ett KLART val. Den goda eller den onda vägen men tyvärr så väljer de flesta den onda vägen som bär till helvetet och det är deras eget val.

Ingen av oss vet Guds vägar och Guds planer helt och hållet.

När Kain slog ihjäl sin broder Abel (tänk vilket lidande för Abel, en människa som Gud hade behag till) så hade väl Gud kunnat ingripa och stoppa detta men det gjorde han inte. Varför?

experimentlandet.blogg.se

Postat av: kurt

Publicerad 2017-12-31 16:57:46

Tack för dina svar! Välsigne dig.

Vissa bud kan vara mycket svåra att följa, som att man ska ge bort en massa saker. Jag är inte rik materiellt sätt men jag skulle kunna undvara mer naturligtvis...Det kan också vara svårt för mig att inte titta på vackra tjejer och såna saker...Men som du skriver så gäller det väl bara att inte låta synden ta överhanden. Ingen är fri från synd utom gud.

Apropå Satans hantlangare så står det ju ganska välbeskrivet (i t.ex. Mark kap. 13) hur broder ska förråda broder, att de ståndaktiga ska torteras men de som håller ut ska bli frälsta.
Så mycket lidande- är det vad man har att se fram emot? Jag är ju bara en människa , med begränsat förstånd, men jag ser inte meningen med det om gud är god.

Svar: Mitt svar till dig var för långt så du får fortsätta läsa mer härunder om du vill. Svaret fortsätter.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2017-12-31 17:13:23

När den helige Stefanus blev stenad av judarna (efter att han hade sagt sanningen om dem) så hade väl Gud kunnat komma till undsättning och stoppa detta men det gjorde han inte. Varför?

När Johannes döparen (en Guds man) satt i en mörk och fuktig fängelsehåla så skulle väl Gud ha kunnat sända änglar till att befria honom så att han skulle slippa bli halshuggen men det gjorde han inte. Varför?

När Jesus visste att han skulle bli korsfäst så sa han till Gud att om du kan så låt mig få slippa ifrån detta men ske DIN vilja.

Jesus var en människa samtidigt som han var Gud och han visste att om han skulle be till sin Fader (Gud) att befria honom så hade han sänt ner alla legioner av änglar som hade räddat honom.

Det gjorde han inte eftersom han förlitade sig på Fadern (GUD) och trodde på honom.

Detta är svårt för oss vanliga människor (vi små som vill följa och tror på Jesus) att förstå vad som hände där på korset. Att förstå lidande eftersom vi som människor tänker som människor vilket även Jesus gjorde när han hade förstått vad som skulle hända med honom.

Men det är här Gud kommer in i bilden för Jesus död på korset (han trodde på sin FADER/PÅ GUD) ledde till seger och till en underbar seger i det att vi som tidigare stod utanför som hedningar kan komma direkt in till Jesus/GUD utan att behöva göra tempeltjänst då vi har direktkontakt med Gud som är JESUS.

Han sände sin enfödde son till jorden som kallades Jesus när han var på jorden, samtidigt som han var 100 % människa och 100% Gud. Han fick lida en kort tid men det lidandet han fick utstå gav seger. Utan Jesus död på korset, när Gud hade gjort slut på det gamla förbundet så skulle ingen kunna bli frälst men idag står frälsningen öppen för dem som vill ta emot Jesus som Herre och Frälsare. Halleluja!!!

I det nya förbundet behöver vi inte vara likt fariseérna som hela tiden krävde tecken och under utan att ha ett rent hjärta då de försökte sätta dit Jesus på olika sätt vilket de försöker att göra även i den tid vi lever i.

Judarna väntar fortfarande på en Messias och den Messias de väntar på är inte Jesus. Den Messias de väntar på är Antikrist, den största och den värsta Antikristen.

Tyvärr så lever de som kallar sig kristna kvar i det gamla förbundet där de tror att alla som kallar sig judar fortfarande är Guds utvalda follk vilket de inte är eftersom de har sagt NEJ TILL JESUS OCH DÄRMED TILL GUD.

Israel i det nya förbundet är ingen stat (anno 1948) utan Israel i det nya förbundet är alla som tror på Jesus vilket de flesta judar inte gör. Om de tror på Jesus så kallar de sig olika namn såsom Messianska judar (de tror eller vill tro att de har företräde framför Gud/Jesus) trots att Gud/Jesus säger att det inte finns några judar i det nya förbundet i Kriistus.

Läs mer om det här:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/may/det-nya-forbundet-i-kristus.html

Postat av: kurt

Publicerad 2017-12-31 18:36:52

Tack för svar! Nej, jag ska inte vara en sån som ber om mirakel ideligen likt fariseérna.

Jag ber dagligen om det ringaste tecken bara det är tydligt för mig.

Visste du förresten att Davidsstjärnan har vilddjurets tal inkodat? Tror inte det är en slump: 6 kanter ytterst, 6 små trianglar, och en sexkantig figur i mitten.

Alla dessa pentagram vi ser i dag på alla möjliga produkter (till och med gatubrunnar och vägskyltar) tar jag som tecken på att vi lever under kommunism.

Svar: Jag har skrivit om det på bloggen många gånger men du måste leta själv. Den som söker skall finna.
Har du läst denna artikel?

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/den-ockulta-davidsstjarnan.html

experimentlandet.blogg.se

Postat av: kurt

Publicerad 2018-01-01 19:35:15

Pentagram finns till och med i min webbläsare (som bokmärken). Det är överhuvudtaget mycket svårt att undvika dessa symboler, och jag har hittat dem på gamla kläder jag haft tidigare.

Det värsta är att jag ofta ser tjejer (särskilt) som taturerat in pentagram- utan att förstå innebörden förstås. Jag har inte vågat påpeka det än...

Svar: Ja pentagram finns överallt, på prylar, kläder, skor, tyger, i reklam, i datorer och även som tatuering på människor vilket känns obehagligt när det gått så långt men som sagt, de vet troligtvis inte vad detta pentagram står för
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik