Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Skall kristna bry sig om politik?

Publicerad 2017-08-22 14:11:00 i Satans synagoga,

Under Jesus och apostlarnas tid på jorden fanns det inga socialdemokrater, moderater, folkpartister, vänsterpartister med mera (vilket det finns i Sverige idag) men det fanns partier eller med ett annat ord grupper som gick samman och bildade vad vi idag kallar partier.

Det fariseíska partiet var ett parti inom den etablerade judendomen och de hade både den religiösa och den politiska makten över judarna.

Dessa judar, de skriftlärda och fariseérna, vilka inte hade Toran (det gamla testamentet) som sitt rättssnöre utan Talmud (de äldstes stadgar) och Kabbalan, var både Jesus och hans apostlar motståndare till och de kritiserade dessa Gudsbespottare när tillfälle gavs.    

Herren Jesus Kristus gick så långt i sin kritik (trots att han var Guds son/Gud och idel kärlek) och kallade dem huggormsyngel samt sa till dem att de har djävulen till fader. Han kallade dem vidare för hundar och svin och vitkalkade gravar.

Faktum är att detta klientel som Jesus och apostlarna vände sig emot å det grövsta, finns här på jorden  idag och inom judendomen. Detta klientel består än idag av judar som inte tror på Herren Jesus Kristus utan som väntar på en annan herre vilken är Antikrist (Satan). De väntar fortfarande på en messias enbart för judarna (vilken också många som kallar sig kristna kommer att ta emot med öppna armar och inte minst de så kallade kristna sionisterna) och denna deras kommande messias är ingen annan än Antikrist som troligen snart kommer att uppenbara sig.

Bibeln talar sålunda om att det redan då (under Jesus och apostlarnas tid) fanns två läger bland judarna (Jesus och apostlarna var judar). Ett läger bestående av de troende på Gud/på Herren Jesus och ett läger bestående av Satans barn som trots att de kallade sig för Guds barn/judar (menade på att de följde Gud) inte var några Guds barn utan Satans barn. EN SATANS SYNAGOGA!

Sedan Jesus och apostlarna levde på jorden har denna Satans synagoga (Satan själv) lyckats utvidga sitt territorium. Satans synagoga, de på Talmud (de äldstes stadgar) och Kabbalan (ockultismen) troende judarna har under århundradenas gång lyckats nästla sig in sig i kyrkor och i samfund och av den anledningen tror många så kallade kristna idag att judarna (alla som kallar sig judar) fortfarande är Guds utvalda folk trots att bibeln, Guds evangelium, det nya testamentet (det nya förbundet) tydligt talar emot detta.

När så kallade kristna stöttar staten Israel på olika sätt (en stat grundad på makt och politik och vilken Satans synagoga kontrollerar/äger och styr liksom de kontrollerar/äger och styr hela världen/alla världens länder genom att de äger alla länders centralbanker/massmedia med mera och därför alla människor och vad de skall tycka och tänka) så stöttar de ingen annan än Satan och hjälper till att förleda Guds folk bort från Gud.

Vi lever i prövningens och i avskiljandets tid idag och Gud prövar alla dem som han har kallat för att se om de håller måttet. De som har kallats av Gud och oavsett om de har fått en fantastisk frälsningsupplevelse eller ingen direkt hissnande frälsningsupplevelse utan bara fått till sig i sitt hjärta att de är frälsta och tillhör Gud, har fortfarande ett fritt val efter att de har blivit frälsta och så länge de lever och som handlar om att följa Gud eller att följa världen (som styrs av Satan). Bibeln är skriven av kristna till andra kristna och bibeln säger att det är Gud eller Mamon (som är det antikristliga systemet) som är de två alternativen att välja mellan. Det finns inga alternativ däremellan. Så vad det handlar om är att ta vara på frälsningen som Gud genom sin nåd har gett eller att förkasta den.

En människa som har blivit frälst kan välja Gud och sanningen (Guds rike) eller den kan välja Satan och lögnen (Satans och världens rike) när den har blivit frälst. De flesta som kallar sig kristna har inte avgjort sig för Gud/Jesus (vill inte följa Jesus) men kallar sig ändå kristna och påstår att de följer Jesus bara för att de är medlemmar i en kyrka eller i ett samfund och går på gudstjänster och tar del av kyrkans (samfundets) aktiviteter.

De intalar sig att de har sitt på det torra (att de får en plats i himmelen och inte i helvetet) trots att de ställer upp på all den ogudaktighet kyrkorna och samfunden sysslar med och som de gör sig delaktiga i.

De ser sig som goda, kärleksfulla och barmhärtiga när de arbetar för att världens barn (Satans synagoga/Satan och hans rike) skall kunna få det så bra som möjligt här i världen men tänker inte på vilken herre det är de upplyfter. Vilket rike de arbetar för.

De tänker inte på att de upplyfter den antikristliga anden och Satan (som står bakom den antikristliga anden) som finns i alla ofrälsta människor när de gör sitt verk som de kallar gott, kärleksfullt och barmhärtigt för att de tycker så synd om alla ofrälsta som de med alla tänkbara medel försöker att frälsa vilket de aldrig kommer att lyckas med eftersom det inte är de utan endast Gud som kan frälsa en människa/människor.

Kyrkorna och samfunden kan inte frälsa någon enda människa även om den/de blir plus och plus medlemmar och ger massvis i tioende eller till kollekten om de har råd. Kyrkorna och samfunden är som vi har skrivit på bloggen tidigare, ett Satans fångstredskap då alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige har gått i ok med Sveriges kristna råd och påveskökan som uppmanar till ekumenik (samgående med alla religioner och läror) i syfte att bygga en världskyrka, en världsreligion som alla människor (religioner, religionsutövare) skall enas under. En kyrka med Satansdyrkan.

Att tala om detta tror jag även att Jesus (om han hade levt på jorden idag) och apostlarna hade gjort. Det handlar inte om att engagera sig politiskt utan om att engagera sig för att avslöja Satan och hans taktik i syfte att väcka människor och inte minst KRISTNA (Guds rike står i opposition till världens rike) som tror att de har fått en räkmacka till himmelen för att de är medlemmar i en kyrka eller i ett samfund och stöttar den kyrka eller det samfund de är medlemmar i trots att dessa har vänt sig bort från Gud och Guds evangelium och arbetar för världen och för Satan som är och alltid har varit Guds motståndare.

Kommentarer

Postat av: Peter Wehlin

Publicerad 2017-08-25 11:27:30

Ja, hallå, bästa bloggare!

Jag är mycket tacksam för Din blogg och allt det intressanta, som Du där förmedlar.

Men samtidigt måste jag dystert och allvarligt konstatera, att Du, liksom alla övriga kristna, alltsedan det inträffade avfallet omkring 100 AD, fullständigt har fått det där med "frälsning" fullständigt om bakfoten, både vad gäller förvärv och innehåll. Vad Bibeln därom tydliggör må ingen förneka! -Och överensstämmande med det är jag den att i vår tid sant återupprätta Evangelium och Församling, där jag är övertygad om, att Du har bra saker att kunna bistå med...

Nu vill jag bara, framgående av Joh. 17:18-20, göra Frälsarens omnämnande av dem, å ena sidan, som hade blivit givna honom av hans Fader, som han skulle lida för och försona... och dem å andra sidan, som, genom dem, skulle komma till tro på honom, men inte lida för, försona och frälsa, trots att de, underförstått, blir döpta. -Tro och dop allena visas därmed vara otillräckligt för Frälsningen! Hur det förhåller sig vill jag därför för Ditt och andra uppenbart ofrälsta förklara!

Frälsaren påtog sig de synder som han KUNDE påtaga sig, inte deras som vid tidpunkten för hans försoning inte ens fanns och kunde försonas! Detta väcker frågor. För Din och alla andra ofrälstas skull vill jag förklara detta.

Och "frälsning" vid förblivande av människa och fortsättningsvis synda? -Hur tänker Du?

Svar önskas!

Svar: Hej Peter och tack för din kommentar.Jag förstår inte riktigt hur du tänker och vad du menar med att frälsaren (antar att du med frälsaren menar Herren Jesus Kristus) endast påtog sig synderna hos de människor som levde när han befann sig på jorden/blev korsfäst och inte för de kommande generationernas människor.
Du får gärna utveckla hur du tänker. Enligt ditt resonemang kan alltså ingen människa som har fötts efter Jesus död på korset bli frälst? Var i bibeln står detta?
Och din andra fråga ”Och frälsning vid förblivande av människa och fotsättningsvis synda. Hur tänker du?”
Paulus förklarar detta i Romarbrevet kapitel 7
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Peter Wehlin

Publicerad 2017-08-27 22:24:39

Jag återkommer så snart jag hinner!

Postat av: M.M

Publicerad 2017-09-17 18:25:45

Lögnens fader har alltid haft som strategi att imitera Guds verk och leda människor bort från sanningen om Gud.
Ett typexempel var att göra kyrkan till statsreligion såsom kejsar Constantin gjorde när han omvandlade det romerska imperiet till katolska kyrkan.
Matt 13:24 .. ”Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”
----------------
Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta. (http://elvorochjanne.se/de-tva-skordarna-del-1/)
---------------
Detta ogräs är världens barn, men särskilt lömskt är det när ogräset är sådana som infiltrerat församlingarna och judendomen.


Svar: Hej! Du har rätt i det du skriver. Och damell!, intressant, det ordet har jag inte hört tidigare.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik