Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kristi kropp eller Satans kropp

Publicerad 2017-08-07 22:10:00 i Religion,

Den romersk katolska kyrkan påstår att det bara finns en enda sann kyrka och det är förstås den romersk katolska kyrkan (med över en miljard anhängare) som alla andra kyrkor bör underställa sig vilket de idag gör i Sverige genom Sveriges kristna råd och genom att ha skrivit under på dokumentet ”Charta Oecumenica”. Kyrkornas medlemmar har med andra ord oavsett om de är medvetna om det eller inte förbundit sig att gå i ok med påvekyrkan och med världen vars mål är att skapa en världskyrka bestående av alla religioner och läror.

Dokumentet Charta Oecumenica:

http://www.tidenstecken.se/charta.htm

Detta dokument har alltså alla etablerade kyrkor/samfund (ja även frälsningsarmén) i Sverige skrivit under på vilket är oerhört märkligt då den katolska kyrkan (som den enda sanna kyrka de påstås vara) helt öppet har lierat sig med världen och med världens makthavare i syfte att skapa FRED på jorden. Inte en sådan fred som Jesus talar om utan en fred som handlar om att de ogudaktiga och Gudsbespottarna (de själva) skall få vara ifred (ha FRED) när de utför sina onda människoverk utan Gud/Jesus.

Här är alla kyrkor som har skrivit under på detta dokument och som genom det arbetar för världen och för Satan:

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Att det samlade skökoväsendet (KYRKAN/de religiösa makthavarna) tillsammans med världen (de som innehar den politiska makten) och som Uppenbarelseboken kallar för ”det stora Babylon” inte vill ha någon fred är uppenbart för om de hade velat ha fred (FRED MED GUD/MED JESUS) så hade dessa två så vitt skilda makter aldrig gått samman. Vad har ljuset med mörkret att göra?

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18).

Kärlek till världen är fiendeskap med Gud och även fast många så kallade kristna med olika positioner (titlar) inom den religiösa hierarkin, inte öppet talar om att de älskar världen (inte heller de vanliga medlemmarna) så bevisar deras handlingar i det att de till vilket pris som helst är beredda på att samarbeta och kompromissa med världen (fixa och dona så att världens rike kan breda ut sig på bekostnad av Guds rike) och gör så, att de gör det.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17.

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).

De är inte utkallade från världen vilket är vad ordet ECCLECIA betyder men som den falska kristenheten har översatt till ordet KYRKA och därför är de fiender till Gud. Sedan kan de använda sig av Jesus namn hur mycket som helst (vilket de gör) och påstå att deras auktoritet är bibeln (Guds ord) men deras handlingar avslöjar vem och vad de tjänar. Vem de har som herre. Och det är inte Gud för enligt bibeln går det inte att tjäna två herrar samtidigt.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vi den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”(Matt; 6:24).

Världens herre är Satan (fursten över världen) och det är honom och kyrkorna (vilka är hans fångstredskap) som de som inte har blivit utkallade från världen utan inkallade i kyrkor, tjänar. Kyrkorna tjänar världen (indirekt Satan) och världen tjänar kyrkorna. De som supportrar kyrkorna tjänar både kyrkorna och världen och för världens barn räcker det med att supportra/tjäna världen eftersom världen och kyrkan är ett.

Frågan är om och i såna fall hur denna oheliga allians gynnar Gud/Guds rikes utbredande och Guds folk, de som är utkallade från världen? Är de som har valt att tjäna världen och Satan verkligen Guds barn (tillhör de Kristi kropp som är en enda kropp och inte flera kroppar och är de överhuvudtaget frälsta?) Eller är de världens och Satans barn som tillhör en helt annan kropp och som är lemmar i denna Satans/världens kropp? Kan det finnas något annat svar på frågan än att de är världens och Satans barn med tanke på vilken herre de har valt? Eller är de kanske halvfrälsta, 50 procentigt eller kanske 25 procentigt frälsta och av den anledningen tillhör både ock i olika grader?

Kan det vara möjligt enligt Guds ord?

Det finns bara en Guds församling som är flera församlingar endast på grund av geografiskt avstånd liksom det bara finns en enda Kristi kropp. Om det hade funnits flera Guds församlingar (som hade varit åtskiljda/fristående från varandra) så hade det även funnits flera Kristi kroppar (logiskt) men detta talar inte bibeln om.

Några kyrkor existerar inte i biblisk mening. Kyrkan/kyrkorna är som nämnts ett människoverk (det står inget i bibeln om att kristna skall starta kyrkor/avgudatempel med alla möjliga doktriner och läror) som ”människor” har ersatt ordet Ecclesia (att vara utkallad från världen/världens rike och inkallad in till Guds rike) med.

Resultatet har blivit att ett medlemskap i en kyrka/i ett samfund är lika med att vara utkallad från världen (att vara frälst) vilket är helt felaktigt eftersom det inte går att vara utkallad från världen (frälst och vandra med Jesus) och inkallad i kyrkan/kyrkorna som går i världens ledband, samtidigt.

Det handlar om att välja Gud (att stå upp för Gud och hans rike) eller Mamon (världen/världens rike och det antikristliga systemet).

Denna åtskillnad eller snarare den synd som ”påstått kristna” har gjort sig skyldiga till allt sedan kyrkans barndom, genom att de har delat upp sig i olika kyrkor och samfund (kyrkofamiljer) och utvecklat olika doktriner och läror, försöker nu SKR råda bot på genom att åstadkomma enhet mellan kyrkorna och inte bara mellan kyrkorna utan mellan alla religioner.

Det är en enhet som inte grundar sig på bibeln (det är ingen enhet i anden) utan en enhet som människor/köttsliga människor står bakom i syfte att skapa fred på världens vis (för att de skall få vara i fred och få kunna upplyfta sig själva och sin herre Satan gemensamt). Det är en fred utan Gud och tillsammans med den antikristliga anden (med Satan/med världen) som tids nog kommer att placera Antikrist på tronen när laglösheten har kulminerat så mycket så att ingen kan skilja laglöshet (orättfärdighet) från rättfärdighet.

Först då kan Antikrist träda fram. När allt som är rätt har gjorts till fel och allt som är fel har gjorts till rätt. När ALLT VAD LAGAR OCH  RÄTTFÄRDIGHET HETER HAR FÖRSVUNNIT FÖRST DÅ KAN ANTIKRIST träda fram som en FREDSKAPAREoch det är honom som de kyrkokristna medvetet eller omedvetet arbetar för att frammana då de har gett sin kärlek till världen (till världens furste/Satan).

Innan allt som är rätt har blivit fel och innan allt som är fel har blivit rätt (innan sanning har blivit lögn och lögn blivit sanning) kan inte Antikrist/fredsskaparen (till en falsk fred, ja Satan själv) träda fram för då skulle han avslöja sig själv och sina anhängare för vad och vem han och dom är. Då skulle inte majoriteten av mänskligheten ta emot honom och då hade folk i kyrkorna flytt bort från kyrkorna (från världen och Satan) som är ett Satans fångstredskap, redan idag.

Det är inte Guds Ande som håller tillbaka Antikrist (som många så kallade kristna har fått för sig) för bibeln säger att Guds Ande kommer att vara i världen även när Antikrist har trätt fram genom de utvalda/hans barn och då de inte längre kan vare sig köpa eller sälja för att de inte har tagit vilddjurets märke och därför får förlita sig på att Gud ger dem vad de behöver på ett övernaturligt sätt vilket han kommer att göra. Med andra ord så finns Guds Ande kvar på jorden efter att Antikrist har framträtt och Guds Ande verkar på jorden i hans utvalda/hans barn fram tills att Jesus kommer tillbaka.

Här en video:

https://youtu.be/hdoPxfrnpYM

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik