Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Godhet utan Gud är ondska

Publicerad 2017-08-24 17:24:00 i Satans synagoga,

Inom kyrkorna och samfunden finns det massvis med ”goda” människor. Enligt världens definition av vad som är godhet så är de kristna jättegoda som engagerar sig i världen och i världens människor och ser till så att världen och världens människor kan ha det bra och gott eller med andra ord leva på det sätt de vill samt göra vad de vill.

Alla är ju människor med fel och brister resonerar man och Gud älskar alla (allt vad människor står upp för och allt vad de gör) och eftersom alla är människor (med fel och brister) så är alla lika mycket värda och därför skall ”kristna” stötta och hjälpa alla människor i sina olika strävanden (vad de än tror och vad de än vill uppnå) eftersom Gud älskar alla sina skapelser helt kravlöst.

Är detta vad bibeln lär? Hur kravlöst älskade Gud sitt utvalda folk i det gamla testamentet och under ökenvandringen (uttåget från Egypten)? Vad hände med många tusentals av Israeliterna (Guds utvalda och ”älskade” folk) under de fyrtio åren som ökenvandringen pågick? Utrotade inte Gud (KÄRLEKENS GUD) stora delar av sitt eget folk när de föll in i avgudadyrkan, knorrade och var missnöjda och olydiga? Inte ens Moses (ledaren för truppen) fick komma in i det heliga landet på grund av att han vid ett tillfälle hade varit olydig mot Gud. Han fick se landet på avstånd.

Är Gud en annorlunda Gud idag? Har han förändrats? Blivit mer tålmodig och överseende, ja på hela taget MER KÄRLEKSFULL än vad han var då?

Om han kunde gå till rena handgripligheter och utrota stora delar av sitt eget förbundsfolk under den tiden (trots att Gud är kärlek) skulle han inte kunna göra samma sak idag med det folk som är hans förbundsfolk (utvalda) i vår tid och som tillhör det nya förbundet i Kristus men som inte var utvalda från början (i det gamla förbundet)?

Varför sände Gud Jesus (sin enfödde son) till jorden? Var det bara för att tala om att Gud älskar allt och alla och att hans utvalda skall arbeta för att upplyfta och supportra världen så att världen/världens människor kan utbreda världens furstes Satans rike?

Eller sände Gud (Fadern) sin Son (Jesus) till jorden för att han skulle bli en länk mellan människan och Gud (ingen kommer till Fadern utom genom mig) och för att avskilja ett folk åt sig som efter att de mottagit frälsningen (som Jesus möjliggjorde genom att han utgjöt sitt blod på korset för människornas synder) skulle arbeta för Guds rikes utbredande (för ljusets rike) på jorden och inte för Satans rikes utbredande (för mörkrets rike)?

Lär inte bibeln att det bara finns två riken här på jorden, Guds rike och Satans rike som är världen samt att alla ofrälsta tillhör Satans rike (världen) och leds/drivs av den Antikristliga anden (Satans ande) medan de frälsta tillhör Guds rike och leds/drivs av Guds Helige Ande och att dessa två andar står i opposition till varandra och därmed aldrig kan samarbeta? DET GÅR INTE ATT TJÄNA TVÅ HERRAR SAMTIDIGT!

Om Gud hade älskat allt och alla helt kravlöst så hade han väl knappast sänt Jesus till jorden. Då hade allt och alla (varenda människa) redan haft Guds kärlek och människorna hade levt i ett paradis här på jorden (glada och lyckliga utan några existerande orättvisor eller lidanden) vilket ju inte är fallet sedan syndafallet då de första människorna var olydiga mot Gud (åt av den förbjudna frukten) vilket resulterade i att människorna (alla människor från alla folk och stammar) efter det föddes med en syndanatur som arv.

Lär bibeln att det går att få bukt med denna syndanatur på egen hand? Lär bibeln att det går att anstränga sig för att kunna bli en god och exemplarisk människa alternativt gå igenom en massa karaktärsdanande steg i något program (tolvstegsprogrammet som exempel) för att efter det bli accepterad av Gud och få Guds gillande?

Nej, detta lär inte bibeln men många som kallar sig kristna lär tyvärr att detta är möjligt. Att det är möjligt att frälsa sig själv (bli en fin och bra människa som når upp till Guds standard) utan Gud.

De tror i sin enfald, kanske på grund av detta, att det inte bara är möjligt att frälsa sig själv utan även att frälsa världen och alla människor som finns i världen och det förstås utan Guds medverkan.

Bibeln lär inte att människan kan frälsa sig själv, frälsa andra människor (som den/de tycker behöver frälsas) eller hela världen. Världen kommer aldrig att bli frälst för Satan (som är herre över världen) är inte frälst OCH KOMMER ALDRIG ATT BLI FRÄLST utan kämpar för att få så många människor som möjligt över på sin sida och i synnerhet de frälsta som står på Guds sida.

Han (hans anhängare) hatar Gud och allt Guds verk och gör sitt bästa för att så ogräs (förvillelser, laglöshet, orättfärdighet lögn, falskhet) bland den goda säden som kommer från Gud. Satan och alla de människor som arbetar för honom (detta innefattar även dem som påstår sig vara kristna men som i tanke och i handling arbetar för Satan) är därför Guds fiender och då de är Guds fiender så är de även de ”sant” kristnas fiender (de frälsta och pånyttföddas fiender) men både Satan och hans anhängare omskapar sig till att likna ”ljusets änglar” allt som oftast och därför förleder de människor bort från Gud.

Endast de som Gud har utvalt från begynnelsen (alltså långt innan de föddes) och som finns skrivna i livets bok, kommer att bli frälsta och förhoppningsvis ta hand om sin frälsning och arbeta på den. Arbeta för Gud och hans rikes utbredande.

Det står inget i bibeln om att frälsta tillsammans med ofrälsta genom gemensamma ansträngningar och en possitiv inställning, skall arbeta för att skapa en bra värld (en värld som Gud har dömt till att gå under) för alla människor att leva i. Bibeln/Gud talar om världen som något ont och om att Gud har kallat sina utvalda/de troende/frälsta/pånyttfödda, UT från världen (inte in i världen för att få ta del av vad världen erbjuder och för att samarbeta och kompromissa med världen).

Precis som judarna var Guds utvalda folk i det gamla förbundet så är alla troende på Jesus, på GUD (frälsta och pånyttfödda i Kristus och det inkluderar även judarna) oavsett nationalitet, ställning, kön med mera, Guds utvalda i det nya förbundet.

De som inte bekänner Jesus (GUD) kommen i köttet (VILKET INTE JUDARNA GÖR) har inte heller FADERN (GUD) utan de drivs av den antikristliga anden som råder i världen. Om detta inte hade gällt judarna så hade bibeln (NT) garanterat talat om att judarna var undantagna och att de är Guds barn (utvalda och ledda av Gud/Guds helige Ande i tid och evighet) trots att de inte tror på Gud/Jesus.

“Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har heller icke Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. I åter skola låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder, så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet“ (1 Joh. 2:22-25).

Att påstå sig vara frälst (pånyttfödd i Kristus) och samtidigt arbeta för att bygga upp världen och världens alla ofrälsta människor (hjälpa dem att bygga upp världen) är lika med att bygga upp Satan och hans rike vilket betyder att gå emot Gud.

Det mest utmärkande för fariseérna var att de hatade Gud/Jesus vilket de bevisade med stor tydlighet gång på gång och inte minst genom att påstå att Jesus/Gud drev ut onda andar med hjälp av Satan (Satans ande) och inte med Guds Ande. Detta hat gentemot Jesus och hans apostlar ledde som vi (som har läst bibeln) vet till att judarna (med fariseérna och de skriftlärda i spetsen) slutligen fick Herren upphängd på korset.

En kristens enda plikt är att sprida evangelium till alla folk (gå ut och gör alla folk till lärjungar och lär dem att hålla mina bud) men om folk inte vill ta emot evangeliet (Jesus/Guds ord), det rena och oförfalskade evangeliet, så är det inte en kristens ansvar att med alla tänkbara medel (knep eller list) få dem till att hörsamma Gud (försöka frälsa dem in till kyrkorna och samfunden) vilket kyrkorna och samfunden ägnar mycket tid åt för att kunna öka medlemsantalet och för att få fler att ge bidrag (tionde och till kollekten m.m) samtidigt som de kan söka mer statliga bidrag ju fler medlemmar de får.

Numera går det att ta del av allt möjligt världsligt och ogudaktigt i kyrkorna och i samfunden. Meditation, Yoga, Tolvstegsprogram (som vilar på ockult grund vilket kyrkorna och samfunden inte bryr sig om när det gäller att få världens människor och alla som det är ”synd” om possivt inställda till kyrkorna), rockkonserter, föreläsare som föreläser om hur man finner sig själv (utan Gud förstås), tänker positivt och blir sin egen lyckas smed med mera, ja det verkar inte finnas några gränser för vad kyrkorna kan ta sig för när det gäller att få vara vän med världen, bli uppskattade av världen/världens ofrälsta människor, och få dem (världens barn) in till kyrkorna.

Sedan undrar de varför inte Gud lyssnar på deras böner och varför det inte blir någon väckelse (som de så hett påstår sig längta efter och även ber för) när de bjuder in den antikristliga anden (Satans ande) till att verka i lägret (i kyrkorna och i samfunden) i hopp om att de ofrälsta (som drivs av den antikristliga anden) skall bli frälsta så fort de kommer innanför kyrkornas dörrar eller på sikt när de har fått se hur trevligt och gemytligt det är i kyrkorna med alla gratisaktiviteter för alla smaker och vilken fin fin gemenskap det är där.

Var det så som Jesus och apostlarna gick tillväga? Bjöd de in ofrälsta människor till sina möten (bönemöten) när de gjorde Gudstjänst, det vill säga bad, lovprisade Gud, tackade Gud i Andens enhet? Var avgudadyrkare (människor med en annan tro eller som inte trodde alls) med under dessa deras sammankomster?

Blev de inbjudna till samlingarna och anordnade Jesus och apostlarna (de första kristna) olika trevliga aktiviteter för ofrälsta (i hopp om att de skulle bli frälsta) och ägnade de sig åt organiserad välgörenhet (delade ut pengar, mat och kläder, startade skolverksamhet och dagisverksamhet för de icke troendes barn etcetera) i syfte att hjälpa och stödja världen och världens barn, ja indirekt Satan och hans rike?

Svar nej. Det står inget i bibeln om att de gjorde detta, det vill säga samarbetade med och gav stöd till den antikristliga anden (som alla ofrälsta drivs av enligt bibeln), till världen och det som finns i världen och därmed till Satan.   

Guds Ande kan inte under några förhållanden samarbeta (kompromissa) med Satans ande (den antikristliga anden) eller verka i sammanhang där denna ande råder, vilket kyrkorna och samfunden (majoriteten av dem som kallar sig kristna) tycks tro och vill tro då deras kärlek till världen (till världens barn) och indirekt (utan att de kanske är medvetna om det) till Guds motståndare Satan, är större än deras kärlek till Gud.   

Då det förhåller sig på detta sätt (vilket förstås Satan tycker är toppen) vad blir då dessa kristna om inte fiender till Gud, till Jesus och till den helige Ande som är ett, även om de tror sig vara goda, kärleksfulla, barmhärtiga mot allt och alla och tycker sig göra allt rätt?

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt”(1. Joh. 2: 15-17).

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).

Men kanske någon tänker, jag håller inte med om allt som kyrkorna och samfunden står upp för (jag är verkligen frälst och pånyttfödd i Kristus) men mycket vad dom gör är bra. Inte kan jag lämna min kyrka eller mitt samfund på grund att jag inte håller med om allt vad de gör och står upp för, för då är jag ju en svikare och tänk om jag hamnar i helvetet som svikare genom att svika ”människorna” i kyrkan. Hemska tanke!

Dessutom finns det många fina gamla trostjänare inom kyrkorna och samfunden och inte kan jag svika dem (som har kämpat större delen av sitt liv för kyrkan, tänk vilket arbete de har lagt ner för att få kyrkan att gå runt) och alla andra snälla människor som vistas där och var skall jag finna gemenskap om jag lämnar kyrkan/samfundet?

Att sitta ensam hemma på kammaren är ju inte roligt och jag vill fortsätta vara med i stick och virkgruppen, i gympagruppen, i matlagningsgruppen, i språkgruppen, i musikgruppen eller i meditations och yogagruppen som finns i kyrkan för där får jag gemenskap med andra som gillar att sticka, virka, röra på sig, lära sig språk, meditera, äta och utöva yoga och så vidare och inte minst så får jag känna mig god som är med i en kyrka. Kyrkan gör trots allt mycket gott….FÖR VÄRLDEN och för mig...  

Handlar detta om att ta ställning för Gud? Om att stå på Guds sida i kampen mellan ljuset och mörkret, mellan Gud och Satan? Handlar det inte mer om att vilja stå med ena benet i ett läger (Guds läger) och med det andra benet i ett annat läger (världens och Satans läger) samt om att måna om sitt kött och sina köttsliga (mänskliga) behov samtidigt som man använder sig av Jesus/Guds namn? Är inte det en skymf mot Gud?

Det är inte fel att som människa vilja ha gemenskap med andra människor (det är något naturligt) men att tro (förvänta sig) att Gud/Jesus/Guds Ande skall kunna verka där inte Gud/Jesus och den helige Ande får vara i fokus (där Guds Ande kanske rent av motarbetas aktivt) och i sammanhang där den antikristliga anden har bjudits in, är dårskap.

Den helige Ande är Jesus/Guds ställföreträdare på jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka men precis som fariseérna motarbetade Gud/Jesus och Guds Ande (genom att gå så långt som till att HÄDA Guds Ande) motarbetar Satans kyrkor och samfund av idag (vilket innefattar alla kyrkor och samfund i Sverige som är medlemmar i Sveriges kristna råd, vilket ALLA ETABLERADE kyrkor är, och med det har gått i ok med påveskökan för att bilda en världskyrka bestående av alla religioner och läror) Gud/Jesus och Guds Ande i och med sin kärlek till världen (till Satan) och till sina kyrkor och samfund vilka har ställt sig på världens och inte på Guds sida.

De har valt Mamon (det antikristliga systemet/antikrists ande) och inte Gud genom att ge sitt stöd till det stora Babylon (till de avfälliga kyrkorna med romersk katolska kyrkan i täten/den avfälliga kristenheten som samarbetar med världens politiska makthavare i syfte att fixa världen utan Gud) och är som nämnts därför fiender till Gud.

Därmed är de också fiender till de sant kristna (de frälsta och pånyttfödda som vill följa Jesus och sanningen, ja Jesus är vägen, sanningen och livet, även om det är svårt och de faller emellanåt) och i och med det inte dessas bröder och systrar.

Guds Ande (som bor i de frälsta och pånyttfödda i Jesus Kristus) kan inte vara broder eller syster (på ett andligt plan) med den antikristliga anden (med Satans ande) som de falska kristna (de ofrälsta och icke pånyttfödda kristna som kallar sig kristna för att få framstå som goda i världens ögon) liksom de ofrälsta drivs av.

Detta är dock vad många falska kristna tror och de tar alla tillfällen i akt att kalla alla som säger att de tror på Jesus för bröder och systrar. Ja, de går i många fall mycket längre än så genom att kalla alla religionsutövare (ateister) för sina bröder och systrar trots att de inte är bröder och systrar vare sig i tron (andligt) eller rent biologiskt. Allt för att få vara goda och tillmötesgående! ALLA SKALL MED!!

Eftersom de ser alla som påstår sig tro på Jesus som sina bröder och systrar (utan att ha tagit reda på om de verkligen är frälsta och pånyttfödda i Kristus) så blir de sura och griniga om någon som de väljer att kalla broder eller syster kritiserar dem och kommer med synpunkter som de inte gillar.

De menar att ”en broder eller en syster” inte har rätt att döma en broder eller en syster (med andra ord dem) och vägrar se att det är de själva som är problemet och att problemet handlar om att de inte är frälsta och pånyttfödda i Kristus utan har gett sitt hjärta och sin själ till världen.

Att de har valt att ta ställning för världen och av den anledningen är världens barn och inte Guds barn. Än en gång, vem är herre över världen som de älskar och som de har valt framför Gud, och vem är de då barn till?

Handen på hjärtat, jag vill inte vara elak eller oförskämd, men går det att vara ett Guds barn om man tar ställning för världen och älskar världen (arbetar för världen/för Satan och för att mana fram Antikrist) och allt som finns i världen? Går det att vara ett världens barn och ett barn till Gud samtidigt?

Enligt vad bibeln lär så går inte det men det är vad de ofrälsta kristna som befolkar kyrkorna och samfunden vill tro, tror och lär ut (visar i handling) till dem som de kommer i beröring med. Enligt dem är alla människor Guds barn för att Gud har skapat alla människor.

Även om den största delen av mänskligheten inte vill ha med Gud att göra och kanske till och med hatar och föraktar Gud (hädar och bespottar Gud) och genom sina handlingar tydligt visar att de inte vill veta av Gud så är de enligt de falska kristna Guds barn som Gud älskar över allt annat.

Satanister, pedofiler, avgudadyrkare, otuktiga alla äro de Guds barn som Gud älskar och vill stötta och hjälpa i sina strävanden. ALLA SKALL MED!! Vill satanisterna bygga upp sina organisationer och pedofilerna sina pedofilnätverk, så nog är Gud där vid deras sida och hjälper till för att han älskar dem och har skapat dem.

Den Gud som de falska kristna (de ofrälsta kristna som kallar sig kristna av tradition eller för att få bli betraktade som goda i och av världen) bekänner sig till kan omöjligt vara bibelns Gud och därför är vi som tror på (som har blivit frälsta och pånyttfödda i Kristus) och vill följa Gud/Jesus och som vandrar under ledning av Guds Ande, inte de falska kristnas bröder och systrar vilket de gärna vill kalla oss i tid och otid.

Vi har med andra ord inga förpliktelser gentemot dem för det skulle betyda att vi har förpliktelser gentemot Satan (världen) som de själva har valt att ha som sin herre vilket Gud förbjude.

De kyrko/samfundskristna vill inte att deras herre Satan (som de har valt att tjäna) skall bli avslöjad för om han blir avslöjad blir även de avslöjade som lögnare vilka tjänar lögnens fader.

De gömmer sig i sina kyrkor och samfund (som är ett Satans fångstredskap i denna den yttersta tiden) ivrigt påhejade av Satan, världen, de politiska sionisterna ”judarna” som inte tror på det gamla testamentet, på Gud, utan som har Talmud (de äldstes stadgar som Jesus och apostlarna vände sig emot i skarpa ordalag) och Kabbalan (den judiska mystiken/ockultismen) som sitt rättsnöre och som drivs av den antikristliga anden enligt vad bibeln lär.

Om de ”judarna” hade trott på det gamla testamentet (på Gud) så hade de blivit frälsta och trott på Jesus som kom till jorden som Gud och människa (100% Gud och 100% människa) och på fortsättningen av Guds ord, Guds evangelium, som är det nya testamentet.

Men det gör de inte utan de väljer istället att tro på/hänga fast vid Talmud (som Jesus/Gud och apostlarna vände sig emot och som var de skrifter som fariseérna och de skriftlärda hämtade sin näring från) som bland annat lär att Jesus var en son till en hora som horan (hans mamma) fick med en romersk soldat. Detta skrevs förmodligen in liksom mycket annat, efter att de hade sett till att få Jesus upphängd på korset.   

Vi har tidigare skrivit om Martin Luther här på bloggen och vad han fick ta del av när han arbetade med att översätta bibeln till tyska och ville göra det så noggrant som möjligt och därför tog kontakt med judiska rabbiner som lovade att lära honom hebreiska. Se länk nedan.

Om en frälst människa påpekar för de kyrko och samfundskristna att judarna (som inte erkänner GUD/Jesus kommen i köttet) har antikrists ande vilket bibeln (Guds ord) lär och därför knappast kan tillhöra Guds utvalda folk i det nya förbundet som gäller idag eller att ekumeniken som Sveriges kristna råd ligger bakom, inte endast handlar om att ena de olika kyrkofamiljerna, såsom baptister, pingsttroende, Lutheraner, ortodoxa kristna, frälsningsarmén med flera (det är bara ett första steg) utan om att ena alla religioner och ockulta läror i syfte att bilda en världskyrka eller med andra ord en världsreligion som skall underställas påven och den romersk katolska kyrkan som sedan de första århundradena har varit Satans kyrka och som sedan dess har gått i Satans och i de världsliga makthavarnas ledband (vilket alla kyrkor har fåtts till att göra idag), så skakar de kyrkokristna på sina huvuden och menar att man är helt ute och cyklar alternativt är en idiot och allt som en idiot kan tänkas vara.

Det vill säga dum i huvudet, kritisk, dömande, kärlekslös, obarmärtig, antisemitisk, främlingsfientlig, hatisk med mera.

För inte kan väl en EN SNÄLL OCH GODHJÄRTAD PÅVE/en frälst och pånyttfödd påve som vinkar så käckt till sina undersåtar när tillfälle ges och som alla kyrkor vill samarbeta med för att fixa världen (världens människor) ihop med världens makthavare/människor (alla ofrälsta Gudsbespottare) och som dessutom påstår sig vara Guds ställföreträdare här på jorden trots att bibeln säger att det är den helige Ande som är Guds/Jesus ställföreträdare här på jorden, vara ond?

Och inte kan väl präster och pastorer (alla kyrkornas representanter/ledare) som har skrivit under dokumentet Charta Oecumenicka där de (deras kyrkor och samfund) förbinder sig att verka för en framtida världsreligion/världskyrka inom vilken alla religioner och läror skall samsas och som i och med detta inte kan resultera i något annat än Satansdyrkan, vara onda? 

Vad har ljuset med mörkret att göra? Kan alla religioner och läror slås ihop med den kristna läran (Guds ord)? Vad säger era biblar om det? Vad säger Jesus/Gud om det och om allt annat som har präntats ner här?

Kanske säger era biblar att kristna skall älska och upplyfta MÄNNISKOR som påstår sig vara Guds ställföreträdare på jorden. Kanske säger era biblar att en sammanslagning av alla religioner (avgudaläror) och alla ockulta läror är något bra och gott och enligt Guds vilja. Kanske säger era biblar att kristna skall älska och upplyfta alla som motarbetar Gud/Jesus och den helige Ande.

Om era biblar säger detta så har vi antagligen inte samma bibel eller och vilket är troligare, så har ni blivit förblindade och hjärntvättade av det gift som kyrkorna spyr ut och som handlar om att älska världen och Satan. Ni har tagit till er ett annat evangelium än det evangelium som Herren Jesus predikade för att få bli betraktade som kärleksfulla och barmhärtiga i världen och för att få vinning av världen på olika sätt.

Hur mycket vinning fick Jesus och apostlarna (de första kristna) av världen? Var de inte hatade och föraktade av världen (av sina egna) när de stod upp för Guds kärlek, för sanningen och för Guds evangelium? Tror ni som arbetar för kyrkorna och för samfunden idag vilka alla har gått i ok med Satan, att Gud/Jesus kommer att skona er när ni arbetar för Satan och för att upplyfta världen bara för att ni är snälla och vänliga och älskar allt och alla samt står upp för kääärleken?

För att ni har trott er göra allt rätt men inte har gjort Guds vilja utan er egen vilja och världens vilja (de ofrälstas vilja)?

Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig: Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig. i ogärningsmän”

Bibeln talar klarspråk och vad ni som är frälsta och pånyttfödda i Kristus Jesus kan göra om ni vill vandra med Gud/Jesus är att draga ut/bort från det stora Babylon (från kyrkor och samfund) och från skökan (den falska kristenheten) som är i maskopi med världens ofrälsta människor (dess makthavare) om ni inte vill få del av hennes onda gärningar (synder) som har tornat upp sig ända till himlen.

Detta är ett varningens ord som kyrko och samfundskristna av någon underlig anledning inte vill veta av. De vill inte avslöja sin herre för då skulle de själva bli avslöjade som de ogärningsmän/kvinnor de är.  

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar.

Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.” (Upp. 18:1-8).

Läs mer här om vad Martin Luther fick veta vilket gjorde honom till en antisemit på ålderns höst (några år innan han dog) när han skulle översätta bibeln till tyska och därför kontaktade judiska rabbiner:

https://experimentlandet.blogg.se/2014/march/martin-luther-och-satans-synagoga.html

 

Kommentarer

Postat av: M.M

Publicerad 2017-08-28 00:31:08

Precis som faraos ockulta magiker kopierade under och tecken Moses gjorde med den stav han fick av Gud så försöker satan alltid kopiera Guds verk. Syftet dock är alltid att bringa fram synd och laglöshet under täckmanteln att det är något gott och rent.
Likadant är det med humanismen - som är den största lögn kristenheten någonsin har gått på.

Den gudlösa humanismen utgår ifrån axiomet att människan innerst är god (medan Gud deklarerar att hon är syndafallen).

Humanismen ger den fallna människan illusionen att man kan vara acceptabel utan upprättad gemenskap med Gud. Man sitter själv på tronen (avgudadyrkan) och rättfärdiga sig genom att relativisera sin syndfullhet (eller förneka synd överhuvudtaget) eftersom man ju är så upplyst, god och tolerant.

Humanismens DNA präglas dessutom av att skydda och dalta med brottslingen/ avvikaren så denne inte känner sig kränkt (eller stigmatiserad som de kallar det). Det är ju inte så konstigt då man ju är broder med denne (har samme fader).
Man drar därför ständigt en lans för alla dessa som på något sätt påstås vara missgynnade eller utsatta grupper (pga sin synd) - typ HBTQ, IS-terrorister och andra värstingar - vilka oftast istället belönas för sin gärning.
Offren glöms alltid bort och marginaliseras.

Att brottslingen bör straffas och få förlåtelse först när denne korrigerat sig och ångrar sin missgärning anses hårt och dömande (typ kristet) medan Gud lär oss det rätta genom liknelsen om den förlorade sonen.

Skyddandet av brottsling är en humanistisk grundlag (inga övervakningskameror, grannsamverkan via sociala medier eller huh.. medborgargarden) då brottslingens integritet är helig, och där denne saknar ansvar för sin missgärning - då denne ju innerst är god - Alltså måste det ju vara samhällets fel - vilket kan botas med bidrag.

Sålunda utövar man alltid förmynderi över alla andra, som är normala, än just de som det skulle behövas förmyndigas över - och rättfärdigar därigenom sin förmyndarmakt över breda samhällsgrupper (mindcontrol).
Endast brottslingar och polisen bär tex vapen - laglydiga, upstanding, medborgare förvägras rätten att kunna försvara sig om de angrips - inte ens med non-lethal vapen som tårgas-/pepparspray eller tasers/elpistol - vilket tex många våldtagna kvinnor skulle önskat de hade med sig.

Sverige är enligt kulturmarxistiska regeringsföreträdare en humanistisk stormakt - det är därför som laglöshet, otrygghet och synd sprider sig som en löpeld över landet. Av frukten känner man trädet

Svar: Hej och tack för din kommentar!Det bästa jag läst på länge. Håller fullständigt med dig. Vi ser tydligt idag hur Satan och hans anhängare (tyvärr majoriteten av mänskligheten) verkar i syfte att frambringa synd och laglöshet för att sedan försöka få det till att se ut som det är något gott och rent. De laglösa och syndarna kan inte hjälpa att de är laglösa (att de syndar och vägrar söka Gud/Jesus) och därför måste vi visa kärlek till dem vilket leder till att de kan fortsätta med sin laglöshet som drabbar hela samhället.
Tiggarzignernas härjningar här i landet är bara ett av många exempel på detta. De har inget ansvar för något utan kan beté sig (tillåts beté sig hur som helst) hur som helst för det är synd om dem. De är offer och inte de som drabbas av deras framfart. Illegala bosättningar på privatägd mark, nedskräpning, stölder, rån (främst åldringsrån) ockupering av tomma hus (fritidshus) med mera med mera är inget som det går att skuldbelägga DEM för eftersom de är offer. Som offer har de inget eget ansvar. När de som ”OFFER” (i alla lägen är de offer och aldrig förövare) begår sina laglösa handlingar så är det istället ”de drabbade” som bär skulden.
Innerst inne är de ju ”GODA” oavsett hur mycket laglösa handlingar de gör sig skyldiga till, och det kan väl ses som ett exempel på vad den Gudlösa humanismen har ställt till med.
Då de ”innerst inne” är goda så måste de till vilket pris som helst skyddas och daltas med så att de som du skriver inte känner sig kränkta eller stigmatiserade. Dessutom är de ju våra bröder och systrar (då de har samma fader), i allafall enligt kyrkorna och samfunden vilka borde stå upp mot laglöshet (oavsett vilka människor eller grupper som begår sådan), bekämpa den och inte dalta med den och med synden.
Vad dessa goda ”humanister” gör är att de skyddar och daltar med Satan genom att dalta med brottslingen/avvikaren (SYNDEN) och inte nog med det så belönar de dessa genom att ge dem allt vad de behöver eller snarare vad de KRÄVER.
När man kan ge IS terrorister förtur till bostäder och ge dem bidrag med mera ”I SVERIGE” samt ge dem vård här om de har blivit skadade under sina uppdrag någon annanstans i världen, så är det inget annat än häpnadsväckande, ja rent av förskräckligt och ogudaktigt. Att se dem som OFFER och inte som förövare vilket man i Sverige gör, är, ja, jag finner inga ord för detta.
Som du skriver så är det först när ”BROTTSLINGEN” har korrigerat sig och ångrar sin missgärning som han enligt bibeln kan få förlåtelse men som du skriver så anses detta hårt och dömande, inte minst inom de kristna kretsarna, vilket kan tas som ett bevis på att kyrkorna och samfunden inte är från Gud utan från Satan.
Alla skall förlåtas även om de inte vill ha förlåtelse eller vända om från sina onda gärningar utan vill fortsätta med dessa och kanske göra ännu värre gärningar. DE ÄR JU OFFER!! Och som sagt så är det av den anledningen ”Synd” om dem.
Det är inte konstigt att Sverige har blivit som det har blivit. Ett laglöshetens land (ett dalteriets och tycka synd om land) som hitresta kriminella och laglösa kan begå vilka brott som helst i utan att få några nämnvärda straff och istället belönas med allt de kan tänkas behöva.
Förmynderiet utövas mycket riktigt över alla som är normala (med detta menar jag inte att det finns någon som är ”perfekt” och tillfullo når upp till Guds standard) och som strävar efter att béte sig normalt, åtminstone i det offentliga rummet som alla skall kunna vistas i utan att behöva vara rädda för att bli utsatta för de laglösas (kriminellas) härjningar och dessa utses som de ”ONDA” om de påpekar vad som pågår och att det dessutom inte är svenskar (utan hitresta från hela världen) som gör sig skyldiga till majoriteten av de brott som begås i landet.
Och som du skriver, så är det förbjudet (i alla fall som svensk) att försvara sig. Ja inte ens kvinnor, trots alla våldtäkter och gruppvåldtäkter de senaste åren, som utländska förövare (laglösa och Gudsbespottare) gör sig skyldiga till, har rätt att bära tårgassprej/pepparsprej för att skydda sig.

Du har rätt angåe
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-08-28 09:03:58

Fortsättning på svaret till M.M som av någon anledning inte kom med:

Du har rätt angående kulturmarxismen. Denna är en skapelse av de falska judarna (Satans synagoga, de politiska sionisterna) vilket vi har skrivit mycket om på bloggen och dessa tar, tillsammans med de kulturmarxistiska regeringsföreträdarna och sin herre, Satan ständigt nya steg i syfte att förstöra landet genom att inbjuda laglöshet, ogudaktighet, synd i samhället/landet.

Läs mer om detta här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/frankfurtsskolans-sataniska-rotter.html

Postat av: eva

Publicerad 2017-09-01 20:08:34

Kanske därför jag aldrig känt mig "hemma" i något samfund. Möjligen med svenska kyrkan i slutet på 6o-talet, men det var då ...

Skall nog lämna den igen som jag gjort tidigare en gång. Men jag vet inte om jag är frälst. Vill gärna vara/bli det men hur vet man? Jag tror på Kristus som kom i köttet och återvände till Gud efter sitt försoningsoffer. Jag ber då och då och försöker vara en någolunda bra människa, men misslyckas gång på gång.

Svar: Hej Eva och tack för din kommentarSå här säger Romarbrevet angående frälsningen.
”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall komma på skam”. (Rom. 10:9-11).
Och här:
”Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn”. (Rom. 8:16).
Så här säger Efeiserbrevet:
”Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det -- icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig”. (Ef. 2:8-9).
Ingen klarar av att leva upp till Guds standard helt och fullt och detta vet Gud. Det var därför han sände Jesus till jorden (till försoning för våra synder), skapade det nya förbundet i Kristus, där tron (nåden) går före lagen (bokstaven).
Alla misslyckas vi på olika sätt med att följa Jesus så som vi tycker att vi borde kunna göra. Du är verkligen inte ensam om det.
Här mer från Romarbrevet:

”Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden,sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden.(Rom. 8:1-4).
experimentlandet.blogg.se

Postat av: eva

Publicerad 2017-09-05 22:50:09

Tack för ditt svar till min kommentar/fråga.

Jag uppskattar verkligen den här "politiskt inkorrekta" sidan med ett kristet perspektiv. Trodde inte det fanns några kristna i dag i vårt land som vågar vara det så öppet. Den här sidan känns som en svalkande oas i en tröstlös öken.

Svar: Tack för det. Det värmde!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-09-16 16:06:15

Vill också flika in att jag är väldigt intresserad av den här bloggen just pga att den är så politiskt inkorrekt och med ett kristet perspektiv. Gud välsigne dig!

Svar: Tack för uppmuntran!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik