Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Ge inte upp!

Publicerad 2017-08-04 03:18:00 i Religion,

Vi som är vakna vet att den pågående förstörelsen av Sverige (liksom av de övriga Europeiska länderna) i form av massinvandring, är en del av en agenda och inget som sker av en ren slump. Detta har vi skrivit om mycket här på bloggen i artikel efter artikel i syfte att väcka den sovande massan, de som den före detta statsministern och landsförrädaren Fredrik Reinfeldt föraktfullt kallade ”Sovhjärnor”, i en bok han författade i sin ungdom och möjligtvis innan han insåg att det gick att sko sig (bli förmögen) på alla ”Sovhjärnor”.

Inget har förändrats sedan Reinfeldt avgick och nu är det istället andra (hans efterträdare inklusive diverse skrupelfria individer från olika håll och kanter) som profiterar hej vilt på den slumrande massan ”Sovhjärnorna” (utan att skämmas det minsta) ivrigt påhejade av Satans synagoga i vars ledband de går och som de har gått i allt sedan Satans synagoga/de falska judarna/kulturmarxisterna och deras anhängare bestämde sig för att Sverige utan folkets samtycke, skulle bli ett mångkulturellt samhälle (helvete) år 1975. 

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/frankfurtsskolans-sataniska-rotter.html….   

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html

Ingen kan väl påstå att denna deras dröm inte har gått i uppfyllelse. Sverige (vårt förhållandevis lilla land) befolkas idag av hundratusentals araber, negrer, asiater (av främmande folk och folkgrupper) vilka har fått och fortfarande får permanenta uppehållstillstånd på löpande band vilket i sämsta fall ger dem samma rättigheter som svenskarna men oftast fler rättigheter i syfte att påskynda folkutbytet eller rättare sagt folkmordet (se länk nedan) samtidigt som de kallas ”svenskar” vare sig de vill bli kallade svenskar (ser sig själva som svenskar) eller inte.

 http://experimentlandet.blogg.se/2016/march/nyanlandas-bidrag-fran-forsakringskassan.html

Att behöva bevittna hur ens land (från norr till söder) fylls med allt fler invandrare från hela världen (analfabeter, halvanalfabeter, outbildade, religiösa fanatiker, avgudadyrkare som ofta saknar både vett och etikett och gör vad dom vill) som har tagit sig hit för att få bättre levnadsvillkor (inte för att de älskar Sverige och svenskarna) än vad deras underutvecklade länder (konflikthärdar) kan erbjuda och av vilka en stor del är öppet kriminella och tillåts att härja fritt och begå grova brott utan att riskera några nämnvärda straff, är smärtsamt.

Många svenskar (inte minst unga människor med en sunt fungerande hjärna) mår idag väldigt dåligt av att se det förfall som råder samtidigt som andra ser en chans (gäller både svenskar ocn invandrare) att tjäna sig en hacka eller flera hackor på mångkulturen och massinvandringsvansinnet eller för att tala klarspråk, på Sveriges undergång. Den sistnämnda kategorin tilldelas pengar (har inga som helst problem med att ta emot andras pengar) från staten i olika former för att dåraktigheterna skall kunna fortsätta och utrotningen av det svenska folket (dem själva, vilket de inte tänker på så länge de kan berika sig) skall ske i samtycke med dem och gå fortare.

Den svenska korrupta staten med dess landsförrädarpolitiker (myndigheter) och nickedockor delar gladeligen och dagligen ut miljontals kronor av skattebetalarnas pengar till både företag, privatpersoner, kommuner, organisationer, kyrkor (till allt/alla) som stödjer och verkar för att invasionen av främlingar skall kunna fortgå obehindrat.

Då det är så många inblandade (från olika håll) som har låtit sig övertalas till att stödja  vansinnet i utbyte mot pengar (bidrag), så blir det genast svårare att tala om en påtvingad massinvandring. Satanisterna i regeringen, i riksdagen och inom myndigheterna kan, när allt brakar samman, lätt skylla ifrån sig på de ”så kallade vanliga människorna/röstboskapen” som har ställt upp på eländet mot betalning. De har gjort sig delaktiga och därför kan de (liksom de sionistiska medierna) säga att det var så här folket ville ha det. Det var inte vi (vi som har varit tillsatta som överhet till att styra landet och verka för för folkets väl och ve) utan svenskarna/det svenska folket, som ville ha denna utveckling och därför får de stå sitt kast.    

Det gäller idag att som tänkande och reflekterande människa försöka hålla sig obesmittad av all den idioti som har slagit rot överallt och att anstränga sig för att hålla humöret uppe och eventuella depressioner (olustkänslor) på avstånd även om det är svårt. Vart man än går, vad man än gör, vart man än reser i Sverige numera så blir man obehagligt påmind om att Sverige inte är samma land som det man växte upp i och att många av främlingarna som har anlänt aldrig frivilligt kommer att låta sig ”integreras” i samhället som det så vackert heter.

De behöver inte integreras utan det är det svenska folket som skall integreras, det vill säga bli possitivt inställda till mångkulturen (anamma denna med hull och hår) och till alla främmande folk och folkgrupper vars bostäder och bidrag, gräddfiler in på arbetsmarknaden med mera de får betala även om de vägrar låta sig integreras. När de har fått sina uppehållstillstånd (permanenta) vilket de allra flesta får förr eller senare efter att ha satt fötterna på svensk mark, så är de hux flux lika mycket svenskar som svenskarna och har med det rätt att vara med att påverka utvecklingen i landet till förmån för dem själva, deras anhöriga, landsmän, klaner och så vidare trots att de inte kallar sig svenskar och aldrig kommer att bli svenskar.

En svensk (eller en människa från ett annat europeiskt land) som får ett medborgarskap i ett afrikanskt land eller i ett arab land eller i ett asiatiskt land blir inte afrikan, arab eller kines den dag de får sitt uppehållstillstånd/medborgarskap. Afrikanerna, araberna, kineserna kommer aldrig att se svensken (den europeiska människan) som afrikan, arab eller kines och inte heller den själv kommer att göra det.

Den vederstyggliga mångkulturen (den påtvingade mångkulturen) är ett Satans verk och inte ett Guds verk. Gud placerade ut människorna i olika delar av världen efter byggandet av Babels torn när de gaddade ihop sig mot Gud (ville befria sig från Gud).

"Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. Och de sade till varandra: Kom, låt oss slå teget och bränna det.

Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagande de jordbeck. Och de sade: Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg HERREN ned för att att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och HERREN sade: Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag;  ditned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.

Och så spridde HERREN, dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbittrade hela jordens tungomål; därifrån spridde HERREN ock ut dem över hela jorden". (1. Mos. 11: 1-9)

Fram tills att Jesus kommer tillbaka så är det Guds ordning som gäller om man väljer att tro på vad bibeln säger vilket Satans kyrkor och samfund (de flesta av dem som befinner sig i dessa) inte gör. De har fått för sig att mångkulturen och massinvandringen av folk med andra religioner, kulturer, traditioner seder och bruk, är ett Guds verk och att Gud skall samla alla jordens människor i Sverige(alla som tar sig hit oavsett anledning) och att dessa sedan kommer att ta emot Jesus som sin Herre och frälsare om de anstränger sig för att vara dem till lags på olika sätt.

Med hjälp av trevliga aktiviteter som faller dem i smaken (inte minst om det är GRATIS) inklusive gratis språkundervisning så tror de att de kan omvända dessa människor. De bortser ifrån att det endast är Gud som kan omvända och frälsa en människa och att Gud inte har kallat varenda människa på jorden även om den/de lyckas ta sig till bidragsparadiset Sverige. Gud kan kalla människor i de länder där de bor och han gör så. Gud verkar i alla länder och Guds vilja är att de som har tagit emot honom efter att han har kallat på dem där de bor i sina länder, skall sprida evengeliet i sina hemländer och inte i Sverige när de har tagit sig hit och har fått fri försörjning på livstid om de får för sig att göra det.

Om Gud hade kallat varenda människa på jorden (alla som har levt tidigare och alla som lever idag) så hade inte Jesus behövt komma till jorden och då hade det inte heller varit något problem för Gud att människorna började bygga på Babels torn (att de samlades på en viss plats). Då hade han välsignat deras verk vilket han inte gjorde.

Att de kyrkokristna agerar tvärtemot vad bibeln lär, bevisar att de kyrkokristna inte leds av Guds Ande utan av Satans ande som är den antikristliga anden (som var verksam även under Jesus och apostlarnas tid) och de kämpar idag febrilt för att upplyfta denna antikristliga anden som är motståndare till Gud och Guds Ande och till Herren Jesus Kristus genom att bjuda in den antikristliga anden/världens ande/Satans ande (ofrälsta människor) till gemenskap.

Judar, muslimer, hinduer, buddister, newagare, ateister, alla är välkomna in i den så kallade kristna gemenskapen för den kristna gemenskapen (”KYRKAN”) har makten att omvända och frälsa människor enligt Satans kyrkor vilket i själva verket handlar om att öka medlemsantalet så att fuskverken kan gå runt med alla sina ofrälsta pastorer och präster vilka är ute efter att fylla sina egna bukar.

Och sedan ber de om väckelse trots att de borde veta (om de har läst sin bibel) att Guds Ande aldrig kan kompromissa eller samarbeta med Satans ande/med världen och med världens barn. Guds rike är inte av denna världen.

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18)

På fullt allvar sitter de i sina kyrkor, på bönemöte efter bönemöte (patetiskt) och ber om väckelse tillsammans med världens barn (ofrälsta) utan att vilja vakna och utan att vilja ta till sig Guds ord. De ber för fred och för kärlek och för sympati och för enhet med Satans ande (med självaste Satan) samt för helande för världens barn, en värld som Gud hatar och ber dem att avlägsna sig ifrån men som de har gett sina hjärtan till och inte vill avlägsna sig från. De är inget annat än patetiska eller för att tala klarspråk, dumma i huvudet.

Människor som vill vandra med Jesus och som har blivit födda på nytt måse draga bort från dessa skökobyggnader (från de falska kristna) om de inte vill bli en del av dessa/dem och få del av de plågor som kommer att drabba skökan (den samlade falska kristenheten som har gått i ok med världen) när Jesus kommer tillbaka och eldar upp allt som handlar om människoverk som de vilka kallar sig kristna har intalat sig är från Gud men som inte är från Gud utan från Satan.

Det ena människoverket efter det andra (som handlar om att ta hand om synden och Satan) byggs  idag upp i Jesus namn och inom kyrkorna och samfunden (mängder med kyrkor och samfund) som har brutit sig ut från Guds enda och sanna församling för att de som en gång har startat kyrkorna och församlingarna har önskat få stöd för sina egna doktriner trots att bibeln är tydlig och talar till alla som är mottagliga för Guds ord, det vill säga alla som är födda på nytt, att det bara finns en en lära, ett Guds ord (trots att det är många ord i bibeln) och en Guds församling vilken består av alla frälsta som av Gud har blivit utkallade från världen. Märk väl utkallade från världen och inte inkallade till kyrkorna som älskar och stödjer världen.

Detta att enhet idag måste infinna sig helt plötsligt trots att oenigheten har accepterats under lång tid (ALLA KYRKORS LIKA VÄRDE!) vilket Sveriges kristna råd idag kämpar för tillsammans med påveskökan och makthavarna i världen, har inte handlat om något annat än att ge frihet för att sedan ta bort friheten. När tillräckligt många så kallade kristna har fåtts till att gå över till Satans läger, när de har fåtts till att acceptera den antikristliga anden (Satan) som verkar inom kyrkorna och samfunden så slås porten plötsligt igen en dag.

Då står de som har kallat sig kristna där med lång näsa och undrar vad det var som hände. Vad gjorde vi för fel? När de dör och får stå till svars inför Jesus så kommer Jesus att visa bort dem som ogärningsmän trots att de anser sig har gjort allt rätt. De får det straff de förtjänar.

Ni som läser denna bloggen och som vill tro på Herren Jesus Kristus men som inte tror av den ena eller den andra anledningen på grund av att det ser så mörkt ut i Sverige (i världen) både bokstavligt och bildligt, bör knäppa era händer och be till Jesus med ett uppriktigt hjärta att han visar sig för er. Antagligen har han redan visat sig för er på ett eller annat sätt under livets gång när ni har varit i svårigheter (kanske utsatta för dödsfara) men ni har inte velat tro på att det var Jesus/Gud som visade sig för er. Ni har velat tro på att det var en slump eller något annat.

Så trodde även jag innan jag blev frälst. Jesus/Gud visade sig för mig på olika sätt gång efter gång genom bönesvar och i olika situationer men jag slog bort det och tänkte (ville tro) att det var slumpen som räddade mig när det var Gud och hans änglar som tog mig i sitt förvar.

Jag har bett till Gud sedan jag var fem år gammal då Gud talade till mig vilket var något som mina föräldrar ville sjukdomsförklara. De var ateister och sa till mig att det jag hade hört var fantasier/idiotier. Jag lyssnade till dem och talade inte mer om vad jag hade hört.

Jesus/Gud lyssnar på alla böner som bes med ett uppriktigt hjärta och han är den ENDA som kan frälsa dig/er om ni vill bli frälsta. Kyrkorna kan inte frälsa en enda människa annat än in till världens rike som de står upp för eftersom de tillhör världen och arbetar för världen och för Mamon (det antikristliga systemets utbredande). Kyrkorna och deras medlemmar hatar Jesus och har gett sin kärlek till världen och de har alla (kyrkor) skrivit under på dokumentet Charta Oecumenika som kommer från påveskökan.  Det går inte att tjäna två herrar samtidigt och de har bevisat vilken herre de TJÄNAR.

Om du har blivit ett Guds barn så skall du inte bli förvånad om de hatar dig och du får lida. Jesus talar inte om att det är en gullegull situation att leva i denna världen och att följa honom vilket kyrkorna gör. Det bevisar än en gång att kyrkorna inte är från Gud utan från Satan.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik