Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Går det att tolka bibeln på många olika sätt?

Publicerad 2017-04-29 08:28:00 i Satans synagoga,

Ja, enligt kyrko och samfundskristna så finns det många olika tolkningar och som nyfrälst får man höra att även om alla tolkningar kanske inte är de bästa (varje kyrka och samfund bestämmer själva vad som är den bästa tolkningen) så är det absolut inget fel på dem. Alla får tro på vad de vill och även göra vad de vill.

Det finns inget som är rätt eller fel utan vad allt handlar om är att den nyfrälsta så fort som möjligt skall fås till att skriva in sig som medlem i någon kyrka (som går helt i världens ledband) och bidra med tionde och till kollekten samt ställa upp på de sociala aktiviteterna som kyrkorna anordnar.

Den nyfrälste är med andra ord till för kyrkan och kyrkan är i sin tur till för världen.

Inte för att sprida Guds rike här på jorden som bibeln lär utan för att sprida världens rike inom och utanför kyrkornas och samfundens väggar.

Varje nyfrälst är ett barn (till och med ett spädbarn i Kristus enligt bibeln) och är därför beroende av omsorg, hjälp och vägledning i sitt tillväxande (helgelse) precis som vilket barn (spädbarn) som helst som föds in i världen.

Ingen skulle komma på tanken att, som exempel, säga till ett barn (som föds in i världen) att det går att tolka signalarena vid övergångsställena på flera eller många olika sätt (precis som man vill, kanske efter vilket humör man är på) eller att det går att tolka de lagar som finns till för att samhället skall kunna fungera i syfte att förhindra att laglöshet och ondska breder ut sig, på många olika sätt (som man vill).

Det vore till att uppmuntra lögnen, laglösheten och det onda som barnet med största sannolikhet sedan anammar och gör till sanning.

De tio budorden (Guds bud/lagar) finns liksom de världsliga lagarna (som är hopkopplade med dessa tio bud) inte till för att de skall kunna tolkas på en massa olika sätt. Att det som exempel är rätt att begå stöld, dråp, äktenskapsbrott med mera under vissa omständigheter som den enskilde själv kan besluta över och utan att Gud har gett sitt medgivande.

Då skulle man kunna ha en lag för varje människa (ni kan ju bara föreställa er vad de hade lett till) istället för gemensamma lagar som tanken är att alla skall rätta sig efter (följa).

Denna "frihet" har dock kyrkorna och samfunden tagit sig när det gäller att tolka bibeln och de uppmanar de kristna, de nyfrälsta, att göra detsamma så länge det inte hotar kyrkornas tolkning. Vilken kyrka en nyfrälst väljer att bli medlem i spelar inte så stor roll för kyrkokristna. Bara den blir medlem i något som kallas kyrka/samfund (en byggnad) och inte fäster sig för mycket vid de bibliska sanningarna utan ikläder sig rollen som ett ja sägande mähä (säger ja till vad kyrkan och inte bibeln lär) så blir den accepterad av den övriga kristenheten vilka alla ställer upp på det pågående avfallet.

Om den blir medlem i svenska kyrkan, katolska kyrkan, pingstkyrkan, baptistkyrkan, frälsningsarmén etcetera, som alla tolkar bibeln på olika sätt, och menar att de alla har rätt tolkning, är oväsentligt. Vi måste till varje pris samarbeta och komma överens säger man då. Det finns ett ord för detta som heter "EKUMENIK" och som vi återkommer till lite längre ner.

Om tanken från Guds sida hade varit att det går att tolka bibeln på många olika sätt och att alla kyrkor och samfund med dess olika doktriner och läror är fria att tolka bibeln som de vill, så hade Gud förmodligen i sin stora nåd, gett alla dessa olika kyrkobildningar olika biblar som stödjer deras olika doktriner och läror. Men det har han inte gjort. Han har gett alla kristna en och samma bibel.

Om tanken från Guds sida hade varit att kristna skulle dela in sig i olika kyrkor och samfund som följer olika läror så hade det antagligen stått något om detta i bibeln. Det gör det inte. Denna splittring är ett verk av människor (ytterst av Satan) som inte har velat lyda Gud utan velat gå sina egna vägar och som allt eftersom tiden har gått, har fått med sig anhängare.

Att så är fallet kan tas som ett bevis på att kyrkorna inte är från Gud utan från Satan som är ute efter att förgöra och förstöra allt Guds goda verk vare sig det handlar om Guds församling (som är en enda församling och inte tusentals församlingar med olika läror) eller om enskilda  människor.

En nyfrälst svälts ihjäl inom Satans kyrkor och samfund för den ges varken mjölk eller fast föda. Den enda föda som ges är ett urvattnat och förfalskat evangelium, ett Satans evangelium som syftar till att ta hand om och fixa världen och alla ofrälsta i världen. Ingen som kommer till tro på Jesus kan livnära sig på det (även om de önskar och har all tro i världen) och chansen att de avfaller förr eller senare är stor samt att de nådegåvor som Gud/Jesus ger till dem som kommer till tro, går samma öde tillmötes.

Kraften som skulle kunna finnas i Guds rike försvinner och förvandlas till ansträngningar på köttslig grund som resulterar i en allmän hjälpverksamhet när dom som kallar sig kristna vill slå rekord i godhet genom att samarbeta och kompromissa med världen och världens människor samt upplyfter deras tro, deras läror och deras SYND.

Dessa kristna tycker synd om synden och gör allt för att omhulda den då de själva är så fyllda av synd så att det räcker ända upp till himmelen.

De vill ha Jesus som frälsare men inte som Herre och de tycker att det är okej om en nyfrälst väljer att ha Jesus som frälsare men inte som Herre vilket är totalt antikristligt eftersom Jesus/Gud inte är någon liten snäll och vis man som det går att leka med hur som helst.

Gud/Jesus är densamma som under en och samma dag och vid flera tillfällen, utrotade mängder av sitt utvalda folk, Israeliterna, under ökenvandringen och för att de var olydiga, började knorra och klaga eller hade börjat dyrka andra gudar. Bland dessa fanns även kvinnor och barn som var totalt oskyldiga. Ändå gick Guds vrede ut över dessa.

Avfallet försöker man idag från kristet håll råda bot på genom ekumeniken som sägs syfta till att ena kyrkorna men som inte syftar till att ena kyrkorna (de protestantiska kyrkorna) utan till att ena kyrkorna med den katolska skökan, att få dem gå ihop med världsskökan, som redan under trehundratalet slog sig samman men den världsliga makten och helt styrs av den världsliga makten och som därmed inte är någon kyrka annat än för syns skull.

Påven påstår, liksom de icke troende makthavarna som äger och styr världen genom sina pengar eller genom sina kontakter med människor, att han är Guds ställföreträdare på jorden vilket ingen människa av kött och blod kan bli enligt Guds evangelium.

Det är den Helige Ande som är Guds ställföreträdare här på jorden fram tills att Jesus kommer tillbaka men så länge påvarna tillsammans med sina kumpaner inom den övriga avfälliga och samlade kristenheten kan få naiva och icke bibelläsande människor "kristna" att tro på att de är Gud samtidigt som de lockas in i Satans kyrkor av hans tjänare, människor som agerar likt fångstredskap åt Satan, och även de omskapar sig till att likna ljusets änglar liksom Satan gör, så kommer avfallet liksom laglösheten att eskalera.   

Kommentarer

Postat av: Ulla

Publicerad 2017-04-29 13:25:08

Om pastorerna inte tagit lön av sina åhörare (ja ordet är rätt - TAGIT!) så hade de kanske brytt sig om "åhörarna" (SOM PUPLIK PÅ EN TEATER!) och predikat sanningen.

Om, så hade de falska kristna avslöjats och fåren fått den näring Gud vill de ska ha!

De falska herdarna ska få det straff de är värda!

Och vi som har avslöjat dem sätter vårt hopp till överherden JESUS KRISTUS!

Svar: Ja det gör vi..Vårt hopp är till Jesus Kristus. Deras hopp är till världen och under tiden så är det vår plikt att avslöja dem (de falska herdarna) så att de inte kan leda människor med sig i fördärvet.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Ulla

Publicerad 2017-04-29 19:24:27

Sant!

Och att skilja mellan andar - de som hör till världen och de som inte hör till världen - är vår uppgift, om vi vill lyda Gud.

Svar: Ja det är vår uppgift för vi kan inte göra annat även om vi vill göra annat.. Det handlar om att bli en slav för Jesus Kristus och för Guds rike eller att bli en slav för världen och världens rike som styrs av Satan.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik