Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Snart jul igen men julen är ingen kristen högtid

Publicerad 2016-12-05 14:15:00 i Religion,

Obs. Denna artikel har publicerats på bloggen tidigare och kommer att publiceras varje år innan jul med eventuella tillägg.
 
Det är väl känt att december månad infaller i mitten av regnperioden i Palestina. Under den kyliga och regniga perioden från oktober (inte senare än 15,e okt) till april, lät herdarna alltid inhägna sina får för att skydda dem från det dåliga vädret.

Man tog dem bort från markerna och det innebär att det inte borde ha funnits några får ute när Jesus föddes (som man påstår) den 25 december.

Fåren borde ha blivit inhägnade för länge sedan. Därför är det mer troligt att Jesus föddes någon gång i början av oktober och inte senare än den 15,e oktober och att det var då herdarna mötte en Herrens ängel som berättade för dem om Jesus födelse.

“Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget. I Samma neid voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord” (Luk. 2:7-8)

Anledningen till att Josef och Maria vistades i Betlehem var på grund av skattskrivningen som var ett påbud som utgick från kejsar Augustus om att hela världen skulle låta skattskriva sig. Då färdades alla, var och en, till sin stad för att låta skattskriva sig.

Kejsar Augustus måste ha varit väl medveten om de väderleksförhållanden som rådde under mitten av december i Palestina och att det var mycket besvärligt, rent av farligt, att ge sig ut på resa under denna perioden. Det hade varit omöjligt för de flesta att lyda hans påbud.  

“Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.

Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de vore där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda” (Luk. 2:1-6)  

Det är också väl känt att julens ursprung går tillbaka till tiden för soldyrkan under Nimrods levnad, den man som var ledande i bygget av Babels torn. Om Babels torn (det nya Babels torn) har vi skrivit om mycket här på bloggen.

Flera tusentals år innan Jesus födelse, uppmärksammade hedningar i alla länder den 25 december som födelsedag för en gud som kallades solguden. Nimrods änka Semiramis var hans mamma och hon ansåg sig vara himmelens drottning. Sonen (solguden) som var född den 25 december hette Tammuz.

Under århundraden firades hans födelsedag med fester, frossande och dryckesorgier. Tammuz ansågs vara den största kvinnoälskaren samtidigt som han var mycket förtjust i starka drycker och gärna drog snuskiga skämt.

Man sa att han älskade alla och att alla älskade honom. Det var den 25 december, samma dag, som man påstår att vår Herre Jesus Kristus föddes, som hedningarna firade Tammuz, sin solguds, födelse dag.   

Julen är en högtid som kommer från hedniska Babylon och därför bör man som pånyttfödd i Kristus inte ha något med julen att göra. Om Herren Jesus hade velat att vi kristna skulle fira hans födelsedag så hade han talat om det samt hur firandet skulle gå till.

Bibeln talar inget om att apostlarna, och de första församlingarna, firade Herrens födelsedag och bibeln innehåller allt vi, som kristna, behöver veta om hur vi skall leva och handla i olika lägen för att det skall bli så bra som möjligt för oss själva och för våra medmänniskor.

Vi får veta hur vi skall ge pengar till Herrens verk, hur vi skall dyrka Gud, hur vi skall evangelisera, hur vi skall uppmärksamma Herrens måltid med mera, men inte att vi skall fira Jul, att julen är Jesus födelsedag eller att vi kristna bör ägna något intresse för julen överhuvudtaget.

Det var den katolska kyrkan (skökan) som introducerade julen som en kristen högtid. När kejsar Konstatinus kom till makten under 300 - talet så tvingade han hedningarna i det romerska riket att låta döpa in sig i den kristna kyrkan som han startade med hjälp av Satan. 

Då församlingen (det fanns inga kyrkor innan Konstantinus) dyrkade och upphöjde Jesus som Guds son och de nydöpta hedningarna ville fortsätta att dyrka och upphöja Tammuz, sin solgud den 25, e december (som ju var hans födelsedag), uppstod ett problem.

Konstatinus blev tvingad att göra något för att lösa det och lösningen blev att hedningarna, som dyrkade Tammuz, fick ha kvar den 25, e december som högtids dag samtidigt som man lade till att Jesus föddes den dagen.

En särskild mässa introducerades i syfte att få alla att känna sig glada. Det hedniska dyrkandet (av solguden och avguden Tammuz), som man lyckades smyga in i församlingen kallades Christ (Jesus) - mass (mässa) vilket sedan blev engelskans Christmas.
 
Efter det så tror majoriteten av de kristna att kyrkorna är från Gud (trots att bibeln inte talar om några kyrkor utan om församlingen) och att påvekyrkan (skökan) är från Gud och att jul är något som kristna skall fira.

Hälften Jesus och hälften avgudadyrkan (soldyrkan) blev alltså CHRISTMAS eller JUL på svenska. Satan lyckades, genom sin hantlangare Konstatinus, att genomföra en av sina första attacker mot den sanna kristna läran,

Denna attacks (Konstatinus blandade in avgudadyrkan i den kristna läran) ursprung var synden och sedan dess har denna synd växt och blivit en attack mot en stor del av mänskligheten de senaste århundradena.

Synden (genom att gå emot Gud och uppmuntra avgudadyrkan) visar sig i form av en okontrollerad dryckenskap, en köphysteri av sällan skådade slag, frosseri, (människor som äter så att de mår illa) och har följt i julens spår och förpestat livet för många människor.

Ingen skulle väl vilja påstå att detta är Guds vilja. De flesta skulle väl snarare hålla med mig om att det är Guds motståndares vilja.

Det är så här Satan verkar. Han blandar med hjälp av sina underordnade (vilka självklart inte är onda, Konstatinus var ju kristen och påstod sig vilja följa Gud) gott med ont, vilket aldrig kan bli gott utan alltid blir ont samtidigt som han omskapar sig till en ljusets ängel och till att lika rättfärdigheten. Så gör också hans tjänare kan vi läsa i bibeln och tjänare hade han gott om då och har även gott om idag. Det är många människor som står på kö för att få delta i Satans förstörelseverk (inom alla områden) som han har iklätt det godas skepnad.

Därför varnar jag människor här på bloggen från att totalt okritisk köpa allt som på ytan ser gott, kristet, vänligt, trevligt, ödmjukt och snällt ut. Det är inte alltid som så är fallet. Vi vet att Satan inte bara är listig utan oerhört listig. Nu menar jag inte att vi skall gå runt och vara misstänksamma mot allt och alla och leta ondska överallt men vi bör vara på vår vakt och hålla oss vakna som bibeln säger.

Konstatinus ville endast väl och han var en kristen. Han såg säkert snäll ut och var också snäll och god mot hedningarna som ville få dem att känna sig delaktiga och väl tillmods i det romerska riket. Det var ju av den anledningen han gick med på kompromissen som förde den katolska kyrkan och hela kristenheten in i den avgudadyrkan, en avgudadyrkan som kyrkorna liksom hedningarna fortfarande ansluter sig till varje jul eller “christmas” och som de flesta kristna inte vet, är avgudadyrkan.

Man vill tro och tror (liksom jag själv trodde) att Jesus föddes den 25 december och att julen (christmas) är en biblisk högtid samt något som Gud vill att kristna skall fira när det i själva verket är en hednisk högtid som härstammar från katolicismen (Konstatinus) och solgudsdyrkan.

Ibland kan man höra folk som säger att Jesus borde återfå sin rätta plats i julen och julfirandet. Särskilt när köphysterin och fokuset på det materiella slår nya rekord (kan minnas att även jag själv har uttalat mig i liknande ordalag), men hur skulle han kunna återfå något som han aldrig har haft?

Världen älskar julen men bryr sig inte om Kristus. Istället smädas och förlöjligas Kristus ofta i världen och av världens människor. Om julen verkligen hade varit Jesus födelsedag så hade inte världen velat ha med den att göra. På grund av världens dyrkan och kärlek till julen kan vi vara säkra på att julen inte är från Gud.

Bibeln säger:

“Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld” (1.Joh.5:19)

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2:15-17)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

Det är den katolska kyrkan som uppenbarelseboken ber oss att dra bort ifrån i den yttersta tiden (vilken är nu) så att vi inte deltar i hennes synder som har tornat upp sig ända till himlen och drabbas av hennes plågor. Det är den katolska kyrkan (skökan) som Gud ber oss att ge lika för lika och att ge dubbelt igen för hennes gärningar och dubbelt i den bägare där hon har blandat sin dryck.

“Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat  sin dryck” ( Upp.18: 4-6)

Julen innehåller mängder av obibliska traditioner (till exempel att ge bort gåvor julklappar, pryda julgranar, jultomten Santa Claus) som fogades in i kyrkan under eller efter 400 - talet.

Eftersom kristna (de flesta kristna) har vant sig vid att se julen som Jesus födelsedag menar de att det är okey att ge gåvor (julklappar) för att de tre vise männen gav Jesus gåvor. Men de gav inte födelsedagsgåvor utan gåvor för att Jesus föddes till kung, till judarnas konung. Dessutom träffade de inte Jesus förrän han var närmare två år gammal.

“När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen” (Matt. 2:16)

Om julgranen kan vi läsa:

“Ty vad folken predika är fåfängliga avgudar. Se, av ett stycke trä från skogen hugger man ut dem, och konstnärens händer tillyxa dem; med silver och guld pryder man dem och fäster dem med spikar och hammare, för att de icke skola falla omkull. Lika fågelskrämmor på ett gurkfält stå de där och kunna ej tala; man måste bära dem, ty de kunna ej gå. Frukten då icke för dem, ty de kunna ej göra något ont; och att göra något gott, det förmå de ej heller” (Jer.10:3- 5)

Att pryda en julgran med glitter i silver och guld och vackra glänsande (färglada) kulor med mera för att sedan beskåda dess prakt och slutligen gå ner på knäna för att placera julklappar (lika obibliska som trädet) under trädet, är fåfänglig avgudadyrkan enligt Guds ord (bibeln). Vi kan inte någonstans i bibeln finna att gröna träd, glitter och tingel tangel, är kopplade till sann Gudsdyrkan.

Gud vill inte att vi skall observera dagar, månader, tider och år. Det finns inga speciellt heliga dagar för dem som tillhör Kristi kropp. Alla dagar är lika heliga och Herren Jesus Kristus vill att vi skall dyrka honom, som Gud, den allsmäktige (vilken har skapat allt på jorden och i himlen) och inte som ett spädbarn i en krubba, lika mycket och på samma sätt alla årets 365 dagar. 
 

Kommentarer

Postat av: Ann

Publicerad 2016-12-08 13:17:12

"Julen är en högtid som kommer från hedniska Babylon och därför bör man som pånyttfödd i Kristus ha något med julen att göra".????
Rättelse: ordet "inte" ska väl va med
efter Kristus.

Svar: Det stämmer. Tack!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: rostaratt

Publicerad 2016-12-21 19:14:18

Oavs vilket tror jag snart den här globaliseringen blir slutet för kristendomen, vara sig man tror eller ej.
Våra politiker har i princip sålt vårat land i/och med EU medlemskapet och FNs agendor.
http://nyadagbladet.se/debatt/dags-att-forsvara-vara-kvinnor-och-var-kultur/#comment-2645971154 http://rny.nu/k/11679396.
Ser EU som den värsta boven i dramat,att lämna dom kan vara den enda utvägen/tillbaka. http://www.zerohedge.com/news/2016-12-04/something-strange-taking-place-mediterranean

Svar: Det finns kristna kvar i alla länder. I gamla testamentet sa Gud att det finns 7000 som inte har böjt sina knän inför Baal (avgudadyrkan) och som inte har sålt sin själ till djävulen.
Jag håller med om att det ser mörkt ut men om du knäpper dina händer och ber till Jesus med ett uppriktigt hjärta så kommer du att få höra Jesus tala till dig.

Han inte bara talar utan han hjälper dig på direkten om du är en ärlig sökare.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik