Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Är det lätt att vara kristen?

Publicerad 2016-12-04 06:57:00 i Religion,

Vad svaret på denna fråga blir beror förstås på vem den ställs till. Om den ställs till en samfundskristen som knappt har läst sin bibel och som har givit sin själ till sitt samfund, sin kyrka, där det finns gott om ”snälla” människor och trevliga aktiviteter för alla smakinriktningar och där det enda kravet är att den som kallar sig kristen rättar in sig i ledet, det vill säga inte har några synpunkter gällande den väg samfunden (kyrkorna) sedan decennier tillbaka har slagit in på (den breda världen som bär till fördärvet) eller gällande dess ledarskap som inte så sällan består av ulvar i fårakläder, så är det förstås väldigt lätt att vara en kristen.

Kyrkan (ledarskapet) tar då hand om dig (det är åtminstone vad du skall tro) på alla sätt precis som staten tidigare tog hand om alla svenska medborgare men idag endast tar hand om och sörjer för utländska medborgare (lycksökare/parasiter) som önskar sig ett bättre liv i Sverige än vad deras hemländer kan erbjuda.

Du behöver men andra ord inte tänka själv och du behöver inte heller läsa eller försöka att förstå bibeln för det gör prästerna och pastorerna i ditt ställe. Din uppgift är att lyssna på vad de säger och rätta dig efter det då de alltid har rätt.

En präst eller pastor kan aldrig ha fel för om en präst eller pastor inte hade varit felfri (det vill säga gudomlig enligt kyrkorna och samfunden) så hade han/hon aldrig fått bli präst eller pastor. För dom ”kristna” som tycker att det är lätt att vara kristna har prästerna och pastorerna tillsammans med kyrkorna (deras religiösa svartbyggen/människoverk) blivit likt avgudar som de dyrkar och ser upp till mer än vad de ser upp till och dyrkar Herren Jesus Kristus.

De älskar alltså sina världsliga kyrkor (världen), pastorer och präster mer än Jesus och vad kan det bero på annat än att de inte är frälsta? Så de kan kalla sig kristna hur mycket de vill (liksom många krigshetsande amerikanska presidenter och andra brukar ha för vana att göra) men de är omöjligt frälsta annat än till världen.

Att vara frälst till världen är lätt då världen i sin tur älskar de kristna (de som kallar sig kristna) som älskar världen. Men en frälsning till världen är inget som Jesus ligger bakom. Han kom för att frälsa människor från världen och frälser fortfarande människor från världen (som vi skrev om i föregående artikel) och från den ande som finns i världen och som är Antikrists ande och därmed en motståndare till Guds Helige Ande.

Med tanke på detta så är det skadligt för sanna kristna (pånyttfödda) att vistas i kyrkor och samfund, om de önskar behålla sin andliga hälsa och helgas (utvecklas) i Kristus, eller att ha något med dessa att göra då Antikrists ande (främmande andar) har tagit över och styr kyrkorna.

Kyrkor och samfund är inget annat än människoverk. Det fanns inga kyrkor eller samfund innan kejsar Konstatinus av Rom i början av 300 - talet konverterade till kristendomen (antagligen av rent taktiska skäl) utan då kallades den kristna gemenskapen (gemenskaperna) för församlingen/församlingarna.

I och med byggandet av kyrkor (Gud förkastar allt människoverk) tillsammans med ett stort avfall från den bibliska läran (olydnad mot Gud) kunde den antikristliga anden (Satans ande) nästla sig in i kyrkan.

Det katolska skökoväsendet (den första kyrkan, Påvekyrkan) som har så mycket blod på sina händer och som har staplat så många synder på varandra så att dessa räcker ända upp till himmelen (som Uppenbarelseboken säger), är ett exempel på vad som händer när villoandar och onda andar släpps in och tillåts att ta över.

Inom RKK har de fått verka fritt ända sedan 300 talet. Därav all ondska och ogudaktighet som denna ”kyrka” har gjort sig skyldig till.   

Genom att frångå Guds ord, gå emot Guds ord (inte lyda Gud) så ger man de onda andarna en ingång, ja man välkomnar dem. När de väl har tagit sig in om det så är i en kyrka, ett samfund eller i en människa så låter inte resultatet vänta på sig. Sakta men säkert tar de onda andarna över eftersom kyrkan, samfundet eller människan självmant har släppt in dem.  

Det är inte för intet som bibeln talar om Guds vapenutrustning. Det är ett krig som pågår om människan i den osynliga världen som vi ser konsekvenserna av i den synliga världen och det är inte mot människor av kött och blod vi har att kämpa utan mot andemakter i himlarymderna.

Denna vapenutrustning behöver inte de som tycker att det är lätt att vara kristna lägga någon större vikt vid (ta på sig) för de anser inte att de deltar i ett krig mot Satan och kan inte heller känna eller förstå det då de går Satans och kyrkornas väg (den breda vägen) och inte utgör något hot mot dem.
 
Dessa ”kristna” ses inte som fiender till Satan eller till kyrkorna och samfunden som Satan har i sitt grepp och därför angrips (attackeras) de inte heller av honom och hans onda andemakter eller ifrågasätts av kyrkliga auktoriteter.

De skulle aldrig komma på tanken att opponera sig emot att deras kyrka/ samfund går emot bibelns lära om auktoriteterna säger att kyrkan eller samfundet skall göra det. De är beredda att gå med på nästan vad som helst (kanske till och med omskrivning av hela bibeln om det skulle bli aktuellt) för att slippa hamna i konflikt med de religiösa ledarna och sina kyrkor/samfund.

Vi ser samma sak när det gäller världen och politiken. Få människor vågar sätta ner foten, och definitivt ingen som tycker det är lätt att vara kristen, för att gå emot massinvandringsvansinnet, det pågående folkmordet på svenskar, det allmänna förfallet och det faktum att de sionistiska judarna (de falska judarna/Satans synagoga) har bestämt att utplåna Sverige som land.

Det är lika lätt att vara politiskt korrekt i Sverige som det är att vara en ofrälst kristen men den som är politiskt inkorrekt alternativt en pånyttfödd kristen blir kritiserad, hatad och kallad för diverse olika skällsord där rasist är det vanligaste om någon kritiserar samhällsutvecklingen och dömande, intolerant om någon kritiserar kyrkor och samfund.

Satan lämnar de som tycker att det är lätt att vara kristna, ifred (det gör honom inget om de sitter och trallar i kyrkorna), de är hans vänner, och han rent av uppmuntrar deras religiositet som är harmlös och inte utmanar hans makt utan snarare ökar hans makt. Varför skulle han bry sig om dem? De som tycker att det är lätt att vara kristna gör ju exakt vad han vill.

De ägnar sig åt religion och åt sina egna projekt (aktiviteter) och de för in nya människor i kyrkorna och samfunden som förväntas göra samma sak samtidigt som Antikrists ande får breda ut sig så att avfallet från den sanna kristna läran ökar för varje dag som går.
   
Anden som finns i världen (alltså Antikrists ande) har alltid och kommer alltid att vara Guds Andes motståndare och Guds Ande kan inte verka obehindrat där Antikrists ande tillåts att verka. Därför kan inte Guds Ande verka i kyrkor och samfund (där Antikrists ande bjuds in och uppmuntras) som han vill (som Gud vill) och då Guds Ande inte kan verka i kyrkor och samfund som han vill (som Gud vill) så kan inte dessa vara Guds församlingar liksom dess medlemmar omöjligt kan utgöra Kristi kropp.

Vad är en kyrka, ett samfund, en Guds församling utan den Helige Ande som är Jesus ställföreträdare här på jorden och vad är Kristi kropp (annat än en sjuk och handikappad kropp) om inte Guds nådegåvor genom den Helige Ande kan verka i församlingen (varje församlingsmedlem med sin/sina gåvor) och utgöra en frisk Kristi kropp där varje lem (församlingsmedlem) fyller sin funktion och där alla lemmar är lika viktiga för att kroppen (församlingen) skall kunna fungera.

Kyrkor och samfund som gör allt för att undertrycka och tona ner Guds Ande och Guds Andes verk (vilket alla kyrkor och samfund gör idag) är inte Guds församlingar eller Kristi kropp även om deras kyrkor och samfund är hur prydliga och gemytliga som helst både på insidan och på utsidan och även om det finns mängder av ”snälla” och kärleksfulla människor inom dess väggar liksom det finns mängder av olika aktiviteter och möjligheter till gemenskap för dem som känner sig ensamma.

För att svara på frågan som ställdes i rubriken så är det lätt att vara ”kristen”, en namnkristen (det vill säga att kalla sig kristen) och ofrälst kristen som hyser kärlek till världen och som vandrar världens väg, den breda vägen som ju bär till fördärvet, men att vara en kristen som vill vandra och försöker att vandra på den smala vägen (som bär till Gud och evigt liv) även om det är svårt och misslyckandena kan bli många, så är det inte lätt att vara en kristen.

Det är ensamt, en ensam vandring, då det är få, mycket få, som vandrar och vill vandra den smala vägen.    

Här följer tre korta videos där en engelsman vid namn Justin, talar om detta och om Antikrists/Satans kyrkor och deras gift.
 
 
 
 

Kommentarer

Postat av: Jesus är vägen - inte kyrkorna

Publicerad 2016-12-04 08:03:08

AMEN!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik