Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

När kyrkornas medlemmar tvingas betala för sin godhet

Publicerad 2016-08-25 23:35:36 i Mångkultur,

Från och med den 1 juni har personer med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut inte längre rätt till dagersättning och plats på migrationsverkets boenden. Detta kan innebära att allt fler vänder sig till församlingar och andra organisationer för att få stöd med mat, husrum och andra grundläggande behov.

Vad församlingarna kan göra enligt den svenska kyrkan som verkar för laglöshet, är att i första hand be dem som inte längre får bostäder och bidrag samt allt annat gratis i Sverige att vända sig till socialförvaltningen trots att även denna myndighet finansieras med skattemedel.

Möjligheterna finns att de kan få bidrag ändå (enligt kyrkan) trots att de efter utvisningsbeslutet inte har rätt att vistas i landet annat än som turister vilket innebär att de då skall kunna försörja sig själva så länge vistelsen varar.

I andra hand föreslår den laglösa “skökan” församlingarna att samverka med civilorganisationer och i tredje hand välkomna alla oavsett juridisk status, att delta i församlingens verksamhet som till exempel soppluncher, gudstjänster och mötesplatser.

Förhoppningsvis kommer det framöver att bli en strid ström av lycksökare från hela världen som tar sig till kyrkorna för att få sina fundamentala behov tillgodosedda vilket församlingsmedlemmarna får bekosta med egna medel.

Underbart!!!

En femtiolapp eller hundralapp i kollekten varje söndag lär inte räcka för att kunna försörja alla (med allt vad de behöver) som får avslag på sina asylansökningar utan då får godhetsapostlarna (församlingsmedlemmarna) ge mycket mer och kanske allt de äger vilket vi ser fram emot.

Det är lätt att slänga över kostnaderna för sin godhet på andra och lätt att ge av sitt överflöd men när verkligheten står framför dörren eller har trätt in i kyrkan och mängder av människor från hela världen berättar den ena snyfthistorien efter den andra i syfte att få permanent livstidsförsörjning i Sverige, då känns det inte längre lika bekvämt.

- Vi kan ju inte ge allt vad vi äger till människor vi inte känner och som vi inte vet något om, säger församlingsmedlemmarna.

Men se goda skall vi vara så länge andra betalar och då spelar det ingen roll om vi går emot allt vad lag och rätt heter.

Därför hoppas vi på att alla som har fått avslag på sina asylansökningar (alternativt får för lite bidrag) söker sig till kyrkorna så att dess medlemmar tvingas ge dem bidrag och köpa bostäder åt dem med egna medel samt bekosta allt annat de är i behov av samt flygbiljetter till deras hemländer de påstått sig ha flytt ifrån och inte kan åka tillbaka till men som de åker tillbaka till när de väl har fått sin försörjning från Sverige.

Läs mer här:

https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1286677
 
 
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik