Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Antisionister sparkas från Sverigedemokraterna

Publicerad 2015-05-06 07:41:00 i Satans synagoga,

I slutet av december 2014 publicerade bloggen en artikel som handlar om att Sverigedemokraterna eller snarare Sverigedemokraternas ledning, det är ju ofta en stor klyfta mellan ledning och medlemmar inom de politiska partierna, är en sionistkontrollerad opposition vars syfte är att fånga upp röster som är kritiska till massinvandringen (i synnerhet den muslimska) men som i själva verket arbetar för sionismens agenda som handlar om att förstöra Europa och de västerländska samhällena ekonomiskt, moraliskt, socialt, andligt och kulturellt.

Som vi skrev då så finns det många Sverigedemokrater som verkligen arbetar seriöst med att få ett stop på den vansinniga och totalt okontrollerade invandringen men de kan inte göra så mycket mer än att anpassa sig till den sioniststyrda partiledningen, lämna partiet frivilligt eller stanna kvar och förr eller senare bli utsparkade. De massuteslutningar som nyligen har ägt rum inom SD handlar inte om något annat än om att få bort obehagliga element som på något sätt är ett hot mot partiets fortsatta existens.  

De uteslutna sägs vara ideologiskt avvikande och skadliga för partiet och påstås stödja antisemitiska åsikter och konspirationsteorier om att judar infiltrerat Sverigedemokraterna och i hemlighet styr över partiet. Sådana förfärliga tankar måste man omgående hindra från att spridas och någon diskussion om huruvida det kan ligga någon sanning bakom vill man inte befatta sig med. I korrekt (politiskt korrekt) demokratisk anda löser man problemet genom att plocka bort de oliktänkande.   
   
Allt fler människor, och det gäller även Sverigedemokrater, börjar förstå att den destruktiva massinvandringspolitiken inte har kommit till av en  slump utan att det finns krafter utanför politiken som använder denna för att lamslå Europas länder och särskilt då experimentlandet Sverige (destabilisera, skapa uppgivenhet, söndra, splittra befolkningar) för att få makt.

Dessa ondskefulla krafter har likt en bläckfisk slagit sina många armar runt de olika ländernas ledarskap (runt våra landsförrädare) som i utbyte mot visad lojalitet (svansviftning) gentemot de främmande sionistiska krafterna kan åtnjuta en mycket god levnadsstandard. Detta gäller också Sverigedemokrater med ledande positioner vilka får tillträde till de rykande köttgrytorna och kan sko sig på väljarnas och folkets bekostnad samtidigt som massinvandringen når rekordnivåer.  

Sionismen är den politiska ideologin som makteliten använder för att ta makten och Kabbalismen/ Talmudismen är den religion som man vill skall genomsyra världen och som grundar sig på olydnad, förakt och hat gentemot Gud, Guds bud och Guds skapelse.

Det finns flera olika namn på denna maktelit såsom företädarna för NWO, världsregeringen, Sions Äldste med mera och man möts i de för allmänheten och för journalister ej tillgängliga hemliga ordnarna (frimurarordnarna och andra sammanslutningar såsom Bilderberggruppen etcetera) där man utbyter meningar och lägger upp planer för mänskligheten utan att mänskligheten får göra sin röst hörd.

Det är djävulens röst som ljuder högst och hans undergivna och köpta tjänare ger sitt bifall till allt han säger.

Landsförrädaren Stefan Löven var inbjuden till det årliga Bilderbergmötet strax innan han blev partiledare för Socialdemokraterna (Rothschilds och Illuminatis socialdemokrater) liksom landsförrädaren Fredrik Reinfeldt (innan han skulle inta partiledarposten) och detta brukar vara kutym när någon tillträder som partiledare.

De får där sina order men inte av folket som avlönar dem väl eftersom de har ett sånt otroligt stort ansvar, utan av odemokratiska aktörer vars agenda står helt i strid med folkviljan och strider mot hela mänskligheten. Är du en Sverigedemokrat som har börjat fatta galoppen och hur allt hänger ihop är du inte välkommen att representera det “rasistiska” eller främlingsfientliga partiet som media brukar kalla det.  

“I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna - av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor” (1.Tess.2:15)

Man är i färd med att bygga ett nytt Babels torn (vi som kan vår bibel vet vad som hände Babel i gamla testamentet och hur Gud agerade mot denna styggelse) och att utplåna de gränser som är ett skydd mot Satan och hans attacker för att kunna placera sin Antikrist (sionisternas/judarnas kommande konung) och hans anhängare på tronen som härskare över ett enat antikristligt rike i vilket människorna kommer att påtvingas en antikristlig Satansreligion bestående av ett hopkok av häxeri, dyrkan av de babyloniska förhistoriska gudarna (Isis, Osiris, se frimureriet), soldyrkan, måndyrkan, djurdyrkan, ja dyrkan av alla möjliga slags vederstyggliga avgudar i himmelen, på jorden och under jorden.   

“Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextiosex” (Upp. 13:16-18)

Sverigedemokraternas ledning har varit under sionistisk kontroll sedan partiet tog plats i riksdagen och de judiska bröderna Ted och Kent Ekeroth som aktivt stödjer Israel och som tilldelats pris för detta (Herzl Award priset) gör ingen hemlighet av att de verkar för de krafter (de sionistiska krafterna) som ligger bakom den massinvandring de säger sig vara emot. Ett parti som riktar den minsta kritik mot sionismen klassas inte bara som ett rasistiskt parti utan också som ett nazistisk parti och skulle aldrig tillåtas i riksdagen.
 
Judinnan Barbara Spectre talar här om "de falska judarnas" (Satans synagogas) ledande roll när det gäller massinvandringen/massförstörelsen av Sverige och Europa:
Alla ideologier och religioner får kritiseras men inte sionismen. Varför? Varför är det förbjudet att kritisera de falska judarnas rasism om ett överlägset och utvalt folk och om en överlägsen nation? Är inte rasism, rasism oavsett vem/vilka som står upp för den? Hur kan någon som är antirasist det vill säga anti till de falska judarnas rasism plötsligt förvandlas till nazist och jämställas med Hitler?

När det blir otillåtet att kritisera en grupps åsikter (de tankar dessa för fram) även om det är befogat och det finns välbestyrkta fakta/underlag för kritiken, så har denna grupp tillskansat sig makten att bestämma vad som är sanning och vad som är lögn. Man ger gruppen denna makt (om man inte motsätter sig) och med detta följer makten att håna, dumförklara, frysa ut, sjukdomsförklara och nedtysta alla kritiska motståndare.  

Så fungerar det vi kallar demokrati idag. Det går bra att använda sina demokratiska rättigheter till att möjligtvis kritisera symptomen men inte till att lägga fram idéer och lösningar som skulle kunna bota sjukdomen vilket ju då också innebär att symptomen försvinner då symptomen finns där på grund av sjukdomen och inte tvärtom.

De flesta använder sig inte av sina demokratiska rättigheter utan förlitar sig på de auktoriteter som utnyttjar dem så länge de behöver dem. De är nyttiga idioter (valboskap som fyller sin funktion vart fjärde år) som inte förstår att de har anammat sin verklighetsuppfattning på grund av mångårig massmedial indoktrinering och sinnemanipulering.

Detta utdrag från “Sion vises protokoll” eller snarare “Satans synagogas protokoll” nummer 5, beskriver hur man genom mediemakt (ägande och kontroll av medierna) tar den allmänna meningen i sina händer:
   
“Hur skall man ta den allmänna meningen i sina händer? För att ta den allmänna meningen i sina händer, bör man bringa den i villrådighet genom att från olika håll framkasta alla möjliga motsägande tankar, till dess att gojerna förlorar sig i denna labyrint samt inser, att det bästa är att inte ha någon åsikt alls i politiska frågor, i vilka allmänheten inte behöver vara invigd, eftersom endast den bör vara invigd i sådant, som leder samhället. Detta är den  första hemligheten.   

Den andra för styrelsens framgång nödvändiga hemligheten består däri, att den grad folk - och samhällslytena - vanor, passioner, samhällslager - att ingen blir i stånd att utreda detta kaos och människorna i följd härav upphör att förstå varandra. Denna taktik hjälper oss dessutom att så kiv och slit partierna emellan, splittra alla kollektiva krafter, vilka ännu inte vill underkasta sig oss, och stäcka varje personligt initiativ, som på något sätt kunde hindra vår sak.

Betydelsen av det egna initiativet. Ingenting är farligare än det personliga initiativet. Om detta är genialiskt, kan det göra mera än en miljon människor, bland vilka vi utsått split. Vi bör leda uppfostran av gojim - samhällena så, att i varje fall, där det krävs initiativ, folken står modfällda i hopplös vanmakt. Ansträngningen, som här flyter ur handlingsfriheten, försvagar krafterna, då den kolliderar med en främmande frihet. Härav uppstår svåra moraliska stötar, missräkningar, motigheter. Genom allt detta uttrötta vi gojerna så att vi tvinga dem att erbjuda oss den internationella makten“ .

De nyttiga idioterna vill bara vara med och ha det så bra som möjligt och intalar sig att deras politiker (trots att dessa gång på gång bevisar att de är landsförrädare) kommer att ställa sig på deras sida liksom alla bidragsförsörjda ockupanter (som har helt andra lojaliteter än till Sverige och svenskarna) när inbördeskriget är ett faktum.

När inbördeskriget bryter ut och utrotningen av svenskar tar fart, har landsförrädarpacket, som naiva svenskar har gjort till mångmiljonärer på grund av att de har haft ett så stort ansvar, för länge sedan sagt adjöss och flytt sin kos.

Lyxflyktingarna, varav många redan nu är kriminella, känner ingen lojalitet eller tacksamhet gentemot det land och folk som har tagit emot dem. De vill bara ha mer och mer. De ställer en massa krav på samhället och när deras krav inte längre kan tillgodoses (det finns en gräns) går deras missnöje ut över dem de borde vara tacksamma mot och som har gett dem en fristad från påstådda förföljelser och krig i hemländerna.

Deras familjer, grupper/klaner/folk kommer i första hand och sedan lojaliteten till hemlandet. Sverige är för dem en stor och aldrig sinande mjölkkossa (en dum kossa och därför värd förakt) och de skrattar gott åt de dumma svenskarna som är beredda på att tillintetgöra sin kultur, sin religion, sina traditioner, sin historia, sitt folk och sitt land och ödelägga hela ekonomin till förmån för tusentals och åter tusentals blufflyktingar som aldrig hade tagit sig hit om de inte hade fått nys om att det går att få livstidsförsörjning och allt betalt av samhället.

Historiskt sett är det de kristna och inte muslimerna som är de sionistiska judarnas värsta fiende. Men då båda grupperna ses som fiender använder de den grupp som är minst fiende, alltså muslimerna, som ett vapen för att söndra, splittra och hålla tillbaka de kristna nationerna.

Denna bland judarna påstådda kristna antisemitismen går tillbaka till Jesus Kristus tid som människa på jorden. Det var Guds motståndare fariséerna och de skriftlärda som hade Talmud eller De äldstes stadgar, inte gamla testamentet, som sitt främsta rättssnöre, som korsfäste Herren på uppdrag av sin herre, Satan. De judiska sionisterna är dagens fariséer och skriftlärda men också Guds motståndare (deras herre är också Satan) och därför är de emot Kristi sanna lära och gör allt för att bekämpa den.

För att förstå varför de sionistiska judarna uppmuntrar mångkultur i alla Europas länder men inte i Israel där det är mycket svårt att få medborgarskap för icke judar och där icke judar aldrig skulle släppas in utan giltiga identitetshandlingar eller tillräckligt med pengar för sin vistelse landet (det skulle aldrig accepteras att utlänningar slår sig ner på gatorna för att tigga, ligger samhället till last eller på annat sätt väcker anstöt), måste vi ta en titt på själva kärnan i sionismen eller den moderna judaismen.

Judarna har alltid varit en minoritetsgrupp i de länder där de befunnit sig och som minoritet vilken inte till fullo har velat assimilera sig med befolkningarna utan propsat på att få ha kvar sin kulturella och religiösa identitet (särart), har de befunnit sig i ett utsatt läge.

Detta hade kunnat gälla och gäller vilken minoritet som helst. En liten oskyddad grupp som inte nöjer sig med att följa värdländernas riktlinjer utan som vill sätta upp egna riktlinjer för hur saker och ting skall skötas samt har egna makt anspråk, hamnar lätt i onåd hos en majoritetsbefolkning som håller ihop.

Se bara hur det ser ut när det gäller zigenarna som tigger i Sverige. Att allt fler känner avsky inför denna “folkgrupp” handlar inte om att de är zigenare, att de går klädda i kjolar eller ser ut på ett visst sätt eller har någon viss religion, hudfärg, sexuell läggning etcetera utan om deras asociala på gränsen till djuriska beteende när de attackerar folk med sina tiggarmuggar eller sitter i månader och år utanför alla affärer i hela Sverige.

Allt beroende på att patologiskt goda och naiva svenskar ger dem en samlad inkomst som är högre än de inkomster de kan få om de arbetar eller studerar i sina hemländer.

Tiggarproblemet tjänar i allra högsta grad sionisternas (de falska judarnas) intressen i Sverige då fokus riktas mot något som egentligen inte borde existera i ett normalt samhälle med en “välutbildad“ befolkning. “Är du för eller emot att “utländska medborgare” (som är ett annat lands ansvar) invaderar landet för att tigga (bygga kåkstäder, förslumma och begå brott) eller med andra ord är du god eller ond”? är en fråga som inte vanligt folk ens borde behöva engagera sig i då det är politikernas ansvar att stoppa ofoget.

Ett sätt att kringgå detta, för det judiska ledarskapet (sionisternas), så störande moment att fokus riktas mot kärnan av deras egen verksamhet, den sionistiska rasismen, är just att förvandla länder med homogena befolkningar till länder med många minoritetsgrupper. Att helt enkelt uppmuntra och arbeta för att samhällena skall bli mångkulturella.

Ju fler minoritetsgrupper desto bättre då minoritetsgrupperna breder ut sig på majoritetens bekostnad. Detta kan emellertid inte leda till något annat än olycka för alla grupper på sikt utan för den styrande gruppen (de judiska sionisterna) och detta är man mycket väl medveten om. Det är det som är meningen.

Utdrag från Satans synagogas protokoll nummer 23:

“Vår härskare som kommer att efterträda de nuvarande regeringarna, som släpat sig fram i sin tillvaro bland de av oss demoraliserade samhällena, vilka till och med förnekar den gudomliga makten och ur vilkas mitt anarkins eld slår ut på alla håll, bör i första hand ta itu med att släcka denna allt uppslukande brand.

Därför är han förpliktigad att förinta sådana samhällen, om det så sker genom att dränka dem i deras eget blod, för att återupprättandet i form av väl organiserade militärstater som medvetet kämpar emot varje smitta som kan anfräta rikskroppen.

Denne guds utkorande (anm. guden som nämns är Satan) är bestämd av himmelen att bryta de oförnuftiga krafter som låter sig ledas av instinkt och inte av förnuft, av djuriskhet och inte av människovärdighet. Dessa krafter triumferar nu och tar sig uttryck av plundring och allehanda våld under täckmantel av frihets och rättighetsprinciper. De har tillintetgjort all social ordning, för att på ruinerna av den resa den judiske konungens tron (alltså Satans tron), men deras roll slutar samtidigt med hans tronbestigning.

Då bör de sopas bort från hans väg, på vilken det inte bör finnas det minsta avfall. Då kan vi säga till folken: Tacka gud (Satan) och knäböj för Den, som bär i sitt ansikte förutbestämmelsens insegel, till vilken gud (Satan) själv ledde hans stjärna, så att ingen annan än han skulle kunna befria er från ovannämnda onda krafter”

Fler folkgrupper som propsar på att få ha sina egna regler och lagar, och som tillåts att ha det, såsom de hitresta zigenarna skulle gynna den sionistiska utvecklingen (det antikristliga systemet) ännu mer eftersom dessa grupper kräver mycket resurser som de judiska sionisterna menar skall tas från de värdländer de verkar i (befolkningarnas surt förvärvade skattemedel) för att på så sätt författiga folken och påskynda ländernas undergång.

Som minoritet (i detta fallet judisk minoritet) går det lättare att driva igenom sin agenda när olika minoriteter och intressegrupper står mot varandra som till exempel somalier mot araber, araber mot turkar, svenskar mot araber (muslimer), assyrier mot zigenare, zigenare mot kineser, kineser mot indier, vänster mot höger, handikappade mot friska, fattiga mot rika, med mera i all oändlighet. Ett allas krig mot alla och högst upp i pyramiden sitter Satan och skrattar gott åt den korkade mänskligheten och åt att Guds barn har kompromissat med och anpassat sig till världen (till världens barn).
 
Det cirkulerar ett e-post meddelande på Internet där författaren menar att Sverigedemokraterna utesluter honom för att han länkat till nättidningen Nationell.nu.
 
Författaren till meddelandet säger sig vara en före detta Sverigedemokrat som länkade till en artikel på Nationell.nu för att påvisa det judiska inflytandet över amerikansk politik. Länken skickades till SD:s Rickard Jomshof som inte gillade vad han läste utan istället valde att utesluta medlemmen.

Medlemmen valde då att i ett e-post till andra medlemmar i Sverigedemokraterna göra dessa uppmärksamma på hur partiet blir allt mer sionistiskt och gör sig av med personer kritiska mot judar och sionism.

Så här skriver den före detta medlemmen. Jag fick i onsdags (8/4) ett brev om uteslutning för att jag hänvisat Rickard Jomshof till hemsidan Nationell.nu angående judars inflytande i amerikansk politik.

Vem är jag?

En 68-årig etnisk svensk man vars anförvanter kan spåras tillbaks till 1750, Södermalm, Stockholm. Min haplogrupp är I2 vilket betyder att mina tidigare anförvanter sannolikt bebodde Doggerland innan det översvämmades och då blev Doggers bankar. Sverige är mitt och mina landsmäns land – i Sverige skall svenskar bestämma.

Vidare är jag fil lic i matematisk statistik och har bland annat arbetet med försäkring på LFAB, dekryptering på FRA, samhällsstatistik på SCB, programmering på Ericsson och som lärare i statistik och matematik på flera högskolor och universitet, för att bara nämna några av mina professionella verksamheter.

Min politiska bana började i KFML som sedan ombildades till SKP (Sveriges Kommunistisk Parti) ett parti som jag till slut lämnade. Anledningen härtill var att det blev viktigare att spela gitarr än att bry sig om människor – det vill säga att bedriva verksamhet i fackföreningar och hyresgästföreningar.

I Sverige är kunskapen om sionismen förskräckligt låg – näst intill obefintlig. Detta av den enkla anledningen att svensk press och media kontrolleras av, gentemot svenskar, fientliga folkgrupper. I Sverige är så gott som all media kontrollerad av den judiska folkgruppen antingen via direkt ägande, som Bonnier och Hjörne, eller via chefredaktörer som Wolodarski, Mattsson och Greider.

I Sverigedemokraterna har det skapats ett sionistiskt kotteri runt Mattias Karlsson i form av Kent, Paula, Björn, Rickard mfl. Varför finner jag det nödvändigt att påpeka detta? Det har att göra med hur sionister beter sig när de får makt – ett beteende vi nu ser ett ypperligt exempel på i SD.

Av Solzjenitsyn kan vi lära att de judar som genomförde den judiska statskuppen, som mer är känt under namnet ryska revolutionen, iscensatte folkmord på ryssar. Mer känt som ”Gulag Archepilago”. Speciellt hans sista verk ”200 år tillsammans”, som finns översatt till tyska (Zweihundert Jahre zusammen) och franska men bara delvis till engelska: Adam’s Blog, finns mycket information om Ryssland och judarna.

Vi skall ej heller glömma Holomodor som var en medveten genomförd svält av Ukrainarna. För dessa handlingar var den polske juden Genrich Yagoda politiskt ansvarig, 5-7-10 miljoner (buden är många) människor svalt ihjäl på grund av Yagodas beslut.

När andra världskriget var över sattes miljoner tyskar i koncentrationsläger av de allierade. Militärer som civila, män som kvinnor, barn som gamla. I dessa koncentrationsläger för tyskar dog mer än 12 miljoner på grund av svält, sjukdomar och tortyr. Detta skede efter kriget! Detta skede när det var fred!

Judinnan Madeleine Albright tycker att 500 000 döda Irakiska barn var det värt, intervju med Madeleine Albright, för att straffa Saddam Hussein. För något som han inte gjort – massproduktion av massförstörelsevapen.

Studium av Torah och Talmud visar på en aldrig sinande ström av uppmaningar om folkmord på alla andra utom judarna. Detta är den trista sanningen om denna folkgrupp eller skall vi kalla dem stam. Vidare är den judiska kriminaliteten allomfattande: Vart du än dig i världen vänder – Judar kriminalitet antänder. Det må vara Meyer Lansky (USA, prostitution, knark), Aaron Lopez (USA, slavar), Sasson (England, slavar, opium), Rothschild (Tyskland, bank) osv.

Det är också därför judarna historiskt har utvisats från det ena samhället efter det andra. Denna folkgrupp styrs av kriminella. På ren svenska så uppfostras de flesta judar till att inte vara snälla. Något som Jimmy Åkesson hävdar att hans uppfostran, den svenska uppfostran, gick ut på.

Mycket av min kunskap kommer från hemsidan kaosbalagan och dess länkar. Den innehåller förvisso några märkliga fel men är i huvudsak korrekt och den ger mängder av referenser via länkar.

Varför nu?

Man kan fråga sig varför den sionistiska klicken i SD just nu sätter igång med storskaliga utrensningar av medlemmar som söker sanningen och som söker förstå varför världen befinner sig i kaos. Den mest troliga anledningen är att det går för bra för SD.

Man kan därför sannolikt hamna i den situationen att man måste bevisa sin trovärdighet – genom att sätta omedelbart stopp för invällningen av människor som lever på svenskarnas bekostnad. Ett sådant stopp skulle strida mot Peningväxlarnas intressen ty invällningen skuldsätter svenskarna lika mycket som ett regelrätt krig.

Man kan helt enkelt ha fått direkt/indirekt order, från sina bidragsgivare, om att inte hamna i en sådan situation, ty det finns fortfarande mycket rikedom att suga ut från Sverige. Rikedom som våra förfäder, svenskarna, har skapat. För att förstå bakgrunden till skuldsättningen föreslår jag läsning av avsnittet bank i kaosbalagan.

Det innehåller inget nytt, många har skrivit om banker, vad som är nytt är att den på svenska förklarar vad som är på gång.

Vart går SD?

Det tysta folkmordet på svenskar fortgår i en ökande takt och då väljer Mattias Karlsson att försöka splittra partiet. Ställ er frågan varför? Detta är förräderi och det medför att jag framgent kommer arbeta för att han och likasinnade ej skall få inneha någon betald/obetald förtroendepost i partiet. Observera jag förespråkar inte uteslutning! Ty även den blinda hönan kan hitta guldkorn och jag är inte ett barn.

De av er som hoppas på Jimmy bör nog sluta hoppas. Jag har själv nyligen råkat ut för samma mentala sjukdom som Jimmy har. Det tog mig närmare tre år att bli frisk. Jag kunde därför känslomässigt, i detalj, tolka varje minspel i hans ansikte och kan bara konstatera att sex månader är långtifrån tillräckligt – även för en ungdom.

Ni som gillar Jimmy skall veta att Mattias Karlssons agerande skadar Jimmy mycket och förlänger tillfrisknandet rejält. Är det vad Mattias Karlsson är ute efter? Om han kan hålla sig kvar i ledningen, över ett val, kan han sannolikt också ta över partiledarposten. Är det vad medlemmarna vill?

Detta brev har gått ut till alla de SD/SDU-medlemmar jag känner till. Så länge som partistyrelsen inte gett tillstånd till annat håller jag mina inlägg internt. Men ni som får detta brev uppmanas att sprida det till så många medlemmar som möjlig. En del kommer då får dubbla upplagor men det kan de kanske stå ut med.
 
Svenskar i alla län förena er!  

Brevet talar för sig själv och tillsammans med all annan information som ligger ute på nätet och som går att hitta i böcker som inte säljs offentligt, finns det inget som tyder på att inte brevet skulle kunna vara äkta.  

Det är till exempel allmänt känt att i Sverige är så gott som all media kontrollerad av den judiska folkgruppen antingen via direkt ägande, som Bonnier och Hjörne, eller via chefredaktörer som Wolodarski, Mattsson och Greider som den före detta Sverigedemokraten skriver.

Satans synagogas protokoll nummer 12 belyser detta ingående:

Litteratur och journalistisk äro två av de viktigaste uppfostringsmedlen - det är därför som vår regering kommer att bliva ägare av de flesta tidningar. Här medels neutraliseras den privata tidningspressens skadliga verkan och förvärvas ett enormt inflytande på sinnena.. Om vi tillåta tio tidningar att utkomma, så utgiva vi samtidigt trettio o.s.v i samma proportion.

Med detta blir publiken på inga villkor ens misstänka, varför alla av oss utgivna tidningar komma att till det yttre förfäkta de mest motsatta riktningar och tankesätt, vilket uppväcker förtroende till dem samt drager till oss lättrogna motståndare, vilka på så sätt falla i vår snara samt oskadliggöras.

Våra tidningar kommer att representera alla möjliga riktningar - aristokratiska - republikanska - revolutionära t.o.m anarkistiska - så länge konstitutionen existerar. De skola som den indiske guden Vischnu hava hundra händer, av vilka envar kommer att känna vilken som helst allmän mening på pulsen.

Då pulsen blir allför febril, föra dessa händer den allmänna meningen mot vårt mål, emedan en upprörd individ förlorar sitt sunda omdöme och underkastar sig lätt främmande ingivelse. Dumhuvuden, vilka tro sig upprepa sina meningsfränders tankar, skola upprepa våra tankar, eller det, som är önskligt. I det de inbilla sig följa sitt partis organ, följa de den flagga vi hissa för dem"

“I det de inbilla sig följa sitt partis organ, följa de den flagga vi hissa för dem“. Sverigedemokraterna tiger sannerligen inte om vilken flagga de följer.
 
Läs också:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

Att tyskar sattes i koncentrationsläger efter kriget och att 12 miljoner av dem dog av svält, sjukdomar och tortyr i dessa läger har jag svårt för att tro på samt att det överhuvudtaget existerade några koncentrationsläger efter kriget, under fredstid.

Om det är sant så borde det väl ha nämnts minst lika mycket som förintelsen av de 6 miljoner judarna eller gör man allt för att undanhålla detta precis som man undanhåller det faktum att den ryska revolutionen var en judisk statskupp och att “falska judar” (av de ledande Bolsjevikerna var de flesta judar) gick i bräschen för mördandet, torterandet och plundringen av det ryska samhället och den ryska kristna befolkningen? Vet ni läsare något om dessa påstådda koncentrationsläger för tyskar efter kriget?

Kommentarer

Postat av: leifB

Publicerad 2015-05-06 10:24:51

Du missade hela myten om förintelsen som upphöjts till religion i sig..
Gör vi inte upp med den på ett riktigt sätt kommer detta att fortsätta i evighet.
Förintelsen är grundbulten till det slaveri vi ser idag. Både fysiskt och mentalt.

Svar: Ja alltid och i tid och otid matas vi med förintelsen och de 6 miljoner judarna. Att långt många fler miljoner ryssar mördades, torterades brutal och dog av svält (framkallade svältkatastrofer) när den judiska statskuppen (Ryska revolutionen) ägde rum i Sovjet och långt efter det har tystats ner fullkomligt. Inga minnesdagar där inte.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Ateist

Publicerad 2015-05-06 11:52:59

Skulle nog tolka Jimmie's "sjukskrivning" som ett tecken att han själv har övergivit partiet. Denna gentleman har hållt fanan högst av alla sedan hans ungdom. Förstod redan under senaste valkampanjen att ZOG hade tagit kontrollen över SD. Syntes tydligt under valvakan då det flanerade runt en nöjd, falsk Jude med Davidsflaggan där!
Jimmie var inte sig själv, trots det imponerande valresultatet. Han gjorde det bästa han kunde för att hålla humöret uppe, men många märkte nog att nåt inte stod rätt till.
Han kommer förmodligen själv bli petad(tvingad avgång pga utbrändhet)snart om han inte låter sig få en ratt på ryggen av, ja ni vet vilka..

Svar: Det är mycket tragiskt det som hänt Åkesson och att sionisterna lagt snaran runt SD såsom de gjort med alla de andra etablerade partierna.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: leifB

Publicerad 2015-05-06 14:18:46

Så länge en demokrati tvingas bygga på partier kommer samma visa att upprepas.
Istället borde det röstas om en form av färdriktning för landet.
Ställ bara frågan, vad är det vi måste lösa tillsammans?
Gissar på att det då begränsas till sjukvård skola kommunikation och energi.
Jämför sedan, skulle ett beslut främja folkets nytta av någon av dessa tjänster.
Nähädå skiter vi i det.
Försvar behövs inte om vi bara tar från bankernas rätt att skapa pengar.
kolla gärna denna
http://newsvoice.se/2014/11/21/per-lundgren-avslojar-kapitalismen-och-hur-bankerna-lurar-oss-thomas-magnusson-sammanfattar/
Lägg ner Israel och låt folket ta hand om pengaskapandet.
Inte någonting har blivit bättre av globaliseringen.
Efter 60 år och arbete i många länder kan jag bara se att fattigdomen ökar och konflikterna skapas efter hand som bankerna och globaliseringen tar över.
Besök gärna http://globalresearch.ca
ett forskningsinstitut som på ett förtjänstfullt sätt redovisar det vår politiker och banker gömmer att berätta.
I Sverige jagar dom SD som Nazister medan samma politiker lånar ut 800miljoner till tvättäkta dito i Ukraina.
http://globalresearch.ca/a-nazi-coup-in-ukraine-the-us-helped-defeat-nazism-in-world-war-ii-obama-helped-bring-it-back/5371549?print=1
Hallå... är ingen förbannad snart.

Svar: Det man kan hoppas på är att folk vaknar upp och inser att inget sker av en slump..Tack för länkarna.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-05-06 15:38:55

Angående allierade koncentrations- och faktiskt dödsläger för tyska krigsfångar några år efter andra världskriget: Det finns gott om dokumentation ang dessa läger där fångarna bodde under bar himmel i ett par år efter krigsslutet i strid mot reglerna i både Genève- och Haagkonventionerna. Bl a har amerikanska soldater som vaktade dessa läger plågats av den ondska som deras egen arme visade mot sina besegrade fiender, och lättar sina hjärtan när de ser sina egna liv gå mot slutet. Skaffa och läs boken "Other losses" av James Bacque ock läs bl a om hur amerikanska vakter dränkte utmärglade tyska krigsfångar i de stora öppna latringroparna.
Den amerikanske judiske finansministern
Henry Morgenthau hade redan under kriget
föreslagit att USA under och efter kriget skulle bortse från både Genève- och Haagkonventionerna i det ockuperade Tyskland trots att USA hade signerat båda konventionerna. Morgenthau hade också gett sitt namn åt Morgenthauplanen som skulle omvandla Tyskland till ett rent jordbruksland och bortföra alla möjligheter till industriell utveckling.
Detta omintetgjordes dock genom att Churchill (som själv var en stor skurk) ogillade planen.
Dwight Eisenhower som var allierad överbefälhavare var själv jude (amerikansk judisk far och svenskättad mor) och hyste samma hat mot Tyskland som Morgenthau och i praktiken struntade Eisenhower i tillämpningen av de båda nämnda konventionerna under ockupationstiden. Förutom att ni läser boken "Other losses" så gå in på nätsidan www.fathersmanifesto.net/eisenhower.htm#DEF så får ni se Eisenhowers stamtavla och en sida ur elevkatalogen från den amerikanska militärakademin i början av förra seklet då E. var kadett där och kallades för "The mad Swedish jew". På denna sida finns en mängd annan information om mindre glamorösa sidor hos Eisenhower. Bl a hade han i Europa ett flerårigt förhållande med sin kvinnliga chaufför av stabsbilen.

Betr SD så förekom en kupp för några år sedan då den s k Skåneklicken tog befälet över partiet och började agera efter de skånska tvillingbröderna (polsk-judisk bakgrund) Ted och Kent Ekeroths planer. I samband med detta tog det tidigare rätt obemärkta partiet ett skutt framåt och kom in i Riksdagen,inte minst för att de fört en professionell valkampanj som hade alla moderna hjälpmedel och måste ha kostat ansenliga belopp som normalt inte borde ha funnits hos ett litet marginalparti. Men in kom dom och bröderna som var varmt uppskattade av den internationella sionismen (Ted fick bl a ett år Theodor Herzl-priset för utomordentliga insatser för Israel och sionismen). Theodor Herzl var grundare av den moderna sionismen och priset anses internationellt vara mycket prestigefyllt. Bröderna E. har också startat den s k Antiislamistiska fonden för att bekosta islamofobiska föredrag och aktioner, gå in på deras resp hemsida och läs. Enligt Bibeln är judar och araber kusiner, så de konflikter som existerar mellan dessa grupper är knepig eftersom den drabbar många andra semitiska grupper som inte är araber eller judar. I varje fall förefaller en sorts kupp pågå för att få bort Jimmy Åkesson , vilket skulle öppna för ett ökat sionistiskt inflytande i Sverige. Barbara Lerner Spectre är en aktiv mullvad för att försvaga det svenska samhället med stark support från de flesta media. Allmänheten i Sverige är tyvärr beklämmande okunnig när det gäller vår nutidshistoria, så skaffa kunskap! Det finns ingen som är så blind som den som inte VILL se! Sanningen ska göra er fria! Kunskap är styrka! KUNSKAP OCH SANNING ÄR EN MYCKET MÄKTIG KRAFT!
Men sprid också din kunskap till dina bekanta så att vi kan få en ändring till stånd i Sverige.

Svar: Jösses,, det var mycket på en gång. Tack för all information. Det fanns alltså koncentrationsläger och dödsläger för tyska krigsfångar. Det hade jag verkligen ingen aning om. Tror inte att särskilt många vet detta. Det är så sant som det är sagt. Sanningen ska göra er fria och kunskap är styrka.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Mikael Möller

Publicerad 2015-05-06 18:40:12

Det går bra att läsa boken "An eye for an Eye" av John Sack som ett exempel.

Titt även på filmen https://www.youtube.com/watch?v=GMCOKNCwHmQ

Framförallt börja leta och det skall uppenbaras

Svar: Ok, tack!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Mikael Möller

Publicerad 2015-05-06 19:16:12

I ursprungsbrevet fanns många länkar. Bland annat denna
http://justice4germans.com/2013/06/20/they-called-it-liberation-i-call-it-hate-war-crimes-and-genocide-against-germans-you-be-the-judge/

Svar: Ok, tack!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-05-06 19:54:40

Beträffande Israels mullvadsarbete med att dirigera afrikansk invandring till Sverige: Israel har i några år haft en hel del invandring från bl a Eritrea som ligger ganska nära. Man vill dock inte ta hand om dessa av flera skäl, bl a den israeliska ekonomin är inte stark, utan klarar sig tack vare enorma bidrag från USA:s skattebetalare. Dessutom finns den israeliska etnocentriska grundsynen som motarbetar främmande inslag i nationen. (Men dom jobbar intensivt för att blanda folk i alla andra länder - har någon funderat över varför?)
Därför har man utan svenska befolkningens vetskap mutat iväg ett stort antal afrikaner till dårhuset vid Polcirkeln (som många i utlandet tyvärr kallar vårt land). Och våra skattebetalda landsförrädare har bockat och tackat. Inte heller har fulmedia förmedlat informationen som finns här:
www.nyadagbladet.se/utrikes/israeliska-afrikaner-tas-om-hand-av-sverige
När ska svenskarna fatta att vi lever just i ett experimentland för den Nya Världsordningen? Den kristne poeten Sven-Erik Sköld såg problemet: "Hotet mot Sverige är Sveriges ledande politiker och Guds folks ohörsamhet".

Det finns ingen som är så blind som den som inte VILL se. Vill DU se?Svar: När jag var i Israel 2012 fanns där massvis med afrikaner i de centrala delarna av Tel Aviv. De hade byggt läger där och judarna verkade inte ha mycket till övers för dessa. Så nu är dom här. I och för sig inget som förvånar. "Alla vägar bär till bidragslandet Sverige" vars landsförrädarpolitiker lånar pengar av de judiska bankirerna och sätter hela folket i skuld mot deras vilja för att ha råd med massinvandringen och den gränslösa generositeten. Våra inkompetenta politiker gör folket som de har i uppdrag att värna om, till skuldslavar. Jag skrev en artikel "Eurasiska negroida hybrider i framtidens Europa" som ligger på bloggen och som handlar om Coudenhove Kalergi och hans vision. Planen om att införa mångkulttur i Europa har funnits sedan början av 1900 talet och Sverige har man som du säger utvalt till ett experimentland för detta.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: LeifB

Publicerad 2015-05-06 21:07:02

Det finns stora krafter för att censurera Internet. Fru Clinton sa i ett tal på Pentagon att "vi måste betrakta Internet som ett fientligt vapensystem"
Läser man igenom bara dessa enkla kommentarerna inser nog dom flesta att det finns sanningar som inte är lämpliga för folken om dom skall låta sig manipuleras.
Jag jobbar själv i skolan och jag kan garantera att inte ett ord om det tyska folkmordet finns i skolans litteratur. Biblioteket inkluderat.
Men som tur är börjar allt fler öppet våga att ifrågasätta förintelsen. Sverige är ett av de länder som det fortfarande inte är fängelse för att ifrågasätta händelser under förintelsen.
Även uppenbara felaktigheter som exvis gasningar. Har själv återkommande offentligt och på nätet fått"antisemitstämpeln" men känner numera att det är en smula hedrande.
Dvs att man i någon mån tas på allvar i kritiken.
En antisemit var tidigare en person som inte tyckte om judar. Idag är det en person som inte zionisterna tycker om.
Som sagt gräv i detta med förintelsen.
Det är inte förbjudet men som enda land i världen har vi in sionistisk myndighet Levande historia. En myndighet som år efter år tillåts att infektera våra ungdomars hjärnor.
Helt galet.
Googla "en tom säck kan inte stå"


Svar: Det är nog bara en tidsfråga innan man kommer att börja censurera internet men då finns det andra sätt att sprida information (sanningen). Har tänkt på det du skrev igår och visst är det så. Man använder förintelsen och kommer att använda förintelsen som ett försvar mot de falska judarnas härjningar tills sanningen om dem blir allmänt känd. Så fort någon ifrågasätter ägarstrukturerna, vilka äger bankerna och media etcetera och är det demokratiskt?, eller på vilken grund bygger sionismen?, är det på allas lika värde eller är det nation och utvaldhet som gäller samtidigt som andra länders nationer skall krossas och slås i spillror, så dyker förintelsen upp. 6 miljoner judar dog på grund av Hitler och de ondskefulla tyskarna och därför får man för tid och evighet inte rikta någon kritik mot dem som kallar sig judar (men som inte är några judar utan en Satans synagoga enligt Herren Jesus) utan att bli utpekad som rasist och antisemit. Kristna måste förstå att det här ingår i djävulens strategi för att få makt och så många människor som möjligt över på sin sida.Tänk om man skulle tillämpa något sådant inom rättsväsendet (det kanske man gör, skulle inte förvåna) och låta bli att ställa vissa människor till svars på grund av att de tillhör en grupp som råkade illa ut för en massa år sedan. De får gå fria oavsett vilka handlingar de begår eftersom det är antisemtiskt/rasistiskt att döma dem för gärningar de har begått även om det är grova gärningar.

Jag har läst boken "En tom säck kan inte stå" och det var en omtumlande upplevelse, Man vill inte tro på att det som står där är sant utan på att det man fick lära sig i skolan är sant, att Hitler bar skulden till förintelsen tillsammans med alla onda tyskar och att den ägde rum som vi har fått lära oss.

Men om makten (den sioniststyrda/ägda media) har kunnat lura oss och lurar oss på så många sätt fortfarande varför skulle man dra sig för att lura oss när det gäller förintelsen.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-05-07 08:01:04

Boken "En tom säck kan inte stå" borde läsas av alla historieintresserade för att balansera all den propaganda som vi matats med i årtionden.

Betr globalisten Coudenhove-Kalergi som nämndes i en kommentar ovan så kan ni också läsa en artikel på www.nyatider.nu/eu-drommen-som- nodlandade/

Sök kunskap! Ju mer du vet desto starkare blir du! Kunskap är styrka!
Kunniga människor går inte att lura till vad som helst! Lycka till!

Svar: Exakt! Kunniga människor går inte att luras till vad som helst.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: anonym

Publicerad 2015-05-07 18:03:23

IHR är en bra sida för information om allt möjligt, en sökning på Postwar germany i deras arkiv ger ett flertal articklar om dessa koncentrationsläger för tyskar av bland annat fd. soldater och andra med kunskap om hur det var.

Svar: Tack för tipset!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik